Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Recyklační linky a odpady Akreditovaná environmentální laboratoř

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Recyklační linky a odpady Akreditovaná environmentální laboratoř"— Transkript prezentace:

1

2 Recyklační linky a odpady Akreditovaná environmentální laboratoř
AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby Životní prostředí Vodní hospodářství Recyklační linky a odpady Sanace a supervize Akreditovaná environmentální laboratoř

3 AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby
Působení v EVROPĚ Regionální pracoviště

4 základní údaje o společnosti
AQUATEST a.s. základní údaje o společnosti 700 zakázek ročně 10 mil EUR roční průměrný obrat průměrný počet zaměstnanců zemí, ve kterých se pracovalo 14 regionálních zastoupení v ČR 3 zahraniční společné podniky ISO ISO OHSAS 18001 certifikovaný integrovaný systém managementu

5 S A N A Č N Í P R Á C E Sanace podzemních vod, zemin a stavebních substancí patří k nejvýznamnější činnosti společnosti, která disponuje veškerými technickými a materiálními prostředky potřebnými ke komplexnímu zajištění sanačních prací, od jejich projektování, vlastní realizace (instalace a provoz sanačních technologií), vyhodnocování a dohledu nad jejich prováděním. Sanace jsou zaměřeny na odstranění širokého spektra znečištění - chlorovaných uhlovodíků, ropných uhlovodíků a jiných organických látek, těžkých kovů, kyanidů, a dalších.

6 N A B Í Z E N É S L U Ž B Y Sanace podzemních vod, zemin a stavebních substancí Komplexní zajištění sanačních prací, od jejich projektování, vlastní realizace (instalace a provoz sanačních technologií), vyhodnocování a dohledu nad jejich prováděním. Zkušenosti ze sanací-chlorovaných uhlovodíků, ropných uhlovodíků a jiných organických látek, těžkých kovů, kyanidů, a dalších. Chemopetrol Litvínov Spolchemie ČeR Kralupy nad Vltavou OSTRAMO

7 Monitorování přirozené, či podpořené atenuace
Pro kvalitní a přesné monitorování sanačních prací je AQUATEST a.s. vybaven certifikovanou laboratoří včetně vyškolených vzorkařů. Laboratoř provádí následující služby: odběry vzorků terénní měření chemické, mikrobiologické a radiologické analýzy hodnocení nebezpečných vlastností odpadů poradenská činnost havarijní služba Více zde

8 Čistírny odpadních vod
ChČOV Laguny Ostramo : návrh technologie, provozování Výkon čistírny: až 18 l/s Funkce: - Odloučení volné fáze RU - Sorbce organických látek na aktivním uhlí - Vysrážení těžkých kovů - Separace a filtrace kalů

9 ChČOV Spolchemie: Návrh technologie, provozování
Výkon čistírny: až 1,2 l/s Funkce: - Čištění vod z termické desorbce rtuti ze zemin - Vysrážení rtuti a těžkých kovů - Separace a filtrace kalů - Dočištění na ionexové Více zde

10 Neutralizační stanice : - Návrh technologie
- Dodávka zařízení Výkon stanice: 100 m3/měsíc šaržovitě Funkce: Vícestupňové srážení těžkých kovů - Separace a filtrace kalů

11 Modulová (kontejnerová)
Modulové jednotky na čištění vod Modulová (kontejnerová) jednotka důlních vod Výkon jednotky: do 2 l/s Funkce: - Srážení - Neutralizace - Provzdušňování - Ox/Redox reakce - Separace kalů - Filtrace kalů Celá technologie je řízená programovatelnými automaty. Více zde

12 Modulové sanační technologie
Úprava fyzikálně - chemických parametrů Dávkování reagencií včetně programovatelných automatů pro řízení chemických a fyzikálních parametrů čerpané vody Filtrace přes aktivní uhlí Systém filtrace a regenerace filtrů s aktivním uhlím Certifikováno strojírenským zkušebním ústavem.

13 Provzdušňování Stripování
Kaskáda aktivně míchaných aerovaných nádrží Výkon: až 6,6 l/s Stripování Sestava stripovacích kolon na odstranění těkavých látek a filtrů vzdušniny Výkon: až 5 l/s Certifikováno strojírenským zkušebním ústavem.

14 Rozklad znečištění přímo v podzemí (biologický, chemický, fyzikální, nano-částice)
Biodegradace Izolace znečištění a imobilizace Promývání zemin Návrh, kompletace, optimalizace automatických dávkovacích celků pro podporu sanace IN-SITU.

15 Plně automatické vyvíječe páry na LTO nebo na zemní plyn
Řízené propařování zemin Plně automatické vyvíječe páry na LTO nebo na zemní plyn Výkon: až 600 kg páry/hod Venting Silné vývěvy na odsávání půdního vzduchu včetně zachycení kontaminantu na filtry s aktivním uhlím

16 In situ chemická oxidace - ISCO
Velmi rychle se vyvíjející technologie sanace kontaminovaných vod a zemin Nové ověřené a komerčně využívané metody Nejčastěji využívaná oxidační činidla: nesaturovaná zóna: H2O2 a ozón saturovaná zóna: H2O2 a manganistan Relativně jednoduché metody z hlediska chemie i použití

17 Příklad systému přípravy a dávkování KMnO4
Bezprašný, fungující na princi

18 Biologicky podpořená reduktivní dehalogenace
Biologicky degradovatelný substrát je fermentován anaerobními mikroorganizmy => uvolňuje se H2 H2 je donorem elektronu pro úplnou dehalogenaci chlorovaných ethenů. Možné alternativní substráty: kyselina mléčná, syrovátka, melasa, rostlinné oleje, chitin, cukr, ethanol apod.

19 Příklad systému dávkování biodegradovatelného substrátu
Poloautomatický systém dávkování koncentrovaného činidla Předúprava a odkysličení vody, Dávkování, míchání, řízení zásaku

20 Chemická in-situ redukce nanočástice elementárního železa
V silně redukčních podmínkách může být redukována molekula vody: Podobným způsobem jsou redukovány alifatické ClU (např. TCE): Laboratorně bylo potvrzeno, že > 70 typů látek může být redukováno (Zhang, 2003): TCE, PCE, DDT, PCB, PCM, PCP, lindan, nitráty, Pb, Hg, Ni, Cd, Cr, As, TNT, U……

21 Příklad systému aplikace nanočástic
Mobilní zařízení Poloautomatický provoz Terénní příprava suspenze z práškového materiálu Čerstvý materiál s variabilní povrchovou úpravou

22 AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby
Geologická 4, Praha 5 - Barrandov Divize technického zabezpečení Areál Kovohutí, Mníšek pod Brdy tel.: fax:


Stáhnout ppt "Recyklační linky a odpady Akreditovaná environmentální laboratoř"

Podobné prezentace


Reklamy Google