Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NA NIVÁCH 568, 541 01TRUTNOV. Na Nivách 568, 541 01 Trutnov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NA NIVÁCH 568, 541 01TRUTNOV. Na Nivách 568, 541 01 Trutnov."— Transkript prezentace:

1 NA NIVÁCH 568, 541 01TRUTNOV

2 Na Nivách 568, 541 01 Trutnov

3 Sekretariát TSUT Sekretariát TSUT (SCS Trutnov) 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 telefon: 731 148 104 - Ulrichová Alena 731 148 179 - Vosáhlo Miroslav 731 148 161 – Fiala Zdeněk email : tsut@volny.cz Úřední hodiny sekretariátu : Účetní a ekonom A. Ulrichová : pondělí až čtvrtek: 8:00 - 16:00 pátek: 8:00 - 14:00 Tajemník Mgr. M. Vosáhlo: pouze po tel. dohodě na tel. 602 453 852 nebo 731 148 179 Mgr. Miroslav Vosáhlo tajemník pro sporty, vedoucí sekretariátu a SCS Alena Ulrichová účetní, ekonom a sekretářka

4 Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska  TSUT je dobrovolné sdružení tělovýchovných jednot, sportovních klubů a okresních sportovních svazů působících v regionu Trutnov  posláním TSUT je napomáhat rozvoji tělesné výchovy a sportu v regionu Trutnov, působit na ekonomickou situaci sdružených subjektů, poskytovat jim potřebný servis a hájit jejich zájmy  TSUT je samostatným právním subjektem, je politicky nezávislá a svoji činnost vyvíjí na demokratických principech  TSUT je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů  TSUT je členem České unie sportu, respektuje jeho stanovy - zvláště ustanovení týkající se SCS a řídí se směrnicemi ČUS.  Současně plní funkci regionálního pracoviště České unie sportu.

5 Služby pro sportovní SVAZY  Okresní svaz ledního hokeje  akce ŠKOLA BRUSLENÍ  vedení účetnictví OSLH  zpracování požadavků na dotaci pro Město Trutnov  informativní letáky  vyúčtování akce, vyúčtování dotace měst  fotodokumentace z akcí OSLH  bankovní a pokladní operace  smlouva o součinnosti TSUT a OSLH  Okresní svaz stolního tenisu  vedení účetnictví, bankovní a pokladní operace, schůzová činnost OSST, smlouva o součinnosti TSUT a OSST

6 ČUS PRAHA (www.cuscz.cz)  IS ČUS – statistika, pasport TJ/SK  Roční účetní výkazy ČUS za TJ/SK  Administrace žádostí MŠMT Program IV  Vyúčtování dotací MŠMT Programu IV  Vyúčtování dotací MŠMT Program V  Informace – Zpravodaj a další-rozesílání do TJ  Činnost SCS se řídí pokyny ČUS a zahrnuje ekonomickou, poradenskou, administrativní, organizační, částečně právní, sportovní a tělovýchovnou činnost v rámci požadavků TJ/SK regionu Trutnovska a okresních sportovních svazů.  Dále zajišťuje služby pro ČUS v rámci IS ČUS a střešních sportovních svazů, spolupracuje s orgány státní správy v rámci působnosti a v oblasti legislativy dodržuje právní normy a směrnice pro činnost SCS.

7 SLUŽBY TSUT (SCS) pro  Zpracovává statistická hlášení z TJ/SK a poskytuje výstupy ČUS za příslušný rok  Zpracovává podklady pro státní dotace MŠMT do TJ/SK a sportovní svazy  Vede účetní agendu dotací a finančních zdrojů a jejich ekonomické využití  Na požádání TJ/SK zprostředkovává udělování tělovýchovných vyznamenání ČUS (elektronicky s doporučením TSUT)  Eviduje členství TJ/SK v rámci okresu a pasport TJ/SK v návaznosti na dotace  Sdružuje TJ/SK v regionální organizaci a řídí se Stanovami TSUT Trutnov a právními předpisy v rámci činnosti občanského sdružení dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů a jeho novelizaci v rámci nového občanského zákoníku.

