Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historické Stavby v Uhříněvsi Autoři: Eliška Křížová a Dominika Kašová Zdroje:www.wikipedie.cz, www.uhrineveska.farnost.cz, MENU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historické Stavby v Uhříněvsi Autoři: Eliška Křížová a Dominika Kašová Zdroje:www.wikipedie.cz, www.uhrineveska.farnost.cz, MENU."— Transkript prezentace:

1

2 Historické Stavby v Uhříněvsi Autoři: Eliška Křížová a Dominika Kašová Zdroje:www.wikipedie.cz, www.uhrineveska.farnost.cz, MENU

3 • Kostel Všech svatých Kostel Všech svatých • Židovský hřbitov Židovský hřbitov • Zámek Zámek • ZŠ Bří. Jandusů ZŠ Bří. Jandusů • Otázka č. 1 Otázka č. 1 • Otázka č. 2 Otázka č. 2 • Otázka č. 3 Otázka č. 3

4 Uhodnete v jakém století byly první zmínky o kostelu Všech svatých? • A) v 17. století A) v 17. století • B) v 14. století B) v 14. století • C) v 11. století C) v 11. století menu Otázka č. 3

5 Co tvoří jádro zámecké budovy ? A)Panský důmPanskýdům B)JízdárnaJízdárna C)ZbrojírnaZbrojírna menu Otázka č. 4

6 Uhodnete kdy byl položen zákl. kámen ZŠ Bří Jandusů ? A)V roce 1715V roce 1715 B)V roce 1905V roce 1905 C)V roce 1882V roce 1882 menu konec

7 Uhodli byste z jakého roku je nejstarší náhrobek? A.Z roku 1766Z roku 1766 B. Z roku 1719Z roku 1719 C.Z roku 1650Z roku 1650 menu Otázka č. 2

8 • BOHUŽEL TATO ODPOVĚD´ NENÍ SPRÁVNĚ. ZPĚT NA OTÁZKU Č. 1 POKRAČOVAT NA OTÁZKU Č. 2

9 Tato odpověd´ je správná POKRAČOVAT NA OTÁZKU Č. 3

10 Kostel Všech svatých Prvé zmínky o uhříněveské faře a kostelu se vyskytují od 14. století, kdy byl patronem kostela klášter Matky Boží sv. Jana Jeruzalémského (Johannitů, maltézů) v Praze. Po husitských válkách se ocitla Uhříněves v rukou utrakvistických. Po bitvě bělohorské bylo panství uhříněveské, dosud náležející Smiřickým, prodáno knížeti Karlu z Liechtenštejna: Liechtenštejnové se tak stali i patrony kostela. Od roku 1624 je fara opět spravována kněžími katolickými, z nichž nejvýznamnějším se stal Václav Jan Nep. Cžipa, který v Uhříněvsi působil v letech 1731–1773 (!). Tento horlivý kněz se zasloužil o stavbu nynějšího kostela. Přednesl osobně ve Vídni žádost k vrchnosti, aby dovolila buďto dosavadní velmi malý kostel rozšířit, nebo vystavět od základů nový. Vévodkyně Marie Terezie Savojská z rodu Liechtenštejnů svolila nejen k tomu, aby se ze zádušních peněz stavěl nový chrám, ale slíbila na svůj náklad vystavět věž. Nakonec byla však ponechána spodní část věže původní a pouze přistavěn hořejšek. S novou stavbou kostela dle plánů říčanského stavitele Tomáše Budila se začalo roku 1740; dokončen byl o tři roky později MENU Pokračovat na: židovský hřbitov

