Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách - s přihlédnutím k potřebám sociálně vyloučených osob Jarmila Burešová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách - s přihlédnutím k potřebám sociálně vyloučených osob Jarmila Burešová."— Transkript prezentace:

1 Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách - s přihlédnutím k potřebám sociálně vyloučených osob
Jarmila Burešová

2 IVU SDRUK Podle zaměření - čtenářství a čtenářská gramotnost
- knihovna jako zdroj informací - informační zdroje – tisk, av, EIZ Podle věku - MŠ a mladší školní věk - ZŠ - SŠ

3 Nové cesty Od knihovny klasické, konvenční Přes knihovnu hybridní
Ke knihovně virtuální Od vzdělávání klasického Přes e-learning K m-learningu

4 Ideální stav x realita KMO – ústředí a 26 poboček – 2011
Pro registrovaných čtenářů, z toho dětí do patnácti let 6 poboček v lokalitách s mimořádně vysokou koncentrací obyvatel sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených

5 Městské části Mariánské Hory a Hulváky Mor. Ostrava a Přívoz
Radvanice a Bartovice Slezská Ostrava – Hrušov, Liščina, Zárubek, Kunčičky Svinov Vítkovice

6 Sociální vyloučení Sociálním vyloučením /exkluzí / se obecně rozumí určitá forma izolace vyloučené sociální skupiny, která má za následek omezení této skupiny v přístupu ke kulturnímu a sociálnímu kapitálu společnosti a omezení v participaci na běžném sociálním životě. Hrozí těm skupinám, které se svými charakteristickými rysy výrazným způsobem odlišují od majoritním obyvatelstvem sdílené představy o tom, co a zejména kdo je „normální“. Tato odlišnost může být fyzického rázu (barva kůže, tělesné postižení aj.) avšak poměrně důležitější úlohu sehrává odlišnost kulturní (systém hodnot, norem, idejí, životních strategií,jazyk, deklarovaná či přiřčená etnicita apod.). <

7 Sociální inkluze Sociální inkluze jako vyšší stupeň integrace postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti a jejích institucí. Úspěšná inkluze vyžaduje silnou vnitřní motivaci vyloučené osoby a zpočátku jistou toleranci okolí k tomu, že dotyčný nemá běžné návyky většinové společnosti, neovládá dobře její jazyk a fungování institucí. Program Sociální inkluze Ostrava Statutární město Ostrava představuje veřejnosti integrovaný program nazvaný Sociální inkluze Ostrava. Je koncipován do roku 2020 a jeho hlavním cílem je přispět k lepšímu vzájemnému soužití všech občanů města. <

8 Specifika romských a znevýhodněných dětí
jiné pojetí výchovy volnost, kolektivní rozhodování širší rodiny chybí osobní zodpovědnost odlišné kulturní tradice jazyk - nedostatečná znalost češtiny i romštiny vzdělávání jako nutné zlo četba jako cizorodý prvek pomoc majority = samozřejmost kritika majoritou = diskriminace temperament

9 Rodina Širší rodina, hlavou otec, matka starost o děti z celé rodiny, úcta ke starým lidem z rodiny. Nane čhave, nane bacht! Svatby, křtiny, pohřby Tradiční strava, zvyky Pověrečnost, duchové, záhrobí Dnes úpadek všech zvyklostí a tradic

10 Koho se daří přivést do knihovny
Předškolní děti – spolupráce s MŠ, přípravnými ročníky ZŠ a CZŠ PP, občanskými sdruženími Jekhetane, Bílý nosorožec 1x měsíčně: tematické besedy, spojené se čtením, zpěvem, tancem, pohybem, dramatizací příběhu, hrami a výtvarnými dílnami; k upevnění návyku navštěvovat knihovnu

11 Děti základních škol, z Církevní základní školy Přemysla Pittra
Lekce informační výchovy Jednoduché seznámení s knihovnou Práce na PC, vyhledávání informací Seznámení s www stránkou knihovny Práce s informacemi – výběr, etika Mediální výchova Rizika internetu Vše formou hry, soutěže, vyhledávání

12 Literární besedy pro ZŠ
Při zpracování témat vždy počítat s menší čtenářskou vyspělostí, o gramotnost jde zřídkakdy Besedu dělit na kratší časové úseky Střídání činností – i starší děti požádat o převyprávění slyšeného textu, doplňování slov, vytleskávání rytmu slov, vět, malované čtení Vybírat tituly se zpracováním převyprávěným, bohatě ilustrované, komiksové Nemít očekávání, nechtít dostat, ale umět hodně dávat…

13 Co dále nabízíme? Plánované aktivity pro děti (výtvarné dílny, kvízy, soutěže, zábavná odpoledne, veřejná čtení – senioři dětem, návštěvy Divadla loutek, výlety…) Spontánní aktivity dětí (omalovánky, stolní hry, křížovky, kvízy, hádanky, společné čtení, pomoc při zvládání školních povinností, pomoc při práci na PC…) Rodiče spolupracují výjimečně /sekundární negramotnost

14 Spolupráce se SŠ Daří se s gymnázii, zavedenými SŠ
Školy, neposkytující maturitu, které jsou z velké části navštěvovány Romy a dětmi se sociálně vyloučených rodin, nemají zájem se studenty navštěvovat knihovnu Práce s tímto typem čtenářů z velké části končí

15 Máme řešení? „Podle vládního usnesení č. 502 z roku 1965 vypracoval MěNV v Ostravě „Plán finančního a materiálního zabezpečení komplexního řešení otázek cikánského obyvatelstva v letech “ V.V. Cikánské obyvatelstvo v Ostravě. In Ostrava: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města 5. Ostrava: Profil, s. 238 – 244. „Program by se měl stát v budoucnu významným přínosem nejen pro Ostravu, ale být také součástí platformy pro širší mezinárodní  spolupráci při řešení romské problematiky,“ říká náměstek primátora Martin Štěpánek. Dlouhodobý program pro inkluzi sociálně vyloučených obyvatel byl slavnostně zahájen 1.února 2012 v Radnici města Ostravy za účasti primátora Petra Kajnara  a náměstka Martina Štěpánka.  <

16 Celoživotní vzdělávání
Na základě dobrovolnosti Můžeme naplňovat s majoritou – od komunitních forem práce k programům „třetího věku“ CŽV sociálně vyloučených dospělých není totožné s obvyklou definicí; ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky je třeba získat důvěru, pak odstranit negramotnost, a potom…

17 Inspirace, informace < < < < <

18


Stáhnout ppt "Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách - s přihlédnutím k potřebám sociálně vyloučených osob Jarmila Burešová."

Podobné prezentace


Reklamy Google