Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_15_Obohacování slovní zásoby Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 15 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky se způsoby obohacování slovní zásoby. Podrobněji především s tvořením sousloví, s pojmy univerbizace, multiverbizace a s přejímáním slov z cizích jazyků. Procvičení – viz DUM Se zbývající způsoby jsou žáci podrobně seznámeni v dalších hodinách. AutorMgr. Milena Uhrovičová Klíčová slova Odvozování, skládání, zkratka, zkratkové slovo, sousloví, univerbizace, multiverbizace, slovo přejaté, internacionální Druh učebního materiáluPrezentace Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělávání Tematická oblastVšeobecné vzdělávání - český jazyk a literatura

3 OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY LEXIKOLOGIE -

4 ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY I. Tvoření slov (slovotvorba) II. Tvoření sousloví III. Přejímání slov mezinárodních a slov z cizích jazyků IV. Změny slovního významu V. Napodobování cizích slov (kalkování)

5 TVOŘENÍ SLOV (SLOVOTVORBA) a) odvozování příponami, předponami, popř. koncovkami: líst-ek, pa-list, list-í b) skládání: list-o-noš, list-o-pad, zeměkoule c) tvoření zkratek a zkratkových slov: ČR, Čedok

6 TVOŘENÍ SOUSLOVÍ SOUSLOVÍ ustálená víceslovná pojmenování mající význam jednoho slova  náhrada synonymem není možná (minerální voda – nelze nahradit *nerostná voda)  mají ustálený pořádek slov (skok vysoký X vysoký skok)  často mají pozměněný nebo obrazný význam (vysoká škola – škola poskytující nejvyšší vzdělání, nikoli vysoká školní budova)  častá v odborné terminologii (většina českých termínů je několikaslovná)

7 UNIVERBIZACE  Nevýhodou užívání sousloví - zpomalení dorozumívání – z důvodů úspornosti nahrazována kratšími, jednoslovnými (univerbizovanými) výrazy = proces univerbizace;  univerbizované výrazy užívány hlavně v běžné řeči, časté ve slangu: základní škola – základka, pololetní prázdniny – pololetky minerální voda – minerálka, maturitní zkouška – maturita = pokládaná za spisovná

8 MULTIVERBIZACE  opakem univerbizace  výraz tvořený jedním slovem je nahrazován souslovím zkontrolovat – provést kontrolu významně – významným způsobem  časté v publicistickém stylu, používá se i v odborném stylu

9 Rozlište pojmenování univerbizovaná a multiverbizovaná, uveďte výchozí pojmenování:  Pasák  Asociální živly  Rázným způsobem  Tryskáč  Vysoká  Magneťák  Svižným krokem  Spotřebitelská veřejnost

10 PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ Přejatá slova podle původu  z latiny – doktor, termín, kvalita, inteligent  z řečtiny – demokracie, tyran, bibliotéka, atlet  z němčiny (popř. jejím prostřednictvím z jiných jazyků) – clo, helma, pytel, šunka, taška  z francouzštiny – kostým, toaleta, parfém, hotel  z angličtiny – film, džez, fotbal, trénink, computer  z italštiny – duet, soprán, festival, kasino, pláž  ze španělštiny - armáda, barák, kanibal, kokos

11 PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ Přejatá slova podle původu– slovanské jazyky  z polštiny – okres, báje, vzor, věda, půvab  z ruštiny – vzduch, příroda, lyže, vesmír  ze slovenštiny- zbojník, namyšlený, zástava  ze srbochorvatštiny – junák, snacha

12 PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYK ů Přejatá slova podle původu – exotické jazyky  z arabštiny – algebra, alkohol, káva, trafika  z turečtiny – jogurt, klobouk, tasemnice  z hindštiny – džungle, jóga  z čínštiny – přes ruš. čaj, přes ang. kečup  z indiánských jazyků – kanoe, potlach  z hebrejštiny – amen, rámus, rabín, sobota  z perštiny – bazar, kabát, sandál

