Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv zevního na vnitřní prostředí Doc.MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv zevního na vnitřní prostředí Doc.MUDr. Jaromír Bystroň, CSc."— Transkript prezentace:

1 Vliv zevního na vnitřní prostředí Doc.MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

2 Oblasti se zvýšeným rizikem vlivu zevního prostřední na vnitřní prostředí  Průmyslové aglomerace (těžký průmysl – hutě, koksovny, tepelné elektrárny, chemický průmysl a petrochemie)  Lokální topeniště v kotlinách se sníženým prouděním vzduchu  Doprava a zátěž automobilovými výfukovými plyny( diesel)

3 Oblasti Ostravy se zvýšenou zátěží příklad – Radvanice, Bartovice  v letech 2004-2009 na oblast Radvanic a Bartovic bylo výrazné proudění větrů ve směru od podniku ArcelorMittal po 26% všech dnů v roce (v topné sezóně je to přes 30% dnů) –  t.j 95- 119 dnů v roce.  V 9% byl směr větru opačný (směr Vratimov) a ostatní dny byl bez významnějšího proudění vzduchu.

4 Oblasti Ostravy se zvýšenou zátěží příklad – Radvanice, Bartovice  Inverzní situace byla přibližně zaznamenána ve 20% dnů v roce, tj. 73 dnů v roce.

5 Běžné je monitorování velkých prachových částic PM 10

6 Co monitorování uniká  hladina PAU ( polycyklických aromatických uhlovodíků) v ovzduší.  Jedná se o benzo(a)pyreny a benzo(a)antraceny, které jsou pro organismus nesmírně nebezpečné především proto, že se vážou na nejmenší prachové částice (PM2,5) a menší (které nejsou monitorovány)  ulpívají na těchto částečkách - putují až do plicních alveolů, kde přestupují do plicních kapilár a krevního řečiště. Kromě toho, že vyvolávají silné reaktivní záněty, mají i efekt mutagenní a karcinogenní a mohou se v organismu kumulovat. Ve výše uvedené době (kdy velké prachové partikule PM10) byly zvýšena 2-4x došlo ke zvýšení PAU více než 100násobně nad povolený limit

7

8 Zvýšená nemocnost dětí v oblastech s vyšším obsahem průmyslových emisí v ovzduší

9

10 Srovnání výskytu astmatu u dětí 0-5 let v MSK a Olomouckém kraji V dětí do Výskyt astma ( J 45) za rok 2012 Olomoucký kraj 0 - 5 let6 - 14 let15 - 19 let20 a víceCelkemz toho nově zjiš. stupeň 13551542161340317541896 stupeň 24841442123753248487899 stupeň 328395681547616815571 stupeň 43399841248146478 Celkem 11554039374915364243072444 Moravskoslezský kraj stupeň 1 1224404829967400156681211 stupeň 21167390940578361174941279 stupeň 35671619179359029881805 stupeň 42813613910431346138 Celkem 29869712898522706443893433

11 Vliv průmyslových emisí na rozvoj příznaků průduškového astmatu

12 Vliv průmyslových emisí na rozvoj příznaků průduškového astmatu a léčbu kortikosteroidy

13 Jak se bránit vlivům zevního prostředí  Přestěhovat se ???  Nevycházet ven ???  Nevětrat (neotevírat okna ani dveře) ???

14 Jak se bránit vlivům zevního prostředí  Omezení průmyslových emisí  Omezení lokálních topenišť na neušlechtilá paliva  Omezení dopravy Ano v jistém časovém horizontu

15 Jak se bránit vlivům zevního prostředí  Čističky vzduchu(domácí ložnice, prostory mateřských škol)  Chytré nátěry stěn v domácím prostřední a hlavně v mateřských školách, školách, nemocnicích… Ano, možno uskutečnit ihned

16 Co je to chytrý nátěr? Detoxy Color Barvy se schopností čistit vzduch v těchto konkrétních případech: veškeré běžné alifatické uhlovodíky plynné i odpařené kapalné (např. propan, butan, benzín, ředidla) aromatické uhlovodíky  BENZEN a zdravotní rizika: způsobuje bolest hlavy, pocit únavy, chvění, ztrátu vědomí. Benzen poškozuje kostní dřeň, způsobuje chudokrevnost, leukémii a rakovinu plic. Benzen je klasifikován IARC jako karcinogen skupiny 1  BENZEN: velký zdroj benzenu v našem prostředí je ze zplodin automobilové dopravy a z vypařování motorových paliv. Je to důležité rozpouštědlo a výchozí látka pro výrobu plastů, syntetické pryže, barviv atd.  XYLEN a zdravotní rizika: působí hlavně na lidský mozek, vdechování může způsobovat bolesti hlavy, závratě, zmatek v myšlení atd.  XYLEN se používá v tiskařském, gumárenském a kožedělném průmyslu. Též do čistidel, ředidel barev a pesticidů.

