Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohledy na svět na konci 20. století Závažné problémy ohrožující lidstvo Státně politické změny ve světě Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohledy na svět na konci 20. století Závažné problémy ohrožující lidstvo Státně politické změny ve světě Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování."— Transkript prezentace:

1 Pohledy na svět na konci 20. století Závažné problémy ohrožující lidstvo Státně politické změny ve světě Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování

2 Anotace  Materiál tvoří 12 slidů, v nichž jsou zachyceny události a problémy současného člověka a lidstva  cílová skupina: 9. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s závažnými problémy, které ohrožují lidstvo, státně politickými změnami ve světě poslední doby a procesem sjednocování Evropy  použitý materiál. učebnice Prodos pro 9. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  vedeme diskusi k jednotlivým bodům

3

4 Závažné problémy ohrožující lidstvo  populační exploze  v roce 2060 až 12 mld. lidí  obavy z nedostatku potravin, surovin a energie  množství bezdomovců  výskyt epidemií a dalších chorob především psychických

5 Závažné problémy ohrožující lidstvo  zhoršování životního prostřdí  znečišťování vzduchu  znečišťování vody  kácení deštných pralesů – Brazílie, Indonésie  ztenčování ozónové vrstvy  jaderný odpad

6 Závažné problémy ohrožující lidstvo  člověk si musí uvědomit, že se musí naučit v přírodě žít bez toho, aby ji ničil a nevhodně přetvářel  mezi důsledky nevhodného přetváření přírody patří:  záplavy  eroze půdy  ozónová díra

7 Závažné problémy ohrožující lidstvo  nemoci  většinu dřívějších nemocí jako choleru, mor, pravé neštovice se podařilo vymýtit díky lékům  objevují se však nové:  AIDS  velmi negativní úlohu v životě člověka hraje také stres, jako důsledek honby za bohatší a dokonalejší společností  20. století bývá nazýváno stoletím informací  člověk nemá prakticky čas vytvořit si vlastní názor  vše jde rychle vpřed a je nutno se tomu přizpůsobovat

8 Státně politické změny ve světě  po roce 1945 existovalo pouze 60 samostatných států  v polovin devadesátých let jich existovalo přes 180  mnoho kolonií získalo samostatnost a státní nezávislost  1991 – zánik Sovětského svazu  na jeho území vzniklo několik samostatných státních celků  v Evropě se rozdělila po občanské válce Jugoslávie na: Slovinsko, Chorvatsko, Makedonii, Bosnu a Hercegovinu a Srbsko s Černou Horou  Československo se 1.1. 1993 rozdělilo na ČR a SR  podzim 1990 sjednocení SRN a NDR

9 Státně politické změny ve světě  kromě velkých států existuje i několik desítek států miniaturních s několika tisíci obyvatel – jde především o ostrovní země v Pacifiku a na Antilách  největšími státy světa jsou:  1. Rusko  2. Kanad  3. Čína  4. USA  nejlidnatějším státem světa je Čína  nejrychlejší přirozený přírůstek obyvatelstva má Indie – cca 18 mil. obyvatel ročně

10 Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování  není lehké odpovědět, co je Evropa  Evropu je nutno vnímat jako příslušnost k určitým dějinám, kultuře, společenskému pojetí života a zvykům společným pro všechny obyvatele Evropy  díky pádu „železné opony“ hovoříme opět o jediné Evropě  západní země usilovaly o vzájemnou spolupráci na demokratických principech a sjednocení  EU  východoevropské státy byly pod diktátem z Moskvy  od roku 2004 je většina bývalých komunistických zemí včetně naší plnoprávnými členy EU

11 Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování  EU je společenstvím svobodných zemí s systémem parlamentní demokracie  politika je založena na liberalismu = schopnost člověka najít si svou cestu, která mu vyhovuje  svoboda je považována za činitele pokroku  důraz je kladen na respektování jednotlivce  potřebnost solidarity zejména v sociálních otázkách

12 Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování  Evropský parlament  konzervativci se snaží o uchování dosaženého stavu a zabezpečení svobod proti zásahu státu  křesťanští demokraté se snaží uplatňovat v politice i v ekonomice křesťanské zásady podle slov papežů  socialisté projevují zájem o problémy a potřeby dělníků a chudších vrstev společnosti  i sjednocená Evropa má své napřátele:  terorismus – ETA, IRA  obchod s drogami a další  EU se angažuje i v oblasti ochrany životního prostředí


Stáhnout ppt "Pohledy na svět na konci 20. století Závažné problémy ohrožující lidstvo Státně politické změny ve světě Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování."

Podobné prezentace


Reklamy Google