Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světová jedinečnost výzdoby a nápisů Šachovy synagogy v Holešově

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světová jedinečnost výzdoby a nápisů Šachovy synagogy v Holešově"— Transkript prezentace:

1

2 Světová jedinečnost výzdoby a nápisů Šachovy synagogy v Holešově

3 Chrám jako vzor synagog

4 Chrám Šelómóův

5 Šalomounův chrám - půdorys

6 Šalomounův chrám - čelní pohled

7 Chrámové sloupy Jachin Boaz V síle Hospodinově se bude radovat král
(pravý z obou sloupů význam slova je nejspíš) Hospodin utvrdí trůn Davidův na věky Boaz (levý z obou sloupů význam slova je nejspíš) V síle Hospodinově se bude radovat král

8 Herodův chrám

9

10

11 Chrámová hora

12 Desky Desatera + svitek Tory
Chrám Synagoga Velesvatyně Aron ha kodeš Desky Desatera + svitek Tory Svitky Tory Věčný oheň na oltáři Věčný oheň Fyzické oběti zvířat Oběti úst (modlitba) Kněžská služba Kněžské požehnání Nádvoří mužů Hlavní modlitební sál Nádvoří žen Ženská galerie Umyvadla Kijor Studovny Bejt midraš

13 Chrámové sloupy v synagogách Krakov

14 Chrámové sloupy v synagogách Polná

15 Chrámové sloupy v synagogách Holešov

16 Synagoga v Tel - chumu

17 Synagogy polského typu architektura

18 Synagogy polského typu

19 Synagogy polského typu Výzdoba - Dolní Kounice

20 Synagogy polského typu Výzdoba - Dolní Kounice

21 Synagogy polského typu Výzdoba - Třebíč

22 Holešov – aron ha kodeš Dvě abreviatury

23 Holešov – aron ha kodeš Zrekonstruovaný text
Jakou bázeň Vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Gn.28,17

24 Židovská bohoslužba

25 Ústřední chronogram Zde se nacházel a byl počet z roku 320 (=1560) po požáru. Obnoveno nyní malbou a výzdobou pěkně v roce 497 (=1737) dle počítání od stvoření trůnu a podnože.

26 Koruna Tóry

27 Zvířecí motivy - lvi, orli

28 Rem (Jednorožec) Žalm 92,,11; Job 39,9 nn

29 Ryby

30 Rostlinné motivy

31 Hrozen a vinná réva

32 Granátové jablko

33 Čtyři světové strany

34 Boží ruka

35 TEXTY Vynášení tory

36 Al ha kol jitgadal Modlitba citovaná o šabatu a svátcích při vynášení svitku tory na almemor

37 Okna hlavního sálu Šachovy synagogy
Východní stěna Píseň písní 2:9  Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zídkou, nahlíží do oken, dívá se mřížováním. Slyš Všemohoucí je nejvyšším králem

38 Daniel pak, když se dověděl, že jest vydán mandát, všel do domu svého,
kdež otevřená byla okna v pokoji jeho proti Jeruzalému, a třikrát za den klekal na kolena svá, a modlíval se a vyznával se Bohu svému, tak jakož prvé to činíval. Daniel 6:10

39 Severní stěna V domě dal udělat také okna se zužujícím se ostěním.
1 Královská 6:4 Slyš Šacharit mincha arvit (ranní, odpolední a večerní modlitba) 

40 Přesto vydal příkaz mračnům shůry, zotevíral vrata nebes.
Žalm 78:23 Slyš Přebývající neustále vyvyšuje

41 Nato odpověděl štítonoš, o jehož ruku se král opíral, muži Božímu:
"I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jakpak se toto slovo uskuteční?" Prorok řekl: "Hle, uvidíš 2 Královská 7:2 Slyš, Který každou chvíli (zkoumá) skutky tvé obce

42 Západní stěna Přinášejte do mých skladů úplné desátky.
Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. Malachiáš 3:10 Slyš,Pošle mesiáše poníženým

43  Kdo říká: »Vystavím si rozměrný dům s prostornými pokojíky na střeše,
prorazím si v něm okna, obložím jej cedrem a natřu rudkou. Jeremjáš 22:14 Který zdokonaluje svatyně tvého města

44


Stáhnout ppt "Světová jedinečnost výzdoby a nápisů Šachovy synagogy v Holešově"

Podobné prezentace


Reklamy Google