11 Židovský Hřbitov Nejstarší písemné záznamy o židovské obci v Uhříněvsi pocházejí z roku 1670. Hřbitov byl založen nejpozději na začátku 18. století, výrazně rozšířen před polovinou 19. století. Pohřby se zde konaly do 2. světové války, kdy zdejší židovská komunita zanikla. Hřbitov má plochu 3302 m2 a dochovalo se na něm cca 300 náhrobků, nejstarší z roku 1719. Severní část je prázdná, nikdy nebyla k pohřbívání používána. V jižní části hřbitova chátrá hrobnický domek (čp. 57) postavený před polovinou 19. století. V márnici se uchovaly zbytky hebrejských nápisů. Hřbitovní zeď spolu s Komenskou brankou byla opravena částečně na počátku 21. století, na větší rekonstrukci hřbitov zatím čeká. Památka je ve správě Matana a.s.. MENU Pokračovat na: zámek zámek

12 Zámek Jádro zámecké budovy tvoří bývalý panský dům (1591) Jaroslava Smiřického. Liechtensteini jej vlastnili od roku 1623. Švédové tuto budovu roku 1639 (již jakož to zámek) vypálili, byl ale záhy opraven. Současný vzhled zámečku vychází z přestavby Janem A. z Liechtensteina roku 1711. MENU Pokračovat na: ZŠ. Bří. Jandusů ZŠ. Bří. Jandusů

13 Krátká historie Základní škola nám. Bří Jandusů má mnoholetou tradici. Byla pojmenována po Jaroslavu a Františku Jandusových, kteří byli bojovníci proti fašismu a předváleční činovníci dělnického hnutí. Základní kámen byl položen již v roce 1882 a vyučování začalo v září 1884. Od té doby se mnohé změnilo a dnes zde stojí moderní škola s nově přistavenou budovou, krásnou tělocvičnou a víceúčelovým sportovním areálem s umělým povrchem. tradici Poloha školy, dopravní dostupnost Škola se nachází v městské části Praha 22 – Uhříněves (výpadovka směr Říčany). Škola stojí v blízkosti zastávek autobusů MHD (cca 10 minut z Hájů a 20 minut z Depa Hostivař), pro děti není problém se k nám bezpečně dopravit. Velikost školy, učitelský sbor Škola má 21 tříd a v současné době jí navštěvuje 440 žáků (cca 23 žáků na třídu). Ve škole působí mnoho mladých, ale zkušených pedagogů (průměrný věk je 39 let). Hlavně díky nim se daří do hodin zavádět moderní metody výuky a vychovávat vzdělané žáky se zdravým sebevědomím.pedagogů Školní vzdělávací program Od školního roku 2005/2006 jsme začali v prvních a šestých třídách vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) "Věřit si a znát", v jehož rámci vyučujeme anglický jazyk již od první třídy. Od roku 2009/2010 vyučujeme podle vlastního ŠVP ve všech ročnících. V sedmé třídě si mohou žáci zvolit 2. cizí jazyk (Nj). Sportovní areál V klidné části za hlavní budovou školy se nachází víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem a atletickou dráhou (velké hřiště 40 x 20 m, malé hřiště 30 x 16 m, tréninkové hřiště na tenis). Ve škole je krásná tělocvična velikosti basketbalového hřiště obložená ve dřevě. víceúčelový sportovní areál Učebny Škola má 10 odborných učeben, 5 interaktivních tabulí a 2 počítačové učebny. Téměř všechny kabinety učitelů jsou taktéž vybaveny touto technikou. V půdních prostorách školy byly dostavěny tři učebny: Odborná učebna Hv a zkušebna DPS Jiskřička, kmenová učebna a klubovna. MENU Pokračovat na: KONEC

14 KONECKONEC D oufáme, že jste si zapamatovali něco z historie Uhříněveských historických staveb.

15 Dominika Kašová: Obrázky Eliška Křížová: Informace Eliška Křížová a Dominika Kašová : Otázky


Stáhnout ppt "Historické Stavby v Uhříněvsi Autoři: Eliška Křížová a Dominika Kašová Zdroje:www.wikipedie.cz, www.uhrineveska.farnost.cz, MENU."

Podobné prezentace


Reklamy Google