Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o umírajícího a jeho rodinu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o umírajícího a jeho rodinu"— Transkript prezentace:

1 Péče o umírajícího a jeho rodinu
Alžběta Mišoňová A.M.- Cesta domů 2006

2 A.M.- Cesta domů 2006

3 Potřeby umírajících a jejich rodin
fyziologické psychologické sociální spirituální kulturní Přestože fyziologie umírání je stejná pro většinu očekávaných úmrtí, potřeby spirituální, psychologické a kulturní jsou v rodinách tak ojedinělé a různorodé jako rodiny sami. A.M.- Cesta domů 2006

4 Charta práv umírajících (1995)
1. Právo na důstojné zacházení jako s lidskou bytostí až do smrti 2. Právo dostat všechny potřebné informace týkající se nemoci a smrti 3. Právo podílet se na rozhodnutích týkajících se nemoci a péče, bez strachu z odsouzení druhých 4. Právo na citlivou, kvalitní a profesionální péči multidisciplinárního týmu, který poskytuje prvotřídní péči nemocnému i jeho rodině 5. Právo na stálou zdravotnickou péči přestože se cíl“uzdravení“ se mění na „zachování pohodlí a kvality života“ 6. Právo vyjádřit své pocity, duchovní a náboženské potřeby týkající se blízké smrti s ohledem na kulturní hodnoty 7. Právo na kvalitní léčbu bolesti a ostatních doprovodných příznaků 8. Právo na pomoc od rodiny a na pomoc pro rodinu v souvislosti s přijetím smrti 9. Právo zemřít v klidu a důstojně v přítomnosti lidí, kteří si to přejí Ferrell, Coyle: Textbook of Palliative Nursing A.M.- Cesta domů 2006

5 Rodina, příbuzní, přátelé
musí dostat pravdivé informace /se souhlasem nemocného/ změna rolí /děti pečují o své rodiče, manžel je v domácnosti/ uspořádávání vztahů /zapomenuté, nevyřešené vyplouvá napovrch/ Důležitá role „pečovatele z venku“ A.M.- Cesta domů 2006

6 Předpoklady pravdivé komunikace
Vytvořit bezpečné prostředí Vytvořit vztah důvěry Empatie, aktivní naslouchání Otevřenost (nemají existovat tabuizovaná témata) Respekt, přijetí Nebojme se přiznat vlastní hranice a projevit vlastní emoce. A.M.- Cesta domů 2006

7 Nejprospěšnější je rozumný přístup a citlivý smysl pro humor.
Zásada je: nepřerušovat neodporovat nesnižovat to, co říká Nejprospěšnější je rozumný přístup a citlivý smysl pro humor. A.M.- Cesta domů 2006

8 Jak začít? (Příklady otázek)
Chcete mluvit o tom co bude? Máte starosti, s kterými bych vám mohl pomoci? Zdá se mi, že Vás něco trápí. Zdá se mi, že se necítíte dobře. Co to znamená pro váš každodenní život? Co konkrétního pro vás můžu teď udělat? Co vás nejvíce zatěžuje? Když se stav zhorší, čeho se obáváte? Co si v žádném případě nepřejete? Co si váš blízký nepřeje? A.M.- Cesta domů 2006

9 Proč máme strach z komunikace s umírajícími a jejich rodinou?
obavy, že vyvoláme negativní pocity obavy, že sami neudržíme vlastní emoce obavy z obvinění ze selhání soucit s nemocným konfrontace s vlastní smrtelností A.M.- Cesta domů 2006

10 Naděje je založená na poznání, ne neznalosti.
Pravdivá komunikace o perspektivách umožňuje nemocnému i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou. Naděje je založená na poznání, ne neznalosti. Co zůstane zatajené, nebude nikdy řečeno. /Simpson/ A.M.- Cesta domů 2006

11 Známky blížící se smrti
Progredující únava nemocný se stává ležícím, začíná být plně závislým na péči druhých A.M.- Cesta domů 2006

12 Nutné polohování prevence dekubitů ATD pomůcky inkontinenčí pomůcky
kosmetika A.M.- Cesta domů 2006

13 2.Vyhublost a bledost - většinou u onkologických onemocnění
A.M.- Cesta domů 2006

14 3. Ospalost, letargie nebo agitovanost
Postupy: udržovat kontakt, mluvit klidně, pomalu, číst využít „lucidní“ okamžiky k řešení nevyřešeného pečovat o bezpečnost nemocného (rizika pádu) nevyvracet metafory smrti dávat pozor, co před nemocným říkám, naopak podporovat, aby bylo řečeno, co má být řečeno 3. Ospalost, letargie nebo agitovanost většinu dne prospí neschopnost soustředění se ztráta zájmu o okolní svět neschopnost spolupráce s pečujícími neklid, zmatenost neorientován místem a časem mluví o odchodu, odjíždí…. ochabování smyslů (sluch vyhasíná jako poslední) A.M.- Cesta domů 2006

15 zmenšují se porce, postupně se snižuje příjem tekutin
4.Přestává jíst a pít zmenšují se porce, postupně se snižuje příjem tekutin přirozený proces suchost v ústech Postupy: malé časté porce vývary, ananasový džus, výživné nápoje není vhodné podávat infuze péče o dutinu ústní, vytírat použít rozprašovače, kostky ledu, zmrzlina A.M.- Cesta domů 2006

