Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“"— Transkript prezentace:

1 Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“

2  Informovat účastníky školení o grantovém projektu multimediální učební pomůcky (MUP) „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování “  Připravit účastníky školení na spolupráci v procesu přípravy na implementaci MUP do vzdělávacího procesu na středních a základních školách  Předat účastníkům školení zkušební verzi MUP. Cíle školení

3 Program přípravy pedagogů na práci s MUP   Seznámení s grantovým projektem a se strukturou a obsahem MUP.   Využívání ovládacích nástrojů MUP.   Příprava hodiny na zadané téma s využitím MUP.   Seznámení se způsobem a formou předávání informací   o zjištěných nedostatcích MUP a o námětech na její zdokonalení   o využití MUP v pedagogickém procesu.

4 Lektoři  genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc. – vedoucí manažer projektu  plk. v. v. Dr. Miroslav Fehér – finanční manažer projektu  pplk. v. v. Ing. Josef Ehl – informatik projektu

5 Prezentace MUP   Základní informace o projektu MUP „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“ – viz   Probíhá příprava na ověřování a následně zavádění MUP do pedagogického procesu

6 MUP „Česká společnost v novodobé Evropě “ MUP „Česká společnost v novodobé Evropě “  Zdrojový produkt MUP : „Obrazy z českých dějin “  Testovací verze MUP : zdrojový produkt a struktura dějinného období 2004 – 2009  Zkušební verze MUP : subfinální produkt určený k ověření v pedagogickém procesu na vybraných SŠ a ZŠ (s výjimkou škol pražských)  Finální verze MUP : zkušební verze MUP obohacená o poznatky z ověřování v pedagogickém procesu

7 Harmonogram realizace projektu   Výroba testovací verze (TV) MUP a příprava podkladů pro výrobu zkušební verze (ZV) MUP – –   Výroba ks ZV MUP – –   Příprava pedagogů na počítačových učebnách – –   Ověřování ZV MUP v pedagogickém procesu na vybraných ZŠ a SŠ – –   Příprava podkladů pro výrobu finální verze (FV) MUP – –   Výroba ks FV MUP – –   Distribuce FV MUP do ZŠ a SŠ v září 2012

8 Zdrojový produkt Multimediální učební pomůcka „Obrazy z českých dějin 1914 – 2004“ předaná 530 pražským a vybraným středočeským ZŠ, SŠ a VOŠ v roce 2007.

9 Hodnocení MUP školským odborem pražského magistrátu - výňatek  „ Jedná se o mimořádný počin, jenž si klade za cíl provést učitele dějepisu, základů společenských věd, českého jazyka, výtvarné a hudební kultury a jejich žáky 20. stoletím“.

10 Řešitelé MUP „Česká společnost v novodobé Evropě “ Projekt realizuje SvazDaP AČR ve smluvní spolupráci s:  Univerzitou Karlovou v Praze  Technickou univerzitou v Liberci  Ministerstvem obrany ČR

11 Struktura obsahu MUP  Etapa 1914 – 2009 je rozdělena do 11 dějinných období ( , … ).  Závěrečným prvkem MUP- DVD je část „O titulu“.

12 11 dějinných období 1914 – 1918 : První světová válka a česká společnost. Vznik Československa – 1929 : Česká společnost v zakladatelském prvním desetiletí demokratického Československa – 1939 : Československá a česká společnost v dramatickém druhém desetiletí Československa – 1945 : Druhá světová válka a česká společnost. Zápas o nové Československo.

13 11 dějinných období  1945 – 1948 : Česká společnost v obnoveném Československu. Proměny politické, národnostní a sociální.  1948 – 1960 : Československo a česká společnost v totalitním komunistickém režimu.  1960 – 1968 : Československo a česká společnost na cestě k reformnímu „Pražskému jaru“.

14 11 dějinných období  1969 – 1980 : Československo a česká společnost za totalitní „normalizace“.  1980 – 1989 : Československo a česká společnost v krizovém čase komunistických režimů.  1989 – 2004 : Rozdělení Československa. Vřazování České republiky do sjednocované Evropy. Vřazování České republiky do sjednocované Evropy.  2004 – 2009 : V Evropské unii.

