Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby •Životní prostředí • Vodní hospodářství • Recyklační linky a odpady • Sanace a supervize • Akreditovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby •Životní prostředí • Vodní hospodářství • Recyklační linky a odpady • Sanace a supervize • Akreditovaná."— Transkript prezentace:

1

2 AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby •Životní prostředí • Vodní hospodářství • Recyklační linky a odpady • Sanace a supervize • Akreditovaná environmentální laboratoř

3 AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby Regionální pracoviště Působení v EVROPĚ

4 AQUATEST a.s. základní údaje o společnosti 700 zakázek ročně 10 mil EUR roční průměrný obrat 210 průměrný počet zaměstnanců 20 zemí, ve kterých se pracovalo 14 regionálních zastoupení v ČR 3 zahraniční společné podniky ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 certifikovaný integrovaný systém managementu

5 S A N A Č N Í P R Á C E •Sanace podzemních vod, zemin a stavebních substancí patří k nejvýznamnější činnosti společnosti, která disponuje veškerými technickými a materiálními prostředky potřebnými ke komplexnímu zajištění sanačních prací, od jejich projektování, vlastní realizace (instalace a provoz sanačních technologií), vyhodnocování a dohledu nad jejich prováděním. •Sanace jsou zaměřeny na odstranění širokého spektra znečištění - chlorovaných uhlovodíků, ropných uhlovodíků a jiných organických látek, těžkých kovů, kyanidů, a dalších.

6 N A B Í Z E N É S L U Ž B Y  Sanace podzemních vod, zemin a stavebních substancí  Komplexní zajištění sanačních prací, od jejich projektování, vlastní realizace (instalace a provoz sanačních technologií), vyhodnocování a dohledu nad jejich prováděním.  Zkušenosti ze sanací-chlorovaných uhlovodíků, ropných uhlovodíků a jiných organických látek, těžkých kovů, kyanidů, a dalších. Chemopetrol Litvínov Spolchemie ČeR Kralupy nad Vltavou OSTRAMO

7 Monitorování přirozené, či podpořené atenuace Pro kvalitní a přesné monitorování sanačních prací je AQUATEST a.s. vybaven certifikovanou laboratoří včetně vyškolených vzorkařů. Laboratoř provádí následující služby:  odběry vzorků  terénní měření  chemické, mikrobiologické a radiologické analýzy  hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  poradenská činnost  havarijní služba

8 Čistírny odpadních vod ChČOV Laguny Ostramo : návrh technologie, provozování Výkon čistírny: až 18 l/s Funkce: - Odloučení volné fáze RU - Sorbce organických látek na aktivním uhlí - Vysrážení těžkých kovů - Separace a filtrace kalů

9 ChČOV Spolchemie : Návrh technologie, provozování

10 Výkon stanice: 100 m 3 /měsíc šaržovitě Funkce: - Vícestupňové srážení těžkých kovů - Separace a filtrace kalů Neutralizační stanice : - Návrh technologie - Dodávka zařízení

11 Modulové jednotky na čištění vod Výkon jednotky: do 2 l/s Funkce: - Srážení - Neutralizace - Provzdušňování - Ox/Redox reakce - Separace kalů - Filtrace kalů Modulová (kontejnerová) jednotka důlních vod Celá technologie je řízená programovatelnými automaty.

12 Modulové sanační technologie Úprava fyzikálně - chemických parametrů Filtrace přes aktivní uhlí Dávkování reagencií včetně programovatelných automatů pro řízení chemických a fyzikálních parametrů čerpané vody Systém filtrace a regenerace filtrů s aktivním uhlím Certifikováno strojírenským zkušebním ústavem.

13 Provzdušňování Stripování Kaskáda aktivně míchaných aerovaných nádrží Výkon: až 6,6 l/s Sestava stripovacích kolon na odstranění těkavých látek a filtrů vzdušniny Výkon: až 5 l/s Certifikováno strojírenským zkušebním ústavem.

14 Rozklad znečištění přímo v podzemí (biologický, chemický, fyzikální, nano-částice) Návrh, kompletace, optimalizace automatických dávkovacích celků pro podporu sanace IN-SITU. Biodegradace Promývání zemin Izolace znečištění a imobilizace

15 Venting Řízené propařování zemin Plně automatické vyvíječe páry na LTO nebo na zemní plyn Výkon: až 600 kg páry/hod Silné vývěvy na odsávání půdního vzduchu včetně zachycení kontaminantu na filtry s aktivním uhlím

16 In situ chemická oxidace - ISCO •Velmi rychle se vyvíjející technologie sanace kontaminovaných vod a zemin •Nové ověřené a komerčně využívané metody •Nejčastěji využívaná oxidační činidla: –nesaturovaná zóna: H 2 O 2 a ozón –saturovaná zóna: H 2 O 2 a manganistan •Relativně jednoduché metody z hlediska chemie i použití

17 Příklad systému přípravy a dávkování KMnO 4 •Bezprašný, •fungující na princi

18 Biologicky podpořená reduktivní dehalogenace •Biologicky degradovatelný substrát je fermentován anaerobními mikroorganizmy => uvolňuje se H2 •H2 je donorem elektronu pro úplnou dehalogenaci chlorovaných ethenů. •Možné alternativní substráty: kyselina mléčná, syrovátka, melasa, rostlinné oleje, chitin, cukr, ethanol apod.

19 Příklad systému dávkování biodegradovatelného substrátu •Poloautomatický systém dávkování koncentrovaného činidla •Předúprava a odkysličení vody, •Dávkování, míchání, řízení zásaku

20 Chemická in-situ redukce nanočástice elementárního železa •V silně redukčních podmínkách může být redukována molekula vody: •Podobným způsobem jsou redukovány alifatické ClU (např. TCE): •Laboratorně bylo potvrzeno, že > 70 typů látek může být redukováno (Zhang, 2003): TCE, PCE, DDT, PCB, PCM, PCP, lindan, nitráty, Pb, Hg, Ni, Cd, Cr, As, TNT, U……

21 Příklad systému aplikace nanočástic •Mobilní zařízení •Poloautomatický provoz •Terénní příprava suspenze z práškového materiálu •Čerstvý materiál s variabilní povrchovou úpravou

22 AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby Geologická 4, 152 00 Praha 5 - Barrandov Divize technického zabezpečení tel.: +420 318 403 306 fax: +420 318 403 616 stolc@aquatest.cz http://www.aquatest.cz Areál Kovohutí, 252 10 Mníšek pod Brdy


Stáhnout ppt "AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby •Životní prostředí • Vodní hospodářství • Recyklační linky a odpady • Sanace a supervize • Akreditovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google