Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti ochrany objektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti ochrany objektů"— Transkript prezentace:

1 Možnosti ochrany objektů
kpt. Ing. Milan Říha, DiS.

2 Průzkum chráněného objektu
Průzkum chráněného objektu se má opírat o tyto priority: stanovení hodnoty jednotlivých chráněných prvků; možné dopady, které by vznikly jejich ztrátou, narušením nebo pokusem o něj; rozborem adekvátního rozsahu ochrany, včetně demonstrace jejich jednotlivostí; posouzením stávajících vytvořených i přirozených ochranných mechanismů z hlediska možnosti jejich využití v novém systému ochrany; komplexní návrh nového systému, který lze v budoucnu modifikovat podle stávajících potřeb.

3 Maximální stupeň zabezpečení
Fyzická ostraha Využití psů EZS CCTV

4 Oblast technických opatření
mechanické a fyzikální zábrany; stavebně-technická opatření; systémy elektronické ochrany, včetně moderních kontrol vstupů a pohybu v chráněném objektu; systémy vizuální kontroly.

5 Prostorové zaměření technické ochrany
Obvodová ochrana Plášťová ochrana Předmětová ochrana Prostorová ochrana

6 Obvodová ochrana Pro obvodovou ochranu se běžně používá termín "ochrana perimetru". Mezi detektory zajišťující jeho ochranu patří: laserové zabezpečovací systémy, infrazávory, venkovní PIR detektory, mikrovlnné detektory… Cena venkovních detektorů s ohledem na nutnost jejich IP krytí je vysoká a nabízí je jen omezený okruh výrobců.

7 Plášťová ochrana Plášťová ochrana má detekovat pokus pachatele o vniknutí do budovy a to zejména stavebními otvory. Mezi typické detektory zabezpečující tento stupeň ochrany patří: magnetické detektory, detektory rozbití skla, otřesové a náklonové detektory. Velmi vhodná je jejich kombinace s mechanickými zábrannými prvky, které zpozdí proniknutí pachatele do vlastního objektu.

8 Prostorová ochrana Prostorová ochrana zachytí pohyb pachatele uvnitř objektu. Mezi typické detektory prostorové ochrany patří: PIR detektory, mikrovlnné detektory, infrazávory, nášlapové detektory…

9 Předmětová ochrana Detektory předmětové ochrany mají za úkol detekovat manipulaci pachatele s chráněným předmětem, např. zvednutí drahé vázy ze stolu, sejmutí obrazu ze stěny, pokus o odnesení trezoru nebo jeho otevření apod. K tomu se využívá zejména závrtných magnetických detektorů a náklonových detektorů.

10 Oblast kynologického zabezpečení
způsob a prostorové využití psů; požadavky na povahové vlastnosti, výcvik, popř. plemeno psa; péči o služebního psa (krmení, napájení, opatření při nepřízni počasí, přístup okolí k psovi atd.); opatření k možné eliminaci psa, nebo k jeho otrávení.

11 Organizační opatření a režim
REŽIMOVÁ BEZPEČNOSTNÍ STUDIE zpravidla obsahuje: výsledky průzkumu chráněného objektu; vyznačení citlivých míst chráněného objektu i samotného systému v jejich kritických a snadněji zranitelných místech; návrh organizačních opatření a režimu: definování oprávněné činnosti a pohybu pro osoby; způsob kontroly přístupu do objektu, jeho části a pohybu po něm; způsob práce s prostředky technické ochrany; kompetence jednotlivých osob při řešení nenadálých událostí; ochranné mechanismy v případě narušení, poškození, sabotáže; metodika výběru osob pro jednotlivé funkce v systému ochrany.

12 Oblast legislativy a norem
Norma ČSN EN ed. 2 člení poplachové a zabezpečovací a tísňové systémy objektů do 4 stupňů zabezpečení. Míra rizika je stanovena předpokládanou znalostí a vybaveností narušitele (pachatele). Stupeň zabezpečení, pro který je zařízení určeno deklaruje výrobce v technických údajích zařízení. Požadované technické vlastnosti zařízení pro jednotlivé stupně určují normy řady ČSN EN Stupeň celého systému nebo jeho části určuje podstatný prvek s nejnižším zařazením.

13 Zařazování objektů do míry rizika
Na rozdíl od klasifikace zařízení do stupňů zabezpečení normou, neexistuje jednoznačný předpis, který by zařazoval jednotlivé objekty do míry rizika. Při návrhu vhodného stupně PZTS je třeba zvážit více aspektů (hodnotu majetku, jeho důležitost, lokalitu atd.). Zařazení objektu do stupně provádí dodavatel na základě požadavků a upřesnění objednatele a dalších kompetentních účastníků. Je-li objekt pojištěn, je vhodné stanovit míru rizika v souladu s požadavkem pojišťovny. Obytné objekty (byty, rodinné domky), které nejsou pojištěny na vysoké pojistné částky, obvykle spadají do stupně 1 a 2. Obchody, restaurace, sklady, kanceláře, dílny apod., ve kterých není uložen drahý majetek, jsou ve většině případů zařazovány do stupně 2. Místa, kde se nachází velké objemy peněz v hotovosti, drahé šperky, omamné látky a podobně se řadí nejčastěji do stupně 3. Do stupně 4 se pak řadí strategicky důležitá místa (tiskárny cenin, zpracování diamantů, zlata apod.).

14 kategorie – státní instituce, banky, muzea, galerie
Kategorizace objektů Kategorizace objektů podle standardu Mezinárodní normalizační komise IEC: kategorie – nejdůležitější objekty (sídlo prezidenta, jaderné elektrárny) kategorie – státní instituce, banky, muzea, galerie kategorie – ostatní úřady, obchodní domy, větší podniky kategorie – rodinné domy, byty, chaty, malé provozovny.

15 Grémium Alarm o.s. Je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR a členem evropských asociací EURALARM a ESBOC. Počátky oborového profesního sdružení GRÉMIUM ALARM se datují do roku 1991, kdy se uskutečnila Výstava zabezpečovací techniky (VZT) a tehdejší vystavovatelé požádali autora výstavy, aby se ujal organizování občanského (profesního) sdružení v oboru ochrany osob a majetku. Tehdy bylo také navrženo jméno organizace GRÉMIUM ALARM. Vše postupně získalo jasnější obrysy a došlo k registraci na MV ČR. Následně byly založeny profesní cechy (EZS – elektrických zabezpečovacích systémů, EPS – elektrické požární signalizace, MZS – mechanických zábranných systémů a ZMV – zabezpečení motorových vozidel). Registrace proběhla jen o krátký čas dříve, než byl jinou skupinou podnikatelů v oboru založen Cech zřizovatelů bezpečnostních systémů (CZBS). Postupem doby došlo k vzájemnému sbližování těchto dvou profesních organizací, která na jaře roku 1996 vyústila ve společné založení Asociace technických a bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM o.s.


Stáhnout ppt "Možnosti ochrany objektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google