Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“"— Transkript prezentace:

1 Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“

2  Informovat účastníky školení o grantovém projektu multimediální učební pomůcky (MUP) „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 - 2009“  Připravit účastníky školení na spolupráci v procesu přípravy na implementaci MUP do vzdělávacího procesu na středních a základních školách  Předat účastníkům školení zkušební verzi MUP. Cíle školení

3 Program přípravy pedagogů na práci s MUP   Seznámení s grantovým projektem a se strukturou a obsahem MUP.   Využívání ovládacích nástrojů MUP.   Příprava hodiny na zadané téma s využitím MUP.   Seznámení se způsobem a formou předávání informací   o zjištěných nedostatcích MUP a o námětech na její zdokonalení   o využití MUP v pedagogickém procesu.

4 Lektoři  genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc. – vedoucí manažer projektu  plk. v. v. Dr. Miroslav Fehér – finanční manažer projektu  pplk. v. v. Ing. Josef Ehl – informatik projektu

5 Prezentace MUP   Základní informace o projektu MUP „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“ – viz www.cesivevrope.czwww.cesivevrope.cz   Probíhá příprava na ověřování a následně zavádění MUP do pedagogického procesu

6 MUP „Česká společnost v novodobé Evropě 1914 - 2009“ MUP „Česká společnost v novodobé Evropě 1914 - 2009“  Zdrojový produkt MUP : „Obrazy z českých dějin 1914 -2004“  Testovací verze MUP : zdrojový produkt a struktura dějinného období 2004 – 2009  Zkušební verze MUP : subfinální produkt určený k ověření v pedagogickém procesu na vybraných SŠ a ZŠ (s výjimkou škol pražských)  Finální verze MUP : zkušební verze MUP obohacená o poznatky z ověřování v pedagogickém procesu

7 Harmonogram realizace projektu   Výroba testovací verze (TV) MUP a příprava podkladů pro výrobu zkušební verze (ZV) MUP – 1. 10. 2010 – 30. 5. 2011   Výroba 6.000 ks ZV MUP – 1. 6. – 30. 9. 2011   Příprava pedagogů na počítačových učebnách – 1. 10. 2011 – 15. 2. 2012   Ověřování ZV MUP v pedagogickém procesu na vybraných ZŠ a SŠ – 1. 12. 2011 – 30. 4. 2012   Příprava podkladů pro výrobu finální verze (FV) MUP – 1. 4. – 31. 5. 2012   Výroba 20.000 ks FV MUP – 1. 6. – 30. 8. 2012   Distribuce FV MUP do 5.000 ZŠ a SŠ v září 2012

8 Zdrojový produkt Multimediální učební pomůcka „Obrazy z českých dějin 1914 – 2004“ předaná 530 pražským a vybraným středočeským ZŠ, SŠ a VOŠ v roce 2007.

9 Hodnocení MUP školským odborem pražského magistrátu - výňatek  „ Jedná se o mimořádný počin, jenž si klade za cíl provést učitele dějepisu, základů společenských věd, českého jazyka, výtvarné a hudební kultury a jejich žáky 20. stoletím“.

10 Řešitelé MUP „Česká společnost v novodobé Evropě 1914 - 2009“ Projekt realizuje SvazDaP AČR ve smluvní spolupráci s:  Univerzitou Karlovou v Praze  Technickou univerzitou v Liberci  Ministerstvem obrany ČR

11 Struktura obsahu MUP  Etapa 1914 – 2009 je rozdělena do 11 dějinných období (1914-1918, 1918- 1929 … 2004 - 2009).  Závěrečným prvkem MUP- DVD je část „O titulu“.

12 11 dějinných období 1914 – 1918 : První světová válka a česká společnost. Vznik Československa. 1918 – 1929 : Česká společnost v zakladatelském prvním desetiletí demokratického Československa. 1929 – 1939 : Československá a česká společnost v dramatickém druhém desetiletí Československa. 1939 – 1945 : Druhá světová válka a česká společnost. Zápas o nové Československo.

