Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRIMO na UK Mgr. Irena Baranayová SUAleph, 26.4.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRIMO na UK Mgr. Irena Baranayová SUAleph, 26.4.2011."— Transkript prezentace:

1 PRIMO na UK Mgr. Irena Baranayová SUAleph, 26.4.2011

2 PRIMO na UK  Testování zahájeno v listopadu 2010  Přístup z http://pelican.is.cuni.czhttp://pelican.is.cuni.cz  Novinky o systému na http://kis.is.cuni.cz/KSIS-42.html http://kis.is.cuni.cz/KSIS-42.html  V současné chvíli je připojeno 18 nejrůznějších zdrojů  Výhledově budou zapojené další 4 zdroje (Beck on-line, Newton, Moravská zemská knihovna, přehled výukových kurzů UK)

3 Připojené zdroje  Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze  Jednorázový export bibliografických záznamů v listopadu 2010, stav jednotek je vždy aktuální  V Primu cca. 1, 2 mil. záznamů  Díky propojení na CKIS mají čtenáři možnost objednávání dokumentů, kontrolu svého konta a prodlužování výpůjček i přes Primo (autentikace pomocí LDAP)

4

5

6

7 Práce s kontem čtenáře  Ukázka požadavků (rezervace, MVS požadavky, akviziční požadavky)  Výpůjčky  Poplatky a dluhy  eSchránka a uložené dotazy  Komentáře k dokumentům a značky

8

9

10

11

12

13

14 Připojené zdroje  Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze  Jednorázový export metadatových záznamů v listopadu 2010  Pouze kolekce vysokoškolské kvalifikační práce UK, v Primu cca. 11. tis. objektů

15

16 Připojené zdroje  Databáze předplacené pro celou UK – např. Proquest, JSTOR, Kluwer/Springer, Web of Science  Vyhledávání probíhá na základě obsahu v Primo Central  Pokud se dokument nachází ve více databázích, uživateli se nabídne SFX menu s nabídkou databází, kde se dokument nachází

17

18 Připojené zdroje  Anopress – monitoring českých médií (rozhlas, televize, tisk)  V Primu vzorek cca 8000 záznamů článků z českých rozhlasových a televizních zdrojů (vždy textový přepis, pouze vzorek dat)  Články jsou přístupné všem uživatelům po přihlášení

19

20 Připojené zdroje  Báze ANL NK (Články v českých novinách, časopisech a sbornících) a Souborný katalog ČR  Báze ANL – v Primu cca 206 tis. záznamů článků, které mají online odkazy na plné texty  Souborný katalog ČR - v Primu cca. 50 tis. záznamů, pouze online zdroje

21

22 Připojené zdroje  Geografická bibliografie online – projekt Geografické knihovny PřF UK, Knihovny PřF MU, Katedry geografie PřF UJEP a ÚVT UK  Retrospektiva: 1900-současnost  Obsah: teoretická, fyzická a sociální geografie, kartografie, demografie  Typy dokumentů: knihy, kartografické dokumenty, seriály, články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce  V Primu integrováno 12 tis. záznamů, které mají online odkaz nebo externí objekt

23

24 Připojené zdroje  BMČ (Bibliographia medica Čechoslovaca) – projekt Národní lékařské knihovny  Národní registrující bibliografie zaměřená na lékařství (biomedicínu) a zdravotnictví v ČR a práce českých autorů vydané v zahraničí, od 1996 je součástí i lékařská literatura vycházející na Slovensku.  Retrospektiva : 1947 – 2011  Věcné hledisko je zachyceno deskriptory MeSH  V Primu připojeno cca 30 tis. záznamů s obsahem online

25

26 Připojené zdroje  Bibliografie Divadelního ústavu - články o českém a světovém divadle z vybraných novin a časopisů vycházející na území ČR  Retrospektiva : 1990-2011, u vybraných zdrojů od počátku vydávání (např. Ochotnické divadlo/Amatérská scéna od r. 1955 )  V Primu cca 10 tis. záznamů s obsahem online

27

28 Připojené zdroje  DML-CZ (Czech Digital Mathematics Library) – projekt Matematického ústavu AV ČR, MU a MFF UK  Zaměřeno na matematickou literaturu publikovanou v ČR, volně dostupná plnotextová databáze  V Primu cca 50 tis. záznamů, nestandardně strukturovaný obsah DC metadat

29

30 Připojené zdroje  Kramerius/Manuscriptorium – projekty NK ČR  Kramerius - digitalizace novodobých fondů NK ČR  Manuscriptorium - poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů)  V Primu připojeno cca 200 tis. záznamů

31

32 Připojené zdroje  NUŠL (Národní úložiště šedé literatury) – projekt NTK a VŠE  Typologie dokumentů: zprávy (výroční, výzkumné, grantové, technické, nálezové, atd.), konferenční materiály, firemní literatura (např. katalogy veletrhů a výstav, katalogy s výrobními programy firem, firemní časopisy apod.), vysokoškolské kvalifikační práce, studijní materiály (materiály z přednášek, okruhy ke zkouškám, atd.)  V Primu připojeno cca 45 tis. záznamů

33

34 Připojené zdroje  Wikiskripta.cz – výukové materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult  V Primu připojeno cca 4 tis. záznamů

35

36 Připojené zdroje  Vědecká knihovna Olomouc  Především sbírka digitalizovaných map, grafik a jiných dokumentů, cca. 4 tis. dokumentů

37

38 Připojené zdroje  Palmknihy.cz – online prodej e-knih do mobilních zařízení a počítačů, 3442 záznamů volně dostupných knih  iForum – časopis Univerzity Karlovy v Praze, cca 10. záznamů  Wikipedie.cz – pro získání všeobecných informací

39

40

41 Reakce na PRIMO  Knihovny velmi oceňují virtuální deduplikaci záznamů, fasetovou navigaci pro zpřesňování výsledků, toleranci vůči překlepům a možnost komentářů k záznamům  Knihovny ale vyžadují možnosti vyhledávání spíše ze svého pohledu než z pohledu uživatele, často se plete Primo a Primo Central  Reakce uživatelů jsou velmi kladné, oceňují především jednoduchost práce s Primem, přehlednost a možnost prohledávat různé zdroje z jednoho rozhraní

42 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PRIMO na UK Mgr. Irena Baranayová SUAleph, 26.4.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google