Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady novel zák. č. 56/2001 Sb. a 168/99 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady novel zák. č. 56/2001 Sb. a 168/99 Sb."— Transkript prezentace:

1 Dopady novel zák. č. 56/2001 Sb. a 168/99 Sb.
1) Závažné změny zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel s dopady na financování vozidel – zák. č. 239/2013 Sb., účinnost od 1.ledna 2015 2) Změny v registraci a evidenci vozidel 3) Změny v povinném ručení 4) Úsilí ČLFA o změnu zák. č. 168/99 Sb. Mgr. PaedDr. V. Kejdana

2 Nové postupy při registraci a pojištění vozidel
Konstitutivní zápis provozovatele „Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.“ (§ 2, odst. 15) Pracovní snídaně pro vedoucí představitele členských společností ČLFA – 13. září 2013

3 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel
Poskytování údajů z registru … osobě, která prokáže právní zájem. Právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel (§ 4, odst. 6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel. Pracovní snídaně pro vedoucí představitele členských společností ČLFA – 13. září 2013

4 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel
Ověřené podpisy žádosti a zmocnění Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel musí obsahovat úředně ověřený podpis nebo uznávaný elektronický podpis žadatele (neověří-li totožnost úřad) Plná moc musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. (§ 6, odst. 4 a 6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o zápis Pracovní snídaně pro vedoucí představitele členských společností ČLFA – 13. září 2013

5 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla Rozlišuje se převod (společná žádost dosavadního a nového vlastníka a nového provozovatel) a přechod (žádost nového vlastníka nebo oznámení ÚZSVM). Přechod použitelný pro skončení ZPVP. Ověřené podpisy a zmocnění stejný režim jako v § 6 (§ 8) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele Pracovní snídaně pro vedoucí představitele členských společností ČLFA – 13. září 2013

6 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel
„Vícenásobné převody“ Zapisuje se osoba, která nabyla vlastnické právo jako poslední. Nezapisuje se dealer (bazar) který koupil, aby prodal (dealer, bazar) Nezapisuje se dlužník, který (poté, co koupil) převedl vlastnické právo na věřitele (ZPVP) Dodrží lhůtu 10 dnů. (§ 8, odst. 7 a § 10, odst.3)

7 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel
Správní delikty Pokud fyzická osoba nepožádá o zápis změny vlastníka, zaplatí pokutu do ,- Kč (§ 83) Pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nepožádá o zápis změny vlastníka, zaplatí pokutu do ,- Kč (§ 83a) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila. (§ 84)

8 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel
Přechodná ustanovení Sankce lze uložit pouze za protiprávní jednání, k němuž došlo po účinnosti tohoto zákona. Registrace provedené před účinností zákona jsou registracemi podle tohoto zákona Totéž pro listiny (TP, osvědčení) a pro technické prohlídky, kontrolní nálepky, měření emisí … Zástavní právo do tří let uvést do stavu odpovídajícího skutečnosti (NS?) Řízená zahájená před účinností novely se dokončí podle znění zákona před novelou. Včetně řízení o trvalém nebo dočasném vyřazení z registru. Vozidlo dočasně vyřazené z registru se považuje za vozidlo vyřazené z provozu. Vozidlo trvale vyřazené z registru se považuje za silniční vozidlo zaniklé.

9 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel
Prováděcí předpisy ČLFA se zúčastní prací na vyhlášce. Podrobné postupy, vzory podání … Vyhlášky by měly nabýt účinnosti spolu se zákonem. Pracovní skupina zahájí činnost koncem září 2013, vyhlášky platné v polovině roku 2014. Zástupci ČLFA se prací na vyhlášce č. 243/2001 Sb., o registraci zúčastní.

10 Změny v povinném ručení
Přerušení pojištění Je-li předpokládáno v pojistné smlouvě Pojistník musí prokázat, že vozidlo bylo vyřazeno z provozu (Původní návrh je registrováno, musí být pojištěno) (§ 3)

11 Změny v povinném ručení
Flotilové pojištění Lze pojistit více vozidel, je-li týž vlastník nebo provozovatel, je-li pojistný zájem (je poskytnuta finanční služba, vlastník, provozovatel a pojistník v jednom koncernu (§ 3)

12 Změny v povinném ručení
Zánik pojištění odpovědnosti Zánik vozidla. Dnem zániku je totožný se dnem zápisu zániku v registru. Nelze-li žádost podat, je takovým dnem ten, ve kterém nastala nevratná změna znemožňující provoz vozidla (§ 12, odst. 3)

13 Změny v povinném ručení
Evidence pojištění odpovědnosti Povinnost vlastníka vozidla požádat o vyřazení vozidla z registru do 14 dnů od zániku pojištění (§ 15, odst. 5)

14 Změny v povinném ručení
Příspěvek do Garančního fondu Původní návrh stanovit lhůtu pro uplatnění nároku na zaplacení nebyl přijat. Původní text „bylo provozováno v rozporu s tímto zákonem“ je nahrazen textem „byla porušena povinnost podle § 1 odst. 2“. (§ 24c)

15 Úsilí ČLFA o změnu zák. č. 168/99 Sb.
Bránit se novým návrhům: Nezakazovat „otevřené flotily“, nepojišťovat „nevozidla“, nekrátit lhůty pro oznámení změny vlastníka, neprokazovat změnu zápisem v registru, nebránit sezónnímu vyřazení … Přidat vlastní návrhy: Zásadní: Nepřipustit „přílepek“ a novelizovat celý zákon = ne vlastník, ale provozovatel Dílčí: Uzákonit povinnost ČKP sdělovat vlastníkům stav a průběh pojištění (podle VIN), upřesnit případy zániku pojištění (§ 12), upravit (zrušit) § 24c K tomu jednání: MF (příslušný odbor - Přikryl, Čechová), náměstek ministra Urban, poslanci Hospodářský výbor a Podvýboru pro dopravu (Baštýř, Šídlo, Huml …), ministr – předseda LRV Mlsna ČKP, ČAP Pokračujeme: Veřejný ochránce práv Viceguvernér ČNB

16 Dopady novel zák. č. 56/2001 sb. a 168/99 Sb.
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dopady novel zák. č. 56/2001 Sb. a 168/99 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google