Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Stručný přehled československého a českého sociálního pojištění v historickém kontextu Prof. JUDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Stručný přehled československého a českého sociálního pojištění v historickém kontextu Prof. JUDr."— Transkript prezentace:

1 Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Stručný přehled československého a českého sociálního pojištění v historickém kontextu Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

2 Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Reformou se řeší problémy Reforma 1924 řešila: •Dědictví Rakousko-Uherska •Revoluční události po 1. světové válce

3 Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Sociální pojištění v Rakousko- -Uhersku bylo oportunistické Vzniklo postupně jako reakce na dobové problémy: •Chudých bylo příliš mnoho a stát musel nutit výdělečně činné, aby se o sebe postarali v nemoci. •Ochrana při pracovních úrazech podle občanského zákona byla nedostatečná. •Dělnické svépomocné pokladny měly peníze a financovaly aktivity socialistů. •Mzdy byly nízké a bylo nutno zapojit zaměstnavatele do financování zvýšených sociálních nákladů. •Soukromí úředníci si vynutili zacházení jako pro státní zaměstnance. Bylo kusé, nesystémové a neodpovídalo potřebám – sociální demokraté jej odmítali jako protidělnické.

4 Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Proč zákon o sociálním pojištění po 1. světové válce? •Revoluční události po 1. světové válce –Vysoká nezaměstnanost revolucionalizovala demobilizované vojáky – demonstrace, průvody – v té době taky vznikla komunistická strana –Muselo se něco dělníkům nabídnout – ochrana sociálním pojištěním •Bylo třeba –Transformovat habsburské dědictví –Řešit dluhy nemocenských pokladen –Zrovnoprávnit skupiny zaměstnanců •Řešení bylo v sociální reformě – věcné a organizační

5 Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Politická reakce a dohoda •1920: všechny parlamentní skupiny podávaly své návrhy na reformu a nemohly se shodnout. •1921: poslanci pochopili, že reforma sociálního pojištění je věcí odbornou – pověřili vládu. •Odborná komise při ministerstvu práce pracovala 2 roky. •1923: návrh je předložen k politické diskusi v poslanecké sněmovně. •1924: návrh je bez velkých změn přijat jako produkt všech parlamentních stran. •Z TÉTO ZKUŠENOSTI SE MŮŽEME POUČIT I DNES.

6 Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Výhoda, že jsme měli vlastní školu sociálních myslitelů •Čeští ekonomové uznávali nezbytnost sociálních podmínek pro ekonomický rozvoj (Bráf, Engliš). •Karel Engliš (1916) zveřejnil svou představu o moderní sociální politice. •Na právnické fakultě vychoval mnoho odborníků (Winter, Hendrich, Brabec, Janoštík, Riedl a další). •V Rakousko-Uhersku vyrostla generace zdatných českých administrátorů (Grubner, Gallas, Odstrčil). •Na Karlově univerzitě prof. Schöenbaum založil pojistně matematickou výuku. •Při MPS vznikl Sociální ústav jako odborná platforma.

7 Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Přínosy nové úpravy •Poprvé na světě sjednotila věcný rozsah sociálního pojištění pro dělníky. •Byl vytvořen jednotný systém dělnického veřejnoprávního pojištění pro všechna hlavní pojistitelná sociální rizika – kromě úrazového pojištění. •Komplexní ochrana – dávky na různá stadia zvýšených nákladů, ztráty nebo omezení výdělku pro nemoc, pro invaliditu a stáří. •Jako první respektoval individuální potřeby pojištěnců. •Sjednocoval správu – byl vytvořen nový a samosprávný veřejnoprávní ústav (Ústřední sociální pojišťovna). •Zavedl zvláštní pojišťovací soudnictví a trestní odpovědnost povinných fyzických osob (zaměstnavatelů a jejich odpovědných zaměstnanců).

8 Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Originální řešení inspirací pro současnost •Úhrada nákladů na zdravotní služby jako sociální služba nemocenského pojištění – ke snížení nákladů systému. •Úprava nároků na invalidní důchod byla na svou dobu velmi moderní. •Starobní důchod byl konstruován jako presumovaná invalidita ve věku 65 let. •Výše starobního důchodu byla konstruována podle invalidního důchodu – jako presumovaná invalidita.

9 Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Nedostatky přijaté úpravy, kterých bychom se měli vyvarovat •Nesjednotily se úpravy pro všechny výdělečně činné osoby a všechna odvětví sociálního pojištění – to se stalo až v roce 1948 zákonem o národním pojištění. •Organizační spojení nemocenských pokladen a sociální pojišťovny bylo příliš volné a působilo později problémy. •V jednotlivostech se podporovalo „prorůstání“ sociálního pojištění se sociálním zaopatřením. •Nežádoucím způsobem se směšovaly nároky různé povahy a různé zdroje, což vedlo k neprůhlednosti celého systému a účinnosti jednotlivých dávek.

10 Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Poučení pro přítomnost •Sociální pojištění musí být reformováno shodnou politickou vůlí napříč politickým spektrem. •Návrh musí připravit odborníci a musí na něj mít čas. •Nutno zachovat průhlednost systému a nesměšovat sociální pojištění se státním zaopatřením. •Panovalo obecné přesvědčení, že bez individualizované informace nelze řádně spravovat invalidní a starobní pojištění.


Stáhnout ppt "Konference ČSSZ k 80 letům sociálního pojištění, 2004 Stručný přehled československého a českého sociálního pojištění v historickém kontextu Prof. JUDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google