15 10 témat v každém dějinném období  Úvodní charakteristika  Mezinárodní situace  České dějiny  Politické uspořádání  Ekonomika  Armáda  Věda a technika  Umění a kultura  TV a sport  Každodennost

16 Textová a multimediální podpora  Témata jsou dekomponovaná do kapitol a podkapitol  Každé kapitole (podkapitole) je přiřazena dostupná textová a multimediální podpora • Video • Audio • Foto • Texty a dokumenty • Mapy

17 Rozsah MUP  1100 kapitol resp. podkapitol  28 hod. videa (dokumentárních filmů a citací z dokumentárních filmů)  8,5 hod. zvukových záznamů  cca stran textu a dokumentů  informace o stovkách významných osobností  stovky map  fotografií

18 Prezentace zkušební verze MUP Ukázky ze ZV MUP Ukázky ze ZV MUP „Česká společnost v novodobé Evropě - osudy, vazby, vzdálení, sjednocování - osudy, vazby, vzdálení, sjednocování “

19 Úvodní a hlavní obrazovka aplikace  Úvodní (první) – nepřekročitelná obrazovka - úvodní upozornění  výklad obsahu - důraz na poučení o dobových komentářích  způsob přechodu na hlavní obrazovku MUP  Hlavní (druhá) obrazovka (obrazovka aplikace) umožňuje:  přechod na jedno z jedenácti dějinných období  zobrazení jednoho z rejstříků (video, audio, mapy, osobnosti)  spuštění vyhledávání v celé databázi

20 Rozvržení prvků na hlavní obrazovce - obrazovce aplikace  Horní pruh  Aktivní plocha – 11 dějinných období  Rejstříky  Volba jazyka  Informace o titulu

21 Obrazovka aplikace – horní pruh  Navigační ikony  Titulek aplikace – název MUP  Vyhledávání prvku MUP podle klíčových slov  Tlačítko pro práci se záložkami

22 Obrazovka aplikace – horní pruh – prezentace funkcí navigačních ikon  zpět ve struktuře obsahu MUP  návrat k předchozímu prvku struktury obsahu MUP  o kapitolu ve struktuře obsahu MUP výše  návrat od prvku struktury obsahu MUP na obrazovku aplikace  tisk vybraného textu  plné zobrazení zvoleného prvku MUP (celá obrazovka) a zpět k zobrazení v okně  identifikace prvku MUP (zobrazení prvku daného čísla, nebo připojení čísla prvku na záložku)

23 Obrazovka aplikace – rejstříky  Levý sloupec obrazovky aplikace  Seznam kapitol  Dolní část obrazovky aplikace  Video rejstřík  Audio rejstřík  Rejstřík map  Rejstřík osobností

24 Obrazovka aplikace – rejstříky  Práce se seznamem kapitol – levý sloupec  Šipka před názvem kapitoly indikuje přítomnost dalších podkapitol  Klepnutím na šipku dojde ke skrytí podkapitol  Klepnutím levého tlačítka dojde k aktivaci kapitoly (kapitola je označena žlutou barvou a podtržením)  Multimediální záznam je rozdělený do pěti druhů :  obrazový záznam  zvukový záznam  fotografie  text  mapy  Názvy elementů daného druhu jsou zobrazeny na horní liště

25 Obrazovka aplikace – anglická jazyková mutace (English)  Charakteristiky všech dějinných období v levém sloupci obrazovky aplikace  mluvené slovo  text  Other movies  9 filmů v anglické jazykové mutaci  názvy filmů na horní liště obrazovky

26 Přehrávání obrazových/zvukových záznamů  Ovládání přehrávače  Ikona přehrávání videa a pozastavení přehrávání - přepínač  Ikona úplného zastavení přehrávače  Ikona utlumení zvuku a obnovení zvuku - přepínač  Ikona úpravy hlasitosti zvuku – posuvník  Ukazatel přehrávání a pozicování videa  Rychloposuv videa - tažením žlutého proužku v zeleném poli  Rychlý skok ve videu - kliknutím myši do ukazatele přehrávání  Ukazatel aktuálního času přehrávaného videa / celkový čas videa  Ovládání zobrazení  Zobrazení videa přes celé okno - přepínač. Zobrazení celého okna přes obrazovku.

27 Prohlížení obrázků  Volba Fotogalerie  Nabídka náhledů fotografií v horní části  Prohlížení fotografií – kliknutí myší do pásu na zmenšenou ikonu fotografie  Posun celého pásu ikon fotografií pomocí šípek  Ikona úpravy hlasitosti zvuku – posuvník  Ovládací prvky prohlížeče fotografií  Tlačítko zobrazit celý obrázek  Tlačítko zobrazit ve skutečné velikosti – prohlížení detailů pomocí šipek  Ovladač zvětšení + - 1% až 1600 % - posuvník  Tlačítko zobrazit nebo skrýt popisek - přepínač  Ovládání zobrazení  Zvětšení prohlížeče do celého okna - přepínač.

28 Prohlížení map  Volba Mapy  Nabídka názvů map v horní části - volba se zobrazí jen u 2 a více map !  Volba mapy - kliknutí na lištu s názvem mapy – záložky map  Ovládací prvky prohlížeče mapy  Tlačítko zobrazit celou mapu – roztáhnout mapu na plochu prohlížeče  Tlačítko zobrazit ve skutečné velikosti – prohlížení detailů mapy pomocí myši  Ovladač zvětšení + - posuvník  Tlačítka nastavení minimapy při zvětšení základní mapy - 3 velikosti  Ovládání zobrazení  Zvětšení prohlížeče do celého okna - přepínač.

