Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO"— Transkript prezentace:

1 AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO
ZA ROK 2011

2 LEDEN Žáci 6. a 9. ročníku se zapojili do výtvarné soutěže „Ochrana divoce žijících handicapovaných zvířat“. Vyráběli nástěnný kalendář.

3 LEDEN Žáci šesté třídy mají k ekologii blízko, neboť teorii s praxí spojují v ekologických praktikách. Tentokrát si vyzkoušeli vyrobit ekoobrazy ve výtvarné výchově. Čtyři vyučovací hodiny skládali a lepili mozaiku z přírodních materiálů.

4 ÚNOR Děti ze třetí a čtvrté třídy absolvovaly týdenní pobytový program „Zapomenutá zima“ v ekocentru PALETA Oucmanice. Program se uskutečnil v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.

5 BŘEZEN V rámci volby povolání i ekologického smýšlení se kolektiv žáků 7. až 9. ročníku zúčastnil exkurze do Lázní Bohdaneč. Zde žáci navštívili dva podniky, které se zabývají recyklací plastového odpadu.

6 BŘEZEN Žáci šesté třídy se na konci března zúčastnili velmi vydařeného pobytového programu v Naučném středisku ekologické výchovy Kladno-Čabárna. Během pěti dnů navštívili například záchrannou stanici nebo hornický skanzen Mayrau. Program se uskutečnil v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.

7 BŘEZEN Po návratu z ekologického pobytu oslavili žáci šesté třídy „Světový den vody“. Tematický den se uskutečnil v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.

8 DUBEN Po zimní sérii interaktivních školení pedagogů ZŠ Třebařov v oblasti EVVO následoval třídenní pobytový program v ekologickém centru SEVER – Rýchory v Horním Maršově. Pobyt se konal v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.

9 DUBEN V dubnu všechny třídy školy absolvovaly Den Země. V roce 2011 byla zvolena témata les, voda, zvířata kolem nás, odpady a globální problémy lidstva. Tematický den byl uspořádán v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.

10 ČERVEN 6. června proběhla terénní exkurze „Moravským krasem od severu k jihu“ ve spolupráci se střediskem Lipka – Rychta Krásensko. Ekologicko-geologického dne se zúčastnili vybraní žáci 7. až 9. ročníku. Exkurze se uskutečnila v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.

11 ČERVEN Další exkurze v rámci projektu Všemi smysly na přírodu se konala v CHKO Křivoklátsko a téma znělo „Najděte si trilobita“. Exkurze pro žáky druhého stupně měla opět ekologicko-geologické zaměření a odehrála se v proslulé lokalitě Skryjsko.

12 ČERVEN Žáci šesté a sedmé třídy se zúčastnili osvětové ekologické akce „Zahoď mobil“ v Pardubicích, kterou pořádala společnost Asekol.

13 ČERVEN Chlapci a děvčata z deváté třídy v rámci „Světového dne životního prostředí“ vyrazili na jednodenní výlet na naučnou stezku Boršovský les. Vycházka byla součástí projektu Všemi smysly na přírodu.

14 ZÁŘÍ Druháčci ze ZŠ Třebařov a ZŠ Paleckého vyrazili na společný výlet přírodou k moravskotřebovské rozhledně Pastýřka na vrchu Pastvisko.

15 ŘÍJEN Hned na začátku nového školního roku jsme v rámci projektu Všemi smysly na přírodu začali budovat novou interaktivní učebnu se zaměřením na výuku přírodopisu či ekologických praktik. Nazvali jsme ji „EKOtřída“.

16 LISTOPAD Dvě akce s ekologickou tématikou byly uspořádány na začátku listopadu. Žáci šesté třídy oslavily „Světový den zvířat“, chlapci a děvčata ze 7. ročníku prožili „Den stromů“. Aktivity byly podpořeny z projektu Všemi smysly na přírodu.

17 PROSINEC Poutavou čtyřhodinovou besedu o plazech s praktickou ukázkou přivezl pan Pecháček z Dolní Čermné. Žákům byly předány zajímavé informace o životě a stavbě těla různých plazů, zejména hadů. Určitě nejvíce zaujala anakonda velká.

18 PROSINEC Velký úspěch jsme zaznamenali ve výtvarné soutěži s ekologickou tématikou „Pomáháme přírodě“. Soutěže se zúčastnilo více než 1600 žáků z celé České republiky a naše dvě žákyně obsadily první místo. Absolutní vítězkou internetového hlasování se stala Kristýna Faltusová, odborná porota vyhlásila za vítězku jedné z kategorií Terezu Tichou.

19 Zapojení žáků ZŠ Třebařov v oblasti EVVO
Žáci 6. ročníku každoročně absolvují povinně volitelný předmět „ekologická praktika“. Žáci druhého stupně se každoročně účastní alespoň dvou exkurzí se zaměřením na EVVO. Žáci 8. a 9. ročníku vytvářeli interaktivní vzdělávací materiály z oblasti ekologie v rámci projektu Všemi smysly na přírodu. Vybraní žáci 8. a 9. ročníku se podílejí na výzdobě a úpravách nové učebny – EKOtřídy. Pro žáky školy byly uspořádány tematické dny s environmentálními aktivitami. Žáci aktivně třídí odpad – papír, plasty, elektrozařízení a vybité baterie. Pomáhají při každoročním sběru papíru. Vybraní žáci pravidelně uklízí školní pozemek a přilehlou autobusovou zastávku. Úspěšní žáci se každoročně zúčastní soutěží s přírodovědnou nebo výtvarně-ekologickou tematikou.

20 Zapojení žáků ZŠ Třebařov v oblasti EVVO

21 Zapojení rodičů a veřejnosti v oblasti EVVO
Ve spolupráci s obcí pořádáme v rámci Dne Země sběr netříděného papíru. Občané Třebařova přispívají do projektu Recyklohraní sběrem vybitých baterií a drobného elektrozařízení. Děti se svými rodiči a místními myslivci navštěvují blízký Petrušovský les v rámci projektu mateřské školky „Rok v lese“. Někteří rodiče dětí pravidelně jezdí na pobytové programy nebo exkurze, případně se účastní tematických dnů.

22 Zapojení provozních zaměstnanců v oblasti EVVO
Bioodpad z kuchyně je umisťován na kompost. Provozní zaměstnanci se starají o správné třídění odpadů. Pravidelné sečení trávy a její ukládání na kompost. Propagace školy v oblasti EVVO Informace o školní EVVO jsou pravidelně umísťovány na stránky Texty jsou vkládány na úvodní stranu nebo do sekce „ekologická výchova“, fotografie pak do oddílu „fotoalbum“. Některé informace (zejména o grantovém projektu Všemi smysly na přírodu) publikujeme na stránkách v Učitelských novinách, Svitavském deníku nebo obecním zpravodaji. K prezentaci ekologické výchovy jsme také využívali školní časopis Bystřil, v roce 2011 přejmenován na časopis Bystřílek.


Stáhnout ppt "AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO"

Podobné prezentace


Reklamy Google