Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIDSKÉ ZDROJE POD LUPOU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIDSKÉ ZDROJE POD LUPOU"— Transkript prezentace:

1 LIDSKÉ ZDROJE POD LUPOU
Využití online diagnostiky jako nástroje preselekce Mgr. Barbora Daňková, jednatelka

2 KDO JSME A CO NABÍZÍME dceřiná společnost T&CC s.r.o. založená v roce 2011 vycházíme z 16 let zkušeností s vývojem diagnostiky pro potřeby HR široká nabídka dotazníků a testů online prostředí pro 360°zpětné vazby a průzkumy tým zkušených odborníků - psychologů, sociologů, andragogů, programátorů komplexní servis a služby ve spolupráci s mateřskou firmou uživatelsky přívětivé, jednoduché administrační rozhraní prověřené v roce 2012 více jak 5000 uživateli poskytujeme nejen standardní produkty, ale umíme i nástroje na míru, včetně customizace výstupů či grafického designu

3 KDO JSME A CO NABÍZÍME

4 NEBO DVA POHLEDY NA (ONLINE)DIAGNOSTIKU velké množství kandidátů
snaha minimalizovat náklady na „neúspěšné“ Detailní zaměření na jednotlivce NEBO potřeba rychlé selekce s dobrou pravděpodobností vytipování „úspěšných“ nebo eliminace „neúspěšných“

5 IDEÁLNÍ PROFIL SCREENING - PRESELEKCE stanovení rizikových faktorů
stanovení klíčových předpokladů expertní stanovisko best practice statistický benchmark (externí normy) pilot (interní normy)

6 SCREENING - PRESELEKCE
rizikový faktor klíčový předpoklad Graf reprezentuje výsledky Testu sluchové paměti (intervaly dány směrodatnou odchylkou) u operátorů Call Centra versus hodnocení přímým nadřízeným

7 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ
VÝCHOZÍ SITUACE velké množství kandidátů – cca 400 ročně nízké požadavky na předchozí praxi minimální preselekce na úrovni pobočkové sítě výběr formou Assessment center (doporučeno 95% kandidátů) vysoká fluktuace v prvních 6-ti měsících potřeba zvýšit kvalitu výběru potřeba snížit náklady na neúspěšné kandidáty potřeba snížit náklady na špatně vybrané kandidáty

8 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ
ZVOLENÉ ŘEŠENÍ I. II. III. posílení zodpovědnosti pobočkové sítě úpravou procesu vytvoření metodiky pro interview (sjednocení postupu) vytvoření strukturovaného záznamového archu pro interview (podpůrný nástroj)

9 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ
ZVOLENÉ ŘEŠENÍ I. II. III. redesign AC – program postavený na nově definovaných kompetencích ve spolupráci s regionálními manažery vyčlenění diagnostiky mimo rámec AC - snížení časové dotace (nákladů) posílení praktických bloků postavených na reálných případových studiích a modelových situacích z oblasti práce obchodního zástupce – finančního poradce

10 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ
ZVOLENÉ ŘEŠENÍ I. II. III. Multifaktorový osobnostní profil Kariérový kompas Verbální zdatnost BASIC online diagnostika před AC (v rámci 9-ti měsíčního pilotu neselektivní – postupují všichni kandidáti) – u vybraných kandidátů po interview na pobočkové síti manažeři pobočkové sítě mají okamžitou zpětnou vazbu (přístup k online výstupům) diagnostická baterie volena s ohledem na míru požadavků vůči kandidátům a s ohledem na podmínky provozu poboček (maximální rozsah 60 minut)

11 zkušenosti za první 3 měsíce projektu
Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ zkušenosti za první 3 měsíce projektu zvýšení kvality kandidátů nominovaných do AC – nárůst úspěšnosti účastníků AC o cca 18% (z 49% na 67%) pozitivní odezva z pobočkové sítě 117 kandidátů absolvovalo online diagnostiku a následně AC první vyhodnocení získaných dat potvrdilo záměr využít online diagnostiku pro preselekci kandidátů před AC

12 KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ Kariérový kompas
Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ Kariérový kompas pozitivní korelace škál „osobní rozvoj“ a úspěšnosti kandidátů v AC negativní korelace škály „finance a odměna“ častěji na 1. a 2. místě profily OBCHODNÍK a ODBORNÍK (oproti MANAŽER a TÝMOVÝ HRÁČ)

13 Multifaktorový osobnostní profil
Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ Multifaktorový osobnostní profil významná pozitivní korelace a lineární determinace škály „stabilita - aktivita“ a úspěšnosti kandidátů v AC úspěšní účastníci AC 5% velmi výrazná stabilita 10% výrazná stabilita 15% mírná stabilita 40% nevyhraněno 15% mírná aktivita 10% výrazná aktivita 5% velmi výrazná aktivita

14 Verbální zdatnost BASIC
Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ Verbální zdatnost BASIC významná pozitivní korelace a lineární determinace škály výsledku testu Verbální zdatnost BASIC a úspěšnosti kandidátů v AC úspěšní účastníci AC 5% velmi výrazný podprůměr 10% výrazný podprůměr 15% mírný podprůměr 40% průměr 15% mírný nadprůměr 10% výrazný nadprůměr 5% velmi výrazný nadprůměr

15 CO DÁL? Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ
pokračování ve sběru dat z AC a online diagnostiky sběr dat o úspěšnosti kandidátů v praxi (hodnocení přímým nadřízeným, úspěšnost adaptačního programu, obchodní výsledky) vyhodnocení získaných dat versus úspěšnost přijatých kandidátů v praxi