29 Prohlížení textů  Volba Texty  Nabídka názvů textových dokumentů v horní části - volba se zobrazí jen u 2 a více dokumentů - záložky dokumentů  Volba dokumentu - kliknutí na záložku s názvem textového dokumentu  Ovládací prvky prohlížeče dokumentů  Tlačítko zobrazit dokument rolováním – rolování textu klávesnice nebo myš  Tlačítko zobrazit dokument ve sloupcích – rolování textu klávesnice nebo myš  Tlačítko zobrazit dokument ve 2 sloupcích – rolování textu klávesnice nebo myš  Ovladač zvětšení textu + - posuvník  Tlačítko vyhledávání v textu  Ovladač stránkování dokumentu  Ovládání zobrazení  Zvětšení prohlížeče do celého okna - přepínač.

30 Záložky  Význam záložek – urychlení práce  Vysvětlení pojmu identifikačního čísla prvku – ikona řetězu  Tvorba záložek  Pomocí uložení identifikace aktuálního prvku – ikona řetězu – přidat k záložkám  Pomocí ručního zadání identifikace prvku a následného přidání k záložkám  Zobrazení vybraných záložek a jejich editace: přesun nahoru, dolů, na začátek, na konec seznamu záložek, smazání záložky  Práce se záložkami  Aktivace menu pro práci se záložkami – poslední ikona vpravo nahoře  Načíst záložky  Uložit záložky  Uložit záložky jako (do konkrétního souboru - třeba na USB paměť učitele)  Ukončit práci se záložkami  Podpora - - charakteristika projektu – ukázky ovládání - -

31 Vznik ČSR - metodika přípravy -   1. krok - výčet prvků MUP k danému tématu   Charakteristika dějinného období, České dějiny , Vznik ČSR, České země za 1. světové války a vznik ČSR, ,, Národní výbor se ujímá vlády v Československém státě, Martinská deklarace, Přísaha československého národa, Vyhlášení samostatnosfi ČSR Národním výborem 28.října 1918, První poselství prezidenta ČSR, Přísaha Československého národa, Masaryk před odjezdem do exilu, Úloha legií při vzniku ČSR, T. G. Masaryk, E. Beneš a TGM, R. Štefánik, R. Štefánik, TGM,

32 Vznik ČSR - metodika příprav   1. krok - výčet prvků MUP k danému tématu – pokračování   Volba TGM prezidentem, Masaryk v Praze před odjezdem do exilu 1914, Pittsburská dohoda českých a slovenských krajanů v USA , Washingtonská deklarace , Prohlášení nezávislosti čs. národa prozatímní vládou 18. října 1918   2. krok – zapracování vybraných prvků nebo jejich částí do konceptu hodiny

33 Možnosti využití MUP   Učitel vybavený PC, dataprojektorem a ozvučením   Výuka v počítačové učebně   Samostudium žáků v počítačové učebně   Samostudium žáků s kopií DVD MUP alokovanou na vlastním PC

34 Předávání výsledků ověřování MUP  Seznámení s metodickou příručkou pro ověřování zkušební verze MUP s využitím systému umístěného na webu projektu (www.cesivevrope.cz )  Testování období  Testování témat  Typy závad  Zásadní obsahové závady  Drobné závady  Závady aplikace  Praktické ukázky předávání výsledků z ověřování MUP řešitelskému kolektivu

35 Informace o využití MUP ve výuce  Naskenovaná stránka třídní knihy s datem využití MUP v konkrétní třídě  Stránka třídní knihy s datem využití MUP v konkrétní třídě ofotografovaná digitálním fotoaparátem  Seznam žáků přítomných při výuce s využitím MUP ověřený razítkem školy  Adresy

36 Proplacení účasti na školení  Cestovní příkaz  Mzdové náhrady

37 Kontaktní údaje  Vedení projektu Vedoucí manažer projektu: genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc. místopředseda SvazDaP AČR pro výchovu a vzdělávání , Finanční manažer projektu: plk. v.v. Dr. Miroslav Fehér plk. v.v. Dr. Miroslav Fehér člen Ústřední rady SvazDaP AČR člen Ústřední rady SvazDaP AČR , Adresa pracoviště projektu SDaP - Nitranská 11, , Praha 3, ,  Webové stránky projektu:

38 Diskuse a závěry.

39 Svaz důstojníků a praporčíků AČR, o.s. Svaz důstojníků a praporčíků AČR, o.s. děkuje účastníkům školení za spolupráci při zavádění MUP do výuky.


Stáhnout ppt "Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“"

Podobné prezentace


Reklamy Google