Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělení strategií podle Portera, Ansoffa a podílu na trhu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělení strategií podle Portera, Ansoffa a podílu na trhu"— Transkript prezentace:

1 Rozdělení strategií podle Portera, Ansoffa a podílu na trhu
Jan Kohout

2 Základní pojmy Strategie umění velitele (manažera)
schopnost rozhodnout se na základě vysoké odbornosti a profesionality schéma postupu, jak za daných podmínek dosáhnout vytyčených cílů přehled možných kroků + činností přijímaných s vědomím částečné neznalosti budoucích podmínek, okolností a souvislostí

3 strategické řízení proces (probíhající kontinuálně)
plánování, organizování, rozhodování, komunikace, motivace, kontrola CÍL: stanovení efektivního vztahu výrobek – trh optimalizace fin. ukazatelů formování vztahu výrobek – trh ve shodě s cíli

4 Proces formulace podnikové strategie

5 Typy strategií Obecné typy strategií Dílčí typy strategií Kotler;
Ansoff; Porter. Dílčí typy strategií integrační; intenzivní; diverzifikační; obranné.

6 Strategie dle Ansoffa O první systematický přístup k typologii strategií se zasloužil v roce 1965 Igor H. Ansoff s jeho maticí se 4 typy strategií. Ačkoli je tato tabulka již překonaná, sloužila jako základ pro další typologie. Je založena na kombinaci „novosti“ výrobků a trhů. Každá ze čtyř  takto vzniklých kombinací nabízí různé alternativy strategického vývoje. 

7 Strategie dle Ansoffa Pronikání na trh Rozvoj výrobku Rozvoj trhu
Existující výrobek Nový výrobek Pronikání na trh Rozvoj výrobku Existující trh Rozvoj trhu Diverzifikace Nový trh

8 Generické strategie dle Portera
Porter (1970) založil svou typologii na předpokladu, že podnik může dosáhnout konkurenční výhody v zásadě cestou nízkých nákladů nebo odlišením vlastní produkce od konkurenční

9 Generické strategie dle Portera
Nižší náklady Odlišení Celý trh Nákladové vedení Diferenciace Cílový trh Zaměření Tržní segment

10 Nákladové vedení využívání úspor z rozsahu,
nežádoucí jsou časté strategické změny, výrobky pouze s nezbytnými základními funkcemi, spíše ovlivňování než uspokojování poptávky, šetřit „kde se dá“, preference většího a stabilního objemu prodeje před ziskovostí.

11 Diferenciace nemusí být zaměřena jen na výjimečný charakter výrobků ve srovnání s konkurenty, nabídnout zákazníkovi něco, za co je ochoten platit více a co konkurenti nemohou snadno napodobovat, přicházet s novinkami mezi prvními, vhodná v prostředí s cenově pružnou poptávkou bližším nedokonalé konkurenci, charakterizována technickou úrovní, kvalitou, úrovní servisu a služeb – „více hodnoty za srovnatelnou cenu.

12 Strategie dle podílu na trhu (Kotler)
tržní vůdce; (40%) tržní vyzyvatel; (30%) tržní následovatel; (20%) tržní troškař. (10%)

13 Tržní vůdce Vyzyvatel ovlivňuje ostatní firmy, je napodobován,
snaží se zvětšit celkovou poptávku trhu, chránit svůj podíl snaží se zvěšit svůj podíl na trhu, neustále inovovat, udržet nízké náklady, ucpávat díry aby do nich nepřítel neskočil Vyzyvatel cíl musí být jasný, získat větší podíl, napadnout tržního vůdce, jiného vyzyvatele, slabší lokální firmu,

14 Následovatel Troškař parazit - bez povolení vyrábí stejné zboží
napodobitel - napodobeniny, ale malé odlišnosti upravovatel - zdokonalí výrobek Troškař vyhledává tržní kouty a tam je nejlepší je to sdružení malých firem s vlastním vývojem

15 Dílčí typy strategií Integrační Intenzivní Diverzifikační Obranné

16 Dílčí strategie - Integrační
Dopředná integrace Získávání většího podílu na řízení maloobchodníků a distributorů vlastních výrobků nebo jejich skupování. Zpětná integrace Získávání většího podílu na řízení firemních dodavatelů nebo jejich skupování. Horizontální integrace Získávání podílu na řízení firem konkurentů, spojování se s nimi nebo jejich skupování.

17 Dílčí strategie - Intenzívní
Pronikání trhu Zvýšení podílu současných výrobků firmy na jejích současných trzích pomocí zvýšeného marketingového úsilí. Rozvoj trhu Představování současných výrobků na geograficky nových trzích. Rozvoj/vývoj výrobku Snaha zvýšit prodej zlepšením nebo modifikací současných výrobků či služeb.

18 Dílčí strategie - Diverzifikační
Příbuzná/soustředná diverzifikace Přidávání nových výrobků a služeb, které se vztahují k dosavadní hlavní činnosti podniku. Nepříbuzná diverzifikace Přidávání nových výrobků a služeb, které se nevztahují k dosavadní hlavní činnosti podniku. Horizontální diverzifikace Přidání nových výrobků a služeb, které se k dosavadní činnosti podniku nevztahují, jsou však zamýšleny pro prodej stávajícím zákazníkům této firmy.

19 Dílčí strategie - Obranné
Společné podnikání Dvě nebo více firem vytvoří nový právní celek, firmu, pro účely vzájemné spolupráce. Snižování výdajů Přehodnocování nákladů a redukce majetku za účelem zrušení výroby u produktů s klesajícím prodejem a zisky. Zbavování se majetku Prodej divize nebo části organizace. Likvidace Prodej veškerého podnikového majetku za jeho skutečnou hodnotu.

20 Integrovaný model strategických alternativ
13 základních typů strategií progresivní integrace • zpětná integrace • horizontální integrace • proniknutí na trh • rozvoj trhu • vývoj výrobku • soustředná diverzifikace • smíšená diverzifikace • horizontální diverzifikace • joint venture • snížení výdajů • zbavování se majetku • likvidace

21 Integrovaný model strategických alternativ

22 Použitá literatura ROLÍNEK, L.: Strategické řízení;; JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TICHÁ, I. a HRON, J.: Strategické řízení. Praha ČZU KOTLER, P.: Marketing management : Analýza, plánování, realizace a kontrola; Praha : Victoria Publ., 1995; ISBN ŽUFAN, P.: Strategický management – přednášky

23 Porterova analýza konkurence
PORTER postavil model fungování trhu na těchto 5 faktorech: a) rivalita mezi konkurenty; b) vyjednávací síla dodavatelů; c) vyjednávací síla odběratelů; d) ohrožení ze strany nových konkurentů; e) ohrožení ze strany nových substitutů.

24 Porterův model 5 sil


Stáhnout ppt "Rozdělení strategií podle Portera, Ansoffa a podílu na trhu"

Podobné prezentace


Reklamy Google