16 nemožnost polknout léky Postupy:
5. Obtíže s polykáním nemožnost polknout léky Postupy: převézt na jinou lékovou formu, lze-li vysadit nepotřebnou medikaci. Analgetika v náplasťové formě, kontinuální dávkovač Musí zůstat: Analgetika, antikonvulzíva, antiemetika, antipyretika, sedativa! A.M.- Cesta domů 2006

17 6. Zrychlení pulsu, snížení tlaku
7. Snížení vylučování moče inkontinence retence moče (neklid) Postupy: normalizovat pozorování, ujistit, že je součástí celého procesu Hygiena, inkotinenční pomůcky zavedení močového katetru A.M.- Cesta domů 2006

18 8. Změny dechu kvality a frekvence neschopnost odkašlat mělké, rychlé
hromadění sekretu typický chrčivý zvuk apnoe Postupy: zvýšená poloha masáže hrudníku změna polohy většinou není nutné odsávat komunikace s rodinou A.M.- Cesta domů 2006

19 Tyto příznaky svědčí o tom, že zbývá několik dnů života!
O všech příznacích a procesech je nutné s rodinou mluvit a připravit je na ně! Tyto příznaky svědčí o tom, že zbývá několik dnů života! A.M.- Cesta domů 2006

20 Péče v době vlastní smrti
bezvědomí, agonie – oči mohou být polootevřené, upřené do jednoho místa nepravidelná srdeční akce- nehmatný puls na a.radialis značí smrt během několika hodin apnoické pauzy – někdy už dojem posledního nádechu pocení, chladné končetiny cyanóza – nos, nehtová lůžka, kolena, končetiny jsou mramorované (smrt během několika dnů) Opatření: normalizovat tyto příznaky, být nablízku, kompletní péče o ležícího nemocného, podporovat pečující udržovat fyzický kontakt, mluvit pomalu, klidně, říci, co je ještě nutné říci A.M.- Cesta domů 2006

21 Někdy smrt nastane, když se pečující na krátko vzdálí od nemocného.
Někdy chce umírající být sám a čeká na vhodný okamžik. A.M.- Cesta domů 2006

22 nepřítomnost reakcí verbálních i taktilních chybějící rohovkový reflex
Známky smrti celkový vzhled těla nepřítomnost reakcí verbálních i taktilních chybějící rohovkový reflex zástava dechu nehmatný tep na a. karotis A.M.- Cesta domů 2006

23 „Rigor mortis“ – ztuhlost „Algor mortis“ - chladnutí (1°C za hodinu)
Posmrtné změny „Rigor mortis“ – ztuhlost „Algor mortis“ - chladnutí (1°C za hodinu) „Liver mortis“ – rozklad Smrt konstatuje lékař, měl by vidět jisté známky smrti. A.M.- Cesta domů 2006

24 Péče o tělo Vodorovná poloha Umýt
Obléknout – použít plenu – uvolní se svěrače Učesat, nalíčit…. Nechat rodinu, co chtějí udělat, na co se cítí. Nechat dostatek času na rozloučení se zemřelým. A.M.- Cesta domů 2006

25 Péče o sebe sama Believe in yourself. VĚŘ SI A.M.- Cesta domů 2006

26 Be brave! BUĎ STATEČNÝ!... A.M.- Cesta domů 2006

27 But remember... it's OK to be afraid sometimes.
ALE PAMATUJ...NĚKDY JE OK, KDYŽ SE BOJÍŠ A.M.- Cesta domů 2006

28 Remain Calm... ZŮSTAŇ V KLIDU...
A.M.- Cesta domů 2006

29 I KDYŽ TO NĚKDY VYPADÁ SPÍŠ BEZNADĚJNĚ!
Even if it seems rather hopeless! I KDYŽ TO NĚKDY VYPADÁ SPÍŠ BEZNADĚJNĚ! A.M.- Cesta domů 2006

30 Take a nap if you need one... DEJ SI ŠLOFÍKA, POKUD HO POTŘEBUJEŠ
A.M.- Cesta domů 2006

31 Have a good sense of humor and laugh often!
MĚJ DOBRÝ SMYSL PRO HUMOR A SMĚJ SE ČASTO! A.M.- Cesta domů 2006

32 Take an occasional risk.
PODSTUP PŘÍLEŽITOSTNÁ RIZIKA A.M.- Cesta domů 2006

33 RELAXUJ – DOKONCE I V TĚCH STRESUPLNÝCH DNECH!!
Relax... even, on those stressfull days!! RELAXUJ – DOKONCE I V TĚCH STRESUPLNÝCH DNECH!! A.M.- Cesta domů 2006

34 Try to have a little fun each day...
ZKUS MÍT TROCHU ZÁBAVY KAŽDÝ DEN... A.M.- Cesta domů 2006

35 To work together as a team...
PRACUJTE SPOLEČNĚ JAKO TÝM... A.M.- Cesta domů 2006

36 Express yourself creatively.
VYJÁDŘI SE KREATIVNĚ A.M.- Cesta domů 2006

37 Exercise a little each day! KAŽDÝ DEN TROCHU CVIČ!
A.M.- Cesta domů 2006

38 Hold on to good friends; they are few and far between!
DRŽ SE DOBRÝCH PŘÁTEL; JE JICH PÁR A DALEKO OD SEBE! A.M.- Cesta domů 2006

39 Děkuji za pozornost A.M.- Cesta domů 2006


Stáhnout ppt "Péče o umírajícího a jeho rodinu"

Podobné prezentace


Reklamy Google