17 Co je to chytrý nátěr ? fenol a formaldehyd  FENOL a zdravotní rizika: může dojít ke dráždění očí, kůže, nosu, dýchacích cest, dále způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, slabost, zvracení, mdloby  FENOL úniky z chemického průmyslu, spalovací motory, cigaretový kouř, otevřená ohniště  FORMALDEHYD a zdravotní rizika: malá dávka vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice, vyšší koncentrace způsobuje vážné podráždění sliznice a respirační problémy, např. zánět průdušek, otok a zánět plic. Formaldehyd dráždí oči a vyšší koncentrace vyvolává zákal rohovky nebo i ztrátu zraku.  FORMALDEHYD se používá k výrobě hnojiv, papíru, překližek, třískových desek a mnoha spotřebních produktů, jako lepidla pro překližky a koberce, dále se používá k výrobě lisovaných produktů a pěnové izolace. Formaldehyd je součástí spalin dieselových i benzínových motorů. změkčovadla z plastických hmot  FTALÁTY a zdravotní rizika: ohrožují funkci ledvin, jater, zvyšují riziko vzniku alergií a astmatu. U dospívajících způsobují atrofii mužských reprodukčních orgánů, čímž narušují plodnost.  FTALÁTY představují 30-51% hmotnostního podílu PVC. Ftaláty nejsou v PVC pevně vázány, a proto se uvolňují do ovzduší  - toxické zplodiny se vypařují z lepidel, gumy, koberců, laků, plastických hmot a všech produktů, které byly vyrobeny chemickým procesem. - další látky, které jsou podezřelé ze škodlivosti pro lidské zdraví, budou dále testovány.

18 Vlastnosti barvy Detoxy Color  VYSOKÁ ODOLNOST povrchu umožňuje snadné odstranění nečistot mokrým procesem  SAMOČISTITELNOST nátěru od všech typů organických nečistot (postupným rozkladem), tím se zamezuje vzniku plísní čistou, ekologickou cestou  NEUTRALIZUJE již zmíněné toxické zplodiny díky fotokatalyzátoru a veškerým druhům světelných zdrojů a to po celou dobu životnosti nátěru.

19 Použitelnost barvy Detoxy Color  malířská barva předurčena řešit problematická prostředí našich domovů, veřejných prostor, veškerých zdravotnických zařízení a napomáhá řešit konstrukční vady budov  objekty vhodné k nátěrům Detoxy Colorem jsou např. tělocvičny, jídelny, kuchyně, školky, zdravotnická zařízení i operační sály, restaurace, byty, rodinné domy, nízkoenergetické domy, montované domy, nově zateplované domy atd.

20 Jak Detoxy Color® funguje  redukuje škodliviny z ovzduší, čistí povrch a zabraňuje vzniku plísní.  silikátová (anorganická tedy neživá) nátěrová hmota pro interiéry - obsahuje speciální nanočástice, které na svém povrchu vytváří v okamžiku působení světelné energie radikální kyslík, který má mimořádnou afinitu /schopnost slučování/ ke všem formám organické hmoty. Díky této schopnosti neinvazivně /cíleně/ rozkládá toxické molekuly, plísně, viry a bakterie, které se dostanou na jeho povrch. Detoxy Color je první interiérový nátěr na světě, kde se účinná fotokatalytická látka aktivuje denním a běžným umělým světlem. Unikátní složení je chráněno patentem.

21 Jak Detoxy Color® funguje  DC je barva, která pracuje v okamžiku, kdy je její povrch ozářen světelnou energií (běžné denní světlo, nebo světlo umělé), DC není závislý na přímém slunečním světle,  Zásadní a originální přednost DC spočívá v tom, že funguje při denním i umělém světle.  Ústav anorganické chemie AV ČR provedl přesná měření úbytku toxických látek v závislosti na působení DC.  Plocha 1m², která je opatřena nátěrem DC je schopna rozložit dva litry acetonových (či jiných toxických) par za 20 hodin na vodu a kysličník uhličitý za předpokladu, že tento povrch je ozářen světlem zhruba 15 x slabším, než-li je světlo sluneční.  Stejných výsledků dosáhneme, když budeme měřit úbytek toxických látek při kouření, nebo když měříme toxické látky, které se vypařují z různých umělých hmot jako jsou laky, změkčovadla, lepidla apod.

22 Jak Detoxy Color® funguje  Ústav anorganické chemie AV ČR provedl přesná měření úbytku toxických látek v závislosti na působení DC.  Plocha 1m², která je opatřena nátěrem DC je schopna rozložit dva litry acetonových (či jiných toxických) par za 20 hodin na vodu a kysličník uhličitý za předpokladu, že tento povrch je ozářen světlem zhruba 15 x slabším, než-li je světlo sluneční.  Stejných výsledků dosáhneme, když budeme měřit úbytek toxických látek při kouření, nebo když měříme toxické látky, které se vypařují z různých umělých hmot jako jsou laky, změkčovadla, lepidla apod.

23 Jak se zařídíme pro budoucnost ?

24


Stáhnout ppt "Vliv zevního na vnitřní prostředí Doc.MUDr. Jaromír Bystroň, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google