Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÉ JEVY NA MEMBRÁNĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÉ JEVY NA MEMBRÁNĚ"— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÉ JEVY NA MEMBRÁNĚ

2 MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL rozdíl elektrického potenciálu mezi 2 stranami biologické membrány - z fyzikálního hlediska = elektrické napětí na polarizované semipermeabilní membráně - vzniká jako důsledek působení elektrochemického gradientu malých iontů a protonů: semipermeabilní membránou ionty či molekuly procházejí volně jen výjimečně, jedná se o molekuly: - rozpustné v tucích (PCB, glycerol, nekonjugovaný bilirubin) - slabě polarizované (voda, močovina, oxid uhličitý) velké a nabité částice procházejí jen speciálními kanály či za využití specifických přenašečů

3 MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL velikost membránového potenciálu závisí na poměru koncentrací iontů na obou stranách membrány je-li membrána permeabilní pro daný iont, pak elektrochemický potenciál i-tého iontu: μi = μio + R T ln ai + zi F E μio potenciál daného iontu za standardních podmínek F - Faradayova konstanta T - absolutní teplota R - univerzální plynová konstanta z - mocentství E - membránový potenciál a aktivita a = γ c γ aktivitní koeficient c → γ → 1

4 Gibbsova-Donnanova rovnice membránové rovnováhy
Pro i(tý) ion intracelulárně (i) a extracelulárně (e) za rovnováhy dojde k vyrovnání elektrochemických potenciálů: μio(i) + R T ln ai(i) + zi F E(i) = = μio(e) + R T ln ai(e) + zi F E(e)

5 ELEKTRONEUTRALITA permeabilních iontů
[K+]e [Cl-]i = [K+]i [Cl-]e [K+]e . [Cl-]e = [K+]i . [Cl-]i

6 Rovnovážný potenciál ER
R T ai(e) ER = E(e) – E(i) = ln zi F ai(i) R T ln ai = zi F E chemická práce = elektrické práci

7 ROVNOVÁŽNÝ POTENCIÁL - bereme-li v úvahu jen 1 iont, pak pro rovnovážný stav platí NERNSTOVA ROVNICE upravená pro výpočty: R T ce E = 2, log z F ci E - membránový potenciál R – molární (univerzální) plynová konstanta F - Faradayova konstanta T - absolutní teplota z - mocentství (K+ = 1) ci - intracelulární koncentrace ce - extracelulární koncentrace

8 Svalová buňka savců (koncentrace z následující tabulky)
ER(K+) = - 0,0975 V ER(Na+) = + 0,0667 V - znamená, že strana membrány uvnitř buňky je zápornější + opak

9 Na rovnováze se podílí všechny ionty
TYPICKÁ INTRA- A EXTRA-CELULÁRNÍ KONCENTRACE IONTŮ INTRACELULÁRNĚ [mmol/l] EXTRACELULÁRNĚ [mmol/l] Na+ 12 145 K+ 155 4 Ca2+ 10-8 – 10-7 120 Cl- HCO3- 8 27 proteiny (A-) VÝSLEDNÝ NÁBOJ - +

10 Goldmanova rovnice membránového potenciálu:
R T pK+[K+](e) + pNa+[Na+](e) + pCl-[Cl-](e) Em= ln z F pK+[K+](i) + pNa+[Na+](i) + pCl-[Cl-](i) lze tak vypočítat klidové i akční potenciály

11 Klidový membránový potenciál různých buněk [mV]
erytrocyt hladký sval až -60 příčně pruhovaný sval až -80 nervová buňka až -90 srdeční sval nádorové buňky až -40 Čím vyšší je klidový membránový potenciál buňky - tím je buňka dráždivější!

12 Sodnodraselná pumpa aktivní transport (kotransport – antiport) za dodání energie z ATP Enzym - Na+K+ATPasa integrovaná do buněčné membrány komplex Na-Enzym po dodání energie ~ P vede ke změně konfigurace, což má za následek změnu vazebného místa. Tím se uvolní Na+ a naváže se K+ . Následující hydrolýzou se celý komplex rozloží.

13 Sodnodraselná pumpa 1. intracelulární strana membrány
Na+(i) + ENZ + ATP → Na+-ENZ~P + ADP 2. extracelulární strana membrány Na+-ENZ~P + K+(e) → Na+(e) + K+-ENZ-P 3. intracelulární strana – hydrolýza komplexu K+-ENZ-P → K+(i) + ENZ + P

14 Vápníková pumpa Ca2+ATPasa zabudovaná do membrány sarkoplazmatického retikula udržuje v okolí svalových vláken nízkou koncentraci Ca2+

15 Úkoly aktivního transportu
extrakce živin z extracelulárního prostředí a jejich zakoncentrování intracelulárně regulace a udržování metabolicky ustáleného stavu (vyrovnání fluktuací okolí) vysoká intracelulární koncentrace elektrolytů nutná pro proteosyntézu na ribosomech regulace objemu a stabilita pH buňky gradient Na+ a K+ u klidového membránového potenciálu nutný pro následné vedení vzruchů.

16 Vznik a šíření vzruchu kabelové vlastnosti nervového vlákna útlum:
Ex = Eo . e-x / λ x vzdálenost λ přenosová konstanta

17 Šíření vzruchu základním projevem vzrušivé tkáně (nervové, svalové) je akční potenciál šíření lokálními proudy saltatorické šíření na myelinizovaných nervových vláknech

18 Synapse fyzikální – obousměrné, CNS
chemické – jednosměrné, modulační vlastnosti mediátoru

19 Potenciály lze snímat na orgánech i povrchu těla
unipolární zapojení elektrod (jedna měrná, druhá srovnávací) bipolární zapojení elektrod (obě měrné) EKG, EEG, EMG, elektroretinografie, elektrohysterografie elektrogastrografie

20 Účinky elektrického proudu na organismus
dráždivé tepelné elektrolytické stejnosměrný proud střídavý proud

21 Využití stejnosměrného proudu v medicíně
Galvanizace – změna pH v okolí elektrod u anody se pH snižuje – analgezie u katody se pH zvyšuje - stimulace Iontoforéza farmaka iontového charakteru

22 Využití střídavého proudu v medicíně
Diatermie 1. krátkovlnná 27 MHz spíše povrchové účinky kontinuální x pulzní 2. ultrakrátkovlnná 434 MHz pulzní – hloubkový efekt (3. mikrovlnná MHz – jiný fyz. princip - magnetron)

23 Využití střídavého proudu v medicíně
Pulzní jednocestně nebo dvoucestně usměrněný střídavý sinusový proud Dráždivé účinky – transkutánní elektrická nervová stimulace TENS elektrostimulace 0,25 – 200 Hz kardiostimulace defibrilace – 3000 V

24 Vysokofrekvenční chirurgie nad 300 kHz
tepelná koagulace – pomalý ohřev elektrotomie (řezání) – rychlý ohřev vaporizace – vysoký výkon monopolární vysoká proudová hustota vlivem různé plochy elektrod bipolární – krátká dráha, kleště


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÉ JEVY NA MEMBRÁNĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google