Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIDSKÉ ZDROJE POD LUPOU Využití online diagnostiky jako nástroje preselekce Mgr. Barbora Daňková, jednatelka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIDSKÉ ZDROJE POD LUPOU Využití online diagnostiky jako nástroje preselekce Mgr. Barbora Daňková, jednatelka."— Transkript prezentace:

1 LIDSKÉ ZDROJE POD LUPOU Využití online diagnostiky jako nástroje preselekce Mgr. Barbora Daňková, jednatelka

2 2 KDO JSME A CO NABÍZÍME  dceřiná společnost T&CC s.r.o. založená v roce 2011  vycházíme z 16 let zkušeností s vývojem diagnostiky pro potřeby HR  široká nabídka dotazníků a testů  online prostředí pro 360°zpětné vazby a průzkumy  tým zkušených odborníků - psychologů, sociologů, andragogů, programátorů  komplexní servis a služby ve spolupráci s mateřskou firmou  uživatelsky přívětivé, jednoduché administrační rozhraní prověřené v roce 2012 více jak 5000 uživateli  poskytujeme nejen standardní produkty, ale umíme i nástroje na míru, včetně customizace výstupů či grafického designu

3 3 KDO JSME A CO NABÍZÍME

4 4 DVA POHLEDY NA (ONLINE)DIAGNOSTIKU velké množství kandidátů snaha minimalizovat náklady na „neúspěšné“ potřeba rychlé selekce s dobrou pravděpodobností vytipování „úspěšných“ nebo eliminace „neúspěšných“ Detailní zaměření na jednotlivce NEBO

5 5 SCREENING - PRESELEKCE IDEÁLNÍ PROFIL stanovení rizikových faktorů stanovení klíčových předpokladů  expertní stanovisko  best practice  statistický benchmark (externí normy)  pilot (interní normy)

6 6 SCREENING - PRESELEKCE rizikový faktor klíčový předpoklad Graf reprezentuje výsledky Testu sluchové paměti (intervaly dány směrodatnou odchylkou) u operátorů Call Centra versus hodnocení přímým nadřízeným

7 7 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ VÝCHOZÍ SITUACE  velké množství kandidátů – cca 400 ročně  nízké požadavky na předchozí praxi  minimální preselekce na úrovni pobočkové sítě  výběr formou Assessment center (doporučeno 95% kandidátů)  vysoká fluktuace v prvních 6-ti měsících  potřeba zvýšit kvalitu výběru  potřeba snížit náklady na neúspěšné kandidáty  potřeba snížit náklady na špatně vybrané kandidáty

8 8 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ ZVOLENÉ ŘEŠENÍ I. II. III.  posílení zodpovědnosti pobočkové sítě úpravou procesu  vytvoření metodiky pro interview (sjednocení postupu)  vytvoření strukturovaného záznamového archu pro interview (podpůrný nástroj)

9 9 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ ZVOLENÉ ŘEŠENÍ I. II. III.  redesign AC – program postavený na nově definovaných kompetencích ve spolupráci s regionálními manažery  vyčlenění diagnostiky mimo rámec AC - snížení časové dotace (nákladů)  posílení praktických bloků postavených na reálných případových studiích a modelových situacích z oblasti práce obchodního zástupce – finančního poradce

10 10 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ ZVOLENÉ ŘEŠENÍ I. II. III.  online diagnostika před AC (v rámci 9-ti měsíčního pilotu neselektivní – postupují všichni kandidáti) – u vybraných kandidátů po interview na pobočkové síti  manažeři pobočkové sítě mají okamžitou zpětnou vazbu (přístup k online výstupům)  diagnostická baterie volena s ohledem na míru požadavků vůči kandidátům a s ohledem na podmínky provozu poboček (maximální rozsah 60 minut) Multifaktorový osobnostní profil Kariérový kompas Verbální zdatnost BASIC

