Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Mgr. Vratislav Měchura Experimentální učebna společenskovědních předmětů registrační číslo:CZ.1.07/1. 1.10/03.0012

2 foto: Jan Amos Komenský, Pressfoto, Praha 1970 „...Naší didaktiky začátkem i koncem budiž; hledati a nalézati způsob, podle něhož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více; podle něhož by školy měly méně shonu, nechuti a marné práce, avšak víc klidu, potěšení a trvalého výsledku...“ J. A. Komenský: Velká didaktika (Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek I., Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1958, str. 42)

3 Experimentální učebna společenskovědních předmětů CZ.1.07/1. 1.10/03.0012 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 www.sou-pi.cz Příjemce Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Výzva Jihočeský kraj – výzva č.3 pro GP – oblast podpory 1.1 Datum zahájení realizace1.3.2011 Datum ukončení realizace30.6.2012 Rozpočet projektu1 540 321,26 Kč Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

4 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Obsah • Předprojektová fáze (přípravná, definiční) • Projektová fáze (realizační) • Poprojektová fáze (vyhodnocovací)

5 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Předprojektová fáze – prostředí pro realizaci projektu Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 bylo zřízeno jako příspěvková organizace k 1.11.1990. Škola historicky v odborné přípravě učňů navazuje na Živnostenskou školu pokračovací, která působila ve městě Písek od roku 1881. Zřizovatelem je od 1.7.2001 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Změna názvu školy byla provedena od 1.9.2005 na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86. Od 1.1.2006 k SOŠ a SOU bylo delimitováno Odborné učiliště, Písek, Národní svobody 28 a Středisko praktického vyučování, Čížová 23.

6 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Předprojektová fáze – předcházející projekt Realizace projektu OP VK „Učíme nově“ SOŠ a SOU Písek - vytváření podmínek pro zvyšování kvality vzdělávání CZ1.07/1.1.10/02.0070 Termín realizace1. 1. 2010 až 30. 6. 2011 VýzvaJihočeský kraj – výzva č.2 pro GP – oblast podpory 1.1 Rozpočet1 653 380,86 Kč Partnerprojekt realizován bez partnera Cílová skupinažáci středních škol, pedagogičtí pracovníci Účelem projektu bylo formou odborných kurzů pro pedagogické pracovníky zvýšit jejich odborné a technické kompetence ke zvládnutí didaktické techniky a nových forem a metod výuky (využitím multimediální techniky a ICT ve výuce). Cíle projektu: 1. zvýšení odborných kompetencí učitelů (a tím zvýšení kvality výuky) 2. zpracování nových výukových materiálů pro výuku na SOŠ a SOU Písek.

7 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Předprojektová fáze – cíl projektu •získávání a upevňování klíčových kompetencí v oblasti práce s informacemi (získávání informací, zpracování včetně jejich ověřování, jejich následná prezentace)

8 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Projektová fáze - realizační tým Manažer projektuMgr. Vratislav Měchura Finanční manažer projektuMarie Nováková Administrátor projektuVendulka Bicanová Asistent projektuIng. Zuzana Sýbková Pracovníci pro tvorbu výukových materiálů 15 pedagogických pracovníků školy

9 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Projektová fáze – dílčí cíle projektu 1.posilování mezipředmětových vztahů s důrazem na výchovu etickou a estetickou 2.individuální rozvoj žáka s tím, že výsledek práce každého jednotlivce musí být upotřebitelný pro výslednou kolektivní práci 3.posilování prvků samostatnosti a zodpovědnosti za výsledky své práci 4.vytvoření experimentální učebny

10 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Projektová fáze Klíčová aktivita Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí Výstup klíčové aktivity • zpracování a vydání pracovních sešitů • vytvoření experimentální učebny vybavené moderní audiovizuální technikou (10 ks netbooků pro sociálně slabší žáky, multifunkční tiskárnou (tiskárna, scaner, kopírka), DVD + zvukovou aparaturou (reproduktorová soustava, mixážní pult, mikrofon, projektor ), stolním počítačem, který bude fungovat jako server i pro ukládání výsledků práce, WiFi síť, nezávislé připojení k internetu

11 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Projektová fáze

12 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Projektová fáze

13 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Projektová fáze - semináře • motivační semináře pro učitele • setkání s lidmi, kteří jsou uznávanými odborníky v oblasti, ve které působí Ladislav Beran, spisovatel Jan Fíla, učitel tance Josef Krček, hudebník Stanislav Motl, novinář Jan Zíka, scénárista, spisovatel

14 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Projektová fáze – výstupy projektu

15 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Projektová fáze – výstupy projektu

16 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Poprojektová fáze - MI Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 44 Počet podpořených osob - celkem15 Počet úspěšně podpořených osob 220227

17 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Výstupy/produkty projektu TypNázevStručný popisDostupnost 1 pracovní sešit Český jazyk a literatura Pracovní sešit složený z pracovních listů pro výuku ČJL a) vytištěn v nákladu 150 ks b) elektronická podoba na serveru irzo.kvizy.info 2 pracovní sešit Občanská nauka Pracovní sešit složený z pracovních listů pro výuku ON a) vytištěn v nákladu 150 ks b) elektronická podoba na serveru hirzo.kvizy.info 3 pracovní sešit Dějepis Pracovní sešit složený z pracovních listů pro výuku dějepisu a) vytištěn v nákladu 150 ks b) elektronická podoba na serveru hirzo.kvizy.info 4 pracovní sešit Ekologie Pracovní sešit složený z pracovních list pro výuku ekologie a) vytištěn v nákladu 150 ks b) elektronická podoba na serveru hirzo.kvizy.info Poprojektová fáze

18 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Poprojektová fáze

19 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Poprojektová fáze – vazba na další projekty Realizace projektu OP VK Vzdělávání bez bariér CZ.1.07/1.2.15/02.0019 Termín realizace1. 9. 2013 až 31. 12. 2014 Výzva Jihočeský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.2 Rozpočet 1 604 667,84 Kč Partnerprojekt realizován bez partnera Cílová skupinažáci středních škol, pedagogičtí pracovníci Projekt se orientuje na následující tři aktivity: - uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací - zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání - vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit

20 Experimentální učebna společenskovědních předmětů Děkuji za pozornost Mgr. Vratislav Měchura učitel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Tel.: 602 434 589 E-mail: vratislav.mechura.53@gmail.com


Stáhnout ppt "České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google