Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontaktní práce na masových kulturních akcích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontaktní práce na masových kulturních akcích"— Transkript prezentace:

1 Kontaktní práce na masových kulturních akcích
Jiří Valnoha

2 Situace v ČR Užívání „extáze“ mezi návštěvníky tanečních akcí, populací 16tiletých, mládeží let a obecnou populací (Tanec a drogy 2003, Semtex dance 2000, ESPAD 2003, GENACIS 2002, CVVM 2001) VALNOHA 2004

3 VALNOHA 2004

4 Statistika programu PZSD 2003
Počet kontaktů (kontaktů cca. 2000) 283 z toho mužů 197 (69%) z toho se zkušeností s extází 256 (90%) z toho se zkušeností s heroinem 15 (5%) z toho se zkušeností s pervitinem 137 (48%) z toho se zkušeností s kanabinoidy 261 (92%) z toho se zkušeností s kokainem 48 (17%) z toho se zkušeností s halucinogeny 141 (50%) pravidelných uživatelů extáze 73 (26%) z toho pravidelných uživatelů konopí 137 (48%) průměrný věk kontaktovaných 20,2 počet provedených kvalitativních testů tablet cca. 1000 počet poradenských intervencí uživatelům tanečních drog cca. 1100 VALNOHA 2004

5 Rizikové faktory „taneční scény“:
- vysoká míra užívání nelegálních drog, které napomáhá anonymní prostředí masových akcí - velká obliba drogy extáze, která je na „taneční“scéně nejpopulárnější drogou - nebezpečí nových syntetických drog a jiných látek, které se snaží napodobit účinek MDMA - zneužívání legálních látek (N2O, nitrity, povzbudivé rostlinné výtažky, apod.) - nebezpečné kombinování drog s alkoholem - nebezpečné kombinování drog mezi sebou VALNOHA 2004

6 Hlavní cíle kontaktu: Předávání preventivních informací – působení na uživatele směrem ke změně jejich postojů k drogám Minimalizace zdravotních rizik – snaha o zmírnění poškození způsobených užíváním návykových látek Včasné varování uživatelů před velice nebezpečnými a neznámými látkami aktuálně se vyskytujícími na černém trhu Průběžné monitorování situace – sebraná data jsou předávána vědeckým a výzkumným institucím k podrobnějšímu vyhodnocení VALNOHA 2004

7 Doporučený postup při kvalitativní analýze:
Odebrání vzorku – zájemce o provedení testu - potenciální uživatel (dále jen „uživatel“) sám odškrábne/odsype nepatrné množství ze své drogy na dvě místa v keramické reakční misce, dle pokynů pracovníka. Vyplnění dotazníku – zatímco se pracovník věnuje kvalitativní analýze vzorku, uživatel je požádán o vyplnění dotazníku se základními údaji o uživateli (pohlaví, věk, vzdělání) a jeho zkušenostech s užíváním drog. Vlastní analýza – pracovník zakápne vzorky 1-3 kapkami reakčních činidel Marquis a Mecke a pozoruje barevnou reakci. Zápis vzorku – pracovník zapíše provedenou analýzu a její výsledky do tabulky, která slouží pozdější evidenci. VALNOHA 2004

8 Doporučený postup při kvalitativní analýze:
Předání preventivních informací – každý uživatel, který využije tuto službu, obdrží nejpozději spolu s předáním výsledku testu základní preventivní informace (minimálně formou letáku, více dle jeho zájmu) o droze extázi, rizicích spojených s jejím užíváním, možnostech předcházení těmto rizikům a návodem postupu v kritických situacích, spolu s kontakty na záchrannou službu, krizová centra pro uživatele drog apod. VALNOHA 2004

9 Doporučený postup při kvalitativní analýze:
Předání a interpretace výsledku testu – každému uživateli je osobně předán leták s výsledkem kvalitativní analýzy jeho vzorku, kde je seznámen s principy testu a upozorněn na jeho orientační charakter a na vysoce nebezpečné neznámé látky, které se v tabletách nabízených jako extáze objevují. V letáku je zároveň na barevných škálách obou použitých činidel pracovníkem vyznačena barevná reakce daného vzorku a je uveden název substance, jejímuž výskytu tato reakce případně odpovídá. VALNOHA 2004

10 Předání a interpretace výsledku:
předání letáku s výsledkem kvalitativní analýzy seznámení s principem testu a upozornění na jeho orientační charakter upozornění na vysoce nebezpečné neznámé látky, které se v tabletách objevují V letáku je vyznačena barevná reakce daného vzorku VALNOHA 2004

11 Předání a interpretace výsledku:
Pokud reakce ukazuje na MDMA vzorek obsahuje blíže neurčené množství MDMA v cca 5-10% případů tablety extáze obsahují spolu s MDMA i jiné OPL jejichž přítomnost nemusí být tímto testem rozpoznána upozornění uživatele, že i užívání samotné MDMA má svoje rizika a není v žádném případě bezpečné nebo neškodné. Pracovník v žádném případě, ani nepřímo (např. přikývnutím), nesděluje uživateli, že daný vzorek je „v pořádku, v pohodě, dobrý, OK“ apod., ani jinak nepodporuje uživatelovo rozhodnutí drogu užít. VALNOHA 2004

