Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE A OBHAJOBA BP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE A OBHAJOBA BP"— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE A OBHAJOBA BP

2 TÉMATA příprava prezentace tvorba prezentace vystupování a forma
zvládání obtíží a obhajoba BP

3 kam chce dojít, ten tam také nikdy nedojde.“
1.1 STANOVENÍ CÍLE co posluchačům řeknete + proč, k čemu chcete své posluchače dovést a čeho chcete dosáhnout informativní, instruktážní, prodejní, … myslet na něj při formulaci prezentace (ne až během prezentování…) „Kdo neví, kam chce dojít, ten tam také nikdy nedojde.“

4 kam chce dojít, ten tam také nikdy nedojde.“
1.1 STANOVENÍ CÍLE „PROČ“ ovlivní obsah + usnadní výběr podstatných informací a argumentů → sumu informací pro prezentaci z pohledu cíle rozdělit do několika skupin podle techniky „3M“ informace plně podporující cíl prezentace (musím říct – tj. zásadní fakta, klíčové argumenty), informace, které mohou přesvědčit posluchače (měl bych říct – tj. výsledky výzkumů a šetření, reference, zkušenosti z praxe) informace, které udrží pozornost a zájem posluchačů (mohl bych říct - tj. zajímavé příklady, historky z praxe, zábavné příběhy) → tím zjistíte, co při prezentaci říkat nebudete „Kdo neví, kam chce dojít, ten tam také nikdy nedojde.“

5 1.2 POSLUCHAČI zjistit předem:
odborníci × laici, řídící pracovníci × specialisté, začátečníci × zkušení v oboru, z jakého prostředí pocházejí co o tématu vědí co očekávají „Jaké obsahy mohu v zadaném čase pro svou řeč prezentovat své cílové skupině, abych dosáhl svého cíle.“

6 1.3 STRUKTURA PREZENTACE 1. výběr hlavních bodů dle cíle prezentace – zda to, co říkáte, vás přibližuje k tomuto cíli 2. struktura, ve které lze odlišit jednotlivé části (umožní posluchačům snazší orientaci) → členění obsahu dle "3Ř": ÚVOD - řekni jim, co řekneš (zahájení – uvítání a představení, seznámení s programem/tématem) HLAVNÍ ČAST - řekni to (stať - postupně jednotlivé body, dělení na kapitoly nebo časové členění) ZÁVĚR - řekni jim, cos řekl (shrnutí - nejdůležitější fakta nebo myšlenky, další zdroje, kontakt, pozitivně se rozlučte)

7 1.3 STRUKTURA PREZENTACE 3. nebo můžete vystavět strukturu své prezentace podobně jako v televizní reklamě: nejprve popíšete aktuální situaci, potom naznačíte možné problémové oblasti a navrhnete řešení 4. pokud projev na papír v celých větách → před prezentací přečtěte alespoň jednou nahlas (pozor, aby za vašimi slovy „nešustil papír“ a souvětí nebyla dlouhá a komplikovaná) - mluvit přehledně, jasně a v jednoduchých větách Například ke 3: je podzim a vládne typické podzimní počasí, prší a je sychravo – spousta lidí bojuje s nachlazením a chřipkou – někteří se léčí čajem s medem, vy vyzkoušejte přípravek XY. Vždyť stejně jako reklama, má i vaše prezentace za cíl prodat – byť třeba nápad.

8 1.4 MÍSTO, ČAS A DÉLKA být na místě včas
předem si nahrát svoji prezentaci na PC a seznámit se s místem a s technikou délka prezentace * 10 = čas nezbytný pro profesionální přípravu prezentace (vč. pomůcek, tištěných podkladů apod.) dodržení stanoveného limitu! (vyzkoušet si) udržení pozornosti „Není umění mluvit hodinu, ale říct vše podstatné a zaujmout během několika málo minut.“

9 2.1 MS POWERPOINT pravidlo 5 x 5 (klíčová hesla)
patkové fonty čte lidské oko pomaleji (na nadpisy → posluchačům více utkví v paměti), na běžný text bezpatkové velikost písma - v úvahu počet posluchačů a velikosti místnosti, vždy větší než 20 (bodů) zvýraznění klíčových slov - bold nebo jinou barvu, bez kurzívy (při projekci se jeví neostře) „Méně je více, prezentace nemusí být létající cirkus.“

10 2.1 MS POWERPOINT na pozadí světlý barevný odstín → pro texty a objekty tmavší odstíny barev a naopak (nejdůležitější kontrast mezi barvou pozadí a prvky) čteme zleva doprava a shora dolů → uspořádat grafické objekty v těchto směrech → nejdůležitější argument až jako poslední (vpravo nebo dole) „Méně je více, prezentace nemusí být létající cirkus.“

11 2.1 MS POWERPOINT upoutat pozornost - animační a přechodové efekty, pohyb a najíždění textů či objektů přirozené lidskému oku (konzervativní, nerušící animační efekty, jednotné používání) některý z bodů zdůraznit - jiný, pozornost upoutávající animační efekt (spirála, roztáhnutí či najíždění zprava) titulky vzbuzující zvědavost;-), výstižné „Méně je více, prezentace nemusí být létající cirkus.“

