Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat"— Transkript prezentace:

1 Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat
Šárka Kasalová Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2 Význam statistiky příčin smrti (COD - Causes Of Death)
Statistika příčin smrti je důležitou součástí nejen demografické, ale především zdravotnické statistiky Monitorování trendů, změny struktury příčin smrti epidemiologické studie Podmínky, které výskyt nemocí ovlivňují, faktory prostředí Regionální diferenciace Spotřeba a zaměření zdravotní péče (lůžkové kapacity, personál) Cílený výzkum a rozvoj diagnostiky a léčby Preventivní a screeningové programy

3 List o prohlídce mrtvého
ČR – údaje o zemřelém jsou zaznamenávány na Listu o prohlídce mrtvého Vyplňován ohledávajícím lékařem na základě dostupných informací Podklad pro matriku Formulář z roku 1964 – plánuje se zavedení nového, který by odpovídal doporučením WHO Administrativní část : jméno, rodné číslo, rodinný stav, vzdělání, bydliště, datum a místo úmrtí Lékařská část – bezprostřední, zprostředkující a základní příčina smrti, údaje z pitvy, v případě vnější příčiny – okolnosti smrti

4 Předávání dat na LPM Dáno směrnicí 48/1963.V praxi většinou:
4 kopie LPM 2 tiskopisy pro matriku, 1 zůstává v ZZ (event. jde s tělem k pitvě), 1 pro pohřební službu Matrika – 1 tiskopis si nechává, druhý posílá ÚZIS ČR, na základě originálu vyplní Hlášení o úmrtí, měsíčně posílá na ČSÚ pro zpracování demografické statistiky ČSÚ – zpracování dat, oficiální statistika pro mezinárodní databáze + předání dat ÚZIS ČR ÚZIS ČR – IS List o prohlídce mrtvého – originály jsou pořizovány do databáze - využití pro kontrolu dalších registrů (onkologický apod.) a sledování kvality dat

5 Předávání dat na LPM

6 Kvalita dat Dána několika faktory : Certifikace Kódování
Vyplnění LPM lékařem (čitelnost, sekvence apod.) Přepis informací z LPM na Hlášení o úmrtí Úplnost evidence – úmrtí v zahraničí, předávání dat (neúplnost statistiky ÚZIS) Kódování Pro statistické účely se vybírá tzv. základní příčina smrti Kódování probíhá na ČSÚ Pravidla pro výběr základní příčiny smrti (nejvíce informativní příčina) – Instrukční příručka MKN 2. díl Možnost zpětné kontroly u lékaře – v ČR nelze Kontroly v rámci databáze (nepřípustné, nepravděpodobné, pohlaví, věk)

7 Certifikace Správně vyplněná lékařská část
Bezprostřední, zprostředkující a základní příčina smrti Čitelně, bez zkratek Vyplnění doby trvání, kódů až do 4. místa

8 Certifikace Správně vyplněná administrativní část Identifikační údaje
Rodinný stav, vzdělání U dětí do 1 roku – rodné číslo matky (propojení s registry)

9 Kódování V kompetenci ČSÚ
Ze všech příčin které jsou na LPM – ČSÚ vybírá pro oficiální statistiku 1 příčinu (ÚZIS ČR pro interní potřeby – všechny příčiny z LPM) Výběr základní příčiny smrti dle přesných pravidel (obecná zásada, 3 pravidla pro výběr + 6 modifikačních pravidel) Kontrola přípustnosti diagnóz – určité diagnózy nemohou být základní příčinou smrti (specifikováno v MKN, dg. s *), dále kontroly na pohlaví, věk Nepravděpodobné diagnózy – triviální stavy – k prověření statistickým pracovníkem

10 Mezinárodní srovnání Statistiky příčin smrti jsou předávány Eurostatu – databáze New Cronos, ten je postupuje do databáze WHO – HFA European mortality database a OECD – databáze OECD Health Data Příčiny smrti v ČR a EU 15 (na základě SDR), zdroj: WHO HFA database

