Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_01_CJL_014_Zrn

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_01_CJL_014_Zrn"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_01_CJL_014_Zrn
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_01_CJL_014_Zrn Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Mgr. Jarmila Zrnová

2 Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví Předmět Literární výchova Ročník 1. ročník Název tematické oblasti (sady) Základy kultury a vzdělanosti Název vzdělávacího materiálu Počátky písemnictví na našem území Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu LIV v 1. ročníku čtyřletých oborů. Je součástí sady „Základy kultury a vzdělanosti“. Jejím cílem je přehlednou a stručnou formou zmapovat počátky písemnictví na našem území. Seznamuje nejen s literárními památkami, ale všímá si i historického rámce a památek materiální kultury, obsahuje hypertextové odkazy. Svojí názorností chce podnítit žáky k zájmu o kořeny našeho písemnictví. Výuka bude samozřejmě doplněna četbou a analýzou literárních textů. Zhotoveno, (datum/období) listopad 2012 Ověřeno ,

3 Počátky písemnictví na našem území
1. Literatura na Velké Moravě 2. Literatura v přemyslovských Čechách

4 Historický rámec Románský sloh 11. – 13. století
umělecký sloh raného středověku náměty téměř výhradně náboženské v architektuře převládají církevní stavby masivní pilíře a zdi, půlkruhové oblouky, těžká valená klenba v českých zemích stavěny zejména rotundy (Vyšehrad, Znojmo, Starý Plzenec) Rotunda Svatého Martina na Vyšehradě v Praze Adam Zivner

5 Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě
/7/7f/Cyril_and_Methodius.jpg r. 863 – příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (na žádost knížete Rastislava) upevnění křesťanství, výchova domácího (slovanského) duchovenstva užívání srozumitelného jazyka při bohoslužbách – přenesli na Moravu jazyk nazývaný staroslověnština staroslověnské památky vzniklé u nás byly psány hlaholicí překlady – byla přeložena značná část bible

6 Velkomoravské literární památky
Proglas nejstarší dochovaná slovanská báseň (2. pol. 9. st.) veršovaná předmluva k překladu evangelia (do staroslověnštiny) obhajuje důležitost vzdělanosti obhajuje právo člověka na mateřský bohoslužebný jazyk autorem je pravděpodobně Konstantin Ukázka hlaholského písma

7 Velkomoravské literární památky
Život Konstantinův napsán Konstantinovými žáky přináší životopisné údaje jedna kapitola je věnována působení na Velké Moravě Život Metodějův napsán některým z Metodějových žáků je stručnější a jednodušší soustřeďuje se hlavně na velkomoravské období Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze Wikipedia, VitVit

8 Život Konstantinův (ukázka)
Neboť Rastislav, kníže moravský, vnuknutím božím, po úradě se svými knížaty a s Moravany, vypravil poselství k císaři Michalovi, řka: ,,Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona. Nemáme však takového učitele, který by nám pravou křesťanskou víru vyložil v našem jazyku, aby též jiné kraje, vidouce to, nás napodobily. Nuže, pošli nám, pane, takového biskupa a učitele. Od vás se zajisté vždy šíří dobrý zákon do všech krajin... Císař shromáždiv sněm a povolav Konstantina filosofa, oznámil mu tuto věc a pravil: ,,Vím, filosofe, že jsi zemdlen, ale jest třeba, abys tam šel, neboť tuto věc nemůže nikdo vykonat tak jako ty...

9 Literatura v přemyslovských Čechách
po rozpadu Velké Moravy (906) se přesunulo těžiště kulturního života do českého přemyslovského státu v průběhu 10. a 11. století zde existovala vedle sebe literatura staroslověnská a latinská vliv latiny byl posílen založením pražského biskupství (973) slovanská liturgie byla potlačována a roku 1080 ji papež zakázal Erb rodu Přemyslovců Erb_Přemyslovců.png: copy of Daniel Zemans upload derivative work: Petr Wudi(talk)

10 1. Staroslověnská literatura
centrem staroslověnské vzdělanosti byl Sázavský klášter první stsl. legenda o svatém Václavu – má historický základ (pol. 10. století) druhá stsl. legenda o svatém Václavu – líčí řadu zázračných jevů (počátek 11. století) píseň Hospodine, pomiluj ny (konec 10. století) – původně staroslověnská, dochovala se počeštěná; obsahuje prosbu o spasení, úrodu a mír Sázavský klášter photo taken by Marcus33

11 2. Latinská literatura po zákazu slovanské liturgie převládla v písemnictví latina Kristiánova legenda – Život a umučení sv. Václava a jeho babičky svaté Ludmily (konec 10. století) Kosmova Kronika česká počátek 12. století přehled českých dějin od nejstarších dob po současnost nezmiňuje se o stsl. vzdělanosti vynikající způsob vyprávění, humor, odkazy k antickým autorům Cosmas: Chronica Boemorum Vladimír Karbusický: Nejstarší pověsti české. Mladá Fronta 1966

12 Kosmas autor patřil k předním vzdělancům doby
je považován za zakladatele českého dějepisectví byl děkanem pražské kapituly Sv. Víta v kronice zachytil mytologické počátky lidstva a české dějiny od příchodu praotce Čecha až do své smrti (1125) Kosmas/Dějiny udatného českého národa The Chronicle of the Czechs,  Picture is from Lipský rukopis, autor neznámý

13 Použitá literatura a zdroje:
SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006, 120 s. ISBN BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 151 s. ISBN POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura: přehled středoškolského učiva : [včetně současné literatury. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 207 s. Maturita. ISBN X BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 156 s. ISBN cs.wikipedia.org Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_01_CJL_014_Zrn"

Podobné prezentace


Reklamy Google