Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86"— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
České Budějovice, 1. listopad Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Mgr. Vratislav Měchura Experimentální učebna společenskovědních předmětů registrační číslo: CZ.1.07/ /

2 foto: Jan Amos Komenský,  Pressfoto, Praha 1970
„...Naší didaktiky začátkem i koncem budiž; hledati a nalézati způsob, podle něhož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více; podle něhož by školy měly méně shonu, nechuti a marné práce, avšak víc klidu, potěšení a trvalého výsledku...“ J. A. Komenský: Velká didaktika (Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek I., Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1958, str. 42)

3 Střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Písek, Komenského 86 Experimentální učebna společenskovědních předmětů CZ.1.07/ / Příjemce Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Výzva Jihočeský kraj – výzva č.3 pro GP – oblast podpory 1.1 Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Rozpočet projektu ,26 Kč Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

4 Předprojektová fáze Projektová fáze (realizační) Poprojektová fáze
Obsah Předprojektová fáze (přípravná, definiční) Projektová fáze (realizační) Poprojektová fáze (vyhodnocovací)

5 Předprojektová fáze – prostředí pro realizaci projektu
Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 bylo zřízeno jako příspěvková organizace k  Škola historicky v odborné přípravě učňů navazuje na Živnostenskou školu pokračovací, která působila ve městě Písek od roku 1881. Zřizovatelem je od Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Změna názvu školy byla provedena od na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86. Od k SOŠ a SOU bylo delimitováno Odborné učiliště, Písek, Národní svobody 28 a Středisko praktického vyučování, Čížová 23.

6 Předprojektová fáze – předcházející projekt
Realizace projektu OP VK „Učíme nově“ SOŠ a SOU Písek - vytváření podmínek pro zvyšování kvality vzdělávání CZ1.07/1.1.10/ Termín realizace Výzva Jihočeský kraj – výzva č.2 pro GP – oblast podpory 1.1 Rozpočet ,86 Kč Partner projekt realizován bez partnera Cílová skupina žáci středních škol, pedagogičtí pracovníci Účelem projektu bylo formou odborných kurzů pro pedagogické pracovníky zvýšit jejich odborné a technické kompetence ke zvládnutí didaktické techniky a nových forem a metod výuky (využitím multimediální techniky a ICT ve výuce). Cíle projektu: 1. zvýšení odborných kompetencí učitelů (a tím zvýšení kvality výuky) 2. zpracování nových výukových materiálů pro výuku na SOŠ a SOU Písek.

7 Předprojektová fáze – cíl projektu
získávání a upevňování klíčových kompetencí v oblasti práce s informacemi (získávání informací, zpracování včetně jejich ověřování, jejich následná prezentace)

8 Projektová fáze - realizační tým
Manažer projektu Mgr. Vratislav Měchura Finanční manažer projektu Marie Nováková Administrátor projektu Vendulka Bicanová Asistent projektu Ing. Zuzana Sýbková Pracovníci pro tvorbu výukových materiálů 15 pedagogických pracovníků školy

9 Projektová fáze – dílčí cíle projektu
posilování mezipředmětových vztahů s důrazem na výchovu etickou a estetickou individuální rozvoj žáka s tím, že výsledek práce každého jednotlivce musí být upotřebitelný pro výslednou kolektivní práci posilování prvků samostatnosti a zodpovědnosti za výsledky své práci vytvoření experimentální učebny

10 Projektová fáze Klíčová aktivita
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí Výstup klíčové aktivity zpracování a vydání pracovních sešitů vytvoření experimentální učebny vybavené moderní audiovizuální technikou (10 ks netbooků pro sociálně slabší žáky, multifunkční tiskárnou (tiskárna, scaner, kopírka), DVD + zvukovou aparaturou (reproduktorová soustava, mixážní pult, mikrofon, projektor ), stolním počítačem, který bude fungovat jako server i pro ukládání výsledků práce, WiFi síť, nezávislé připojení k internetu

11 Projektová fáze

12 Projektová fáze

13 Projektová fáze - semináře
motivační semináře pro učitele setkání s lidmi, kteří jsou uznávanými odborníky v oblasti, ve které působí Ladislav Beran, spisovatel Jan Fíla, učitel tance Josef Krček, hudebník Stanislav Motl, novinář Jan Zíka, scénárista, spisovatel

14 Projektová fáze – výstupy projektu

15 Projektová fáze – výstupy projektu

16 Poprojektová fáze - MI Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů
Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 4 Počet podpořených osob - celkem 15 Počet úspěšně podpořených osob 220 227

17 Poprojektová fáze Výstupy/produkty projektu Typ Název Stručný popis
Dostupnost 1 pracovní sešit Český jazyk a literatura Pracovní sešit složený z pracovních listů pro výuku ČJL a) vytištěn v nákladu 150 ks b) elektronická podoba na serveru irzo.kvizy.info 2 Občanská nauka Pracovní sešit složený z pracovních listů pro výuku ON na serveru hirzo.kvizy.info 3 Dějepis Pracovní sešit složený z pracovních listů pro výuku dějepisu 4 Ekologie Pracovní sešit složený z pracovních list pro výuku ekologie

18 Poprojektová fáze

19 Poprojektová fáze – vazba na další projekty
Realizace projektu OP VK Vzdělávání bez bariér CZ.1.07/1.2.15/ Termín realizace Výzva Jihočeský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.2 Rozpočet ,84 Kč Partner projekt realizován bez partnera Cílová skupina žáci středních škol, pedagogičtí pracovníci Projekt se orientuje na následující tři aktivity: - uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací - zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání - vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit

20 Děkuji za pozornost Mgr. Vratislav Měchura učitel
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Tel.:


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86"

Podobné prezentace


Reklamy Google