13 11 dějinných období  1945 – 1948 : Česká společnost v obnoveném Československu. Proměny politické, národnostní a sociální.  1948 – 1960 : Československo a česká společnost v totalitním komunistickém režimu.  1960 – 1968 : Československo a česká společnost na cestě k reformnímu „Pražskému jaru“.

14 11 dějinných období  1969 – 1980 : Československo a česká společnost za totalitní „normalizace“.  1980 – 1989 : Československo a česká společnost v krizovém čase komunistických režimů.  1989 – 2004 : Rozdělení Československa. Vřazování České republiky do sjednocované Evropy. Vřazování České republiky do sjednocované Evropy.  2004 – 2009 : V Evropské unii.

15 10 témat v každém dějinném období  Úvodní charakteristika  Mezinárodní situace  České dějiny  Politické uspořádání  Ekonomika  Armáda  Věda a technika  Umění a kultura  TV a sport  Každodennost

16 Textová a multimediální podpora  Témata jsou dekomponovaná do kapitol a podkapitol  Každé kapitole (podkapitole) je přiřazena dostupná textová a multimediální podpora • Video • Audio • Foto • Texty a dokumenty • Mapy

17 Rozsah MUP  1100 kapitol resp. podkapitol  28 hod. videa (dokumentárních filmů a citací z dokumentárních filmů)  8,5 hod. zvukových záznamů  cca 2.500 stran textu a dokumentů  informace o stovkách významných osobností  stovky map  4.500 fotografií

18 Prezentace zkušební verze MUP Ukázky ze ZV MUP Ukázky ze ZV MUP „Česká společnost v novodobé Evropě - osudy, vazby, vzdálení, sjednocování - osudy, vazby, vzdálení, sjednocování - 1914 - 2009 “

19 Úvodní a hlavní obrazovka aplikace  Úvodní (první) – nepřekročitelná obrazovka - úvodní upozornění  výklad obsahu - důraz na poučení o dobových komentářích  způsob přechodu na hlavní obrazovku MUP  Hlavní (druhá) obrazovka (obrazovka aplikace) umožňuje:  přechod na jedno z jedenácti dějinných období  zobrazení jednoho z rejstříků (video, audio, mapy, osobnosti)  spuštění vyhledávání v celé databázi

20 Rozvržení prvků na hlavní obrazovce - obrazovce aplikace  Horní pruh  Aktivní plocha – 11 dějinných období  Rejstříky  Volba jazyka  Informace o titulu

21 Obrazovka aplikace – horní pruh  Navigační ikony  Titulek aplikace – název MUP  Vyhledávání prvku MUP podle klíčových slov  Tlačítko pro práci se záložkami

22 Obrazovka aplikace – horní pruh – prezentace funkcí navigačních ikon  zpět ve struktuře obsahu MUP  návrat k předchozímu prvku struktury obsahu MUP  o kapitolu ve struktuře obsahu MUP výše  návrat od prvku struktury obsahu MUP na obrazovku aplikace  tisk vybraného textu  plné zobrazení zvoleného prvku MUP (celá obrazovka) a zpět k zobrazení v okně  identifikace prvku MUP (zobrazení prvku daného čísla, nebo připojení čísla prvku na záložku)

23 Obrazovka aplikace – rejstříky  Levý sloupec obrazovky aplikace  Seznam kapitol  Dolní část obrazovky aplikace  Video rejstřík  Audio rejstřík  Rejstřík map  Rejstřík osobností

24 Obrazovka aplikace – rejstříky  Práce se seznamem kapitol – levý sloupec  Šipka před názvem kapitoly indikuje přítomnost dalších podkapitol  Klepnutím na šipku dojde ke skrytí podkapitol  Klepnutím levého tlačítka dojde k aktivaci kapitoly (kapitola je označena žlutou barvou a podtržením)  Multimediální záznam je rozdělený do pěti druhů :  obrazový záznam  zvukový záznam  fotografie  text  mapy  Názvy elementů daného druhu jsou zobrazeny na horní liště

