Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A.M.- Cesta domů 2006 Péče o umírajícího a jeho rodinu Alžběta Mišoňová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A.M.- Cesta domů 2006 Péče o umírajícího a jeho rodinu Alžběta Mišoňová."— Transkript prezentace:

1 A.M.- Cesta domů 2006 Péče o umírajícího a jeho rodinu Alžběta Mišoňová

2 A.M.- Cesta domů 2006

3 Potřeby umírajících a jejich rodin •fyziologické •psychologické •sociální •spirituální •kulturní Přestože fyziologie umírání je stejná pro většinu očekávaných úmrtí, potřeby spirituální, psychologické a kulturní jsou v rodinách tak ojedinělé a různorodé jako rodiny sami.

4 A.M.- Cesta domů 2006 Charta práv umírajících (1995) 1. Právo na důstojné zacházení jako s lidskou bytostí až do smrti 2. Právo dostat všechny potřebné informace týkající se nemoci a smrti 3. Právo podílet se na rozhodnutích týkajících se nemoci a péče, bez strachu z odsouzení druhých 4. Právo na citlivou, kvalitní a profesionální péči multidisciplinárního týmu, který poskytuje prvotřídní péči nemocnému i jeho rodině 5. Právo na stálou zdravotnickou péči přestože se cíl“uzdravení“ se mění na „zachování pohodlí a kvality života“ 6. Právo vyjádřit své pocity, duchovní a náboženské potřeby týkající se blízké smrti s ohledem na kulturní hodnoty 7. Právo na kvalitní léčbu bolesti a ostatních doprovodných příznaků 8. Právo na pomoc od rodiny a na pomoc pro rodinu v souvislosti s přijetím smrti 9. Právo zemřít v klidu a důstojně v přítomnosti lidí, kteří si to přejí Ferrell, Coyle: Textbook of Palliative Nursing

5 A.M.- Cesta domů 2006 Rodina, příbuzní, přátelé • musí dostat pravdivé informace /se souhlasem nemocného/ •změna rolí /děti pečují o své rodiče, manžel je v domácnosti/ •uspořádávání vztahů /zapomenuté, nevyřešené vyplouvá napovrch/ Důležitá role „pečovatele z venku“

6 A.M.- Cesta domů 2006 Předpoklady pravdivé komunikace •Vytvořit bezpečné prostředí •Vytvořit vztah důvěry •Empatie, aktivní naslouchání •Otevřenost (nemají existovat tabuizovaná témata) •Respekt, přijetí Nebojme se přiznat vlastní hranice a projevit vlastní emoce.

7 A.M.- Cesta domů 2006 Zásada je: •nepřerušovat •neodporovat •nesnižovat to, co říká Nejprospěšnější je rozumný přístup a citlivý smysl pro humor.

8 A.M.- Cesta domů 2006 Jak začít? (Příklady otázek) •Chcete mluvit o tom co bude? •Máte starosti, s kterými bych vám mohl pomoci? •Zdá se mi, že Vás něco trápí. •Zdá se mi, že se necítíte dobře. •Co to znamená pro váš každodenní život? •Co konkrétního pro vás můžu teď udělat? •Co vás nejvíce zatěžuje? •Když se stav zhorší, čeho se obáváte? •Co si v žádném případě nepřejete? •Co si váš blízký nepřeje?

9 A.M.- Cesta domů 2006 Proč máme strach z komunikace s umírajícími a jejich rodinou? •obavy, že vyvoláme negativní pocity •obavy, že sami neudržíme vlastní emoce •obavy z obvinění ze selhání •soucit s nemocným •konfrontace s vlastní smrtelností

10 A.M.- Cesta domů 2006 Pravdivá komunikace o perspektivách umožňuje nemocnému i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou. Naděje je založená na poznání, ne neznalosti. Co zůstane zatajené, nebude nikdy řečeno. /Simpson/

11 A.M.- Cesta domů 2006 Známky blížící se smrti 1.Progredující únava nemocný se stává ležícím, začíná být plně závislým na péči druhých

12 A.M.- Cesta domů 2006 •Nutné polohování •prevence dekubitů •ATD pomůcky •inkontinenčí pomůcky •kosmetika

13 A.M.- Cesta domů 2006 2.Vyhublost a bledost - většinou u onkologických onemocnění

14 A.M.- Cesta domů 2006 3. Ospalost, letargie nebo agitovanost •většinu dne prospí •neschopnost soustředění se •ztráta zájmu o okolní svět •neschopnost spolupráce s pečujícími •neklid, zmatenost •neorientován místem a časem •mluví o odchodu, odjíždí…. •ochabování smyslů (sluch vyhasíná jako poslední) Postupy: •udržovat kontakt, •mluvit klidně, pomalu, číst •využít „lucidní“ okamžiky k řešení nevyřešeného •pečovat o bezpečnost nemocného (rizika pádu) • nevyvracet metafory smrti •dávat pozor, co před nemocným říkám, naopak podporovat, aby bylo řečeno, co má být řečeno

15 A.M.- Cesta domů 2006 4.Přestává jíst a pít •zmenšují se porce, postupně se snižuje příjem tekutin •přirozený proces •suchost v ústech Postupy: •malé časté porce •vývary, ananasový džus, výživné nápoje •není vhodné podávat infuze •péče o dutinu ústní, vytírat •použít rozprašovače, •kostky ledu, zmrzlina

