Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revitalizace brownfield jako inteligentní volba růstu v USA Pavel Břichnáč Martina Kynčlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revitalizace brownfield jako inteligentní volba růstu v USA Pavel Břichnáč Martina Kynčlová."— Transkript prezentace:

1 Revitalizace brownfield jako inteligentní volba růstu v USA Pavel Břichnáč Martina Kynčlová

2 Co jsou to Brownfields?  staré, nevyužívané nebo ekonomicky nedostatečně efektivně využívané průmyslové a logistické zóny  komerční či obytné objekty v kompaktně zastavěných územích a zemědělské, vojenské i další plochy a budovy ve „volné“ krajině  problém a překážka pro další rozvoj obcí, měst i regionů  ekologicky zatížené (toxické látky, kontaminace vody a půd, černé skládky odpadů)  investoři odmítají do těchto území vstupovat - obavy z vysokých nákladů spojených se sanací starých ekologických zátěží a s předinvestiční přípravou pozemků

3 Příčiny vzniku Brownfields  hl. příčinou restrukturalizace ekonomiky  přesun pracovních sil primér → sekundér, sekundér → terciér  → krach firem využívající areály dnešních brownfields, chátrání  krach firem jednoho oboru v daném regionu působí na další kumulativním efektem, a tak při transformaci hospodářství upadá stále více firem, dokud se nevytvoří rovnováha

4 5 možností jak revitalizovat BF 1. Majetkové vypořádání pozemků a darování či prodej za symbolickou cenu firmám, které se zaváží, že území zrenovují. 2. Znevýhodnění staveb na zelené louce (greenfield) např. zvýšením poplatků, které by byly přímo určeny na náklady spojené s přestavbou BF 3. Zlepšení dopravní dostupnosti vybudováním hustší dopravní sítě. 4. Odměňování všech, kdož se podílí na výstavbě kompaktních sídel. 5. Přenesení některých kompetencí státu na regionální úroveň samosprávy.

5 Základní kritéria pro vyhodnocování projektů  ekologické kritérium a veřejné zdraví (vzduch, voda, zdraví)  krátko a dlouhodobá ekonomická nákladnost (těžké odhadnutí nákladů, nejisté vrácení investic)  reakce vlády (starostové ve městech X na vesnicích)  reakce odborníků a veřejnosti ( ↑ významu „ volné“ krajiny, únik před hlukem města, menší stres)  morální posouzení (odkaz dalším generacím)  časová přizpůsobivost (včasná rozhodnutí)

6 Situace v ČR  i v ČR BF problém: 2003 - 1300 BF (USA 1998 - 384 000)  staré, zdevastované a dlouhodobě nevyužívané průmyslové zóny v urbanizovaném území (* restrukturalizací průmyslu)  chátrající administrativní objekty ve vnitřních zónách měst  „obytné“ brownfields (staré domy, vybydlování)  zdevastované a dlouhodobě nevyužívané objekty a pozemky, které jsou v blízkosti železniční dopravní cesty v majetku ČD  armádní brownfields, zemědělské brownfields, pozůstatky ukončené důlní činnosti a těžby nerostných surovin  největší partneři obcí v oblasti revitalizace brownfields: MMR ČR, MŽP ČR, CzechInvest

7 Použité zdroje: 1. GREENBERG, M., LOWRIE, K., MAYER, H., MILLER, T., SOLITARE, L. (2001): Brownfield redevelopment as a smart growth option in the United States. The Environmentalist 21, č. 2, str. 129-143. 2. GREMLICA, T., ŠTÍPKOVÁ, R., NOVÁK, J. (2003): Revitalizace „brownfields“ v obcích ČR metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů. [http://www.ekopolitika.cz/default.php – 5.12.2006]


Stáhnout ppt "Revitalizace brownfield jako inteligentní volba růstu v USA Pavel Břichnáč Martina Kynčlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google