Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WILLIAM SHAKESPEARE Aj pro 4.-5. ročník reálie Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Autorka:Mgr.Daniela Ondrisová není-li uvedeno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WILLIAM SHAKESPEARE Aj pro 4.-5. ročník reálie Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Autorka:Mgr.Daniela Ondrisová není-li uvedeno."— Transkript prezentace:

1 WILLIAM SHAKESPEARE Aj pro 4.-5. ročník reálie Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Autorka:Mgr.Daniela Ondrisová není-li uvedeno jinak Pro změnu snímku klikej! VY_22_INOVACE-J-A-37 1

2 Narodil se ve Stratfordu 23.4.1564 a zemřel tamtéž 23.4.1616. Oženil se ve svých 18 letech s Anne Hathaway a měl 3 děti. Za svého života byl obdivován pro své mistrovství využití slova a zároveň byl velmi pokrokový - emancipovaný. Patří k nejslavnějším autorům na světě a jeho díla byla překládána do všech světových jazyků. Shakespearovy hry se doposud hrají v divadlech nebo jsou zfilmována. Podpis/signature/ 2

3 Rodný dům ve Stratfordu nad Avonou 3

4 Kdo? Napsal 39 divadelních her Napsal 154 sonety Psal komedie Psal tragedie Psal básně 4

5 WS 5

6 6 Památník ve Stratfordu.

7 Portrait of Shakespeare on the right-side Pillar of Gates of Verona, next to the entrance to the Museo Maffeiano. 7 Portrét Shakespearea na pravé straně vstupní brány do Verony

8 Hrob ve Stratfordu nad Avonou, v kostele Holy Trinity Church před oltářem. 8

9 Na náhrobku je psáno: Good frend for Jesus sake forbeare, To digg the dust encloased heare. Bleste be þe man þt spares thes stones, And curst be he þt moves my bones. V moderní angličtině : Good friend for Jesus sake forbear, To dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, And cursed be he that moves my bones. 9

10 10 Romeo a Julie Tuto tragedii uvedl Shakespeare poprvé v r. 1595 ve svých 30 letech. Pojednává O 16-ti letých milencích Romeovi a Julii. Rody Kapuletových a Montekových jsou znesvářeny, Juliin otec chce provdat svou krásnou dceru za Parise. Avšak na ples Kapuletů se tajně dostal Romeo Montek a oba se do sebe zamilují. Jeho přítomnost, byť v převleku, je prozrazena. Již následující den se nechají tajně oddat otcem Vavřincem. Ve rvačce Romeo zabije Tybalda, který před tím zabil jeho nejlepšího přítele Mercucia. Romeo je vyhnán soudem z Verony do Mantovy. Julie požádá otce Vavřince o pomoc, který ji v kobce uspí nápojem. Nešťastnou náhodou se Romeo dozvídá o smrti své milované a odchází do Verony, kde si koupí jed, jde za Julií a v domnění, že je mrtvá, jed požije a vedle Julie umírá. Probuzená Julie sáhne po Romeově dýce, probodne se a umírá vedle své lásky. Tato nešťastná tragedie nakonec oba rody spojí a svým dětem postaví pomník ve Veroně.

11 Romeo Montek Julie Kapuletová Francesco Hayez /1823 /:Romeo a Julie Předloha pro divadelní hru, cca 19.st. 11

12 Sonety………………  Sonet 146 Ubohá duše, v hříšném těle vězíš, tělesné pudy se v něm vzpurně sváří, proč uvnitř zmíráš, hladovíš jak v cele, tvůj zevnějšek však nádherou jen září? K čemu ten lesk, když zajde v krátké době? Proč pouhá schránka má tě tolik stát? Pro radost červů, co ji pozřou v hrobě? Pro ně se pachtíš? Jim chceš všechno dát? Hleď z nouze těla udělat svou ctnost, čím ono schází, v tom zkus najít lék, pozemskou bídu vyměň za věčnost, bohatá uvnitř, chudá navenek. Ze Smrti žij, co ze života žije, smrt Smrti navždy smrtelnost z nás smyje. 12

