Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv zevního na vnitřní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv zevního na vnitřní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Vliv zevního na vnitřní prostředí
Doc.MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

2 Oblasti se zvýšeným rizikem vlivu zevního prostřední na vnitřní prostředí
Průmyslové aglomerace (těžký průmysl – hutě, koksovny, tepelné elektrárny, chemický průmysl a petrochemie) Lokální topeniště v kotlinách se sníženým prouděním vzduchu Doprava a zátěž automobilovými výfukovými plyny( diesel)

3 Oblasti Ostravy se zvýšenou zátěží příklad – Radvanice, Bartovice
v letech na oblast Radvanic a Bartovic bylo výrazné proudění větrů ve směru od podniku ArcelorMittal po 26% všech dnů v roce (v topné sezóně je to přes 30% dnů) – t.j dnů v roce . V 9% byl směr větru opačný (směr Vratimov) a ostatní dny byl bez významnějšího proudění vzduchu.

4 Oblasti Ostravy se zvýšenou zátěží příklad – Radvanice, Bartovice
Inverzní situace byla přibližně zaznamenána ve 20% dnů v roce, tj. 73 dnů v roce.

5 Běžné je monitorování velkých prachových částic PM 10

6 Co monitorování uniká hladina PAU ( polycyklických aromatických uhlovodíků) v ovzduší. Jedná se o benzo(a)pyreny a benzo(a)antraceny, které jsou pro organismus nesmírně nebezpečné především proto, že se vážou na nejmenší prachové částice (PM2,5) a menší (které nejsou monitorovány) ulpívají na těchto částečkách - putují až do plicních alveolů, kde přestupují do plicních kapilár a krevního řečiště. Kromě toho, že vyvolávají silné reaktivní záněty, mají i efekt mutagenní a karcinogenní a mohou se v organismu kumulovat. Ve výše uvedené době (kdy velké prachové partikule PM10) byly zvýšena 2-4x došlo ke zvýšení PAU více než 100násobně nad povolený limit

7

8 Zvýšená nemocnost dětí v oblastech s vyšším obsahem průmyslových emisí v ovzduší

9 Zvýšená nemocnost dětí v oblastech s vyšším obsahem průmyslových emisí v ovzduší

10 Srovnání výskytu astmatu u dětí 0-5 let v MSK a Olomouckém kraji
V dětí do Výskyt astma ( J 45) za rok 2012 Olomoucký kraj 0 - 5 let let let 20 a více Celkem z toho nově zjiš. stupeň 1 355 1542 1613 4031 7541 896 stupeň 2 484 1442 1237 5324 8487 899 stupeň 3 283 956 815 4761 6815 571 stupeň 4 33 99 84 1248 1464 78 1155 4039 3749 15364 24307 2444 Moravskoslezský kraj 1224 4048 2996 7400 15668 1211 1167 3909 4057 8361 17494 1279 567 1619 1793 5902 9881 805 28 136 139 1043 1346 138 2986 9712 8985 22706 44389 3433

11 Vliv průmyslových emisí na rozvoj příznaků průduškového astmatu

12 Vliv průmyslových emisí na rozvoj příznaků průduškového astmatu a léčbu kortikosteroidy

13 Jak se bránit vlivům zevního prostředí
Přestěhovat se ??? Nevycházet ven ??? Nevětrat (neotevírat okna ani dveře) ???

14 Jak se bránit vlivům zevního prostředí
Omezení průmyslových emisí Omezení lokálních topenišť na neušlechtilá paliva Omezení dopravy Ano v jistém časovém horizontu

15 Jak se bránit vlivům zevního prostředí
Čističky vzduchu(domácí ložnice, prostory mateřských škol) Chytré nátěry stěn v domácím prostřední a hlavně v mateřských školách, školách, nemocnicích… Ano , možno uskutečnit ihned

16 Co je to chytrý nátěr? Detoxy Color Barvy se schopností čistit vzduch v těchto konkrétních případech: veškeré běžné alifatické uhlovodíky plynné i odpařené kapalné (např. propan, butan, benzín, ředidla) aromatické uhlovodíky BENZEN a zdravotní rizika: způsobuje bolest hlavy, pocit únavy, chvění, ztrátu vědomí. Benzen poškozuje kostní dřeň, způsobuje chudokrevnost, leukémii a rakovinu plic. Benzen je klasifikován IARC jako karcinogen skupiny 1 BENZEN: velký zdroj benzenu v našem prostředí je ze zplodin automobilové dopravy a z vypařování motorových paliv. Je to důležité rozpouštědlo a výchozí látka pro výrobu plastů, syntetické pryže, barviv atd. XYLEN a zdravotní rizika: působí hlavně na lidský mozek, vdechování může způsobovat bolesti hlavy, závratě, zmatek v myšlení atd. XYLEN se používá v tiskařském, gumárenském a kožedělném průmyslu. Též do čistidel, ředidel barev a pesticidů.

