Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historicita biblických příběhů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historicita biblických příběhů"— Transkript prezentace:

1 Historicita biblických příběhů
Bible a archeologie Historicita biblických příběhů Biblické školení pracovníků Český Těšín 26. ledna 2013

2 Kniha Mormonova Mnoho měst ze dřeva a z cementu
Početně obrovské populace Neamerické artefakty Neamerický dobytek Nepřiřaditelné zeměpisné údaje

3 Kniha Mormonova „Jinými slovy, žádná města z Knihy Mormonovy nebyla nikdy nalezena, žádná osoba, místo, národ, řeka nebo jméno z Knihy Mormonovy nebyly nikdy nalezeny, žádné artefakty z Knihy Mormonovy, žádné rukopisy Knihy Mormonovy, žádné nápisy Knihy Mormonovy … nic, co by mohlo prokázat, že Kniha Mormonova je něčím jiným než mýtem nebo výmyslem, nebylo nalezeno.“ Ankerberg, John & Weldon, John: What Do Mormons Really Believe? Eugene (Ore): Harvest House Publ., 2002, s.184.

4 Bible

5 Biblická archeologie Pomocná věda biblická
Archeologie omezená na oblasti a kultury, jejichž výzkum může osvětlit biblické poselství

6 Minimalisté versus maximalisté
Je Bible věrohodným zdrojem historických informací? „Lze kategoricky prohlásit, že žádný archeologický nález nikdy nebyl v rozporu s jedinou biblickou zmínkou.“ [Nelson Glueck] I. Finkelstein a N. A. Silbermann považují Bibli za pokladnici národní paměti, která byla přetvořena do mýtů, které jsou směsí faktů a fikce.

7 Merenptahova stéla Kol. r. 1210 př. n. l. Objevena r. 1896 v Thébách
„Izrael je pustý; jeho setba je zmařena.“ Pokládán za nejstarší mimoblickou zmínku o Izraeli Determinativ (rozlišovač) „cizí národ”

8 Ještě starší? Manfred Görg: Israel in Hieroglyphen. Biblische Notizen 106 (2001), 21–27. Úlomek, podstavec sochy? V Egyptském muzeu v Berlíně od r pod č Vyobrazení 3 zajatců Aškalon, Kanán, „Išrael“ 18. dynastie (15. – 14. stol.)

9 Nápis z Deir 'Alla Deir 'Alla (Jordánsko) Objeven roku 1967
Nápis na omítce 119 úlomků Kol. r. 800 př. n. l. „Balám syn Beórův“

10 Méšova stéla (Moábský kámen)
Cca 835 př. n. l. Moábský král Méša (zmíněn ve 2 Kr 3,4) Vojenské boje s Izraelem a stavební činnost Objevena r. 1868

11 Méšova stéla (Moábský kámen)

12 Černý obelisk c. 841 př. n. l. přinesl Jehú asyrskému králi Salmanassarovi III. tribut Nalezen r v Kalchu (dnes Nimrud, Irák)

13 Černý obelisk Jediné vyobrazení biblické postavy učiněné jejím současníkem; jediné starověké vyobrazení judského krále

14 Ostraka (keramické střepiny)
Samaří (8. stol.; dodávky olivového oleje a vína z královských skladů) Lachiš (c. 597; záznamy velitele pevnosti bránící se Babylóňanům) „Kéž Hospodin (JHVH) způsobí, aby můj pán slyšel dnešního dne dobré zprávy … vyhlížíme signály z Lachiše, podle všech pokynů, které mně můj pán dal, Azeku však nevidíme.“

15 Chizkijášův tunel 2 Pa 32, 30 „Chizkijáš zasypal horní vody Gíchónu a svedl je spodem přímo na západ do Města Davidova…“ 513 m dlouhý Spojoval Gíchonský pramen a Šiloašský rybník (rybník Siloe) Zbudován před r. 701 př. n. l. Šiloašský nápis 2011 zpochybnění tradiční datace ... proražení ... a taková byla událost proražení. Když ještě ... (kopáči zvedali) motyku jeden proti druhému a zbývalo prorazit ještě tři lokty ... bylo slyšet hlas ... jak na sebe volali, (neboť) ve skále byla trhlina (?) zprava doleva ... a v den proražení raziči kopali jeden proti druhému, motyka proti motyce, a tekla voda od pramene k rybníku, 1200 loktů. A 100 (?) loktů byla výška skály nad hlavou kopáčů ...

16 Sancheríbův hranol 3 verze – Chicago, Londýn („Taylorův“) a Jeruzalém
Iz 33 a 36; 2 Kr 18:17; 2 Pa 32:9. „jako ptáka v kleci“

17 Stříbrné svitky z Ketef Hinnom
Dva malé svitky Nalezeny r. 1979 Áronovo požehnání (Nu 6,24-26) Spory o dataci 2003: Publikovány výsledky výzkumu vedeného na Southern California University Nejstarší dochovaný text Starého zákona!

18 Stříbrné svitky z Ketef Hinnom

19 Svitky od Mrtvého moře 1947-1956: objeveno 11 jeskyní v Kumránu
Několik drobných nálezů na jiných místech Judské pouště Všechny knihy SZ kromě Ester 3. st. př. n. l. – 1. st. n. l.

20 Velký Izajášův svitek 1QIsaa (c. 125 př. n.l.)

21 Nápis Pontského Piláta
Objeven r v Caesareji Přímořské (sídlo prefekta provincie Judaea) Jméno: [PON]TIUS PILATUS Titul: [PRAEF]ECTUS IVDA[EA]E

22 Jakubovo ossuárium Vápencová schrána na kosti zemřelého; kolem r. 63 n. l. 2002 Zveřejnění informace o existenci aramejského nápisu „Ja'akov bar-Josef achuj di-Ješua“ „Jakub, syn Josefův, bratr Ježíšův“

23 Jakubovo ossuárium 2003 Negativní stanovisko Izraelského památkového úřadu Zdrcující kritika 2012 Zprošťující rozsudek

24 Aktuality Střepy z Bét-Šemeše s nápisem Ba‘l (c. 1150-1100 př. n. l.)
Otisk pečetě s nápisem Betlém (8. – 7. stol. př. n. l.) Nejstarší zlomek novozákonního textu (1. stol. n. l.) [starší než P52 – na obr.]

25 Falešní archeologové Ron Wyatt ( ), zdravotní bratr na anesteziologii Biblické archeologické noviny Noemova archa, archa úmluvy a jiné předměty ze Šalomounova chrámu, zbytky faraonovy armády na dně Rudého moře aj.

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Historicita biblických příběhů"

Podobné prezentace


Reklamy Google