11 Vývoj struktury příčin smrti v EU a v ČR SDR, zdroj: HFA
EU – nižší % kardiovaskulárních nemocí, více ostatní ČR – kardiovaskulární nemoci – stabilně vysoký % na celkové úmrtnosti Vývoj struktury příčin smrti v EU a v ČR SDR, zdroj: HFA

12 Mezinárodní srovnání Kvalita dat se mezi jednotlivými zeměmi liší – různé praktiky v souvislosti s vytvářením statistiky příčin smrti: Kdo LPM vyplňuje (lékař, patolog, koroner) a jak Jsou zohledněny pitevní výsledky, event. další vyšetření Způsob předávání a zpracování dat Úmrtí cizinců, úmrtí rezidentů v jiné zemi Formulář LPM – 3 x 4 řádky Dotazování – v ČR díky způsobu předávání nelze přímé dotazování ze strany kódovačů na lékaře, který LPM vyplnil Zvyklosti ve vyplňování LPM ze strany lékařů Zvyklosti v kódování základní příčiny

13 Mezinárodní srovnání Podíl zemřelých na aterosklerózu (v %) ze všech zemřelých

14 Zlepšení kvality vstupních dat
Projekt Comparability and quality improvement in European COD statistics – INSERM – shrnutí informací od jednotlivých zemí – vyhodnocení Report včetně 39 doporučení, kterými by se země měly řídit aby statistiky byly harmonizované Pro oblast certifikace Formulář LPM Co má být sbíráno na LPM Školení lékařů – mediků, lékařů praktikujících Implementace výukových materiálů Vzdělávání lékařů

15 Vzdělávání lékařů o vyplňování příčin smrti na LPM - EU training package
Ve spolupráci s ISTAT - Eurostat training package on certification of causes of death - implementace v jednotlivých zemích Leták – Pokyny pro vyplňování lékařské části LPM - přeložen a rozeslán lékařům 11/2005 Manuál – podrobný se specifikací vyplňování pro jednotlivé skupiny diagnóz, řada příkladů Webová aplikace - určená především pro studenty, ale i lékaře, národní adaptace

16 EU training package – leták (1)

17 EU training package – leták (2)

18 EU training package – webová aplikace (1)

19 EU training package – webová aplikace (1)

20 Grant EU Transition Facility 2004
Grant Eurostatu – podpora nových členských zemí ČR – spolupráce ČSÚ (kódování) a ÚZIS (oblast certifikace) – Zlepšení kvality COD statistiky Cíle projektu (oblast certifikace): Školení lékařů Implementace výukových materiálů Výtah z manuálu – bude rozeslán vybraným lékařům 11/2006 Manuál – bude přeložen a vystaven na internetu začátkem 2007 Web based tool – implementace v průběhu roku 2007 Vytvoření tzv. help desk – místo kde bude možné konzultovat sporné případy Jednání o novém LPM

21 Grant EU Transition Facility 2004
Oblast kódování – v kompetenci ČSÚ Analýza stávajícího manuálního kódování v rámci ČSÚ a odhad možného zkreslení dat Školení pracovníků ČSÚ v této oblasti – spolupráce s americkým NCHS – tzv. rozhodovací tabulky Příprava na zavedení automatizovaného kódování

22 Školení lékařů Ve spolupráci s IPVZ – přednáška v rámci semináře Základy zdravotnické legislativy, povinná pro získání atestace 10 přednášek v Praze a 3 přednášky v Brně (do konce roku 2006) „Jak postupovat při vyplňování LPM – stručný průvodce“ – podrobné informace o MKN 10, statistice příčin smrti, vyplňování jednotlivých položek na LPM + upřesnění některých příčin smrti konkrétně, příklady

23


Stáhnout ppt "Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat"

Podobné prezentace


Reklamy Google