Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělení strategií podle Portera, Ansoffa a podílu na trhu Jan Kohout.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělení strategií podle Portera, Ansoffa a podílu na trhu Jan Kohout."— Transkript prezentace:

1 Rozdělení strategií podle Portera, Ansoffa a podílu na trhu Jan Kohout

2 Základní pojmy •Strategie • umění velitele (manažera) • schopnost rozhodnout se na základě vysoké odbornosti a profesionality • schéma postupu, jak za daných podmínek dosáhnout vytyčených cílů • přehled možných kroků + činností přijímaných s vědomím částečné neznalosti budoucích podmínek, okolností a souvislostí

3 •strategické řízení •proces (probíhající kontinuálně) • plánování, organizování, rozhodování, komunikace, motivace, kontrola CÍL: stanovení efektivního vztahu výrobek – trh •optimalizace fin. ukazatelů •formování vztahu výrobek – trh ve shodě s cíli

4 Proces formulace podnikové strategie

5 Typy strategií •Obecné typy strategií –Kotler; –Ansoff; –Porter. •Dílčí typy strategií –integrační; –intenzivní; –diverzifikační; –obranné.

6 Strategie dle Ansoffa • O první systematický přístup k typologii strategií se zasloužil v roce 1965 Igor H. Ansoff s jeho maticí se 4 typy strategií. Ačkoli je tato tabulka již překonaná, sloužila jako základ pro další typologie. •Je založena na kombinaci „novosti“ výrobků a trhů. Každá ze čtyř takto vzniklých kombinací nabízí různé alternativy strategického vývoje.

7 Strategie dle Ansoffa Existující trh Nový trh Existující výrobekNový výrobek Pronikání na trhRozvoj výrobku Rozvoj trhuDiverzifikace

8 Generické strategie dle Portera •Porter (1970) založil svou typologii na předpokladu, že podnik může dosáhnout konkurenční výhody v zásadě •cestou nízkých nákladů nebo •odlišením vlastní produkce od konkurenční

9 Generické strategie dle Portera Cílový trh Celý trh Tržní segment Nižší nákladyOdlišení Nákladové vedení Diferenciace Zaměření

10 Nákladové vedení •využívání úspor z rozsahu, •nežádoucí jsou časté strategické změny, •výrobky pouze s nezbytnými základními funkcemi, •spíše ovlivňování než uspokojování poptávky, •šetřit „kde se dá“, •preference většího a stabilního objemu prodeje před ziskovostí.

11 Diferenciace •nemusí být zaměřena jen na výjimečný charakter výrobků ve srovnání s konkurenty, •nabídnout zákazníkovi něco, za co je ochoten platit více a co konkurenti nemohou snadno napodobovat, •přicházet s novinkami mezi prvními, •vhodná v prostředí s cenově pružnou poptávkou bližším nedokonalé konkurenci, •charakterizována technickou úrovní, kvalitou, úrovní servisu a služeb – „více hodnoty za srovnatelnou cenu.

12 n tržní vůdce; (40%) n tržní vyzyvatel; (30%) n tržní následovatel; (20%) n tržní troškař. (10%) Strategie dle podílu na trhu (Kotler)

13 Tržní vůdce •ovlivňuje ostatní firmy, je napodobován, •snaží se zvětšit celkovou poptávku trhu, chránit svůj podíl •snaží se zvěšit svůj podíl na trhu, neustále inovovat, udržet nízké náklady, ucpávat díry aby do nich nepřítel neskočil Vyzyvatel •cíl musí být jasný, získat větší podíl, napadnout tržního vůdce, jiného vyzyvatele, slabší lokální firmu,

14 Následovatel •parazit - bez povolení vyrábí stejné zboží •napodobitel - napodobeniny, ale malé odlišnosti •upravovatel - zdokonalí výrobek •Troškař •vyhledává tržní kouty a tam je nejlepší •je to sdružení malých firem s vlastním vývojem

15 Dílčí typy strategií •Integrační •Intenzivní •Diverzifikační •Obranné

16 Dílčí strategie - Integrační •Dopředná integrace –Získávání většího podílu na řízení maloobchodníků a distributorů vlastních výrobků nebo jejich skupování. •Zpětná integrace –Získávání většího podílu na řízení firemních dodavatelů nebo jejich skupování. •Horizontální integrace –Získávání podílu na řízení firem konkurentů, spojování se s nimi nebo jejich skupování.

17 Dílčí strategie - Intenzívní •Pronikání trhu –Zvýšení podílu současných výrobků firmy na jejích současných trzích pomocí zvýšeného marketingového úsilí. •Rozvoj trhu –Představování současných výrobků na geograficky nových trzích. •Rozvoj/vývoj výrobku –Snaha zvýšit prodej zlepšením nebo modifikací současných výrobků či služeb.

18 Dílčí strategie - Diverzifikační •Příbuzná/soustředná diverzifikace –Přidávání nových výrobků a služeb, které se vztahují k dosavadní hlavní činnosti podniku. •Nepříbuzná diverzifikace –Přidávání nových výrobků a služeb, které se nevztahují k dosavadní hlavní činnosti podniku. •Horizontální diverzifikace –Přidání nových výrobků a služeb, které se k dosavadní činnosti podniku nevztahují, jsou však zamýšleny pro prodej stávajícím zákazníkům této firmy.

19 Dílčí strategie - Obranné •Společné podnikání –Dvě nebo více firem vytvoří nový právní celek, firmu, pro účely vzájemné spolupráce. •Snižování výdajů –Přehodnocování nákladů a redukce majetku za účelem zrušení výroby u produktů s klesajícím prodejem a zisky. •Zbavování se majetku –Prodej divize nebo části organizace. •Likvidace –Prodej veškerého podnikového majetku za jeho skutečnou hodnotu.

20 Integrovaný model strategických alternativ • 13 základních typů strategií • progresivní integrace • • zpětná integrace • • horizontální integrace • • proniknutí na trh • • rozvoj trhu • • vývoj výrobku • • soustředná diverzifikace • • smíšená diverzifikace • • horizontální diverzifikace • • joint venture • • snížení výdajů • • zbavování se majetku • • likvidace

21 Integrovaný model strategických alternativ

22 Použitá literatura •ROLÍNEK, L.: Strategické řízení;; JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH •TICHÁ, I. a HRON, J.: Strategické řízení. Praha ČZU •KOTLER, P.: Marketing management : Analýza, plánování, realizace a kontrola; Praha : Victoria Publ., 1995; ISBN 80-85605-08-2 •ŽUFAN, P.: Strategický management – přednášky •https://akela.mendelu.cz/~xvasil/soubory/strategicky- management/strateg_prednasky.ppt • •http://www.bestpractices.cz/praktiky/tvorba_a_rizeni_s trategie/strategie_teorie.doc. •http://management.unas.cz/dokumenty/teorie_strategi ckeho_managementu.doc

23 Porterova analýza konkurence PORTER postavil model fungování trhu na těchto 5 faktorech: • a) rivalita mezi konkurenty; • b) vyjednávací síla dodavatelů; • c) vyjednávací síla odběratelů; • d) ohrožení ze strany nových konkurentů; • e) ohrožení ze strany nových substitutů.

24 Porterův model 5 sil


Stáhnout ppt "Rozdělení strategií podle Portera, Ansoffa a podílu na trhu Jan Kohout."

Podobné prezentace


Reklamy Google