11 11 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ zkušenosti za první 3 měsíce projektu  zvýšení kvality kandidátů nominovaných do AC – nárůst úspěšnosti účastníků AC o cca 18% (z 49% na 67%)  pozitivní odezva z pobočkové sítě  117 kandidátů absolvovalo online diagnostiku a následně AC  první vyhodnocení získaných dat potvrdilo záměr využít online diagnostiku pro preselekci kandidátů před AC

12 12 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ Kariérový kompas  pozitivní korelace škál „osobní rozvoj“ a úspěšnosti kandidátů v AC  negativní korelace škály „finance a odměna“  častěji na 1. a 2. místě profily OBCHODNÍK a ODBORNÍK (oproti MANAŽER a TÝMOVÝ HRÁČ)

13 13 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ Multifaktorový osobnostní profil  významná pozitivní korelace a lineární determinace škály „stabilita - aktivita“ a úspěšnosti kandidátů v AC úspěšní účastníci AC 40% nevyhraněno 15% mírná stabilita 10% výrazná stabilita 5% velmi výrazná stabilita 15% mírná aktivita 10% výrazná aktivita 5% velmi výrazná aktivita

14 14 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ Verbální zdatnost BASIC  významná pozitivní korelace a lineární determinace škály výsledku testu Verbální zdatnost BASIC a úspěšnosti kandidátů v AC úspěšní účastníci AC 40% průměr 15% mírný podprůměr 10% výrazný podprůměr 5% velmi výrazný podprůměr 15% mírný nadprůměr 10% výrazný nadprůměr 5% velmi výrazný nadprůměr

15 15 Příklad z praxe – VÝBĚR OBCHODNÍKŮ – FINANČNÍCH PORADCŮ CO DÁL?  pokračování ve sběru dat z AC a online diagnostiky  sběr dat o úspěšnosti kandidátů v praxi (hodnocení přímým nadřízeným, úspěšnost adaptačního programu, obchodní výsledky)  vyhodnocení získaných dat versus úspěšnost přijatých kandidátů v praxi

16 16 Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA VÝCHOZÍ SITUACE  velké množství kandidátů – cca 1200 ročně (Specialista kontaktu se zákazníky Call centrum, Specialista kontaktu se zákazníky Zákaznické centrum, Referent komplexních požadavků)  nízké požadavky na předchozí praxi  minimální preselekce na úrovni CV  vyšší fluktuace v prvních 3 měsících způsobená zejména náročným adaptačním programem (nutno obsáhnout velké množství informací)  diagnostika ve formě tužka – papír standardní součástí výběrového řízení (náročné na organizaci, zadávání a vysoké náklady spojené s osobní administrací)

17 17 ZVOLENÉ ŘEŠENÍ  přechod od klasické podoby diagnostiky tužka- papír na online formu  vývoj nových testů korespondujících s původní diagnostickou baterií (Abstraktní test, Test pozornosti, Test sluchové paměti)  vývoj rozhraní pro správu a administraci na bázi Portálu online diagnostiky s přidáním funkcí na míru  přizpůsobení grafické podoby standardům RWE  pilotní ověření diagnostiky na stávajících zaměstnancích 10 týdnů Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA

18 18  design i obsah výstupních zpráv na míru  skupinové srovnání a přehledy  volba norem  texty pozvánek  a další drobné úpravy dle požadavků uživatelů ÚPRAVY SYSTÉMU Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA

19 19  40 úloh / 20 minut čistého času  „klasický“ test abstraktně logického myšlení (rozpoznání celku, analýza detailů a odlišností, vnímaní tvarové symetrie, chápání logických řad a kombinační myšlení) POUŽITÉ TESTY Abstraktní test Test sluchové paměti Test pozornosti  2x 20 slov / 10 minut čistého času  test krátkodobé sluchové paměti – schopnost udržení a reprodukce velkého množství slovních podnětů  7 subtestů po 5 minutách / 35 minut čistého času  test je zaměřen na pozornost, přesnost versus rychlost práce (přepis, práce s daty, rozhodování) Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA

