Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaroslav Tintěra, Marek Mechl MR kurz 2013 •Silné statické magnetické pole (B 0 0,2 - 7 T) •Časově i prostorově proměnné magn. pole (pulzy gradientů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaroslav Tintěra, Marek Mechl MR kurz 2013 •Silné statické magnetické pole (B 0 0,2 - 7 T) •Časově i prostorově proměnné magn. pole (pulzy gradientů."— Transkript prezentace:

1

2 Jaroslav Tintěra, Marek Mechl MR kurz 2013

3 •Silné statické magnetické pole (B 0 0,2 - 7 T) •Časově i prostorově proměnné magn. pole (pulzy gradientů magnetického pole) •Vysoko-frekvenční elektro-magnetické pole (radio-frekvenční (RF) pulzy) •Hluk + omezený prostor Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

4 •Podle posledních FDA Guidelines: Magnetické pole až do 8 T nepředstavuje žádné signifikantní riziko pro dospělé pacienty •Mnoho studií vlivu na řadu biologických a fyziologických faktorů: žádný škodlivý efekt Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

5 •Rychlá změna B (dB/dt) může způsobovat stimulaci periferních nervů •Při úrovni 50-100% nad prahem může být stimulace nepříjemná až bolestivá •Stimulace srdečního svalu nastává při o o řád vyšších hodnotách dB/dt Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

6 •Většina aplikované RF energie se mění v teplo ohřívající tkáně •Biologické efekty spojené s RF elmg. polem se projeví jako termální efekty •Tyto efekty mají kumulativní charakter - zaveden „Specific Absorbtion Rate“ (SAR [W/kg]) Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

7 Měření zvýšení teploty při celotělovém SAR = 4 W/kg u dobrovolníků: žádné zvýšení teploty Měření zvýšení teploty při celotělovém SAR = 6 W/kg u dobrovolníků a monitorování fyziologických funkcí: dobře tolerováno Distribuce teploty: minimální zvýšení v těle (0,6° C), významnější zvýšení na povrchu Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

8 •Hluk roste s velikostí mg. pole a rychlostí spínání gradientů •Moderní MR přístroje redukují hluk pomocí různých firemních technologií •Hluk může představovat problém pro některé skupiny pacientů (např. psychiatrických, ženy v těhotenství) Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

9 •Dislokace feromagnetických materiálů - vliv statického magnetického pole •Zahřívání elektricky vodivých materiálů (fero i neferomagnetických) - indukcí z RF a gradientních pulzů (tetování, elektrody …) Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

10 Obecně všechny kontraindikovány Obecně všechny kontraindikovány Výjimkou jsou MR kompatibilní kardiostimulátory i pak je nutný zvláštní režim při MRI Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

11 •MR Safe: Nepředstavuje žádná známá rizika: nevodivý, nekovový, nemagnetický materiál •MR Conditional: Nepředstavuje žádná známá rizika za přesně specifikovaných podmínek (např. pole, gradienty, RF, SAR,...) •MR Unsafe: Představuje jasná a známá rizika v podmínkách MR Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

12 •Conditional 1: velmi slabě interagující – prakticky bezpečný •Conditional 2: slabě interagující, po 6 týdnech zcela bezpečný •Conditional 3: kovové komponenty mohou zahřívat / pálit •Conditional 4: Halo vests a cervikální fixační aparáty mohou mít feromagn. části, ale hlavně problém ohřevu •Conditional 5: Pouze za podmínek uvedených v dokumentaci •Conditional 6: Podmínky dány ASTM, uvedeny v [Shellock] •Conditional 7: Objekt by neměl být vůbec podroben MRI Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

13 Postup při vyšetřování pacientů s MR kompatibilními kardiostimulátory Pacient musí mít potvrzení s razítkem a podpisem ošetřujícího lékaře, že jeho kardiostimulátor (včetně elektrod) je MR kompatibilní. Toto potvrzení nesmí být starší než 3 dny. Nestačí pouze průkazka o typu kardiostimulátoru. V případě nejasnosti je vždy nutné kontaktovat ošetřujícího lékaře, je možné zhotovit RTG snímek hrudníku, které však musí indikovat ošetřující lékař. Součásti potvrzení musí být informace, že kardiostimulátor je nastaven v MR kompatibilním modu. S výhodou je přímo výtisk z kalibrace přístroje. Toto potvrzení nesmí být starší než 24 hodin. Součástí potvrzení musí být vyjádření ošetřujícího lékaře, že pacient nemá žádné další implantáty, které by byly kontraindikací k MR vyšetření. Zvláště například ponechané elektrody apod. Na MR pracovišti musí být informace o podmínkách pro MR vyšetření u těchto pacientů pro jednotlivé typy stimulátorů (např. nutnost centrace mimo hrudník atd.). Buď si je pacient přinese s sebou nebo již musí být na pracovišti k dispozici. Při měření musí být pacient monitorován pomocí EKG. Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

14 20.5.2007 www.crs.cz Odpovědnost za informaci o povaze implantátu má vždy indikující lékař V případě relativní kontraindikace musí indikující lékař zvážit přínos vyšetření a poučit nemocného o jeho možných rizicích (event. po konzultaci s radiologem). Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