8 VV TSUT Trutnov Funkce Jméno Předseda Zdeněk Fiala Členové Ing. Miroslav Albrecht k 31.12.2013 skončil na vlastní žádost ze zdravotních důvodů Vladimír Lajský Petr Minarčík – místopředseda Jan Pivko Ing. Blanka Porcalová Ing. Jaromír Seidl Ing. Jiří Turner Mgr. Miroslav Vosáhlo – tajemník TSUT Trutnov

9 Služby SCS pro VV TSUT Trutnov  Zpracování podkladů k projednání VV TSUT  Ekonomické informace o hospodaření TSUT  Zajišťování podkladů pro VH TSUT Trutnov  Plnění úkolu a usnesení z jednání z VV TSUT

10 VV TSUT po VH od roku 2005 působí v malých obměnách dodnes zleva: ing. Blanka Porcalová, Petr Minarčík, Jan Pivko, MUDr. Petr Hroneš Zdeněk Fiala, Mgr. Vosáhlo Miroslav, Vladimír Lajský, Mgr. Jan Boháč (generální sekretář ČUS) ing. Jaromír Seidl

11 Generální sekretář ČUS Mgr. Jan Boháč a předseda TSUT Trutnov Zdeněk Fiala

12 SLUŽBY SCS pro TJ/SK  Rozesílání informací všeho druhu  Pomoc při psaní Žádostí MŠMT Program IV  Pomoc při vyúčtování dotací Programu IV  Kopírování dokladů-stanovy, smlouvy, bankovní účty apod.  Účetní a ekonomické poradenství  Poradenství při založení, skončení činnosti TJ/SK  Poradenství IS ČUS (STATISTIKA a PASPORT)  Zpracování GRANTŮ Královehradeckého kraje a Města Trutnova  Zprostředkování tělovýchovných vyznamenání  Školení k novele občanského zákoníku v souvislosti s přechodem TJ/SK na spolkovou činnost v roce 2014

13 Zástupci TJ/SK na VH TSUT Trutnov – většinou dobrovolní pracovníci z regionu Trutnovska

14 SLUŽBY pro cizí subjekty  OFS Trutnov a FAČR  vedení samostatného účetnictví  daňové přiznání, vyúčtování pro FÚ  zhotovení brožur a rozpisu soutěží  rozesílání informací všech druhu, kopírování  vyúčtování státních dotací Program II-talent.mládež a Program V- Organizace sportu, ekonomické rozbory OFS Trutnov pro FAČR  bankovní a hotovostní operace (elektronické internetové bankovnictví)  organizace školení trenérů licence C, rozhodčích fotbalu  schůzová činnost VV OFS, DCK, STK, KR v zasedací místnosti TSUT Trutnov Na Nivách 568 a v zařízeních TJ/SK regionu  TJ Baník Žacléř  vedení účetnictví a všechny práce spojené s FU  kopírování – 10 oddílů, 608 členů

15 OSTATNÍ ČINNOSTI SCS TRUTNOV  vedení účetnictví a veškerá agenda spojená s FÚ  pokladní a bankovní operace (internetové bankovnictví KB Trutnov)  mzdová agenda  DPP  informace na webu www.tsut.czwww.tsut.cz  organizace školení trenérů, rozhodčích, cvičitelů pro sportovní svazy, TJ/SK, i pro jiné okresy KHK  pořádání turnajů a sportovních soustředění