20 20  pilotního provozu se zúčastnilo celkem 319 zaměstnanců (z oslovených 344)  sběr dat trval 4 týdny  zaměstnanci byli rozděleni dle hodnocení přímým nadřízeným (dle jednotné metodiky) do tří kategorií:  úspěšní (20%)  průměrní (60%)  neúspěšní (20%)  v rámci vyhodnocení byly hledány souvislosti mezi výsledky v jednotlivých testech a úspěšností v praxi PILOTNÍ PROVOZ Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA

21 21  korelace mezi úspěšností v praxi a v testu obecně 0,59 s 95% spolehlivostí  nejvýraznější vliv na úspěšnost u referentů komplexních požadavků (horní i dolní cut skór)  jednostranný vliv u specialistů na Call centru (dolní cut skór)  téměř bez vlivu na pozici specialistů Zákaznického centra ABSTRAKTNÍ TEST úspěšní zaměstnanci neúspěšní zaměstnanci 40% průměr 25% podprůměr 5% velmi výrazný podprůměr 25% nadprůměr 5% velmi výrazný nadprůměr Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA

22 22 TEST POZORNOSTI  korelace mezi úspěšností v praxi a v testu obecně 0,44 s 95% spolehlivostí  nejvýraznější vliv na úspěšnost u referentů komplexních požadavků (horní i dolní cut skór)  jednostranný vliv u specialistů na Call centru (horní cut skór)  malý vliv na pozici specialistů Zákaznického centra úspěšní zaměstnanci neúspěšní zaměstnanci 40% průměr 15% mírný podprůměr 10% výrazný podprůměr 5% velmi výrazný podprůměr 15% mírný nadprůměr 10% výrazný nadprůměr 5% velmi výrazný nadprůměr Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA

23 23 TEST SLUCHOVÉ PAMĚTI  korelace mezi úspěšností v praxi a v testu obecně 0,33 s 95% spolehlivostí  nejvýraznější vliv na úspěšnost u specialistů Call centra (horní i dolní cut skór)  jednostranný vliv u specialistů Zákaznického centra (dolní cut skór)  téměř bez vlivu na pozici referentů komplexních požadavků  pilot potvrdil potřebu prezenční administrace z důvodu vyššího rizika falešně pozitivních výsledků Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA

24 24 CO DÁL?  aktualizace a diverzifikace norem (např. dle věku) po 1 roce používání externími kandidáty (nová data + poznatky o reálně úspěšnosti přijatých pracovníků)  drobné úpravy systému na základě požadavků klienta vyplývajících z praxe PhDr. Tomáš Rodný Centrum odbornosti Development & Recruitment RWE Transgas, a.s. Kromě renomovaných testů zahraniční provenience používáme u vybraných pozic také metody společnosti T&CC online. Tato společnost nám nabídla řešení připravené na míru našim potřebám, které zahrnuje kromě samotných testů také služby spojené s jejich implementací a využíváním v rámci standardního procesu recruitmentu. Lidé, kteří v T&CC online pracují, jsou nejen profesionálové ve svém oboru, ale práce je baví a my jako klient si vysoce ceníme jejich vstřícnosti a flexibility. Příklad z praxe – VÝBĚR OPERÁTORŮ CALL CENTRA

25 25 JAKO PODĚKOVÁNÍ ZA POZORNOST JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI MALÝ DÁREK – OCHUTNÁVKU NAŠÍ ONLINE DIAGNOSTIKY (vyzvedněte si na stánku a9) Mgr. Barbora Daňková jednatelka TCC online s.r.o. Mobil: +420 603 579 035 E-mail: dankova@tcconline.czdankova@tcconline.cz T&CC online s.r.o. Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3 Tel: + 420 267 132 891 Fax: + 420 267 132 894


Stáhnout ppt "LIDSKÉ ZDROJE POD LUPOU Využití online diagnostiky jako nástroje preselekce Mgr. Barbora Daňková, jednatelka."

Podobné prezentace


Reklamy Google