Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost SCS Trutnov Na Nivách 568, 541 01Trutnov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost SCS Trutnov Na Nivách 568, 541 01Trutnov."— Transkript prezentace:

1 Činnost SCS Trutnov Na Nivách 568, Trutnov

2 Na Nivách 568, Trutnov

3 Sekretariát TSUT Mgr. Miroslav Vosáhlo
Sekretariát TSUT  (SCS Trutnov) Trutnov, Na Nivách  568 telefon: Ulrichová Alena Vosáhlo Miroslav – Fiala Zdeněk Úřední hodiny sekretariátu : Účetní a ekonom A. Ulrichová : pondělí až čtvrtek: 8: :00 pátek: 8: :00 Tajemník Mgr. M. Vosáhlo: pouze po tel. dohodě  na tel. 602 453 852 nebo 731   Mgr. Miroslav Vosáhlo  tajemník pro sporty, vedoucí sekretariátu a SCS  Alena Ulrichová  účetní, ekonom a sekretářka 

4 Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska
TSUT je dobrovolné sdružení tělovýchovných jednot, sportovních klubů a okresních sportovních svazů působících v regionu Trutnov posláním TSUT je napomáhat rozvoji tělesné výchovy a sportu v regionu Trutnov, působit na ekonomickou situaci sdružených subjektů, poskytovat jim potřebný servis a hájit jejich zájmy TSUT je samostatným právním subjektem, je politicky nezávislá a svoji činnost vyvíjí na demokratických principech TSUT je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů TSUT je členem České unie sportu, respektuje jeho stanovy - zvláště ustanovení týkající se SCS a řídí se směrnicemi ČUS. Současně plní funkci regionálního pracoviště České unie sportu.

5 Služby pro sportovní SVAZY
Okresní svaz ledního hokeje akce ŠKOLA BRUSLENÍ vedení účetnictví OSLH zpracování požadavků na dotaci pro Město Trutnov informativní letáky vyúčtování akce, vyúčtování dotace měst fotodokumentace z akcí OSLH bankovní a pokladní operace smlouva o součinnosti TSUT a OSLH Okresní svaz stolního tenisu vedení účetnictví, bankovní a pokladní operace, schůzová činnost OSST, smlouva o součinnosti TSUT a OSST

6 ČUS PRAHA (www.cuscz.cz)
IS ČUS – statistika, pasport TJ/SK Roční účetní výkazy ČUS za TJ/SK Administrace žádostí MŠMT Program IV Vyúčtování dotací MŠMT Programu IV Vyúčtování dotací MŠMT Program V Informace – Zpravodaj a další-rozesílání do TJ Činnost SCS se řídí pokyny ČUS a zahrnuje ekonomickou, poradenskou, administrativní, organizační, částečně právní, sportovní a tělovýchovnou činnost v rámci požadavků TJ/SK regionu Trutnovska a okresních sportovních svazů. Dále zajišťuje služby pro ČUS v rámci IS ČUS a střešních sportovních svazů, spolupracuje s orgány státní správy v rámci působnosti a v oblasti legislativy dodržuje právní normy a směrnice pro činnost SCS.

7 SLUŽBY TSUT (SCS) pro Zpracovává statistická hlášení z TJ/SK a poskytuje výstupy ČUS za příslušný rok Zpracovává podklady pro státní dotace MŠMT do TJ/SK a sportovní svazy Vede účetní agendu dotací a finančních zdrojů a jejich ekonomické využití Na požádání TJ/SK zprostředkovává udělování tělovýchovných vyznamenání ČUS (elektronicky s doporučením TSUT) Eviduje členství TJ/SK v rámci okresu a pasport TJ/SK v návaznosti na dotace Sdružuje TJ/SK v regionální organizaci a řídí se Stanovami TSUT Trutnov a právními předpisy v rámci činnosti občanského sdružení dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů a jeho novelizaci v rámci nového občanského zákoníku.