13 PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ Mezinárodní (internacionální) slova  společná většině kulturních národů(především z řeč. a lat.) kultura, literatura, filozofie, univerzita, geografie, muzeum, politika, ministr, televize, stadion, kino

14 PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ Přejímky z češtiny  do rakouské němčiny – klobása, koláč, křen, povidla, slivovice, švestka  do polštiny – spravedlivý, svoboda, žák  do ruštiny přes polštinu – škola, zámek  mezinárodní - robot

15 ZMĚNY SLOVNÍHO VÝZNAMU Rozšiřování významu  Zápas – původně druh střetnutí s chytáním za pasy, nyní utkání všeobecně  Myš - hlodavec X zařízení u počítače  Čočka - luštěnina x oční / kontaktní čočka  Žena – označení pohlaví x manželka Zužování významu  Pivo – původně veškeré pití, dnes jen určitý alkoholický nápoj  Palec – prst vůbec x jeden prst  Játra – veškeré vnitřnosti x jeden vnitřní orgán  Pověst – vše, co se povídá x vybájené vyprávění z historie

16 ZMĚNY SLOVNÍHO VÝZNAMU Přenášení pojmenování Typy přenesených pojmenování:  Metafora – na základě podobnosti (moře problémů)  Metonymie – na základě věcné souvislosti (čtu Hrabala)  Synekdocha – na základě věcné souvislosti kvantitativní (nebyla tam ani noha)

17 U slov s přeneseným významem určete, zda jde o posun metaforický, či metonymický:  Hlava válce  Jízdní hlídka  Ručičky hodinek  Poštovní psaní  Delta Dunaje  Soutok řek  Zub kola  Kočičí jazýčky  Domek na samotě

18 U slov s přeneseným významem určete, zda jde o posun metaforický, či metonymický: Věc původní představě podobná – METAFORA:  hlava válce, ručičky hodinek, delta Dunaje, zub kola, kočičí jazýčky Věc s původní představou nějak související – METONYMIE:  jízdní hlídka, poštovní psaní, soutok řek, domek na samotě

19 ZMĚNY SLOVNÍHO VÝZNAMU Posun slovního významu  Apelativizace proprií – z vlastního jména se stává obecné: manšestr, donchuán, jidáš  Konkretizace abstrakt – z abstrakta se stává konkrétum: lidská hloupost - kupovat hlouposti  Abstraktizace konkrét – konkrétum získá abstraktní význam: jádro (ořechu) x jádro problému

20 ZMĚNY SLOVNÍHO VÝZNAMU Oslabování a zesilování významu  Eufemismus x dysfemismus (odešel navždy X zaklepal bačkorama)  Litotes (nemohu se neradovat)  Hyperbola (ani za milion let)  Ironie (ty jsi ale šikovný)  Kakofemismus (ty můj darebáku)

21 Zdroje:  KAMIŠ, K.; KUBA, L.; MÜLLEROVÁ, E. Mluvnická, pravopisná a lexikální cvičení k Mluvnici češtiny pro střední školy. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1993, ISBN 80-7168-009-5.  Kol. autorů, Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, ISBN 80-7106-134-4.  Kostečka, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN, 2005. 243 s.  Mašková, D.: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Dotisk 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006. 175 s. (edice Maturita)  Novotný, J. a kol. Mluvnice češtiny pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1992. 181 s.  Petráčková, V.; Kraus, J. a kol. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 835 s.  Sochrová, M. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 196 s.  Sochrová, M. Český jazyk v kostce pro SŠ. 2. vyd. Praha: Fragment, 2009. 224 s.  HLAVSA, Zdeněk; ČECHOVÁ, Marie; DANEŠ, František. Český jazyk pro I. - IV. ročník středních škol. Praha: Scientia, 1993, ISBN 80-04-25993-6.  http://prirucka.ujc.cas.cz/ http://prirucka.ujc.cas.cz/  http://ssjc.ujc.cas.cz/ http://ssjc.ujc.cas.cz/


Stáhnout ppt "Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google