Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revitalizace brownfield jako inteligentní volba růstu v USA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revitalizace brownfield jako inteligentní volba růstu v USA"— Transkript prezentace:

1 Revitalizace brownfield jako inteligentní volba růstu v USA
Pavel Břichnáč Martina Kynčlová

2 Co jsou to Brownfields? staré, nevyužívané nebo ekonomicky nedostatečně efektivně využívané průmyslové a logistické zóny komerční či obytné objekty v kompaktně zastavěných územích a zemědělské, vojenské i další plochy a budovy ve „volné“ krajině problém a překážka pro další rozvoj obcí, měst i regionů ekologicky zatížené (toxické látky, kontaminace vody a půd, černé skládky odpadů) investoři odmítají do těchto území vstupovat - obavy z vysokých nákladů spojených se sanací starých ekologických zátěží a s předinvestiční přípravou pozemků

3 Příčiny vzniku Brownfields
hl. příčinou restrukturalizace ekonomiky přesun pracovních sil primér → sekundér, sekundér → terciér → krach firem využívající areály dnešních brownfields, chátrání krach firem jednoho oboru v daném regionu působí na další kumulativním efektem, a tak při transformaci hospodářství upadá stále více firem, dokud se nevytvoří rovnováha

4 5 možností jak revitalizovat BF
Majetkové vypořádání pozemků a darování či prodej za symbolickou cenu firmám, které se zaváží, že území zrenovují. Znevýhodnění staveb na zelené louce (greenfield) např. zvýšením poplatků, které by byly přímo určeny na náklady spojené s přestavbou BF Zlepšení dopravní dostupnosti vybudováním hustší dopravní sítě. Odměňování všech, kdož se podílí na výstavbě kompaktních sídel. Přenesení některých kompetencí státu na regionální úroveň samosprávy.

5 Základní kritéria pro vyhodnocování projektů
ekologické kritérium a veřejné zdraví (vzduch, voda, zdraví) krátko a dlouhodobá ekonomická nákladnost (těžké odhadnutí nákladů, nejisté vrácení investic) reakce vlády (starostové ve městech X na vesnicích) reakce odborníků a veřejnosti (↑ významu „volné“ krajiny, únik před hlukem města, menší stres) morální posouzení (odkaz dalším generacím) časová přizpůsobivost (včasná rozhodnutí)

6 Situace v ČR i v ČR BF problém: 2003 - 1300 BF (USA 1998 - 384 000)
staré, zdevastované a dlouhodobě nevyužívané průmyslové zóny v urbanizovaném území (* restrukturalizací průmyslu) chátrající administrativní objekty ve vnitřních zónách měst „obytné“ brownfields (staré domy, vybydlování) zdevastované a dlouhodobě nevyužívané objekty a pozemky, které jsou v blízkosti železniční dopravní cesty v majetku ČD armádní brownfields, zemědělské brownfields, pozůstatky ukončené důlní činnosti a těžby nerostných surovin největší partneři obcí v oblasti revitalizace brownfields: MMR ČR, MŽP ČR, CzechInvest

7 Použité zdroje: 1. GREENBERG, M., LOWRIE, K., MAYER, H., MILLER, T., SOLITARE, L. (2001): Brownfield redevelopment as a smart growth option in the United States. The Environmentalist 21, č. 2, str 2. GREMLICA, T., ŠTÍPKOVÁ, R., NOVÁK, J. (2003): Revitalizace „brownfields“ v obcích ČR metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů. [ – ]


Stáhnout ppt "Revitalizace brownfield jako inteligentní volba růstu v USA"

Podobné prezentace


Reklamy Google