Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hrad (cizojazyčně a odborně též kastel)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hrad (cizojazyčně a odborně též kastel)"— Transkript prezentace:

1 HRADY ČESKÉ REPUBLIKY Černobílé LETECKÉ SNÍMKY jsou pořízené Z ROKU 1930

2 Hrad (cizojazyčně a odborně též kastel)
je opevněné feudální sídlo vystavěné většinou v rozmezí 12.–16. století. Ve spojení „raně středověký hrad“ označuje raně středověká hradiště. Největším hradem v České republice a zároveň jedním z největších hradů na světě je Pražský hrad. Krak des Chevaliers, největší z křižáckých hradů na Blízkém východě. - příklad koncentrického hradu Pražský hrad

3 Typy hradů Hrad přechodného typu – skupina hradů na rozhraní mezi raně středověkými hradišti a vrcholně středověkými hrady. Vznikaly obvykle v první polovině 13. století, kdy představovaly dočasnou náhradu za plnohodnotné královské hrady. Typické je pro ně valové opevnění, ale val je na rozdíl od hradišť tvořen pouze náspem a čelní kamennou zdí. Příkladem jsou např. Angerbach u Kožlan a Hlavačov u Rakovníka v Přemyslovském loveckém hvozdu, Tachov, Týnec nad Sázavou. Hrad s obvodovou zástavbou – rozměrný, obvykle vícedílný typ královského hradu rozvíjený od 13. století. Hradní budovy tvořily některými svými stranami součást opevnění. Hrady obvykle mívaly jednu nebo více věží bez schopnosti flankování. / boční palba / Od poloviny 13. století se součástí hradu stává také donjon. / typ věže – obytná i útočištná / např. Křivoklát, Jindřichův Hradec, Osek, Bezděz, Příběnice.

4 Hrad bergfritového typu – patří sem jednoduché stavby zejména šlechtických rodů jako například hrad Zbiroh, u kterých stávala v čele hradu útočištná věž – bergfrit, která sloužila jako poslední útočiště obránců hradu. Proto byla převážně přístupná pouze po můstku nebo žebříku, který obránci mohli snadno odstranit. Je to základní typ šlechtického hradu 13. a 14. století. Příklady: Zvíkov, Hasištejn, Krašov (bergfrit nahrazen věžicí), Kokořín, Šelmberk, Skalka (hrad a zámek ve Vlastislavi) Hrad kastelového typu – hrad s pravidelným půdorysem (obvykle čtvercový nebo obdélníkový), s větším počtem věží a obvodovou zástavbou. V Čechách rozlišujeme francouzský kastel a domácí středoevropský kastel. Např: zřícenina hradu Týřova; Konopiště. V Čechách nejčastěji jako městský - Písek, Kadaň. Hrad s plášťovou zdí – typ bezvěžového hradu, u něhož je hlavním obranným prvkem silná plášťová zeď s průběžným ochozem, za níž jsou skryty budovy hradu. Typickým příkladem jsou hrady Lanšperk a Košumberk. Vodní hrad – hrad s obvodovými zdmi obklopenými příkopy, naplněnými vodou. Tyto sloužily jako obranný prvek. Byly typicky stavěny v rovinatém terénu. Příklady: Švihov, Blatná, Okoř, Loevestein v Nizozemí.

5 Vývoj hradu v zemích Koruny České
hradiště nebo-li hradiska území opevněné pomocí zemního valu dřevěná palisáda kamenná plenta - na sucho postavená zeď předsazený příkop do prostoru hradiště se vcházelo branou členění na více prostor, kdy na nejchráněnějším místě se nacházela akropole se sídlem majitele. Rozeznáváme: dle osídlení - hradiště útočištná, která sloužila jako místo obrany v případě nouze bez trvalého osídlení, - trvale osídlená, která mohla dosáhnout až rozměrů prvotních měst; - umístnění - výšinná, nížinná, blatná a ostrožná

6 KDO HRADY STAVĚL? Jako první kamenné hrady začal stavět
panovník, následovala církev a pak i šlechta od nejvyšší po nejnižší. Jako poslední staví hrady (pevnosti) města. Jako první se staví donjonové typy, pak královské a církevní kastelové následované bergfritovými typy současně s menšími pevnostními stavbami nižší šlechty - tvrzemi. V pozdním 14. a na počátku 15.st. je i u nás patrná stavba zámku, kdy palác není stavěn na nejchráněnějším místě, ale dostává se do přední linie (Točník, Nový hrad u Kunratic, Krakovec). Tento vývoj byl přerušen husitskými válkami, kdy v reakci na vojenské události a masivní nasazení střelných zbraní dochází k různým úpravám – tvrze a hrady se stavějí výše v nedostupném terénu, začíná vývoj prvních dělostřeleckých věží a bašt až po znovuzavedení zemních valů jako prvních v Evropě.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5. picsearch. com [online]. [cit. 1
NEUVEDENO, Neuvedeno. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDENO, Neuvedeno. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: + staré fotografie hradů a zámků ČR – ofoceno z pohlednic


Stáhnout ppt "Hrad (cizojazyčně a odborně též kastel)"

Podobné prezentace


Reklamy Google