8 VV TSUT Trutnov Jméno Funkce Předseda Zdeněk Fiala Členové
Ing. Miroslav Albrecht k  skončil na vlastní žádost ze zdravotních důvodů Vladimír Lajský Petr Minarčík – místopředseda  Jan Pivko  Ing. Blanka Porcalová  Ing. Jaromír Seidl  Ing. Jiří Turner  Mgr. Miroslav Vosáhlo – tajemník TSUT Trutnov

9 Služby SCS pro VV TSUT Trutnov
Zpracování podkladů k projednání VV TSUT Ekonomické informace o hospodaření TSUT Zajišťování podkladů pro VH TSUT Trutnov Plnění úkolu a usnesení z jednání z VV TSUT

10 VV TSUT po VH od roku 2005 působí v malých obměnách dodnes
zleva: ing. Blanka Porcalová, Petr Minarčík, Jan Pivko, MUDr. Petr Hroneš Zdeněk Fiala, Mgr. Vosáhlo Miroslav, Vladimír Lajský, Mgr. Jan Boháč (generální sekretář ČUS) ing. Jaromír Seidl

11 Generální sekretář ČUS Mgr
Generální sekretář ČUS Mgr. Jan Boháč a předseda TSUT Trutnov Zdeněk Fiala

12 SLUŽBY SCS pro TJ/SK Rozesílání informací všeho druhu
Pomoc při psaní Žádostí MŠMT Program IV Pomoc při vyúčtování dotací Programu IV Kopírování dokladů-stanovy, smlouvy, bankovní účty apod. Účetní a ekonomické poradenství Poradenství při založení, skončení činnosti TJ/SK Poradenství IS ČUS (STATISTIKA a PASPORT) Zpracování GRANTŮ Královehradeckého kraje a Města Trutnova Zprostředkování tělovýchovných vyznamenání Školení k novele občanského zákoníku v souvislosti s přechodem TJ/SK na spolkovou činnost v roce 2014

13 Zástupci TJ/SK na VH TSUT Trutnov – většinou dobrovolní pracovníci z regionu Trutnovska

14 SLUŽBY pro cizí subjekty
OFS Trutnov a FAČR vedení samostatného účetnictví daňové přiznání, vyúčtování pro FÚ zhotovení brožur a rozpisu soutěží rozesílání informací všech druhu, kopírování vyúčtování státních dotací Program II-talent.mládež a Program V-Organizace sportu, ekonomické rozbory OFS Trutnov pro FAČR bankovní a hotovostní operace (elektronické internetové bankovnictví) organizace školení trenérů licence C, rozhodčích fotbalu schůzová činnost VV OFS, DCK, STK, KR v zasedací místnosti TSUT Trutnov Na Nivách 568 a v zařízeních TJ/SK regionu TJ Baník Žacléř vedení účetnictví a všechny práce spojené s FU kopírování – 10 oddílů, 608 členů

15 OSTATNÍ ČINNOSTI SCS TRUTNOV
vedení účetnictví a veškerá agenda spojená s FÚ pokladní a bankovní operace (internetové bankovnictví KB Trutnov) mzdová agenda DPP informace na webu organizace školení trenérů, rozhodčích, cvičitelů pro sportovní svazy, TJ/SK, i pro jiné okresy KHK pořádání turnajů a sportovních soustředění

