Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ischemie GIT H.Mírka, J. Ferda KZM LF UK a FN, Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ischemie GIT H.Mírka, J. Ferda KZM LF UK a FN, Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Ischemie GIT H.Mírka, J. Ferda KZM LF UK a FN, Plzeň

2 Anatomie. Tr. coeliacus (do D2). AMS (do lienální flexury). AMI (do rekta). V. portae Spotřeba krve (% srdečního výdeje). v klidu 20 % (z toho 2/3 sliznice). po jídle až 35 %. v kritickém stavu jen 10 % Anastomozy. D 2/3 - arkáda Rio Branco. lienální flexura - arkáda Riolani. mezosigmoideum - arkáda Drumondi. žilní anastomozy Lienální flexura - jen 1 stupeň arkád Ascendens -řídké terminální větve -náchylné ke spasmům

3 Etiologie ischemie. Arteriální okluze - trombóza - embolie - disekce - vaskulitidy - stav po výkonech na aortě. Venózní okluze - trombóza - flebitida. Mechanické příčiny - strangulace - distenze lumen (ileus, náplň). Zánět - pankreatitida, apendicitida, divertikulitida …. Redukce průtoku, vasospasmus - srdeční selhání - šok - drogy, léky Klidový stav Septický šok

4 Klasifikace Akutní - arteriální (60-70 %) - embolizace - trombóza - venózní (5-10 %) - neokluzivní (20-30 %) Chronická - okluzivní - neokluzivní Klinika je obvykle nespecifická ! Akutní - bolest - zpočátku chudý klinický nález - distenze - peritoneání dráždění - krvácení do GIT Chronická - bolest (postprandiální) - hubnutí - malnutrice - nausea, zvracení - průjem, zácpa

5 Patofyziologie Redukce perfúze Stádia I. reverzibilní ischemická enteritida/kolitida (slizniční nekróza, ulcerace, hemorhagie) II. nekróza submukózy a svalové vrstvy (v případě parciální reparace striktury) III. kompletní nekróza stěny (vysoká mortalita) Nekróza stěnyZánět snížení přísunu kyslíku vyplavení mediátorů zánětu porušení slizniční bariéry reperfúze Peritonitida Sepse Šok … bakeriémie toxikémie perforace

6 Reperfúzní syndrom

7 Význam zobrazovacích metod - vyloučení jiné příčiny obtíží - nespecifické známky, které mohou nasměrovat dif. dg. - vyloučení jiné příčiny obtíží - postižení větších cév - změny ve střevní stěně - vhodná jako metoda první volby - komplexní posouzení cév i střevní stěny - posouzení cév u chronických stavů - nejpřesnější posouzení cévních struktur - možnost navázání intervenčním výkonem RTG USG CT MRI DSA

8 Akutní ischemie - incidence 100/1 mil. obyvatel/rok - 1-2 % NPB - v 85 % případů postižení AMS

9 Střevo je schopné po dobu 12 hodin kompenzovat 75 % redukci průtoku - po 12 hodině stoupá mortalita (12-24 hod. - 44 %; >24 hod. - 72 %)* - pokrok v medicíně zlepšil prognózu především u netransmurálních ischemií Predispozice - věk >60 let - atheroskleróza - onemocnění aorty a výkony na aortě - šokový stav, hypovolémie, sepse - drogy a léky (kokain, digitalis) - zvýšená koagulace - dehydratace * Boley et al. Surgery 1977

10 Prostý snímek Neg. nález nevyloučí ischemii Neodhalí časné změny Nálezy jsou nespecifické Akutní ischemie - ileózní stav - pneumatóza stř. stěny - plyn v portálním řečišti

11 Ultrasonografie Detekce stenózy/okluze větší tepny Detekce portální trombózy Změny ve střevní stěně (zesílení, absence toku, ztráta vrstvení, plyn)

12 CT (MDCT) Dvoufázové MDCT umožňuje posoudit spolehlivě tepny i žíly (od 16 D) Akutní arteriální obstrukce Trombóza nebo embolie tepny Hypoperfúze postižené oblasti Zesílení stěny, hemorhagie Zeslabení stěny s obrazem ileu Střevní pneumatóza Plyn v portálním řečišti Trombóza AMS - „vlhká“ ischemie známky nekrózy

