Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_01_CJL_014_Zrn Druh učebního materiálu Prezentace Autor Mgr. Jarmila Zrnová VY_32_INOVACE_01_CJL_014_Zrn

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví Předmět Literární výchova Ročník 1. ročník Název tematické oblasti (sady) Základy kultury a vzdělanosti Název vzdělávacího materiálu Počátky písemnictví na našem území Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu LIV v 1. ročníku čtyřletých oborů. Je součástí sady „Základy kultury a vzdělanosti“. Jejím cílem je přehlednou a stručnou formou zmapovat počátky písemnictví na našem území. Seznamuje nejen s literárními památkami, ale všímá si i historického rámce a památek materiální kultury, obsahuje hypertextové odkazy. Svojí názorností chce podnítit žáky k zájmu o kořeny našeho písemnictví. Výuka bude samozřejmě doplněna četbou a analýzou literárních textů. Zhotoveno, (datum/období)listopad 2012 Ověřeno11. 12. 2012, 20. 12. 2012

3 Počátky písemnictví na našem území 1. Literatura na Velké Moravě 2. Literatura v přemyslovských Čechách Čechách http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olomou ck%C3%A1_pr%C3%A1vn%C3%AD_kniha.gif?u selang=cs

4 Historický rámec Románský sloh Románský sloh • 11. – 13. století • umělecký sloh raného středověku • náměty téměř výhradně náboženské • v architektuře převládají církevní stavby • masivní pilíře a zdi, půlkruhové oblouky, těžká valená klenba • v českých zemích stavěny zejména rotundy (Vyšehrad, Znojmo, Starý Plzenec) Rotunda Svatého Martina na Vyšehradě v Praze http://cs.wikipedia.org/wiki, Adam Zivner

5 Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě • r. 863 – příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje • r. 863 – příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (na žádost knížete Rastislava) • upevnění křesťanství, výchova domácího (slovanského) duchovenstva • užívání srozumitelného jazyka při bohoslužbách – přenesli na Moravu jazyk nazývaný staroslověnština • staroslověnské památky vzniklé u nás byly psány hlaholicí • překlady – byla přeložena značná část bible http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /7/7f/Cyril_and_Methodius.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /7/7f/Cyril_and_Methodius.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

6 Velkomoravské literární památky Proglas Proglas • nejstarší dochovaná slovanská báseň (2. pol. 9. st.) • veršovaná předmluva k překladu evangelia (do staroslověnštiny) • obhajuje důležitost vzdělanosti • obhajuje právo člověka na mateřský bohoslužebný jazyk • autorem je pravděpodobně Konstantin Ukázka hlaholského písma http://wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Glagoli ca.gif

7 Velkomoravské literární památky Život Konstantinův • napsán Konstantinovými žáky • přináší životopisné údaje • jedna kapitola je věnována působení na Velké Moravě Život Metodějův • • napsán některým z Metodějových žáků • • je stručnější a jednodušší • • soustřeďuje se hlavně na velkomoravské období Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze Wikipedia, VitVit

8 Život Konstantinův (ukázka) Neboť Rastislav, kníže moravský, vnuknutím božím, po úradě se svými knížaty a s Moravany, vypravil poselství k císaři Michalovi, řka:,,Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona. Nemáme však takového učitele, který by nám pravou křesťanskou víru vyložil v našem jazyku, aby též jiné kraje, vidouce to, nás napodobily. Nuže, pošli nám, pane, takového biskupa a učitele. Od vás se zajisté vždy šíří dobrý zákon do všech krajin... Císař shromáždiv sněm a povolav Konstantina filosofa, oznámil mu tuto věc a pravil:,,Vím, filosofe, že jsi zemdlen, ale jest třeba, abys tam šel, neboť tuto věc nemůže nikdo vykonat tak jako ty... http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury/VZCL3/7.pdf

9 Literatura v přemyslovských Čechách • po rozpadu Velké Moravy (906) se přesunulo těžiště kulturního života do českého přemyslovského státu • v průběhu 10. a 11. století zde existovala vedle sebe literatura staroslověnská a latinská • vliv latiny byl posílen založením pražského biskupství (973) • slovanská liturgie byla potlačována a roku 1080 ji papež zakázal Erb_Přemyslovců.png: copy of Daniel Zemans upload derivative work: Petr Wudi(talk) Erb rodu Přemyslovců

10 1. Staroslověnská literatura • centrem staroslověnské vzdělanosti byl Sázavský klášter • první stsl. legenda o svatém Václavu – má historický základ (pol. 10. století) • druhá stsl. legenda o svatém Václavu – líčí řadu zázračných jevů (počátek 11. století) • píseň Hospodine, pomiluj ny (konec 10. století) – původně staroslověnská, dochovala se počeštěná; obsahuje prosbu o spasení, úrodu a mír http://www.youtube.com/watch?v=XO5T6_ofFOc http://www.youtube.com/watch?v=XO5T6_ofFOc http://www.youtube.com/watch?v=XO5T6_ofFOc Sázavský klášter http://cs.wikipedia.org, photo taken by Marcus33

11 2. Latinská literatura • po zákazu slovanské liturgie převládla v písemnictví latina • Kristiánova legenda – Život a umučení sv. Václava a jeho babičky svaté Ludmily (konec 10. století) • Kosmova Kronika česká  počátek 12. století  přehled českých dějin od nejstarších dob po současnost  nezmiňuje se o stsl. vzdělanosti  vynikající způsob vyprávění, humor, odkazy k antickým autorům Cosmas: Chronica Boemorum Vladimír Karbusický: Nejstarší pověsti české. Mladá Fronta 1966

12 { • autor patřil k předním vzdělancům doby • je považován za zakladatele českého dějepisectví • byl děkanem pražské kapituly Sv. Víta • v kronice zachytil mytologické počátky lidstva a české dějiny od příchodu praotce Čecha až do své smrti (1125) http://www.youtube.com/watch?v=odQjzO8tm6 Ahttp://www.youtube.com/watch?v=odQjzO8tm6 A Kosmas/Dějiny udatného českého národa http://www.youtube.com/watch?v=odQjzO8tm6 A Kosmas The Chronicle of the Czechs, Picture is from Lipský rukopis, autor neznámý

13 Použitá literatura a zdroje: • SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006, 120 s. ISBN 80-7235-316-0. • BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 151 s. ISBN 978-807-3581-152. • POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura: přehled středoškolského učiva : [včetně současné literatury. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 207 s. Maturita. ISBN 80-902-5716-X • BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 156 s. ISBN 978-807-3581-169. • cs.wikipedia.org • http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury • http://www.youtube.com/watch?v=XO5T6_ofFOc • http://www.youtube.com/watch?v=odQjzO8tm6A Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google