Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Participace rodiny na volnočasových aktivitách dětí se zdravotním postižením Monika Kunhartová, Ivana Horváthová, Martina Čermáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Participace rodiny na volnočasových aktivitách dětí se zdravotním postižením Monika Kunhartová, Ivana Horváthová, Martina Čermáková."— Transkript prezentace:

1 Participace rodiny na volnočasových aktivitách dětí se zdravotním postižením Monika Kunhartová, Ivana Horváthová, Martina Čermáková

2 PdF_2012_051 Cíl:  analyzovat nabídku volnočasových aktivit ve vybraných zemích Evropy,  zjistit, zda jsou rodiče dětí se zdravotním postižením spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit v dané zemi, zda jejich potomek navštěvuje nějakou aktivitu, zda se rodina účastní aktivit a jakých, zda je možnost v dané zemi navštěvovat i aktivity primárně určené pro intaktní děti.

3 PdF_2012_051 Metodologie, výzkumný vzorek:  dotazníkové šetření,  kterého se prozatím zúčastnilo 25 rodin z České Republiky, 6 rodin z Německa, 17 rodin ze Slovenské republiky a 5 rodin z Itálie. Na výzkumném šetření se dále podílejí rodiny z: Litvy, USA, Finska, Velké Británie, Maďarska a Francie.

4 Nabídka VČ aktivit, specifika ČR  neziskové organizace, speciální výchovné a vzdělávací instituce, školy, poskytovatelé sociálních služeb,  nerovnoměrné plošné pokrytí a do značné míry vyčlenění lidí se zdravotním postižením,  finanční a časová náročnost (dojíždění) – negativně ovlivňuje výběr aktivity,  aktivity nepřizpůsobené klientele se zdravotním postižením -> nutnost zůstat doma.

5 ČR - ZP  knihovna Jiřího Mahena v Brně,  Lorm,  Okamžik, o. s.,  Kavárna POTMĚ,  Svaz zrakově postižených sportovců,  APA VČAS,  pletení z pedigu, tkalcovství, modelování ze včelího vosku, malování na sklo, pletení košíků.

6 ČR - SP  Tichá kavárna,  tlumočení hudby,  FRPSP,  Český svaz neslyšících sportovců, Skivelo (sportovní kroužky jsou hlavně ve větších městech).

7 ČR - MP  denní/týdenní stacionáře,  domovy pro osoby se zdravotním postižením,  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením,  občanská sdružení.

8 ČR - TP  EWH,  Kontakt, o. s.,  APA VČAS,  tandemové seskoky.  Nakladatelství malířů s tělesným postižením.

9 Participace rodiny v ČR na VČ dětí se ZP  rodiče považují nabídku VČ za dostatečnou, většinou se o aktivitách dozvídají prostřednictvím samostudia na internetu nebo potom ve školách,  rodiče se shodují, že lepší nabídka je v denních centrech (stacionářích) než v domovech pro osoby se ZP,  rodiče uvádějí, že svého potomka ze začátku nutili k docházce, jakmile aktivita jejich potomka začala bavit, těšil se a chodil sám,  VČ aktivit se účastní i jiní členové rodiny (než pečující osoba),  dětem se ZP nebylo ve většině případech umožněno docházet na aktivity primárně určené intaktním dětem,  rodiče neměli žádné připomínky, nic by nevylepšili.

10 SR  neziskové organizace, školy,  Unie slabozrakých a nevidomých Slovenska (RESET),  nadace Slyšet srdcem,  festival sv. Františka Saleského v Nitře,  ALTIUS,  Usměj se na mě, o.s.,  Kopretina, o.s.,  ECHO,  Slovenská společnost pro rozvoj speciální gymnastiky, sportu a tance postižených,  Sdružení na pomoc lidem s mentálním postižením – kurzy.

11 Německo  Německo nemá jednotný školský systém, hodně vzdělávacích kurzů,  Organizace Lebenshilfe Kolín nabízí kurzy pro lidi s mentálním postižením (např. „čtecí klub“, kurz tance a relaxace, angličtina pro začátečníky), kurz „Já to zvládnu sám“,  JULE-Club pro děti a dospívající a mladé dospělé se zdravotním postižením ve věku od 6 do 27 let. Club nabízí výlety a denní akce. Např. pečení cukroví a artetarapii, prázdninové výlety (např. plachtění),  Martin Club Brémy je jedním z největších vzdělávacích zařízení pro osoby s mentálním postižením., pořádá diskotéky, hry, pravidelné výlety, festivaly, letní dovolené, karnevaly, letní večírky,  Sociálně terapeutická dílna v Berlíně nabízí zajímavé kariérní vzdělávání, pracovní místa a poradenství. Poskytuje lidem s postižením možnost uplatnění například v textilních dílnách, truhlářství, zahradnictví, elektroinstalaci, domácí ekonomice, v mateřských školách, v úklidových službách, v umění, při výrobě keramiky, svíček, papíru, při stavbách atd.

12 Itálie  Lega del filo d’oro, jež má svá centra od severu po jih Itálie. Součástí center je jednak pracoviště zajišťující diagnostiku a lékařskou a speciálněpedagogickou intervenci, jednak škola s možností týdenního ubytování a v neposlední řadě různé dílny (košíkářská, práce s dřevem, aranžerská), které zajišťují zaměstnání lidem s multismyslovým a kombinovaným postižením.  denní centra,  internetový portál Italia per Tutti, kde osoby se zdravotním postižením naleznou informace o barierách na kulturních místech (galerie, kina apod.), turisticky významných místech,  organizace SATH pořádá výlety a dovolené přímo pro osoby se zdravotním postižením,  Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intelletivi e Relazionli, Unione Italiana dei Ciechi, Associazione Italiana Persone Down.

13 Participace rodin v Itálii na VČ dětí se ZP  podle rodičů volnočasová nabídka pro jejich děti se ZP není dostatečná (často se objevovala docházka pouze na terapie),  VČ aktivit se osoba se ZP zúčastňuje převážně sama, rodič ho vozí na VČ aktivitu, financuje ji, ale participace je minimální,  Děti se ZP nenavštěvují VČ aktivity primárně určené intaktním dětem,  rodiče by rádi vylepšili současnou situaci, nikdo ale nenapsal konkrétně v čem.

14 Děkujeme za pozornost! Hezký den 


Stáhnout ppt "Participace rodiny na volnočasových aktivitách dětí se zdravotním postižením Monika Kunhartová, Ivana Horváthová, Martina Čermáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google