Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D AŇOVÉ PREDIKCE A DAŇOVÉ ÚLEVY S MĚRNICE R ADY O POŽADAVCÍCH NA FISKÁLNÍ RÁMCE S MILOVICE, PROSINEC 2012 Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička Odbor Strategie daňové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D AŇOVÉ PREDIKCE A DAŇOVÉ ÚLEVY S MĚRNICE R ADY O POŽADAVCÍCH NA FISKÁLNÍ RÁMCE S MILOVICE, PROSINEC 2012 Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička Odbor Strategie daňové."— Transkript prezentace:

1 D AŇOVÉ PREDIKCE A DAŇOVÉ ÚLEVY S MĚRNICE R ADY O POŽADAVCÍCH NA FISKÁLNÍ RÁMCE S MILOVICE, PROSINEC 2012 Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička Odbor Strategie daňové politiky a správy

2 O BSAH I. Základní pojmy II. Různé pohledy na daňové úlevy III. Metody kvantifikace daňových výdajů IV. Kapitola III SMĚRNICE RADY o požadavcích na rozpočtové rámce členských států V. Úspěšnost daňových predikcí

3 I. Z ÁKLADNÍ POJMY Daňová úleva  Opatření v daňové legislativě umožňující pozdější zaplacení daně nebo nižší daně Daňový výdaj (daňová podpora)  Podmnožina daňové úlevy  Výdaj uskutečňovaný prostřednictvím daňového systému  „Fiskální nástroj, který je možné realizovat prostřednictvím výdajové strany SR“  Zákon o dani z příjmů (ČR) – výdaje, které poplatník daně může odečíst od základu daně

4 I. Z ÁKLADNÍ POJMY Strukturální daňová úleva  Zaváděny z důvodu zvýšení efektivity daňového systému ( ne z důvodu daň.výdaje) Negativní daňová úleva  Uvaluje na poplatníka vyšší daňové břemeno  Zaváděny z obav ze zneužívání některých druhů výdajů či plnění  Příklady: Dvojí zdanění některých druhů příjmů Nemožnost odpočtu některých výdajů od hrubých příjmů

5 II. R ŮZNÉ POHLEDY NA DAŇOVÉ ÚLEVY StátVymezení daňové úlevy NěmeckoDaňové úlevy jsou považovány za subvence a tedy za daňové výdaje, pokud se jedná o nepřímo nebo bezprostředně působící zvýhodnění jednotlivých sektorů nebo dílčích oblastí hospodářství. Daňové výdaje jsou také bezprostředně působící daňové úlevy, které zvýhodňují hospodářství všeobecně. NizozemíDaňový výdaj je vládní výdaj ve formě snížení nebo odložení daňového příjmu na základě zákonné úpravy, pokud tato úprava není v souladu se základním odvodovým systémem stanoveným zákonem. Velká BritánieÚčel některých daňových úlev je napomoci nebo podpořit určité typy jedinců, aktivit nebo výrobků. Takové úlevy jsou často alternativami veřejných výdajů nebo mají podobný efekt. Nazývají se daňové výdaje. KanadaDaňové výdaje jsou definovány jako odchylky od daňové normy. USAZákon stanoví, že „daňový výdaj“ znamená ta snížení příjmů, která lze přičíst na vrub ustanovením federálních daňových zákonů, která umožňují speciální vynětí, výjimku nebo odpočet od hrubých příjmů nebo která poskytují zvláštní slevu na dani, sníženou sazbu daně nebo odložení daňové povinnosti JaponskoDaňové úlevy jsou označovány jako speciální daňová opatření. Jsou to o výjimky z japonských základních daňových principů (spravedlnost, neutralita a jednoduchost), které byly zavedeny pro sledování cílů jiných politik.

6 II. R ŮZNÉ POHLEDY NA DAŇOVÉ ÚLEVY Nejednotná definice daňové úlevy Definice daňové úlevy dle OECD  má z ní prospěch konkrétní odvětví, činnost či skupina poplatníků  slouží konkrétnímu cíli, který je snadno identifikovatelný a může být alternativně dosažen jinými nástroji  daň, jíž se úleva týká, má dostatečně široký rozsah, aby mohla být identifikována norma, ve srovnání s níž může být měřena hodnota úlevy  bylo by administrativně možné zaměnit daňový systém, aby byla uvedená daňová úleva odstraněna  neexistují jiná ustanovení v daňovém systému, která by z velké míry vykompenzovala prospěch z daňové úlevy

7 III. M ETODY KVANTIFIKACE DAŇOVÝCH VÝDAJŮ I. Metoda ušlých příjmů (revenue forgone method) II. Metoda dodatečných příjmů (revenue gain method) III. Metoda výdajového ekvivalentu (outlay equivalent method)

8 III. M ETODY KVANTIFIKACE DAŇOVÝCH VÝDAJŮ 1. Metoda ušlých příjmů  ex post výpočet ztráty příjmů vzniklé veřejnému sektoru  součet slev na dani u jednotlivých poplatníků, které ještě poplatníci mohli využít  Změny chování poplatníka nejsou zohledněny 2. Metoda dodatečných příjmů  Výsledkem je zvýšení příjmů veřejného sektoru v případě zrušení slev na dani  Možno použít i ex ante  Změny chování poplatníků jsou zohledněny