15

16 Ortodonticky aparát představuje uzavřenou, elektricky vodivou smyčku, která se může během MR vyšetřeni zahřívat; v praxi proto nelze úplně eliminovat možnost termického poškození sliznice dutiny ústní během MR vyšetřeni. Před vyšetřením musí byt pacient poučen personálem MR pracoviště, ze v případě nepříjemného pocitu v dutině ústní (bolest, páleni) musí ihned uvědomit obsluhu MR zařízení. Fixní ortodontické aparáty nepředstavují ohrožení pacienta při vyšetření magnetickou resonancí. Síly způsobené magnetismem jsou výrazně nižší než síly ortodontického aparátu a žvýkací síly. Zvýšení teploty kovu je zanedbatelné, jedná se 1-2° C, což nepředstavuje riziko ohrožení zubní pulpy nebo strukturálních a optických vlastností zubní skloviny. Doporučené odborné stanovisko pro vyšetřování pacientů s fixními ortodontickými aparáty magnetickou rezonancí Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

17 Ortodontista před vyšetřením pacienta magnetickou resonancí odváže od aparátu drátěné oblouky, zejména z nerezavějící oceli a dráty chromkobaltové, stejně tak transpalatinální oblouky a snímatelné lingvální oblouky. Zkontroluje pevnost fixace zámků, kroužků a přilepených retenčních drátů a napíše pro radiologa prohlášení (formou „Výměnného listu“ nebo „Lékařské zprávy“), že byly sejmuty odlučitelné části, že aparát je správně fixován a že nepředpokládá problém s MR vyšetřením. Radiolog ve vzácném případě, kdy vyšetřovaná oblast je tak blízko ortodontického aprarátu, že se vlivu metalických artefaktů nelze vyhnout, a kdy po konzultaci s indikujícím lékařem nejsou jiné alternativní vyšetřovací metody (CT apod.) vhodné, požádá ortodontistu o úplné sejmutí fixního aparátu. Předtím byly ale měly být vyčerpány všechny dostupné možnosti, jak na MR omezit rozsah metalických artefaktů, jako použití technik rychlého spinového echa s vyšším turbo faktorem (ETL) a rozšíření šířky pásma (bandwidth); naopak rozhodně nedoporučujeme používat techniky gradientního echa a spektrální saturaci tuku (FatSat). Alternativou může být i vyšetření na MR s nižší intenzitou magnetického pole. Tuto žádost vydá písemně, aby pak bylo možné žádat revizního lékaře zdravotní pojišťovny o povolení mimořádného hrazení nákladů při použití kódů pro sejmutí a opětovné nasazení fixního ortodontického aparátu ze zdravotní indikace (t.č. kódy 00985, 00982). Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

18 Absolutní kontraindikace Relativní kontraindikace (potenciálně nebezpečné) BezpečnéNení kontraindikace Implantovaný kardiostimulátor nebo defibrilátor (ICD) Stenty (cévní výztuže), žilní filtry, kovový embolizační materiál a okludery méně než 6 týdnů po implantaci, pokud není písemně doložena jejich MR kompatibilita Stenty (cévní výztuže), žilní filtry, kovový embolizační materiál a okludery 6 a více týdnů po implantaci Písemné potvrzení výrobce implantátu o jeho plné MR kompatibilitě (kdekoli v těle pacienta) s písemným potvrzením operatéra, který jej implantoval Ponechané elektrody po deplantaci kardiostimulátoru nebo defibrilátoru Kloubní náhrady, osteosyntetický materiál a dentální implantáty méně než 6 týdnů po implantaci, pokud není písemně doložena jejich MR kompatibilita Kloubní náhrady, osteosyntetický materiál a dentální implantáty 6 a více týdnů po implantaci, bez známek uvolňování (bez ohledu na použitý materiál) Nitroděložní tělíska (IUD) Aneuryzmatické cévní svorky (klipy), pokud není písemně doložena jejich MR kompatibilita Kloubní náhrady a osteosyntetický materiál se známkami uvolňování Náhrady srdečních chlopní s výjimkou cíleně udané MR nekompatibility Stenty (cévní výztuže), žilní filtry, kovový embolizační materiál a okludery, pokud lze písemně doložit plnou MR kompatibilitu (bez ohledu na dobu implantace) Elektronické implantáty (kochleární, inzulinová pumpa atd.), pokud není písemně doložena MR kompatibilita Neaneuryzmatické chirurgické cévní svorky (hemostatické klipy) 6 a více týdnů po implantaci Kovová cizí tělesa z jiného než prokazatelně nemagnetického kovu :- intrakraniálně - intraorbitálně Svorky na žlučových cestách 6 a více týdnů po operaci


Stáhnout ppt "Jaroslav Tintěra, Marek Mechl MR kurz 2013 •Silné statické magnetické pole (B 0 0,2 - 7 T) •Časově i prostorově proměnné magn. pole (pulzy gradientů."

Podobné prezentace


Reklamy Google