13 Nejč. lokalizace embolu: 3-10 cm za ústím, v ústí jen 15 % Embolizace za úroveň 1. jejunální větve, „bledá“ ischemie

14 Střevní pneumatóza a plyn v portálním řečišti jsou samy o sobě nespecifické příznaky nekorelují přesně s rozsahem ischemie (transmurální v 78 %, smrt v 56 % případů*) Neokluzivní ischemie *Wiesner et al,, AJR 2001; 177: 1319-1323 - bez známek tepenné obstrukce

15 Dif. dg.: - ischemie - infekce - iatrogenní - trauma - kortikoterapie - chemoterapie - COLD … HO malignita a kortikoterapie, chemoterapie

16 - trombóza žil (hlavní kmeny, arkády) - zesílení střevní stěny - pneumatóza - zamlžení mezenteria Trombóza portálního řečiště Trombofilní stav, tromboza žil střevních arkád

17 Sekundární ischemie při zaškrcení cév - stragulace - volvulus - inkarcerace - invaginace

18 Chronická ischemie - incidence 20-40/1 mil. obyvatel/rok - 1 % případů algického břišního syndromu - dlouhodobá částečná kompenzace kolaterálami

19 Chronický mezenteriální uzávěr (inkompletní) Stenóza, uzávěr (2 tepny) Trombóza Ak. ischémie ↑ potřeby O 2 Intermitentní ischémie Úprava -bolesti po jídle -intermitentní poruchy pasáže -střídání zácpy a průjmů -malabsorbce, malnutrice

20 DSA - možnost navázat terapeutickým zákrokem

21 Chronická ischemická kolitida - otisky palce - stenózy (fibróza) -nejčastěji levá část tračníku -otok sliznice -fibrinové nálety -striktury -sekundární infekce -progrese do transmurální nekrózy

22 CT - změny na přívodných tepnách - zesílení střevní stěny - stenóza lumen - cévní zkraty - angiodysplazie

23 Změny na přívodných tepnách nemusí být vždy patrné

24 Peforace GIT H.Mírka, J. Ferda KZM LF UK a FN, Plzeň

25 Patofyziologie, etiologie Perforace Infekční peritonitida Únik obsahuChemická peritonitida Sepse, šok, MODS…. onemocnění stěny - vředová choroba - divertikulóza - zánět - ischemie - nádor - obstrukce. iatrogenní perforace - insuficience anastomozy - endoskopie….. normální pooperační stav. trauma - cizí těleso - bodné i tupé trauma

26 Význam zobrazovacích metod - metoda první volby - až 30 % perforací nelze detekovat - lze zachytit PNP a změny ve stěně - nejméně spolehlivá - nejpřesnější metoda - odhalí drobné a kryté perforace - komplexní posouzení břicha a hrudníku RTG USG CT

27 Perforace jícnu -iatrogenní (50 %) -cizí těleso -trauma -žíravina -zvýšení tlaku v lumen (Boerhaaveův sy …) -zánět, nádor

28 -zesílení stěny -extramurální plyn (mediastinum, krk, pleur. dutiny) -kolekce tekutiny v mediastinu -fluidothorax (dolní jícen vlevo, střední jícen vpravo) -extravazace KL

29 RTG -pneumoperitoneum. pod bráničními oblouky. kolem lig teres. v Morissonově prostoru. kolem úponů bránice -pneumoretroperitoneum. duodenum. ascendens. descendens. sigma. rektum (pneumomediastinum) -emfyzém břišní stěny Perforace ostatních částí trávicí trubice toto není PNP

30 USG - mezi játry a stěnou břišní -při kompresi mizí -při přetočení se přesouvá -patologie střevní stěny Na zádech Na levém boku Bez komprese Lehká komprese Silná komprese

31 CT -pneumoperitoneum (za přední břišní stěnou) -pneumoretroperitoneum -emfyzém břišní stěny -plyn v mezenteriu -defekt stěny GIT -kumulace plynu v blízkosti místa perforace -tekutinová kolekce

32 Perforace divertiklu sigmatu, pneumoretroperitoneum, pneumomediastinum, emfyzém stěny břišní

33 PNP bez perforace GIT -průnik plynu z jiných oblastí. mediastinum. pleurální dutina. vnitřní genitál u žen -peritonitida -průnik přes břišní stěnu. punkce. peritoneální dialýza. penetrující trauma … - pooperační PNP Dislokace žlučového stentu

34 www.radiologieplzen.eu


Stáhnout ppt "Ischemie GIT H.Mírka, J. Ferda KZM LF UK a FN, Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google