25 Obrazovka aplikace – anglická jazyková mutace (English)  Charakteristiky všech dějinných období v levém sloupci obrazovky aplikace  mluvené slovo  text  Other movies  9 filmů v anglické jazykové mutaci  názvy filmů na horní liště obrazovky

26 Přehrávání obrazových/zvukových záznamů  Ovládání přehrávače  Ikona přehrávání videa a pozastavení přehrávání - přepínač  Ikona úplného zastavení přehrávače  Ikona utlumení zvuku a obnovení zvuku - přepínač  Ikona úpravy hlasitosti zvuku – posuvník  Ukazatel přehrávání a pozicování videa  Rychloposuv videa - tažením žlutého proužku v zeleném poli  Rychlý skok ve videu - kliknutím myši do ukazatele přehrávání  Ukazatel aktuálního času přehrávaného videa / celkový čas videa  Ovládání zobrazení  Zobrazení videa přes celé okno - přepínač. Zobrazení celého okna přes obrazovku.

27 Prohlížení obrázků  Volba Fotogalerie  Nabídka náhledů fotografií v horní části  Prohlížení fotografií – kliknutí myší do pásu na zmenšenou ikonu fotografie  Posun celého pásu ikon fotografií pomocí šípek  Ikona úpravy hlasitosti zvuku – posuvník  Ovládací prvky prohlížeče fotografií  Tlačítko zobrazit celý obrázek  Tlačítko zobrazit ve skutečné velikosti – prohlížení detailů pomocí šipek  Ovladač zvětšení + - 1% až 1600 % - posuvník  Tlačítko zobrazit nebo skrýt popisek - přepínač  Ovládání zobrazení  Zvětšení prohlížeče do celého okna - přepínač.

28 Prohlížení map  Volba Mapy  Nabídka názvů map v horní části - volba se zobrazí jen u 2 a více map !  Volba mapy - kliknutí na lištu s názvem mapy – záložky map  Ovládací prvky prohlížeče mapy  Tlačítko zobrazit celou mapu – roztáhnout mapu na plochu prohlížeče  Tlačítko zobrazit ve skutečné velikosti – prohlížení detailů mapy pomocí myši  Ovladač zvětšení + - posuvník  Tlačítka nastavení minimapy při zvětšení základní mapy - 3 velikosti  Ovládání zobrazení  Zvětšení prohlížeče do celého okna - přepínač.

29 Prohlížení textů  Volba Texty  Nabídka názvů textových dokumentů v horní části - volba se zobrazí jen u 2 a více dokumentů - záložky dokumentů  Volba dokumentu - kliknutí na záložku s názvem textového dokumentu  Ovládací prvky prohlížeče dokumentů  Tlačítko zobrazit dokument rolováním – rolování textu klávesnice nebo myš  Tlačítko zobrazit dokument ve sloupcích – rolování textu klávesnice nebo myš  Tlačítko zobrazit dokument ve 2 sloupcích – rolování textu klávesnice nebo myš  Ovladač zvětšení textu + - posuvník  Tlačítko vyhledávání v textu  Ovladač stránkování dokumentu  Ovládání zobrazení  Zvětšení prohlížeče do celého okna - přepínač.

30 Záložky  Význam záložek – urychlení práce  Vysvětlení pojmu identifikačního čísla prvku – ikona řetězu  Tvorba záložek  Pomocí uložení identifikace aktuálního prvku – ikona řetězu – přidat k záložkám  Pomocí ručního zadání identifikace prvku a následného přidání k záložkám  Zobrazení vybraných záložek a jejich editace: přesun nahoru, dolů, na začátek, na konec seznamu záložek, smazání záložky  Práce se záložkami  Aktivace menu pro práci se záložkami – poslední ikona vpravo nahoře  Načíst záložky  Uložit záložky  Uložit záložky jako (do konkrétního souboru - třeba na USB paměť učitele)  Ukončit práci se záložkami  Podpora - www.cesivevrope.cz - charakteristika projektu – ukázky ovládání www.cesivevrope.cz - www.cesivevrope.cz -

