Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Kunhartová, Ivana Horváthová, Martina Čermáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Kunhartová, Ivana Horváthová, Martina Čermáková"— Transkript prezentace:

1 Monika Kunhartová, Ivana Horváthová, Martina Čermáková
Participace rodiny na volnočasových aktivitách dětí se zdravotním postižením Monika Kunhartová, Ivana Horváthová, Martina Čermáková

2 PdF_2012_051 Cíl: analyzovat nabídku volnočasových aktivit ve vybraných zemích Evropy, zjistit, zda jsou rodiče dětí se zdravotním postižením spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit v dané zemi, zda jejich potomek navštěvuje nějakou aktivitu, zda se rodina účastní aktivit a jakých, zda je možnost v dané zemi navštěvovat i aktivity primárně určené pro intaktní děti.

3 PdF_2012_051 Metodologie, výzkumný vzorek: dotazníkové šetření,
kterého se prozatím zúčastnilo 25 rodin z České Republiky, 6 rodin z Německa, 17 rodin ze Slovenské republiky a 5 rodin z Itálie. Na výzkumném šetření se dále podílejí rodiny z: Litvy, USA, Finska, Velké Británie, Maďarska a Francie.

4 Nabídka VČ aktivit, specifika ČR
neziskové organizace, speciální výchovné a vzdělávací instituce, školy, poskytovatelé sociálních služeb, nerovnoměrné plošné pokrytí a do značné míry vyčlenění lidí se zdravotním postižením, finanční a časová náročnost (dojíždění) – negativně ovlivňuje výběr aktivity, aktivity nepřizpůsobené klientele se zdravotním postižením -> nutnost zůstat doma.

5 ČR - ZP knihovna Jiřího Mahena v Brně, Lorm, Okamžik, o. s.,
Kavárna POTMĚ, Svaz zrakově postižených sportovců, APA VČAS, pletení z pedigu, tkalcovství, modelování ze včelího vosku, malování na sklo, pletení košíků.

6 ČR - SP Tichá kavárna, tlumočení hudby, FRPSP,
Český svaz neslyšících sportovců, Skivelo (sportovní kroužky jsou hlavně ve větších městech).

7 ČR - MP denní/týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, občanská sdružení.

8 ČR - TP EWH, Kontakt, o. s., APA VČAS, tandemové seskoky.
Nakladatelství malířů s tělesným postižením.

9 Participace rodiny v ČR na VČ dětí se ZP
rodiče považují nabídku VČ za dostatečnou, většinou se o aktivitách dozvídají prostřednictvím samostudia na internetu nebo potom ve školách, rodiče se shodují, že lepší nabídka je v denních centrech (stacionářích) než v domovech pro osoby se ZP, rodiče uvádějí, že svého potomka ze začátku nutili k docházce, jakmile aktivita jejich potomka začala bavit, těšil se a chodil sám, VČ aktivit se účastní i jiní členové rodiny (než pečující osoba), dětem se ZP nebylo ve většině případech umožněno docházet na aktivity primárně určené intaktním dětem, rodiče neměli žádné připomínky, nic by nevylepšili.

10 SR neziskové organizace, školy,
Unie slabozrakých a nevidomých Slovenska (RESET), nadace Slyšet srdcem, festival sv. Františka Saleského v Nitře, ALTIUS, Usměj se na mě, o.s., Kopretina, o.s., ECHO, Slovenská společnost pro rozvoj speciální gymnastiky, sportu a tance postižených, Sdružení na pomoc lidem s mentálním postižením – kurzy.

11 Německo Německo nemá jednotný školský systém , hodně vzdělávacích kurzů, Organizace Lebenshilfe Kolín nabízí kurzy pro lidi s mentálním postižením (např. „čtecí klub“, kurz tance a relaxace, angličtina pro začátečníky), kurz „Já to zvládnu sám“ , JULE-Club pro děti a dospívající a mladé dospělé se zdravotním postižením ve věku od 6 do 27 let. Club nabízí výlety a denní akce. Např. pečení cukroví a artetarapii, prázdninové výlety (např. plachtění), Martin Club Brémy je jedním z největších vzdělávacích zařízení pro osoby s mentálním postižením., pořádá diskotéky, hry, pravidelné výlety, festivaly, letní dovolené, karnevaly, letní večírky, Sociálně terapeutická dílna v Berlíně nabízí zajímavé kariérní vzdělávání, pracovní místa a poradenství. Poskytuje lidem s postižením možnost uplatnění například v textilních dílnách, truhlářství, zahradnictví, elektroinstalaci, domácí ekonomice, v mateřských školách, v úklidových službách, v umění, při výrobě keramiky, svíček, papíru, při stavbách atd.

12 Itálie Lega del filo d’oro, jež má svá centra od severu po jih Itálie. Součástí center je jednak pracoviště zajišťující diagnostiku a lékařskou a speciálněpedagogickou intervenci, jednak škola s možností týdenního ubytování a v neposlední řadě různé dílny (košíkářská, práce s dřevem, aranžerská), které zajišťují zaměstnání lidem s multismyslovým a kombinovaným postižením. denní centra, internetový portál Italia per Tutti, kde osoby se zdravotním postižením naleznou informace o barierách na kulturních místech (galerie, kina apod.), turisticky významných místech, organizace SATH pořádá výlety a dovolené přímo pro osoby se zdravotním postižením, Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intelletivi e Relazionli, Unione Italiana dei Ciechi, Associazione Italiana Persone Down.

13 Participace rodin v Itálii na VČ dětí se ZP
podle rodičů volnočasová nabídka pro jejich děti se ZP není dostatečná (často se objevovala docházka pouze na terapie), VČ aktivit se osoba se ZP zúčastňuje převážně sama, rodič ho vozí na VČ aktivitu, financuje ji, ale participace je minimální, Děti se ZP nenavštěvují VČ aktivity primárně určené intaktním dětem, rodiče by rádi vylepšili současnou situaci, nikdo ale nenapsal konkrétně v čem.

14 Děkujeme za pozornost! Hezký den 


Stáhnout ppt "Monika Kunhartová, Ivana Horváthová, Martina Čermáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google