13 Sonet 146 je zvláštní tím, že je to rozhovor s vlastní duší, připomínající středověké debaty duše a těla. Takové téma je v knize Shakespearových sonetů zcela výjimečné, vlastně ojedinělé. — Martin Hilský, Máš před sebou všechny mé cesty. (nakl. Lidové noviny, Praha 2008, s.118-119)Martin Hilský 13

14 14 Podrobnější informace o životě a díle WS. / určeno pedagogům/

15 William Shakespeare se narodil a vyrůstal v městečku Stratfordu nad Avonou. Byl synem Johna Shakespeara, úspěšného rukavičkáře a později i radního města Stratfordu, pocházejícího ze Snitterfieldu, a Mary Ardenové, dcery bohatého velkostatkáře. [1] Ve Stratfordu bydlela rodina v Henley Street. Shakespeare se narodil ve Stratfordu a byl pokřtěn 26. dubna 1564.Stratfordu nad AvonouJohna ShakespearaMary Ardenové [1]26. dubna1564 Za jeho datum narození je některými autory považován 23. duben, den Svatého Jiří. Toto datum však zřejmě není pravdivé, bývá připisováno jednomu badateli z 18. století, který se pravděpodobně zmýlil. Shakespeare se narodil jako třetí dítě z osmi a byl nejstarším synem, který přežil do dospělosti.23. dubenSvatého Jiří Přestože se z tohoto období nedochovaly žádné záznamy, většina životopisců se domnívá, že Shakespeare navštěvoval ve svém rodném městě gymnázium (King Edward VI Grammar School) založené roku 1553. [2] Za vlády královny Alžběty I. měla gymnázia různougymnázium1553 [2]Alžběty I. kvalitu, ale osnovy v celé Anglii určoval zákon a školy měly poskytovatAnglii intenzivní výuku latiny a klasického umění.latiny 15

16 V 18 letech se Shakespeare oženil s 26letou Anne Hathaway. Povolení k jejich sňatku vydal církevní soud diecéze ve Worcesteru dne 27. listopadu 1582. Obřad byl pravděpodobně připraven ve spěchu, protože kancléř diecéze povolil, aby se ohlášky četly pouze jednou namísto třikrát, jak bylo zvykem. Důvodem spěšné svatby mohlo být těhotenství Anne, neboť šest měsíců poté se narodila dcera Susanna, která byla pokřtěna 26. května 1583. Další dvě děti byla dvojčata, syn Hamnet a dcera Judith, která se narodila necelé dva roky poté a byla pokřtěna dne 2. února 1585. Hamnet však zemřel z neznámých příčin ve věku jedenácti let, což možná poznamenalo Shakespearovu tvorbu. Hamnetův pohřeb se konal 11. srpna 1596.Anne HathawayWorcesteru1582ohlášky 16

17 Po narození dvojčat Hamneta a Judithy následuje období, ze kterého o Shakespearovi nemáme prakticky žádné ověřené informace. V literatuře je toto období Shakespearova života mezi roky 1585 a 1592 označováno jako "ztracená léta". Životopisci se snaží vysvětlit toto období mnoha spornými příběhy. Nicholas Rowe, první životopisec zabývající se Shakespearem, [3] popsal zhruba v roce 1709 stratfordskou pověst, podle které Shakespeare uprchl ze Stratfordu do Londýna, aby se vyhnul stíhání kvůli pytláctví. Podle jiného příběhu sepsaného v 18. století začal Shakespeare svou divadelní kariéru hlídáním koní návštěvníků londýnského divadla. John Aubrey tvrdil, že Shakespeare byl učitelem na venkově. Několik vědců ve 20. století přišlo s teorií, že Shakespeare mohl být zaměstnán jako učitel Alexandrem Hoghtonem z Lancashire, katolickým statkářem, který jmenoval jistého "Williama Shakeshafte" ve své závěti. Kromě pověstí shromážděných po jeho smrti není žádný důkaz, který by podkládal tyto příběhy.Nicholas Rowe [3]1709LondýnaJohn Aubrey 17