16 VÝCHOZÍ SITUACE Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA
velké množství kandidátů – cca 1200 ročně (Specialista kontaktu se zákazníky Call centrum, Specialista kontaktu se zákazníky Zákaznické centrum, Referent komplexních požadavků) nízké požadavky na předchozí praxi minimální preselekce na úrovni CV vyšší fluktuace v prvních 3 měsících způsobená zejména náročným adaptačním programem (nutno obsáhnout velké množství informací) diagnostika ve formě tužka – papír standardní součástí výběrového řízení (náročné na organizaci, zadávání a vysoké náklady spojené s osobní administrací)

17 ZVOLENÉ ŘEŠENÍ Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA 10 týdnů
přechod od klasické podoby diagnostiky tužka- papír na online formu vývoj nových testů korespondujících s původní diagnostickou baterií (Abstraktní test, Test pozornosti, Test sluchové paměti) vývoj rozhraní pro správu a administraci na bázi Portálu online diagnostiky s přidáním funkcí na míru přizpůsobení grafické podoby standardům RWE pilotní ověření diagnostiky na stávajících zaměstnancích 10 týdnů

18 ÚPRAVY SYSTÉMU Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA
design i obsah výstupních zpráv na míru skupinové srovnání a přehledy volba norem texty pozvánek a další drobné úpravy dle požadavků uživatelů

19 POUŽITÉ TESTY Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA
40 úloh / 20 minut čistého času „klasický“ test abstraktně logického myšlení (rozpoznání celku, analýza detailů a odlišností, vnímaní tvarové symetrie, chápání logických řad a kombinační myšlení) Abstraktní test 2x 20 slov / 10 minut čistého času test krátkodobé sluchové paměti – schopnost udržení a reprodukce velkého množství slovních podnětů Test sluchové paměti 7 subtestů po 5 minutách / 35 minut čistého času test je zaměřen na pozornost, přesnost versus rychlost práce (přepis, práce s daty, rozhodování) Test pozornosti

20 PILOTNÍ PROVOZ Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA
pilotního provozu se zúčastnilo celkem 319 zaměstnanců (z oslovených 344) sběr dat trval 4 týdny zaměstnanci byli rozděleni dle hodnocení přímým nadřízeným (dle jednotné metodiky) do tří kategorií: úspěšní (20%) průměrní (60%) neúspěšní (20%) v rámci vyhodnocení byly hledány souvislosti mezi výsledky v jednotlivých testech a úspěšností v praxi

21 ABSTRAKTNÍ TEST Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA
korelace mezi úspěšností v praxi a v testu obecně 0,59 s 95% spolehlivostí nejvýraznější vliv na úspěšnost u referentů komplexních požadavků (horní i dolní cut skór) jednostranný vliv u specialistů na Call centru (dolní cut skór) téměř bez vlivu na pozici specialistů Zákaznického centra úspěšní zaměstnanci neúspěšní zaměstnanci 5% velmi výrazný podprůměr 25% podprůměr 40% průměr 25% nadprůměr 5% velmi výrazný nadprůměr

22 TEST POZORNOSTI Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA
korelace mezi úspěšností v praxi a v testu obecně 0,44 s 95% spolehlivostí nejvýraznější vliv na úspěšnost u referentů komplexních požadavků (horní i dolní cut skór) jednostranný vliv u specialistů na Call centru (horní cut skór) malý vliv na pozici specialistů Zákaznického centra úspěšní zaměstnanci neúspěšní zaměstnanci 5% velmi výrazný podprůměr 10% výrazný podprůměr 15% mírný podprůměr 40% průměr 15% mírný nadprůměr 10% výrazný nadprůměr 5% velmi výrazný nadprůměr

23 TEST SLUCHOVÉ PAMĚTI Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA
korelace mezi úspěšností v praxi a v testu obecně 0,33 s 95% spolehlivostí nejvýraznější vliv na úspěšnost u specialistů Call centra (horní i dolní cut skór) jednostranný vliv u specialistů Zákaznického centra (dolní cut skór) téměř bez vlivu na pozici referentů komplexních požadavků pilot potvrdil potřebu prezenční administrace z důvodu vyššího rizika falešně pozitivních výsledků

24 CO DÁL? Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA
aktualizace a diverzifikace norem (např. dle věku) po 1 roce používání externími kandidáty (nová data + poznatky o reálně úspěšnosti přijatých pracovníků) drobné úpravy systému na základě požadavků klienta vyplývajících z praxe Kromě renomovaných testů zahraniční provenience používáme u vybraných pozic také metody společnosti T&CC online. Tato společnost nám nabídla řešení připravené na míru našim potřebám, které zahrnuje kromě samotných testů také služby spojené s jejich implementací a využíváním v rámci standardního procesu recruitmentu. Lidé, kteří v T&CC online pracují, jsou nejen profesionálové ve svém oboru, ale práce je baví a my jako klient si vysoce ceníme jejich vstřícnosti a flexibility. PhDr. Tomáš Rodný Centrum odbornosti Development & Recruitment RWE Transgas, a.s.

25 jednatelka TCC online s.r.o.
JAKO PODĚKOVÁNÍ ZA POZORNOST JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI MALÝ DÁREK – OCHUTNÁVKU NAŠÍ ONLINE DIAGNOSTIKY (vyzvedněte si na stánku a9) Mgr. Barbora Daňková jednatelka TCC online s.r.o. Mobil:  T&CC online s.r.o. Vinohradská 184/2396, Praha 3 Tel:  Fax: 


Stáhnout ppt "LIDSKÉ ZDROJE POD LUPOU"

Podobné prezentace


Reklamy Google