16 A.M.- Cesta domů 2006 Musí zůstat: Analgetika, antikonvulzíva, antiemetika, antipyretika, sedativa! 5. Obtíže s polykáním •nemožnost polknout léky Postupy: •převézt na jinou lékovou formu, lze-li •vysadit nepotřebnou medikaci. •Analgetika v náplasťové formě, kontinuální dávkovač

17 A.M.- Cesta domů 2006 6. Zrychlení pulsu, snížení tlaku 7. Snížení vylučování moče •inkontinence •retence moče (neklid) Postupy: •normalizovat pozorování, ujistit, že je součástí celého procesu •Hygiena, inkotinenční pomůcky •zavedení močového katetru

18 A.M.- Cesta domů 2006 8. Změny dechu kvality a frekvence •neschopnost odkašlat •mělké, rychlé •hromadění sekretu •typický chrčivý zvuk •apnoe Postupy: •zvýšená poloha •masáže hrudníku •změna polohy •většinou není nutné odsávat •komunikace s rodinou

19 A.M.- Cesta domů 2006 O všech příznacích a procesech je nutné s rodinou mluvit a připravit je na ně! Tyto příznaky svědčí o tom, že zbývá několik dnů života!

20 A.M.- Cesta domů 2006 Péče v době vlastní smrti 1.bezvědomí, agonie – oči mohou být polootevřené, upřené do jednoho místa 2.nepravidelná srdeční akce- nehmatný puls na a.radialis značí smrt během několika hodin 3.apnoické pauzy – někdy už dojem posledního nádechu 4.pocení, chladné končetiny 5.cyanóza – nos, nehtová lůžka, kolena, končetiny jsou mramorované (smrt během několika dnů) Opatření: normalizovat tyto příznaky, být nablízku, kompletní péče o ležícího nemocného, podporovat pečující udržovat fyzický kontakt, mluvit pomalu, klidně, říci, co je ještě nutné říci

21 A.M.- Cesta domů 2006 Někdy smrt nastane, když se pečující na krátko vzdálí od nemocného. Někdy chce umírající být sám a čeká na vhodný okamžik.

22 A.M.- Cesta domů 2006 Známky smrti •celkový vzhled těla •nepřítomnost reakcí verbálních i taktilních •chybějící rohovkový reflex •zástava dechu •nehmatný tep na a. karotis

23 A.M.- Cesta domů 2006 Posmrtné změny •„Rigor mortis“ – ztuhlost •„Algor mortis“ - chladnutí (1°C za hodinu) •„Liver mortis“ – rozklad Smrt konstatuje lékař, měl by vidět jisté známky smrti.

24 A.M.- Cesta domů 2006 Péče o tělo •Vodorovná poloha •Umýt •Obléknout – použít plenu – uvolní se svěrače •Učesat, nalíčit…. Nechat rodinu, co chtějí udělat, na co se cítí. Nechat dostatek času na rozloučení se zemřelým.

25 A.M.- Cesta domů 2006 Péče o sebe sama Believe in yourself. VĚŘ SI

26 A.M.- Cesta domů 2006 Be brave!.... BUĎ STATEČNÝ!...

27 A.M.- Cesta domů 2006 But remember... it's OK to be afraid sometimes. ALE PAMATUJ...NĚKDY JE OK, KDYŽ SE BOJÍŠ

28 A.M.- Cesta domů 2006 Remain Calm... ZŮSTAŇ V KLIDU...

29 A.M.- Cesta domů 2006 Even if it seems rather hopeless! I KDYŽ TO NĚKDY VYPADÁ SPÍŠ BEZNADĚJNĚ!

30 A.M.- Cesta domů 2006 Take a nap if you need one... DEJ SI ŠLOFÍKA, POKUD HO POTŘEBUJEŠ

31 A.M.- Cesta domů 2006 Have a good sense of humor and laugh often! MĚJ DOBRÝ SMYSL PRO HUMOR A SMĚJ SE ČASTO!

32 A.M.- Cesta domů 2006 Take an occasional risk. PODSTUP PŘÍLEŽITOSTNÁ RIZIKA

33 A.M.- Cesta domů 2006 Relax... even, on those stressfull days!! RELAXUJ – DOKONCE I V TĚCH STRESUPLNÝCH DNECH!!

34 A.M.- Cesta domů 2006 Try to have a little fun each day... ZKUS MÍT TROCHU ZÁBAVY KAŽDÝ DEN...

35 A.M.- Cesta domů 2006 To work together as a team... PRACUJTE SPOLEČNĚ JAKO TÝM...

36 A.M.- Cesta domů 2006 Express yourself creatively. VYJÁDŘI SE KREATIVNĚ

37 A.M.- Cesta domů 2006 Exercise a little each day! KAŽDÝ DEN TROCHU CVIČ!

38 A.M.- Cesta domů 2006 Hold on to good friends; they are few and far between! DRŽ SE DOBRÝCH PŘÁTEL; JE JICH PÁR A DALEKO OD SEBE!

39 A.M.- Cesta domů 2006 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "A.M.- Cesta domů 2006 Péče o umírajícího a jeho rodinu Alžběta Mišoňová."

Podobné prezentace


Reklamy Google