18 Sexuální orientace Na základě některých pasáží v jeho hrách a hlavně v Sonetech, jejichž část podle některých autorů popisuje přátelský nebo milostný vztah autora k jinému nejmenovanému muži, se spekuluje také o Shakespearově homosexualitě, resp. bisexualitě. Tyto spekulace nebyly nikdy definitivně potvrzeny ani vyvráceny. Jejich odpůrci však mimo jiné argumentují tím, že psát o příteli v termínech milostné poezie patřilo k dobové literární konvenci. Jiný významný argument uvedl Martin Hilský s poukazem na strukturu angličtiny ve svých poznámkách k vydání Shakespearových Sonetů z roku 2009 (s jeho překladem do češtiny). Podle Hilského je "velká většina Shakespearových sonetů dvojznačná či ambivalentní, pokud jde o rod". [16] A dále je zde s odvoláním na autorku Margretu de Grazia uvedeno: "Skutečným "skandálemSonetů" je vztah mluvčího k černé dámě, nikoli k mladému aristokratovi". [17] Tato ambivalentnost textu sonetů a mnohé další okolnosti vedou k tomu, že výklady jejich smyslu se naprosto diametrálně rozcházejí. Tyto rozpory jsou jedním z důležitých prvků současných bouřlivých diskusí o autorství a o výklad celého Shakespearova díla (kánonu).SonetechhomosexualitěbisexualitěMartin HilskýSonetů2009 [16]Margretu de Grazia [17] 18

19 Vícekrát bylo zpochybněno autorství děl připisovaných Williamu Shakespearovi. Podle prvních hypotéz se jednalo například o pseudonym filozofa a státníka Francise Bacona, později byl jako možný autor jmenován dramatik Christopher Marlowe. Nejvíce hlasů mezi literárními badateli novější doby však připadá na "oxfordskou teorii", podle níž byl pravým autorem Shakespearových děl příslušník nejvyšší šlechty Edward de Vere, 17. hrabě z Oxfordu. [11] Podle této teorie byl Oxford dobovou konvencí a možná i z vůle královny Alžběty I. donucen se při své literární činnosti skrýt a použít vykonstruovaný pseudonym "William Shakespeare", zpočátku spíše "Shake-Speare", což je znění tohoto jména mj. ještě na titulní stránce prvního vydání Sonetů z roku 1609. Will Shakspere, podle těchto výzkumů skutečné jméno muže ze Stratfordu, není "oxfordskými" badateli považován za pravého básníka a dramatika Williama Shakespeara.pseudonymFrancise BaconaChristopher Marlowe Edward de Vere, 17. hrabě z Oxfordu [11]Alžběty I.Sonetů1609 Spekulace o autorství: 19

20 Shakespeare zemřel 23. dubna 1616. Ve své poslední vůli zanechal své starší dceři Susanně značné množství majetku. Podmínkou bylo, aby jej předala nedotčený svému prvnímu synovi. Shakespearova manželka, v literatuře většinou zvaná Anne Hathaway, je v jeho dochované závěti zmíněna jen jako dědička "druhé nejlepší postele". Manželé Hallovi měli jen jedno dítě, dceru Alžbětu, která se dvakrát provdala, ale zemřela bezdětná v roce 1670. Quineyovi měli tři děti, ale všechny zemřely bez potomků. Tak v roce 1670 Shakespearův rod zanikl.23. dubna1616Anne Hathaway1670 Shakespeare byl pohřben před oltářem v kostele "Holy Trinity Church" ve Stratfordu dva dny po smrti. Možná již před rokem 1623 byl pořízen jeho památník, na kterém byl Shakespeare pravděpodobně až později vyobrazen v gestu psaní. Plaketa na něm jej srovnává s postavou řecké mytologie Nestorem, filozofem Sokratem a básníkem Vergiliem, tedy se žádným tehdy známým slavným dramatikem. Shakespearovi je věnováno mnoho jiných památníků po celém světě.1623NestoremSokratemVergiliem Poslední roky a smrt: 20

