Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mediální prezentace projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mediální prezentace projektu"— Transkript prezentace:

1 Mediální prezentace projektu

2 Údaje o projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/ Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu:

3 Hlavní cíle projektu vytvoření multimediálních vzdělávacích programů
implementování výuky AJ do předmětů ŠVP podpoření vzájemné e-komunikace: škola - učitel - žák - rodič, včetně elektronické třídní knihy zvýšení počítačové gramotnosti žáků formou kurzů počítačové grafiky a tvorby WWW stránek poskytnout žákům 8. a 9. tříd kvalitní servis při jejich volbě dalšího profesního rozvoje: setkání se zástupci regionálních zaměstnavatelů diagnostika a kariérní poradenství

4 Výstupy z aktivit projektu

5 KA 01 – Řízení projektu Ustavení Řídící skupiny, koordinační skupiny a pracovních skupin Plán publicity

6 KA 02 – Tvorba komplexního informačního portálu
Byl vytvořen portál pro komunikaci mezi hlavními aktéry výchovně-vzdělávacího procesu (škola-žák-rodiče)

7 KA 03, 05 – Školení učitelů v obsluze portálu
Školení pedagogického sboru v obsluze komplexního informačního portálu Cílem bylo zlepšení personální a počítačové kapacity učitelů s motivací zlepšit a zjednodušit komunikaci mezi učitelem/školou – rodiči - žáky.

8 KA 04 – Pilotní ověření portálu
Ve školním roce 2010/2011 proběhlo pilotní ověření funkčnosti portálu v 5 vybraných třídách Průběžná elektronická evaluace učiteli, žáky, rodiči ze zapojených tříd

9 KA 06 – Vytvoření čtyř speciálních pracovišť pro multimediální výuku
Vybavení čtyř učeben multimediálními tabulemi typu Smart Board včetně obslužného PC a softwaru.

10 KA 07 – Vytvoření souboru multimediálních příprav na hodiny
Přípravy byly připraveny pro předměty: přírodopis dějepis anglický jazyk reedukace český jazyk SPU (nápravy občanská výchova poruch učení) prvouka Rozdělení příprav : matematika 1. stupeň vytvořeno 319 příprav hudební výchova přírodověda 2. stupeň vytvořeno 272 příprav vlastivěda zeměpis 1. i 2. stupeň - 9 příprav.

11 KA 08 – Pilotní ověření souboru multimediálních příprav na hodinu
Pilotní ověření v učebnách vybavených multimediálními tabulemi (celkem v 15 učebnách školy) V rámci pilotního ověření v průběhu školního roku 2010/2011 byla každá z příprav odučena minimálně jednou Korektury na základě pilotního ověření a finalizace příprav Výstupem je finální soubor 600 multimediálních příprav s metodikou přenositelný v rámci výuky na základních školách v ČR

12 KA 09 – Vytvoření metodiky „Výuka vybraných předmětů v AJ“
Metodika popisující postup při zavádění prvků anglického jazyka do běžné výuky ve vytipovaných předmětech + slovníček s používanými frázemi během výuky Metodika obsahuje rozdílné přístupy k jednotlivým ročníkům zohledňující rozdílnou úroveň jejich znalostí

13 KA 10 – Vytvoření souboru mm příprav v AJ
Soubor multimediálních příprav na hodiny v daných předmětech se zapojením prvků anglického jazyka Předměty: matematika zeměpis dějepis přírodověda prvouka výtvarná výchova občanská výchova český jazyk Rozdělení 70 příprav mezi stupně školy je následující: 1. stupeň vytvořeno 30 příprav 2. stupeň vytvořeno 40 příprav

14 KA 11 – Pilotní ověření metodiky a souboru mm příprav v AJ
V rámci pilotního ověření v průběhu školního roku 2010/2011 byla každá z příprav odučena minimálně jednou Korektury na základě pilotního ověření a finalizace příprav Výstupem je finální soubor 70 multimediálních příprav v AJ s metodikou přenositelný v rámci výuky na základních školách v ČR

15 KA 12 – Zvyšování počítačové gramotnosti žáků
1 třída vybavena 16 PC a serverem pro potřeby výuky kurzů počítačové grafiky a tvorby internetových stránek Kurzy probíhaly nad rámec běžné školní výuky ve volném čase žáků Kurz počítačové grafiky Tvorba internetových stránek 2 části kurzu v učebně a 1 část formou výjezdního kurzu v Jiřetíně pod Jedlovou 6 webových prezentací

16 KA 12 – Zvyšování počítačové gramotnosti žáků

17 KA 13 – Setkávání žáků 8. a 9. tříd se zástupci reg. zaměstnavatelů
Únor – březen 2011 proběhlo 20 setkání o možnostech uplatnění na trhu práce Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. (vzdělávací společnost) SD-KOMES , a.s. (reality, pronájem kanceláří) ŠUJAN s.r.o. (koupelnové studio) AZ Investment s.r.o. (finanční poradenství) Kooperativa a.s. (pojišťovnictví) Báňská výstavba Čepirohy spol. s r.o. (stavebnictví) STK Janov s.r.o. (automobilové služby) Zlepšení přehledu žáků 8. a 9. tříd o nárocích současného trhu práce

18 KA 14 – Bilanční a profesní diagnostika žáků 8. a 9. tříd
Nástroj pro pomoc žákům 8. a 9. tříd v jejich dalším rozhodování se o své profesní budoucnosti na základě svých osobnostních předpokladů 100 žáků prošlo BaPD včetně pohovoru s psychologem

19 KA 16 – Evaluace projektových aktivit
Probíhala průběžná evaluace veškerých projektových aktivit a výstupů Papírové i elektronické evaluační dotazníky Průběžné evaluační zprávy k aktivitám i výstupům Závěrečná nezávislá evaluační zpráva projektu

20 KA 17 – Diseminace a mainstreaming
Diseminační a mainstreamingová strategie projektu 4 diseminační a mainstreamingové workshopy 1 závěrečná hodnotící konference projektu 4 články v regionálním a odborném tisku

21 Realizační tým projektu ZŠ Jakuba Arbese 2454, Most Omni Tempore o. p
Realizační tým projektu ZŠ Jakuba Arbese 2454, Most Omni Tempore o.p.s.


Stáhnout ppt "Mediální prezentace projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google