17 Co je to chytrý nátěr ? fenol a formaldehyd
FENOL a zdravotní rizika: může dojít ke dráždění očí, kůže, nosu, dýchacích cest, dále způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, slabost, zvracení, mdloby FENOL úniky z chemického průmyslu, spalovací motory, cigaretový kouř, otevřená ohniště FORMALDEHYD a zdravotní rizika: malá dávka vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice, vyšší koncentrace způsobuje vážné podráždění sliznice a respirační problémy, např. zánět průdušek, otok a zánět plic. Formaldehyd dráždí oči a vyšší koncentrace vyvolává zákal rohovky nebo i ztrátu zraku. FORMALDEHYD se používá k výrobě hnojiv, papíru, překližek, třískových desek a mnoha spotřebních produktů, jako lepidla pro překližky a koberce, dále se používá k výrobě lisovaných produktů a pěnové izolace. Formaldehyd je součástí spalin dieselových i benzínových motorů. změkčovadla z plastických hmot FTALÁTY a zdravotní rizika: ohrožují funkci ledvin, jater, zvyšují riziko vzniku alergií a astmatu. U dospívajících způsobují atrofii mužských reprodukčních orgánů, čímž narušují plodnost. FTALÁTY představují 30-51% hmotnostního podílu PVC. Ftaláty nejsou v PVC pevně vázány, a proto se uvolňují do ovzduší - toxické zplodiny se vypařují z lepidel, gumy, koberců, laků, plastických hmot a všech produktů, které byly vyrobeny chemickým procesem. - další látky, které jsou podezřelé ze škodlivosti pro lidské zdraví, budou dále testovány.

18 Vlastnosti barvy Detoxy Color
VYSOKÁ ODOLNOST povrchu umožňuje snadné odstranění nečistot mokrým procesem SAMOČISTITELNOST nátěru od všech typů organických nečistot (postupným rozkladem), tím se zamezuje vzniku plísní čistou, ekologickou cestou NEUTRALIZUJE již zmíněné toxické zplodiny díky fotokatalyzátoru a veškerým druhům světelných zdrojů a to po celou dobu životnosti nátěru.

19 Použitelnost barvy Detoxy Color
malířská barva předurčena řešit problematická prostředí našich domovů, veřejných prostor, veškerých zdravotnických zařízení a napomáhá řešit konstrukční vady budov objekty vhodné k nátěrům Detoxy Colorem jsou např. tělocvičny, jídelny, kuchyně, školky, zdravotnická zařízení i operační sály, restaurace, byty, rodinné domy, nízkoenergetické domy, montované domy, nově zateplované domy atd.

20 Jak Detoxy Color® funguje
redukuje škodliviny z ovzduší, čistí povrch a zabraňuje vzniku plísní. silikátová (anorganická tedy neživá) nátěrová hmota pro interiéry - obsahuje speciální nanočástice, které na svém povrchu vytváří v okamžiku působení světelné energie radikální kyslík, který má mimořádnou afinitu /schopnost slučování/ ke všem formám organické hmoty. Díky této schopnosti neinvazivně /cíleně/ rozkládá toxické molekuly, plísně, viry a bakterie, které se dostanou na jeho povrch. Detoxy Color je první interiérový nátěr na světě, kde se účinná fotokatalytická látka aktivuje denním a běžným umělým světlem. Unikátní složení je chráněno patentem.

21 Jak Detoxy Color® funguje
DC je barva, která pracuje v okamžiku, kdy je její povrch ozářen světelnou energií (běžné denní světlo, nebo světlo umělé), DC není závislý na přímém slunečním světle, Zásadní a originální přednost DC spočívá v tom, že funguje při denním i umělém světle. Ústav anorganické chemie AV ČR provedl přesná měření úbytku toxických látek v závislosti na působení DC. Plocha 1m², která je opatřena nátěrem DC je schopna rozložit dva litry acetonových (či jiných toxických) par za 20 hodin na vodu a kysličník uhličitý za předpokladu, že tento povrch je ozářen světlem zhruba 15 x slabším, než-li je světlo sluneční. Stejných výsledků dosáhneme, když budeme měřit úbytek toxických látek při kouření, nebo když měříme toxické látky, které se vypařují z různých umělých hmot jako jsou laky, změkčovadla, lepidla apod.

22 Jak Detoxy Color® funguje
Ústav anorganické chemie AV ČR provedl přesná měření úbytku toxických látek v závislosti na působení DC. Plocha 1m², která je opatřena nátěrem DC je schopna rozložit dva litry acetonových (či jiných toxických) par za 20 hodin na vodu a kysličník uhličitý za předpokladu, že tento povrch je ozářen světlem zhruba 15 x slabším, než-li je světlo sluneční. Stejných výsledků dosáhneme, když budeme měřit úbytek toxických látek při kouření, nebo když měříme toxické látky, které se vypařují z různých umělých hmot jako jsou laky, změkčovadla, lepidla apod.

23 Jak se zařídíme pro budoucnost ?

24


Stáhnout ppt "Vliv zevního na vnitřní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google