Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje

2  realizátor projektu: TyfloCentrum Brno, o.p.s. (obecně prospěšná společnost)  místo realizace: NUTS II, kraj Jihomoravský, okres: Brno, Břeclav, Vyškov, Znojmo, obec: Brno, Břeclav, Vyškov, Znojmo, Mor. Krumlov  operační program: SROP (GS Jihomoravského kraje)  opatření: 5.3.2 – Podpora sociální integrace v regionech

3 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje realizační tým: (Partneři po celou dobu realizace projektu) hlavní realizátor: TyfloCentrum Brno, o.p.s. partneři: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Město Znojmo Město Břeclav

4 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje cíle projektu  vybudování 4 regionálních středisek sociálních služeb pro zrakově postižené občany  motivace a osvěta zrakově postižených občanů zejména v příhraničních regionech a v regionech, kde nepůsobí SONS  poskytování registrovaných sociálních služeb  sociálně aktivizační služby  asistenční služby  poradenské služby  podpora pracovního uplatnění  vzdělávání zrakově postižených občanů  zlepšení přístupu občanů se zrakovým postižením k informacím

5 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje specifické cíle  zamezení sociálního vyloučení nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů a jejich integrace do společnosti na území Jihomoravského kraje,  příprava občanů cílové skupiny na možné pracovní uplatnění jako nejvyšší stupeň integrace do společnosti,  zapojení do komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. účel projektu  přiblížení sociálních služeb občanům cílové skupiny i v odlehlých regionech Jihomoravského kraje, kteří museli za specifickými službami pro zrakově postižené dojíždět do Brna nebo je vůbec nevyužívali vlivem snížené schopnosti pohybu osob z této cílové skupině a potřebě asistence při cestování.

6 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje časový harmonogram  2-3/2006příprava projektu a projektové žádosti o finanční podporu  30.3.2006podání žádosti  27.4.2006rozhodnutí o poskytnutí podpory  30.6.2006podpis smlouvy o poskytnutí podpory  1.9.2006zahájení realizace a financování projektu  etapy projektu:  vybudování regionálních pracovišť (1.9.06 – 30.11.06)  tvorba propag. a metod. materiálů (1.11.06 – 15.2.07)  vlastní realizace projektových aktivit (1.12.06 – 31.5.08)  depistáž, motivace kl., registrace sociálních služeb (2007)  poskytování sociálních služeb  příprava a realizace plánovaných aktivit projektu  příprava a realizace vzdělávacích kurzů zaměřených na možné pracovní uplatnění  31.5.2008ukončení realizace projektu  25.6.2008závěrečná zpráva a žádost o platbu  21.8.2008proplacena podpora udržitelnost projektu 5 let

7 Financování projektu v Kč Předfinancování: bezúročná půjčka ve výši 3 276 740 Kč od zřizovatele vlastní zdroje realizátora (TyfloCentrum Brno, o.p.s.) ukazatel%dle smlouvyskutečnostzdroj celkové výdaje na Projekt 100 5 060 518,00 Kč4 593 661,50 Kč celkové způsobilé výdaje 1005 060 518,00 Kč4 593 661,50 Kč výše finanční pomoci z veřejných prostředků201 012 103,60 Kč918 732,30 KčJihomoravský kraj výše finanční pomoci z prostředků EU804 048 414,40 Kč3 674 929,20 Kč(ERDF, SROP) soukromé spolufinancování 00,00 Kč

8 Monitorovací ukazatele ukazateljednotkaplánskutečnost podpořené osoby, které se zúčastnily kurzů sociální integrace osoba3545 počet přednášek, seminářů a workshopůkus1826 úspěšní absolventi kurzů – klienti služeb sociální integrace %7596,67 vytvořená hrubá pracovní místa – ženyosoba24,2 míra využití středisek%6062,82

9 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje důležité mezníky v realizaci projektu  změna míst pro vybudování regionálních středisek - plán Blansko a Kyjov, přání zřizovatele a partnera projektu (SONS), který v těchto městech chtěl zachovat svá střediska – místo těchto měst byl zvolen Vyškov a Moravský Krumlov. problémy v realizaci  obsazení míst zrakově postižených asistentů sociálních pracovníků (ve 3 ze 4 středisek se podařilo místo zajistit až od 1.3.2007, ve Znojmě se toto místo obsadit nepodařilo).

10 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje další výstupy  zvýšil se počet klientů zejména z regionů, kde střediska služeb vznikla  zvýšilo se jejich povědomí o možnostech, které jim nabízejí nejen služby naše, ale i ostatních poskytovatelů (Tyfloservis)  zvýšil se zájem o kompenzační pomůcky  zvýšil se zájem o bezpečný pohyb po městě, o možnost samostatného pohybu,  klienti nesedí doma a zapojili se do různých aktivit

11 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje na realizaci projektu se podíleli jednotliví partneři projektu:  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (náš zřizovatel) Projekt SONS podpořila především poskytnutím bezúročné půjčky na předfinancování projektu.  Město Břeclav  Město Znojmo Poděkování městu Znojmo za aktivní pomoc při hledání vhodných prostor pro umístění střediska i za finančně únosný nájem.

12 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje udržitelnost projektu současný stav:  všechna 4 střediska si udržela stejný rozsah pracovních míst i stejných rozsah činností, poskytují se zde zejména registrované sociální služby, v plánu je rozšíření služby sociální rehabilitace navazující projekty:  podán projekt „Slepotou život nekončí“ (OPLZZ), se zaměřením na vytvoření diagnostiky schopností klientů z cílové skupiny pro lepší zapojení do společnosti s možností návratu na volný trh práce  podán projekt do Fondu malých projektů přeshraniční spolupráce s Rakouskem „Ani nevidomé hranice nerozděluje“.

13 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje budoucnost projektu  je závislá na finanční podpoře registrovaných sociálních služeb (MPSV, JMK, obce)  v případě zajištění základních funkcí středisek lze realizovat i jiné „doplňkové“ projekty se zaměřením na pracovní uplatnění, sport, kulturní vyžití, případně přeshraniční spolupráci  projekt si další podporu určitě zaslouží:  cílová skupina:  zasahuje do skupiny seniorů, přes 60 % zrakově postižených jsou lidé v seniorském věku – přesto se o zrakově postižené seniory neumí mnozí jiní poskytovatelé postarat, ať už v oblasti odlehčovacích služeb nebo osobní asistence pro zrakově postižené seniory  osoby z cílové skupiny v produktivním věku mají z důvodu svého handicapu značně ztíženo nejen začlenění do společnosti, ale především na volný trh práce – okolo 70 % zrak. postižených nemá práci zkuste vykonávat nějakou činnost poslepu – jde to, ale znamená to mnoho úsilí, disciplínu, soustředění a chuť něco dokázat – mít opět své záliby, zájmy a koníčky, postarat se o rodinu, pracovat, důstojně žít  realizátor: jsme jediným poskytovatelem sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu v oblasti sociálního poradenství, asistenčních a aktivizačních služeb i služeb podpory pracovního uplatnění

14 Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje děkuji za pozornost  Kontakty: tel.: 541 240 421 e-mail: info@centrumpronevidome.cz www.centrumpronevidome.cz/srop


Stáhnout ppt "Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google