Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize na volební období 2010 -2014 Vlastimil Dvořák Vize na volební období 2010 -2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize na volební období 2010 -2014 Vlastimil Dvořák Vize na volební období 2010 -2014."— Transkript prezentace:

1 Vize na volební období 2010 -2014
Vlastimil Dvořák Vize na volební období

2 Výkonný ředitel / prezident (v případě uvolněného prezidenta)
Členská sekce Provozní isnpekce Reprezentace/ LSC/ přípravka/ LŠV Správa majetku - evidence členů, zastupování ve FAI a jiných organizacích, vydávání průkazů, evidence rekordů, organizační záležitosti - zajištění vnějších vztahů a vnitřní komunikace mezi aečr a mak - příprava jednání orgánů, výstupy z jednání, kontrola plnění úkolů - podpora při organizaci soutěží - sbor inspektorů pověřených přeneseným výkonem státního dozoru - metodická činnost - inspekční a vyšetřovací činnost - předpisové záležitosti - zastupování zájmů aečr při různých jednáních - činnost inspektorů pro potřeby členské základny - dohled při organizaci soutěží - provoz leteckého sportovního centra, zajištění státní reprezentace, zajištění provozu letadel reprezentace a přípravky pro začínající reprezentanty - organizační, materiálové, personální a finanční zajištění - dotace na repre, příprava podkalů, výsledků - správa repre flotily - organizace soustředění a přípravky pro nové reprezentanty Správa výdělečných aktivit AeČR, které nesouvisí s hlavní náplní flotila PTS AGBE CAMO Pronájem nemovitostí Placeno z vybraných členských příspěvků Placeno z provozní dotace MD Placeno z provozní dotace na reprezentaci Placeno z prostředků vydělaných na těchto aktivitách 2, max 3 lidi V současnosti 8 lidí 1 ředitel + manažeři sportů – odměnu nutno doladit podle současného modelu, trenéři aktivisti 1 ředitel + hlavní technik + administrativa + pracovníci PTS 10% nákladů ekonomického úseku 20% nákladu ekonomického úseku 50% nákladu ekonomického úseku

3 Personální struktura AeČR

4 Členská sekce: - zajišťuje vnější a vnitřní komunikaci AeČR - komunikuje s MAK - vede evidenci členů - zajištuje komunikaci s FAI, zastupuje LAA a ostatní organizace u FAI - vede sportovní záznamy a eviduje rekordy, sportovní výkony - dohlíží na organizací sportovních soutěží - připravuje podklady pro jednání orgánů AeČR - vede/ organizuje jednání s EASA, MD, ÚCL apod. Personálně zajištěna: - ředitelem sekce - asistentkou Náklady: - odměna ředitele – základní plat 25000,- + odměna do výše 20% - odměna asistentky – základní plat odměna do výše 15% - režijní náklady do výše ,- ročně ( kanc. Potřeby, tlf, internet, poštovné, PHM) - pro služební cesty k dispozici sdílený osobní automobil s úsekem let ředitele Celkem cca 950 tis Kč Příjmy: - členské příspěvky ve výši cca ,- Kč

5 Letová sekce: - zajišťuje zástup státu ve věcech SLZ - zastupuje UZPLN při vyšetřování nehod - metodicky řídí činnost MAK - zastupuje MAK u úřadů ve věcech spojených s létáním - zastupuje při jednáních o vzdušném prostoru, předpisech apod. - jednotliví hlavní inspektoři dohlíží nad fungováním jednotlivých odborností a kooperují s komisemi odborností - hlavní inspektoři řídí činnost inspektorů na smlouvu a aktivistů Personálně zajištěna: - letovým ředitelem - 3* hlavním inspektorem ( placht, para, mot) - asistentka LŘ??? Náklady: - odměna ředitele 27500,- + odměna do výše 30% - odměna hlavních inspektorů odměna do výše 25% - odměna asistentky odměna do výše 15% - režijní náklady ve výši ,- ročně ( kancelářské potřeby, tlf, internet, poštovné, PHM) - 2 osobní vozy pouze ke služebnímu využití ( sdílené) – cca 150 tis ročně - Placení inspektoři na smlouvu o provedení práce – hodinová odměna + cestovní náklady Odhad cca ,- Kč na externí spolupracovníky Příjmy: - dotace z MD - dotace z ÚCL??? UZPLN ???? - činnost inspektorů ( přezkoušení)

6 Letecké sportovní centrum
- zajišťuje chod státní reprezentace - zajišťuje přípravu budoucích reprezentantů na technice AeČR - zajišťuje organizaci výjezdů na soutěže - společně s ekonomickým úsekem připravuje žádosti o dotace na repre ( provoz + invest) - odpovídá zs správu a využítí speciální letecké techniky Personálně zajištěna: - ředitelem LSC - manažery odborností 4 x Náklady: - odměna ředitele xxx? Minimální odměna pro J. Sochora??? - Odměna manažerů jednotlivých sportů – neznám, asi minimální částky - Cestovní výdaje ředitele + manažerů - Režijní náklady ve výši ročně Příjmy: - z provozní dotace na reprezentaci - ze sponzorských darů Po zaběhnutí očekávám minimální náklady. Vlastní účetnictví prováděné pracovníky AeČR. Pouze provozovatel speciálních letadel/ vlastník letadel AeČR.