21 Komedie omylůKomedie omylů (1593, The Comedy of Errors),1593 Zkrocení zlé ženyZkrocení zlé ženy (1594, The Taming of the Shrew),1594 Dva šlechtici z VeronyDva šlechtici z Verony (1595, The Two Gentlemen of Verona),1595 Marná lásky snahaMarná lásky snaha (1595, Love's Labor's Lost),1595 Sen noci svatojánskéSen noci svatojánské (1596, A Midsummer-night's Dream),1596 Kupec benátskýKupec benátský (1597, The Merchant of Venice),1597 Mnoho povyku pro nicMnoho povyku pro nic (1599, Much Ado About Nothing),1599 Veselé paničky windsorskéVeselé paničky windsorské (1601, The Merry Wives of Windsor),1601 Jak se vám líbíJak se vám líbí (1601, As You Like It),1601 Večer tříkrálovýVečer tříkrálový (1602, Twelfth Night),1602 Dobrý konec vše napravíDobrý konec vše napraví (1603, All's Well That Ends Well),1603 Něco za něcoNěco za něco (1606, Measure for Measure).1606 21 Komedie:

22 Jindřich VI.Jindřich VI. (1591, Henry VI.), tři díly,1591 Richard III.Richard III. (1593),1593 Richard II.Richard II. (1596),1596 Král JanKrál Jan (1597, King John),1597 Jindřich V.Jindřich V. (1599, Henry V.),1599 Jindřich IV.Jindřich IV. (1598-1600, Henry IV.), dva díly,15981600 Jindřich VIII.Jindřich VIII. (1611, Henry VIII.), společně s Johnem Fletcherem1611Johnem Fletcherem 22 Historické hry:

23 Titus AndronicusTitus Andronicus (1594),1594 Romeo a JulieRomeo a Julie (1595, Romeo and Juliet),1595 Julius CaesarJulius Caesar (1599),1599 HamletHamlet (1604),1604 OthelloOthello (1605),1605 MacbethMacbeth (1606),1606 Král LearKrál Lear (1606, King Lear),1606 Antonius a KleopatraAntonius a Kleopatra (1607, Antonius and Cleopatra),1607 CoriolanusCoriolanus (1608),1608 Timon AthénskýTimon Athénský (1608, Timon of Athens),1608 Troilus a KressidaTroilus a Kressida (1608, Troilus and Cressida).1608 23 Tragedie:

24 Zdroje: Všechny uveřejněné odkazy /cit.2012-02-10/ dostupné pod licencí Creative Commons na www: Portrét WS, volné dílo, autor: In Helmolt, H.F., ed. History of the World. New York: Dodd, Mead and Company, 1902. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Hw-shakespeare.png Podpis WS,volné dílo http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Shakspeare_signature.jpg Rodný dům ve Stratfordu,autor: John http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/William_Shakespeares_birthplace%2C_Stratford-upon-Avon_26l2007.jpg Portrét – olej, autor neznámý http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/William_Shakespeare_Chandos_Portrait.jpg Postava WS,autor neznámý,volné dílo http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/William_Shakespeare..jpg Pam á tn í k ve Stratfordu v kostele Sv,Trojice,autor:Cropped from Image:ShakespeareMonument.JPG released to PD by Tom Reedy Image:ShakespeareMonument.JPG Tom Reedy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/ShakespeareMonument_cropped.jpg Památník ve Veroně,autor: Source: photo uploaded by User:RicciSpeziari. Photographer: Riccardo Speziari User:RicciSpeziari http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Shakespeare_Verona.JPG Hrob WS, nápis na náhrobku, autor: David Jones,uživatel: Flickr upload bot David Jones http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Shakespeare_grave_-Stratford-upon-Avon_-3June2007.jpg Shakespeare: mládí a dospělost. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare Sexuální orientace,text Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online]. c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899 Spekulace,autorství, text /část/ Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online]. c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899 24

25 25 Poslední roky a smrt Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online]. c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899 Dílo Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online]. c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/7/1903865/slides/slide_25.jpg", "name": "25 Poslední roky a smrt Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online].", "description": "c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899 Dílo Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online]. c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW:


Stáhnout ppt "WILLIAM SHAKESPEARE Aj pro 4.-5. ročník reálie Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Autorka:Mgr.Daniela Ondrisová není-li uvedeno."

Podobné prezentace


Reklamy Google