Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fenomén závislosti na PC Mgr. Kateřina Šrahůlková ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov U Santošky 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fenomén závislosti na PC Mgr. Kateřina Šrahůlková ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov U Santošky 1."— Transkript prezentace:

1 Fenomén závislosti na PC Mgr. Kateřina Šrahůlková ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov U Santošky 1

2 1) Závislosti vztahující se k osobním počítačům •Netomanie – netholismus – závislost na internetu •Závislost na hraní počítačových her 2) Počítač a zdraví obecně -rozmístění hardware – prevence bolestivých a únavových potíží Symptomy nadměrné a jednostranné zátěže – pálení a necitlivost rukou, pocit chladných prstů, snížení pohyblivosti v kloubech prstů, poškození všech částí páteře, dále ramen a šíje, mravenčení v nohou, pálení, slzení očí, jejich zarudlost, atd.

3 3) Definice závislostí Mezinárodní klasifikace nemocí - MKN – 10 - puzení – craving - potíže v sebeovládání při užívání látky - tělesný odvykací stav - tolerance k účinku látky - zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů - pokračování užívání i přes důkaz škodlivosti

4 3) Definice závislostí Americká psychiatrická asociace – DSM IV. -růst tolerance -odvykací příznaky -přijímání látky odlišně než měl člověk v úmyslu -velký časový objem -zanechání jiných aktivit -pokračování v užívání navzdory potížím

5 4) Netomanie (netholismus) – závislost na internetu •Uživatelé internetu – zisk informací versus internet jako hobby •Psychická závislost •Psychická zátěž - zahlcování informacemi •Rizika vzniku závislosti – pojetí sebe sama, sebehodnocení •Podstata netomanie – představy nejsou plněny v reálném světě, ale ve virtuálním (nižší rizika, anonymita, uspokojení)

6 Rysy komunikace prostřednictvím internetu •absence neverbálních informací •snížení sociálních vlivů na komunikujícího •pocit bezpečí a intimity (PC – z domova, z práce) •anonymita •specifičnost jazyka •možnost vytvoření virtuální – kybernetické identity (věk, pohlaví, anamnéza) Patologického zneužívání internetu : -nutkavá potřeba prohlížet mejl, různé servery, apod. -vtíravé myšlenky o internetu při jiných aktivitách – ztrácení zájmu o okolí -fyzické potíže – páteř, zrak, dehydratace, přejídání,atd.

7 5) Závislost na PC hrách Znaky PC her: -pochopení podstaty a pravidel hry -prohra – nedůležitá versus při „dlouhodobé hře“ a vytvoření postavy mohou vzniknout až pocity vzteku či zoufalství -individuální charakter her (hry pro více hráčů jsou pak zpravidla soupeřivého charakteru) -možnost „nekonečného opakování“ u většiny her -umožňují konstrukci reality

8 5) Závislost na PC hrách •Rozvoj dovedností •motorika •koncentrace •logika •znalosti a rozhled •jazykové znalosti – rozvoj především angličtiny

9 5) Závislost na PC hrách Možná rizika založení hrou PC her •čas •potřeba počítačových her •násilí a agresivita – spojováno s pocitem úspěchu •nedostatečný pohyb – neobratnost, poškození páteře, očí •virtuální nevolnost •sociální vývoj jedince – navazování a udržování vztahů s vrstevníky •únik před problémy v reálném životě

10 5) Závislost na PC hrách Přitažlivost her : •dostupnost •jasnost pravidel •zjednodušení světa •nabídka různých zkoušek •poznání neznámého, netradičního •nevyžadování specifických dovedností •odpoutání od reality •hraní různých rolí •umožňuje činnosti, v reálném životě odsuzované či sankcionované •uspokojení z výhry

11 5) Závislost na PC hrách Hraní může vést k: •vytěsnění ostatních běžných aktivit •simulovaný svět může nahradit ten pravý •dva životy (ten reálný a virtuální) •specifické prožitky ve virtuálním světě – zážitek dobrodružství, pocit sounáležitosti, vítězství, atd.

12 Vliv počítačových her na rozvoj agresivity u dětí Dva názory: -Násilí v PC nemá vliv na vývoj člověka (přirozená agrese je katarzí odžita ve hře) -Násilí a agresivita má velice významný vliv na vývoj člověka Hry jako socializační prostředek – ukazují modely chování, způsoby řešení určitých situací, přičemž řada her tak nabízí dítěti agresivní vzory, které může následovat (zde však samozřejmě nelze opominout i vlivy rodinného prostředí, vrstevníků apod.)

13 Ohrožení z hlediska vývoje dítěte •Největší ohrožení znamenají hry obsahující násilí pro děti asi do 12 let – konkrétní myšlení (nikoliv ještě abstraktní) – co jim je prezentováno v PC hře akceptují rovnocenně s jinými zkušenostmi - problémy s odlišením reality a fikce

14 Přejímání agresivního chování •Mechanismus identifikace – postava v PC hře – ideál nadaný neuvěřitelnými schopnostmi (symbolické dotažení uznání, síla, moc, atd.) •Mechanismus habituace – přivykání – stále opakování a hraní her může snižovat citlivost na násilí (násilí jako normální chování? •Napodobování – PC hry a násilí v nich jako podnět k napodobování Podobnost s pohádkami – důležitost přítomnosti dospělého.

15 Prevence vzniku závislosti na PC u dětí: •rozpoznávat včas varovné známky – zhoršení prospěchu a chování, únavnost, ztráta zájmů, atd. •dávat najevo lásku a vřelost, ale také obavy, v jejich případě trvat na změně •stanovit pravidla pro práci s PC •umístit počítač na dohled rodičů •rozvíjet zájmy dítěte


Stáhnout ppt "Fenomén závislosti na PC Mgr. Kateřina Šrahůlková ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov U Santošky 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google