16 STATISTIKA – nahlédnutí za rok 2013
Celkem za rok 2013 evidováno 107 TJ/SK a členů TJ/SK v okrese Trutnov Nejvíce členů eviduje Lokomotiva Trutnov (2237 členů ve 33 oddílech) Nejméně členů z toho eviduje TK TC TECHTEX Hostinné (3 v 1 oddíle) Průměrný počet členů na jednu TJ/SK činí tedy 154 členů Celkový počet členské základny TJ/SK za rok 2013 je členů (bez duplicit) celkem sportovců evidovaných v 266 oddílech a odborech TJ/SK z toho: registrovaných sportovců neregistrovaných sportovců trenérů, cvičitelů, komisařů rozhodčích a delegátů činovníků - funkcionářů TJ/SK 708 ostatních – přispívajících - největší sportovní svaz je FOTBAL, který eviduje členů ve 46 oddílech z toho 968 mládeže (Ž+D) (nemusí se shodovat s evidencí FAČR za rok 2013, který vede evidenci registrovaných fotbalistů a funkcionářů) - nejmenším sportovním svazem je moderní pětiboj, který eviduje 4 členy v 1 oddíle nový oddíl Dolar Hajnice od r. 2013 Pro rok 2014 byla stanovena výše příspěvku ve prospěch SCS (TSUT Trutnov) na 20 Kč/člena Členský příspěvek na základě Usnesení z VH TSUT z o stanovení členského příspěvku na činnost servisního centra sportu Trutnov (TSUT) Celkem by mělo být v roce 2014 na příspěvcích vybráno Kč (dle skutečného počtu členů TJ/SK z roku 2013 do může TJ/SK opravit – upravit Statistiku r či zrušit členství v TSUT Trutnov) Celkem podalo k Statistiku za rok TJ/SK ze 107 TJ/SK z toho 35 elektronicky přes IS ČUS, ostatní TJ/SK písemně potvrdily, že nedošlo k žádné změně oproti předchozím rokům. z toho 4 zrušeny na vlastní žádost - (Sokol Lipnice, SK Elmont Trutnov, SKP MV ČR Špindlerův Mlýn, Integra Hostinné) předpokládáme, že se během měsíce února 2014 ozvou další TJ/SK a zruší členství v TSUT či upraví počet svých členů v závislosti na výběru členského příspěvku SCS. Již se odhlásilo několik TJ/SK a VV TSUT navrhne na příštím VV cca 5-8 TJ/SK ke zrušení, tím pádem budeme evidovat cca 100 TJ/SK v počtu cca členů.

17 STATISTIKA roku 2013 a členské příspěvky 2014

18 Veškeré základní informace naleznete na našich webových stránkách

19 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)
Regionální porada okresů (regionálních sdružení) dříve ČSTV v roce 2008 pořádané TSUT na hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou a v hotelu Aurum v Černém Dole – další ukázka z bohaté činnosti TSUT Trutnov Vyhodnocení sportovců za rok 2006 ve spolupráci s TJ Lokomotiva Trutnov v hotelu PATRIA

20 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)
Organizace mezinárodních fotbalových turnajů mládeže TRUTNOV FOTBAL CUP 2006

21 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)
KRKONOŠSKÁ 70 Špindlerův Mlýn r. 2006 spolupořadatel TSUT Trutnov

22 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)
Organizace předání tělovýchovných vyznamenání pro zasloužilé členy TJ Dvůr Králové nad Labem

23 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)
Běh Dlouhými záhony Úpice a vyhodnocení běhů do vrchu v roce 2006 TSUT Trutnov ve spolupráci s TJ Maratonstav Úpice

24 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)
Běh do vrchu Malé Svatoňovice další z akcí TSUT (SCS) Trutnov

25 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)
Volejbalové turnaje mládeže i dospělých ve spolupráci s okresním volejbalovým svazem a TSUT Trutnov

26 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)
archív TSUT Mgr. Miroslav Vosáhlo absolvent FTVS UK Praha

27 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)
ŠKOLA BRUSLENÍ OSLH Trutnov další z akcí TSUT (SCS) Trutnov

28 Vážení sportovní přátelé děkujeme za pozornost
Alena ULRICHOVÁ Zdeněk FIALA Mgr. Miroslav VOSÁHLO


Stáhnout ppt "Činnost SCS Trutnov Na Nivách 568, 541 01Trutnov."

Podobné prezentace


Reklamy Google