9 III. M ETODY KVANTIFIKACE DAŇOVÝCH VÝDAJŮ 3. Metoda výdajového ekvivalentu  Metoda využívána kdy by se zvažovalo nahrazení daňové úlevy výdajovým programem a pokud by takový veřejný výdaj byl u jeho příjemce zdaňován  Jde o výpočet výdajů, které by bylo nutno vynaložit, aby bylo dosaženo stejné podpory pro poplatníky, jakou poplatníkovi poskytuje posuzovaná daňová úleva.  Takový výdaj by byl zdaňován

10 IV. K APITOLA III SMĚRNICE RADY O POŽADAVCÍCH NA ROZPOČTOVÉ RÁMCE ČLENSKÝCH STÁTŮ Nové povinnosti pro odb. 25 plynoucí z Kapitoly III  pololetně zveřejňovat daňové predikce (součástí fiskální predikce)  Zveřejňování v hotovostním i akruálním datovém formátu  Zveřejňování metodických postupů Predikce odb. 25 hodnoceny ex ante Výborem pro makroekonomické a daňové predikce Predikce odb. 25 hodnoceny ex post Ministerstvem financí

11 V. ÚSPĚŠNOST DAŇOVÝCH PREDIKCÍ Průměrné plnění: 97,5 % Výrazný růst HDP do roku 2008 → vyšší plnění VR Propad HDP v roce 2009 (finanční krize) o 4,7 % → plnění VR pouze na 80 % Obtížná predikce při významných jednorázových změnách (změna legislativy s neodhadnutelnými dopady, silné vnější faktory, předzásobení u cigaret apod.) Schválené veřejné rozpočty (VR) vs. skutečné plnění Rozpočtovaná částka - VR (mld. Kč) Skutečnost (mld. Kč) Odchylka (mld. Kč) Plnění 1.2.2.-1.2./1. 2004552,8560,67,8101,4% 2005609,1636,627,6104,5% 2006648,1643,3-4,899,3% 2007702,6726,624,0103,4% 2008751,1751,20,1100,0% 2009820,9664,1-156,880,9% 2010736,3697,8-38,594,8% 2011737,7708,0-29,796,0%

12 V. ÚSPĚŠNOST DAŇOVÝCH PREDIKCÍ Rozpočtovaná částka - VR (mld. Kč) Skutečnost (mld. Kč) Odchylka (mld. Kč) Plnění 2004174,8184,39,5105,4% 2005218,9208,4-10,595,2% 2006222,4217,8-4,697,9% 2007232,1236,44,3101,8% 2008272,2255,2-17,093,8% 2009278,6253,6-25,091,0% 2010270,8269,5-1,399,5% 2011279,9275,4-4,598,4% Rozpočtovaná částka - VR (mld. Kč) Skutečnost (mld. Kč) Odchylka (mld. Kč) Plnění 200497,395,8-1,598,5% 2005101,1110,59,4109,3% 2006126,2119,5-6,794,7% 2007138,7138,90,2100,2% 2008142,3130,6-11,791,7% 2009151,8131,1-20,786,3% 2010149,2138,3-10,992,7% 2011144,2140,6-3,697,5% DPHSpotřební daně - změna sazby daně, v případě SD-většinou změna sazeb SD z tabáku - průměrné plnění DPH: 97,9 % - průměrné plnění SD: 96,4 %

13 V. ÚSPĚŠNOST DAŇOVÝCH PREDIKCÍ Rozpočtovaná částka - VR (mld. Kč) Skutečnost (mld. Kč) Odchylka (mld. Kč) Plnění 2004133,7133,2-0,599,7% 2005144,6143,7-0,999,4% 2006140,4136,9-3,597,5% 2007146,6152,05,4103,7% 2008134,4143,38,9106,6% 2009162,9126,7-36,277,8% 2010134,2130,0-4,296,9% 2011151,0133,4-17,688,3% DPPODPFO Rozpočtovaná částka - VR (mld. Kč) Skutečnost (mld. Kč) Odchylka (mld. Kč) Plnění 2004110,8112,01,2101,1% 2005115,7142,326,6123,0% 2006124,8135,410,6108,5% 2007152,5162,810,3106,7% 2008167,3182,515,2109,1% 2009187,0119,6-67,464,0% 2010143,9123,9-20,086,1% 2011120,6118,1-2,597,9% - změna sazby daně -průměrné plnění DPPO: 99,5 % -průměrné plnění DPFO: 96,2 %

14 Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost Zdeněk.hrdlička@mfcr.cz


Stáhnout ppt "D AŇOVÉ PREDIKCE A DAŇOVÉ ÚLEVY S MĚRNICE R ADY O POŽADAVCÍCH NA FISKÁLNÍ RÁMCE S MILOVICE, PROSINEC 2012 Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička Odbor Strategie daňové."

Podobné prezentace


Reklamy Google