16 STATISTIKA – nahlédnutí za rok 2013  Celkem za rok 2013 evidováno 107 TJ/SK a 16.521 členů TJ/SK v okrese Trutnov  Nejvíce členů eviduje Lokomotiva Trutnov (2237 členů ve 33 oddílech)  Nejméně členů z toho eviduje TK TC TECHTEX Hostinné (3 v 1 oddíle)  Průměrný počet členů na jednu TJ/SK činí tedy 154 členů  Celkový počet členské základny TJ/SK za rok 2013 je 16.521 členů (bez duplicit) celkem 17.948 sportovců evidovaných v 266 oddílech a odborech TJ/SK z toho: registrovaných sportovců 10.460 neregistrovaných sportovců 5.270 trenérů, cvičitelů, komisařů 590 rozhodčích a delegátů 168 činovníků - funkcionářů TJ/SK 708 ostatních – přispívajících 752 - největší sportovní svaz je FOTBAL, který eviduje 4.062 členů ve 46 oddílech z toho 968 mládeže (Ž+D) (nemusí se shodovat s evidencí FAČR za rok 2013, který vede evidenci registrovaných fotbalistů a funkcionářů) - nejmenším sportovním svazem je moderní pětiboj, který eviduje 4 členy v 1 oddíle nový oddíl Dolar Hajnice od r. 2013  Pro rok 2014 byla stanovena výše příspěvku ve prospěch SCS (TSUT Trutnov) na 20 Kč/člena  Členský příspěvek na základě Usnesení z VH TSUT z 28.11.2013 o stanovení členského příspěvku na činnost servisního centra sportu Trutnov (TSUT)  Celkem by mělo být v roce 2014 na příspěvcích vybráno 330.420 Kč (dle skutečného počtu členů TJ/SK z roku 2013 do 28.2.2014 může TJ/SK opravit – upravit Statistiku r. 2013 či zrušit členství v TSUT Trutnov)  Celkem podalo k 29. 1. 2014 Statistiku za rok 2013 65 TJ/SK ze 107 TJ/SK z toho 35 elektronicky přes IS ČUS, ostatní TJ/SK písemně potvrdily, že nedošlo k žádné změně oproti předchozím rokům.  z toho 4 zrušeny na vlastní žádost - (Sokol Lipnice, SK Elmont Trutnov, SKP MV ČR Špindlerův Mlýn, Integra Hostinné ) předpokládáme, že se během měsíce února 2014 ozvou další TJ/SK a zruší členství v TSUT či upraví počet svých členů v závislosti na výběru členského příspěvku SCS. Již se odhlásilo několik TJ/SK a VV TSUT navrhne na příštím VV cca 5-8 TJ/SK ke zrušení, tím pádem budeme evidovat cca 100 TJ/SK v počtu cca 15.000 členů.

17 STATISTIKA roku 2013 a členské příspěvky 2014

18 www.tsut.cz Veškeré základní informace naleznete na našich webových stránkách

19 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)  Regionální porada okresů (regionálních sdružení) dříve ČSTV v roce 2008 pořádané TSUT na hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou a v hotelu Aurum v Černém Dole – další ukázka z bohaté činnosti TSUT Trutnov  Vyhodnocení sportovců za rok 2006 ve spolupráci s TJ Lokomotiva Trutnov v hotelu PATRIA

20 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS)  Organizace mezinárodních fotbalových turnajů mládeže TRUTNOV FOTBAL CUP 2006

21 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS) KRKONOŠSKÁ 70 Špindlerův Mlýn r. 2006 spolupořadatel TSUT Trutnov

22 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS) Organizace předání tělovýchovných vyznamenání pro zasloužilé členy TJ Dvůr Králové nad Labem

23 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS) Běh Dlouhými záhony Úpice a vyhodnocení běhů do vrchu v roce 2006 TSUT Trutnov ve spolupráci s TJ Maratonstav Úpice

24 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS) Běh do vrchu Malé Svatoňovice další z akcí TSUT (SCS) Trutnov

25 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS) Volejbalové turnaje mládeže i dospělých ve spolupráci s okresním volejbalovým svazem a TSUT Trutnov

26 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS) FOTO archív TSUT Mgr. Miroslav Vosáhlo absolvent FTVS UK Praha

27 Fotogalerie z akcí TSUT (SCS) ŠKOLA BRUSLENÍ OSLH Trutnov další z akcí TSUT (SCS) Trutnov

28 Vážení sportovní přátelé děkujeme za pozornost Zdeněk FIALA Alena ULRICHOVÁ Mgr. Miroslav VOSÁHLO


Stáhnout ppt "NA NIVÁCH 568, 541 01TRUTNOV. Na Nivách 568, 541 01 Trutnov."

Podobné prezentace


Reklamy Google