12 Předání a interpretace výsledku:
Pokud reakce ukazuje na jiné látky důrazné upozornění, že tento vzorek obsahuje pouze neznámé látky, které mohou být výrazně nebezpečnější než očekávaná MDMA doporučení uživateli, aby tuto drogu v žádném případě neužíval doporučení uživateli, aby drogu vyhodil nebo přenechal pracovníkům ke kompletní laboratorní analýze na Ústav farmakologie, 3.LF UK, s tím, že výsledky budou k nahlédnutí na internetu. VALNOHA 2004

13 Ostatní poskytované služby:
Distribuce informačních materiálů – pracovníci na místě rozdávají letáky, brožury a jiné publikace upozorňující na rizika dalších více i méně rozšířených drog, infekčních a pohlavně přenosných onemocnění atd. Poradenská činnost – pracovníci poskytují osobně informace a rady v otázkách drog a závislostí, sociálních problémů atd. Zprostředkování kontaktů – pracovníci zprostředkovávají klientům kontakt na další nízkoprahová, odborná, léčebná a jiná zařízení Drobná zdravotní ošetření – ošetření drobných odřenin, pomoc při přehřátí, doprovod ke stanovišti lékařů Distribuce zdravotního materiálu – zejména kondomů VALNOHA 2004

14 Další důležité faktory:
Dostatečná doba – pracovníci musí být k dispozici dostatečně dlouhou dobu, aby jejich služeb mohlo využít co nejvíc uživatelů. Doporučení – od zahájení akce (které bývá nejčastěji okolo 20h) minimálně do 24h (nemalá část účastníků přichází až kolem 23h), v případě zájmu uživatelů i déle. Otestovat všechny tablety – není možné odmítnout některou tabletu s odůvodněním, že tablet se stejným logem jste už několik otestovali a sdělit uživateli výsledek předchozích testů (existuje spousta tablet se stejným logem, ale zcela jiným složením). VALNOHA 2004

15 Další důležité faktory:
„Volní“ pracovníci – na místě musí být vždy pracovníci, kteří nejsou vázáni přímo k vlastním analýzám, ale jsou k dispozici uživatelům a vykonávají níže uvedené činnosti. Individuální přístup – při vlastním kvalitativním testování je třeba zachovat individuální přístup ke klientovi, tak aby nebyl rušen ostatními uživateli a kontaktní pracovníci se mu mohli plně věnovat a zodpovědět veškeré případné dotazy. VALNOHA 2004

16 Další důležité faktory:
Individuální přístup – Pro zachování individuálního přístupu je vhodné použít následujících metod dle velikosti akce: do 1000 osob – individuální přístup je zajištěn nízkou fluktuací návštěvníků (dle zkušeností různých zařízení kontaktů) do 4000 osob – je vhodné vytyčit diskrétní zónu viditelně ohraničeným územím (barevná páska na podlaze, zábradlí nebo jiná bariéra), do nějž budou uživatelé vstupovat po jednom nad 4000 osob – je vhodné použít zcela oddělený prostor (stan, plenta apod.) kam budou uživatelé vpouštěni pouze na pokyn pracovníka VALNOHA 2004

17 Formuláře pro sběr dat VALNOHA 2004

18 Používaná reakční činidla
VALNOHA 2004

19 Děkuji za pozornost.. Jiří Valnoha

20 Použitá literatura: Csémy, L., Sovinová, H. and Komárek, J. (2000) Drogy a Taneční scéna (Drugs and the Dance Scene). Praha: Státní zdravotní ústav. Csémy, L., Sadílek, P., Sovinová, H., Lejčková, P., (2003). ESPAD 03, Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách – Česká republika 2003 (ESPAD 03, The European School Survey on Alcohol and Other Drugs - Czech Republic 2003). Praha: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Psychiatrické centrum Praha EMCDDA, Olszewski, D., Burkhart, G., Nilson, M. and Wallon, A. (2002), Recreational drug use – a key EU challenge. Drugs in focus 1 (6). Kubů, P., Křížová, E., and Csémy, L. (2000) Anketa Semtex Dance 2000. Mravčík, V., Zábranský, T., Korčišová, B., Lejčková P., Škrdlantová, E., Šťastná, L., Macek, V., Gajdošíková, H., Petroš, O ,Miovský, M., Kalina, K., Vopravil, J., (2003). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v r (Annual Report on Drug Situation 2002 – Czech Republic). Praha: Úřad vlády ČR Valnoha, J. (2001). Užívání drog na domácí taneční scéně v Brně. Brno: I.E.S. - Sdružení Podané ruce. Valnoha, J. (2003), Kvalitativní analýza drogy „extáze“ jako forma kontaktní práce s uživateli syntetických drog. Tišnov: Adiktologie 2/2003 VALNOHA 2004


Stáhnout ppt "Kontaktní práce na masových kulturních akcích"

Podobné prezentace


Reklamy Google