7 Sekce správy majetku - zajišťuje využití flotily a majetku AeČR - řídí ekonomické vztahy spojené s majetkem AeČR - dozoruje činnost LŠV - řídí a zajišťuje AGBE, PTS, CAMO Personálně zajištěna: - ředitelem správy majetku – vede celou sekci - hlavním technikem – zodpovídá za PTS, CAMO, AGBE - asistentkou Náklady: - odměna ředitele odměna do výše 30% - odměna hlavního technika odměna do výše 20% - asistentka odměna do % odměna z ročních tržeb při nulovém nebo kladném hospodaření s flotilou - Režijní výdaje ,- ( kanc, tlf, internet apod.) - 2 x služební vozidlo pro služební jízdy Příjmy: - z flotily - z výkonů PTS - z prodeje ND - CAMO - z pronájmů nemovitostí Protože neznám skutečnou potřebu a strukturu PTS, nákladů PTS, kalkulací cen servisu a cen letových hodin, je tuto část nutné doplnit o skutečná data.

8 Ekonomický úsek - vede účetnictví - řídí veškerý finanční tok uvnitř AeČR, mezi LSC a AeČR, a ostatními subjekty - fakturuje dle podkladů jednotlivých úseků - vede evidenci členských příspěvků - vede mzdovou a personální agendu - řídí a kontroluje ekonimický chod AeČR - kontroluje po ekonomické stránce funkčnost a náklady jednotlivých sekcí - připravuje podklady pro jednání výboru - připravuje rozpočet a hlídá jeho plnění - připravuje podklady pro dotace - zastupuje AeČR při jednání s úřady - správa pohledávek

9 Ekonomický úsek Personálně zajištěn: - ekonomickým ředitelem - učetní/ fakturantkou - externí firmou Náklady: - odměna ředitele odměna max 25% - odměna fakturantky max 15% odměna - náklady na externí firmu max 240 tis ročně - režijní náklady ,- ročně - sdílí osobní auto s úsekem letového ředitele Odhad cca 1,2 mio ročně Příjmy: - z jednotlivých výkoných úseků - původní návrh byl 10% z členské sekce, 20% z letové sekce, 20 procent z LSC, 50% ze správy majetku Je nutné upřesnit podle skutečných nákladů na jednotlivé sekce.

10 CAMO Vlastní letouny 132 ks 4500 Kč 594 000 Kč kluzáky 4 ks 2200 Kč
Celkem 602 800 Kč

11 Objednané CAMO Letouny 41 ks 4500 Kč 184 500 Kč Kluzáky předpoklad
Celkem 624 500 Kč

12 CAMO shrnutí Předpokládaný zisk ze služby CAMO by měl ve výsledku zcela pokrýt náklady na ceníkovou cenu CAMO pro vlastní letadla. Celkový příjem z CAMO je předpokládaný ve výši Kč

13 Vize na volební období 2010 -2014
optimalizovat zaměstnaneckou strukturu kvalitativně i kvantitativně na početní úroveň odpovídající nové struktuře AeČR vypracovat nový platový a kvalifikační řád AeČR snížit počet služebních aut do konce měsíce dubna dokončit finanční rozpočet na rok 2010, který bude jednoznačně a srozumitelně korespondovat s finančními možnostmi AeČR optimalizovat flotilu letadel dle požadavků ČO a závěrů konference v zachování či zrušení této flotily upravit stanovy, které budou vyjadřovat potřebnou afinitu s novou strukturou AeČR dokončit práce na přechod z paliva AVGAS 100 na Natural 95 pokusit se získat odpočet spotřební daně z paliva na sportovní létání dokončit převody pozemků letišť z majetku státu do majetku ČO, nebo AeČR aktivně pracovat na optimalizaci vzdušného prostoru ČR pro všechny složky letectví zejména aktivní činností ve skupině ASM 1 a ASM2

14 Vize na volební období 2010 -2014
dále monitorovat postup na projektu jednotného evropského nebe a popřípadě se znovu aktivně zapojit na jeho úplném dokončení aktivně pracovat na posílení vlivu na získání dotací z MŠMT a MD pro rozvoj naší sportovní a reprezentační činnosti zvýšit aktivitu v zastupování státu v delegovaných pravomocí MD integrací flotily letadel v majetku ČO a AeČR pro získání optimální výše pojištění rozpočtově zajistit nákup nového výsadkového letounu pro sportovní parašutisty pokračovat v koordinaci společných postupů s LAA jednak na zvýšení bezpečnosti létání a využívání vzdušného prostoru legislativně pomáhat ČO ve věcech, které na ně negativně dopadají z nařízení EÚ pokusit se zařadit letiště do dopravní infrastruktury ČR Posílit prestiž letecké školy Vrchlabí s cílem zajistit větší úroveň v získávání leteckých kvalifikací jako jeden z poznatků při vyhodnocení vlivů na bezpečnost létání pracovat na zvýšení image AeČR, zejména mediální činností


Stáhnout ppt "Vize na volební období 2010 -2014 Vlastimil Dvořák Vize na volební období 2010 -2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google