Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropa v době protireformace a zámořských objevů ( stol.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropa v době protireformace a zámořských objevů ( stol.)"— Transkript prezentace:

1 Evropa v době protireformace a zámořských objevů (15.-16.stol.)
Vzestup Španělska a růst náboženského napětí 2.stupeň ZŠ Autor: Mgr.Martin Šimek, Masarykova ZŠ Plzeň Projekt "EU peníze školám", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Anotace Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Klíčová slova:
Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Celková velikost: Období vytvoření materiálu: Mgr.Martin Šimek čeština uvede celospolečenské důsledky zámořských objevů, charakterizuje protireformaci jako jednu z příčin politického a náboženského napětí v Evropě zámořské objevy, kolonie, impérium, otroctví, otrokářství, Španělsko, Portugalsko, Habsburkové, Nizozemí, protireformace, Anglie, Francie prezentace žáci 8.r. ZŠ základní vzdělávání, druhý stupeň 1,22 MB září 2011

3 Portugalské zisky v zámoří:
Kolonie v Indii získané díky nesvornosti místních vladařů a úsilí portugalských mořeplavců jako byl např. Vasco da Gama

4 Kolonie v Africe Základní účel? Obchod s otroky Odkud známe otroctví?
Již ze starověku Zaniklo po pádu Římské říše? Ne, jen se přestalo využívat Stanovisko církve? Křesťan by neměl zotročovat křesťana Výsledek? Rozbíhá se nejbrutálnější obchod všech dob

5 Historie otroctví – člověk v postavení bezprávné věci

6 Africké otrokářství 1.Arabští lovci otroků přepadnou černošskou vesnici 2. Zajatí černoši jsou hnáni na pobřeží 3. Prodáni Portugalcům a naloženi na loď plující do Ameriky 4. V Americe si je koupí majitelé plantáží a dolů Úmrtnost cestou dosahuje až 50%!

7 Španělské zisky v zámoří
Dobytí americké říše Aztéků v Mexiku Dobytí americké říše Inků v Peru Obeplutí světa, zisk Filipín

8 První koloniální impéria

9 Španělsko – „Říše nad kterou slunce nezapadá“
Král Filip II. z rodu Habsburků plánuje ovládnutí a rekatolizaci Evropy Jako fanatický katolík se domnívá, že je k tomu povolán Bohem Ve spolupráci s bojovným Jezuitským řádem bojuje s reformovanými církvemi a nekatolickými panovníky

10 Nizozemí: Povstání proti španělské nadvládě
Kalvinistické severní provincie se odtrhávají od Španělska Teror Filipova generála vévody z Alby ztroskotává na odporu povstalců – geusů

11 Nový stát: Spojené nizozemské provincie neboli Svobodné Nizozemí
Stát řízený bohatými měšťanskými podnikateli – buržoazií V čele volený správce Vilém Oranžský Jižní katolické provincie zachovaly věrnost Španělsku – tvoří Španělské Nizozemí neboli Belgii Svobodní Nizozemci sami usilují o ovládnutí námořních cest a ovládnutí kolonií

12 Nizozemské impérium

13 Moc Habsburků přesto sílí
Španělský dům Habsburků ovládá jižní Evropu Rakouský dům Habsburků Evropu střední

14 Anglie a Francie vzdorují Habsburskému tlaku
Anglická královna Alžběta I. trvá na náboženské toleranci v zemi a podporuje korzáry útočící na španělské lodě Francouzský král Jindřich IV. Navarrský čelí občanské válce mezi katolíky a hugenoty ve Francii a silnému vměšování špaň. vojsk

15 Španělská reakce na vzdor Angličanů a Francouzů
Atentáty na oba panovníky Pokus o invazi do Anglie

16 Důsledky reformace a protireformace – Evropa nevyhnutelně směřuje k velkému konfliktu
Pozitivní: Zastavila se stagnace křesťanské kultury Pluralita názorů pozvolna připravuje půdu občanským svobodám Katolická církev se nyní již sama musí reformovat má-li obstát v konkurenci nových církví Negativní Nedostatek dialogu mezi církvemi vede ke krutým náboženským válkám Opět dochází k nezdravému propojení náboženství a politiky Nové církve snadno upadají do stejných chyb jako dříve katolická církev

17 Zdroje vyobrazení užitých v prezentaci


Stáhnout ppt "Evropa v době protireformace a zámořských objevů ( stol.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google