31 Vznik ČSR - metodika přípravy -   1. krok - výčet prvků MUP k danému tématu   1-1-1 Charakteristika dějinného období, 1-3-3-1 České dějiny 1914-1918, 1-3-5-1 1-3-5-1 Vznik ČSR, 1-3-5-2 České země za 1. světové války a vznik ČSR, 1-3-5- 14,, 1-3-5-18 - Národní výbor se ujímá vlády v Československém státě, 1-3-5-3 Martinská deklarace, 1-3-5-6 Přísaha československého národa, 1-3-5-12 Vyhlášení samostatnosfi ČSR Národním výborem 28.října 1918, 1-3-5-9 První poselství prezidenta ČSR, 1-3-5-6 Přísaha Československého národa, 1-3-2-19 Masaryk před odjezdem do exilu, 1-5-5-31 Úloha legií při vzniku ČSR, 1-3-5-1- 2-2 T. G. Masaryk, 1-3-5-1-1-7 E. Beneš a TGM, 1-3-5-1-3-1 R. Štefánik, 1-3-5-1- 3-3 R. Štefánik, 1-3-5-1-2-12 TGM, 1-3-5-1-1-23.

32 Vznik ČSR - metodika příprav   1. krok - výčet prvků MUP k danému tématu – pokračování   1-3-5-10 Volba TGM prezidentem, 1-3-2-19 Masaryk v Praze před odjezdem do exilu 1914, 1-3-2-12 Pittsburská dohoda českých a slovenských krajanů v USA 30.5.1918, 1-3-2-21 Washingtonská deklarace 18.10.1918, 1-3-2-16 Prohlášení nezávislosti čs. národa prozatímní vládou 18. října 1918   2. krok – zapracování vybraných prvků nebo jejich částí do konceptu hodiny

33 Možnosti využití MUP   Učitel vybavený PC, dataprojektorem a ozvučením   Výuka v počítačové učebně   Samostudium žáků v počítačové učebně   Samostudium žáků s kopií DVD MUP alokovanou na vlastním PC

34 Předávání výsledků ověřování MUP  Seznámení s metodickou příručkou pro ověřování zkušební verze MUP s využitím systému umístěného na webu projektu (www.cesivevrope.cz ) www.cesivevrope.cz  Testování období  Testování témat  Typy závad  Zásadní obsahové závady  Drobné závady  Závady aplikace  Praktické ukázky předávání výsledků z ověřování MUP řešitelskému kolektivu

35 Informace o využití MUP ve výuce  Naskenovaná stránka třídní knihy s datem využití MUP v konkrétní třídě  Stránka třídní knihy s datem využití MUP v konkrétní třídě ofotografovaná digitálním fotoaparátem  Seznam žáků přítomných při výuce s využitím MUP ověřený razítkem školy  Adresy

36 Proplacení účasti na školení  Cestovní příkaz  Mzdové náhrady

37 Kontaktní údaje  Vedení projektu Vedoucí manažer projektu: genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc. místopředseda SvazDaP AČR pro výchovu a vzdělávání s.chromec@centrum.czs.chromec@centrum.cz, 725 436 094, 602 180 518 s.chromec@centrum.cz Finanční manažer projektu: plk. v.v. Dr. Miroslav Fehér plk. v.v. Dr. Miroslav Fehér člen Ústřední rady SvazDaP AČR člen Ústřední rady SvazDaP AČR fehm@seznam.czfehm@seznam.cz, 606 824 034, 725 436 095 fehm@seznam.cz Adresa pracoviště projektu SDaP - Nitranská 11, 130 03, Praha 3, 222 544 024, info@cesivevrope.cz info@cesivevrope.cz  Webové stránky projektu: www.cesivevrope.cz www.cesivevrope.cz

38 Diskuse a závěry.

39 Svaz důstojníků a praporčíků AČR, o.s. Svaz důstojníků a praporčíků AČR, o.s. děkuje účastníkům školení za spolupráci při zavádění MUP do výuky.


Stáhnout ppt "Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“"

Podobné prezentace


Reklamy Google