Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„UČÍME SE JINAK“ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0019.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„UČÍME SE JINAK“ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0019."— Transkript prezentace:

1 „UČÍME SE JINAK“ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0019

2 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ Údaje o projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0019 Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.13 Zvyšování kvality ve vzdělávání Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2009 Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2011

3 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ Hlavní cíle projektu • vytvoření multimediálních vzdělávacích programů • implementování výuky AJ do předmětů ŠVP • podpoření vzájemné e-komunikace: škola - učitel - žák - rodič, včetně elektronické třídní knihy • zvýšení počítačové gramotnosti žáků formou kurzů počítačové grafiky a tvorby WWW stránek • poskytnout žákům 8. a 9. tříd kvalitní servis při jejich volbě dalšího profesního rozvoje: • setkání se zástupci regionálních zaměstnavatelů • diagnostika a kariérní poradenství

4 „UČÍME SE JINAK“ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0019

5 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 01 – Řízení projektu • Ustavení Řídící skupiny, koordinační skupiny a pracovních skupin • Plán publicity

6 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 02 – Tvorba komplexního informačního portálu • Byl vytvořen portál pro komunikaci mezi hlavními aktéry výchovně-vzdělávacího procesu (škola-žák-rodiče) • http://77.237.137.145/kominport/ http://77.237.137.145/kominport/

7 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 03, 05 – Školení učitelů v obsluze portálu • Školení pedagogického sboru v obsluze komplexního informačního portálu • Cílem bylo zlepšení personální a počítačové kapacity učitelů s motivací zlepšit a zjednodušit komunikaci mezi učitelem/školou – rodiči - žáky.

8 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 04 – Pilotní ověření portálu • Ve školním roce 2010/2011 proběhlo pilotní ověření funkčnosti portálu v 5 vybraných třídách • Průběžná elektronická evaluace učiteli, žáky, rodiči ze zapojených tříd

9 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 06 – Vytvoření čtyř speciálních pracovišť pro multimediální výuku • Vybavení čtyř učeben multimediálními tabulemi typu Smart Board včetně obslužného PC a softwaru.

10 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 07 – Vytvoření souboru multimediálních příprav na hodiny Přípravy byly připraveny pro předměty: • anglický jazyk • český jazyk • občanská výchova • prvouka • matematika • hudební výchova • přírodověda • vlastivěda • zeměpis • přírodopis • dějepis • reedukace SPU (nápravy poruch učení) Rozdělení příprav : • 1. stupeň vytvořeno 319 příprav • 2. stupeň vytvořeno 272 příprav • 1. i 2. stupeň - 9 příprav.

11 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 08 – Pilotní ověření souboru multimediálních příprav na hodinu • Pilotní ověření v učebnách vybavených multimediálními tabulemi (celkem v 15 učebnách školy) • V rámci pilotního ověření v průběhu školního roku 2010/2011 byla každá z příprav odučena minimálně jednou • Korektury na základě pilotního ověření a finalizace příprav • Výstupem je finální soubor 600 multimediálních příprav s metodikou přenositelný v rámci výuky na základních školách v ČR

12 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 09 – Vytvoření metodiky „Výuka vybraných předmětů v AJ“ • Metodika popisující postup při zavádění prvků anglického jazyka do běžné výuky ve vytipovaných předmětech + slovníček s používanými frázemi během výuky • Metodika obsahuje rozdílné přístupy k jednotlivým ročníkům zohledňující rozdílnou úroveň jejich znalostí

13 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 10 – Vytvoření souboru mm příprav v AJ • Soubor multimediálních příprav na hodiny v daných předmětech se zapojením prvků anglického jazyka • Předměty: • matematika • zeměpis • dějepis • přírodověda • prvouka • výtvarná výchova • občanská výchova • český jazyk • Rozdělení 70 příprav mezi stupně školy je následující: • 1. stupeň vytvořeno 30 příprav • 2. stupeň vytvořeno 40 příprav

14 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 11 – Pilotní ověření metodiky a souboru mm příprav v AJ • V rámci pilotního ověření v průběhu školního roku 2010/2011 byla každá z příprav odučena minimálně jednou • Korektury na základě pilotního ověření a finalizace příprav • Výstupem je finální soubor 70 multimediálních příprav v AJ s metodikou přenositelný v rámci výuky na základních školách v ČR

15 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 12 – Zvyšování počítačové gramotnosti žáků • 1 třída vybavena 16 PC a serverem pro potřeby výuky kurzů počítačové grafiky a tvorby internetových stránek • Kurzy probíhaly nad rámec běžné školní výuky ve volném čase žáků • Kurz počítačové grafiky • Tvorba internetových stránek • 2 části kurzu v učebně a 1 část formou výjezdního kurzu v Jiřetíně pod Jedlovou • 6 webových prezentací

16 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 12 – Zvyšování počítačové gramotnosti žáků

17 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 13 – Setkávání žáků 8. a 9. tříd se zástupci reg. zaměstnavatelů • Únor – březen 2011 proběhlo 20 setkání o možnostech uplatnění na trhu práce • Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. (vzdělávací společnost) • SD-KOMES, a.s. (reality, pronájem kanceláří) • ŠUJAN s.r.o. (koupelnové studio) • AZ Investment s.r.o. (finanční poradenství) • Kooperativa a.s. (pojišťovnictví) • Báňská výstavba Čepirohy spol. s r.o. (stavebnictví) • STK Janov s.r.o. (automobilové služby) • Zlepšení přehledu žáků 8. a 9. tříd o nárocích současného trhu práce

18 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 14 – Bilanční a profesní diagnostika žáků 8. a 9. tříd • Nástroj pro pomoc žákům 8. a 9. tříd v jejich dalším rozhodování se o své profesní budoucnosti na základě svých osobnostních předpokladů • 100 žáků prošlo BaPD včetně pohovoru s psychologem

19 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 16 – Evaluace projektových aktivit • Probíhala průběžná evaluace veškerých projektových aktivit a výstupů • Papírové i elektronické evaluační dotazníky • Průběžné evaluační zprávy k aktivitám i výstupům • Závěrečná nezávislá evaluační zpráva projektu

20 Projekt: „UČÍME SE JINAK“ KA 17 – Diseminace a mainstreaming • Diseminační a mainstreamingová strategie projektu • 4 diseminační a mainstreamingové workshopy • 1 závěrečná hodnotící konference projektu • 4 články v regionálním a odborném tisku

21 Děkujeme za pozornost! „UČÍME SE JINAK“ Realizační tým projektu ZŠ Jakuba Arbese 2454, Most Omni Tempore o.p.s. http://www.7zsmost.cz/cs/projekt-op-vk-ucime-se-jinak/


Stáhnout ppt "„UČÍME SE JINAK“ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0019."

Podobné prezentace


Reklamy Google