12 2.2 ŠABLONY, POMŮCKY A TECHNIKA
použít existující nebo si vytvořit či pozměnit (barvy!) – více např. kartičky, řečnický manuál aj. dataprojektor, flip-chart, …

13 3.1 RÉTORIKA projev – složky: intelektuální, emocionální, racionální
1. věta sociální komunikace „Nelze nekomunikovat.“ (nonverbální komunikace) rozdíl mezi mluveným a psaným projevem neodvolávat se na začátek prezentace ale raději zopakovat řečnické aj. otázky a výzvy, neformulovat otázku negativně, věta typu … nebo … „Pravda je relativní a každý tedy může mít tu svou, když ji dobře ořeční.“

14 3.1 RÉTORIKA technika mluveného projevu – dikce:
respirace fonace (výška, síla, barva hlasu) artikulace akcent (logický - na konci věty nebo větný) frázování, pauzy dechová cvičení nadšení a elán (na prezentaci a posluchače se snažím těšit) pohyb v prostoru „Mluvit se naučíme mluvením – prezentovat jen prezentováním.“

15 3.1 RÉTORIKA Rozprostovlasatila se dcera krále Nabuchodonozora či nerozprostovlasatila se dcera krále Nabuchodonozora? Jelen letěl jetele. – Letěl jelen jetelem? – Jetelem letěl jelen. Prosím, neznepokojujte se! Byl to pro nás nezapomenutelný den. Neutonula tedy na nedovoleném místě?

16 3.2 ŘEČ TĚLA A TRÉMA posturologie, gestika, proximika, oční kontakt, podání ruky atd. tréma = přirozená fyziologická reakce lidského organismu při zvládání stresové situace pečlivá příprava sníží obavy a zajistí více než 50% úspěchu natrénujte si úvod prezentace a promyslete si závěr dýchejte zhluboka a představte si, co budete dělat po skončení prezentace;-) „Vnější postoj má mnoho společného s postojem vnitřním.“

17 3.3 ČASTÉ CHYBY ŘEČNÍKŮ nezájem řečníka o posluchače – malý nebo žádný kontakt s auditoriem předčítání projevu z poznámek bez vlastního komentáře pohrávání si s ukazovátkem, fixem nebo ovladačem nedbalý zevnějšek nebo upravování si části oděvu při prezentaci „K tomu, co by člověk měl se dopracovává obtížněji než k tomu, co by neměl.“

18 3.4 PRAKTICKÉ TIPY naučte se jména posluchačů
s předměty, které držíte v rukou si nehrajte závěr vaší prezentace je poslední šance pro vás i vaše posluchače používáte-li poznámky, napište si je na malé, tužší kartičky image prezentátora („šaty dělaj člověka“, jsem oblečen o stupínek lépe než posluchači)

19 3.5 DETAILY, KTERÉ PREZENTÁTORA ZRAZUJÍ
nekvalitní nebo o 3 čísla větší pánská košile je vidět na první pohled límec u krku zapnutý, mezi límcem a krkem místo pouze na jeden prst, špičky límce volně leží, neodstávají ani se nestáčejí uzel kravaty uvázaný podle typu límce první vrchní knoflík saka zapnutý barva saka, kravaty a košile barevně sladěna (to, co sluší kolegovi, nemusí vypadat dobře na vás - špatně zvolená barva podtrhne váš ztrhaný obličej) správná délka saka, rukávů nebo nohavic (příliš dlouhé nebo krátké kalhoty „havlovky“, dlouhé sako opticky snižuje, dlouhé rukávy zakrývají část prstů na rukách) manžeta košile o 1 cm přesahuje rukáv saka

20 4.1 ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽÍ předem si připravte katastrofický scénář „co budu dělat, když…“ např. „ …, když dostanu nepříjemnou otázku?“ (nejde o monolog řečníka, pozitivní interakce s publikem, z otázek posluchačů zda rozumí sdělení, vyjádření zájmu) – promyslete si možné otázky odpovídat asertivně, nevymýšlet si! hned zbrkle nepřesvědčujte a neargumentujte, např. zopakujte otázku, zda jste ji správně pochopili

21 4.2 OBHAJOBY průběh… dotazy

22 POUŽITÉ ZDROJE AV MEDIA, a. s. Úspěšná prezentace [online]. © 2007, [cit ]. URL: < NÖLKE, Claudia. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. 1. vyd. Praha: Grada, s ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada Publishing a.s., s

23 ÚKOL V prezentaci budou teze vaší BP:
- prezentace na 5 minut (+ diskuse 5 minut) → stačí 4-6 slidů včetně úvodní obrazovky s názvem práce a vaším jménem V prezentaci budou teze vaší BP: jaké jsou cíle + jaké budou konkrétní výstupy/výsledky, jaká použijete data/zdroje (měli byste už mít sehnaná), jaký je současný stav řešené problematiky (měli byste mít načteno).


Stáhnout ppt "PREZENTACE A OBHAJOBA BP"

Podobné prezentace


Reklamy Google