Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BHÁRAT GANRÁDŽA - INDIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BHÁRAT GANRÁDŽA - INDIE."— Transkript prezentace:

1 BHÁRAT GANRÁDŽA - INDIE

2 Oficiální název V češtině: Indická republika
V angličtině: Republic of India V hindi: Bhárat Ganrádža

3 Základní údaje Indie je federativní republika v čele s prezidentem
Hlavní město je Nové Dillí Rozprostírá se v jižní Asii Je asi 42x větší než ČR Je sedmou největší zemí světa Je 2. nejlidnatější stát po Číně, žije zde 105x více obyvatel jak v ČR Má 16 úředních jazyků z nichž nejvýznamnější je hindština 3. nejužívanější jazyk na světě a angličtina

4 Poloha Indie se rozkládá na poloostrově Přední Indie, přilehlé části asijské pevniny a na ostrovech Andamany a Nikobary v Bengálském zálivu a na Lakadivách ležících v Arabském moři. Je těžké mluvit o Indii jako o jednom celku, neboť existují 1000 různých Indií. Rozmanitost tohoto koutu světa je umocněna obrovskou lidnatostí. Na severních hranicích Indie se nachází pohoří Himaláje a Karakorum. Nejvyšší horou Indie je Čogori m n. m.

5 Podnebí Od prosince do března vanou z Himalájí na jih studené větry, které způsobují mírné a suché zimy. Jižní a západní oblasti však zůstávají horké a vlhké. V dubnu a květnu se převládající směr větru mění a do Indie proudí teplejší vzduch od jihu. Toto nejteplejší období roku je velmi suché, přičemž denní teploty dosahují až 40°C. Cenná vláha přichází až s letními monzunovými dešti. Když monzun, trvající obvykle od června do září, nepřijde, postihuje Indii sucho a hlad. Největší množství srážek bylo zaznamenáno na severovýchodě země v Asámu a na jihozápadním pobřeží (4000mm). V říjnu a listopadu větry znovu mění směr a někdy s sebou přinášejí tropické cyklony. Z tohoto důvodu je nejpříhodnější doba pro cestování právě období od prosince do března.

6 Hospodářství Indie je rozvojovou zemědělsko-průmyslovou zemí s velkým přírodním bohatstvím, ale také zahraničním dluhem 2/3 práceschopného obyvatelstva pracují v zemědělství. Drobní rolníci jsou příliš chudí na to, aby se mohli dovolit umělá hnojiva nebo strojní vybavení. Zemědělství stále ohrožují povodně a sucha V sušších oblastech se daří pšenici. Indie je největším světovým producentem čaje, juty, prosa a podzemnice olejné. Na vývoz se na plantážích také pěstuje cukrová třtina, káva, bavlna, tropické ovoce, tabák, koření a kaučuk. Indie má nejvyšší stavy skotu na světě, ale pro nedostatek krmiv je dojivost krav velmi nízká. Světově největší jsou také stáda buvolů (pro tah) a koz. Významný je chov drůbeže. Indické pobřežní vody jsou bohaté na mořské ryby, jejichž zpracování se rychle rozvíjí.

7 Nerostné bohatství + průmysl
Nerostné bohatství přestavují především velké zásoby černého uhlí, které je nejdůležitější palivem, a železné rudy. Těžba ropy se rozvíjí, ale domácí spotřebu uspokojuje je asi z poloviny. Dále se těží rudy manganu, chromu, mědi a uranu, bauxit, slída a sůl. Významnou položkou zůstávají drahokamy. Přes 2/3 potřebné elektrické energie dodávají tepelné elektrárny, ¼ vodní a zbytek atomové elektrárny. Průmysl se rychle rozvíjí. Převládá dosud malovýroba spotřebního zboží: textilu a obuvi, jízdních kol a elektrických spotřebičů. Nejrozšířenější je průmysl potravinářský a textilní. Většina těžkého průmyslu je pod státní kontrolou. Vzrůstá zejména produkce hutnictví železa ve státě Bihár, strojírenství a chemického průmyslu s výrobou umělých hnojiv.

8 Doprava V dopravě nákladů i osob dominují železnice. V provozu je stále ještě mnoho parních lokomotiv, ale postupně se modernizuje strojní i vozový park. V některých oblastech má velký význam říční doprava. Automobilová doprava je rozvinuta v okolí velkých měst. Nezpevněná silniční síť je v období monzumu prakticky nesjízdná . Největšími námořními přístavy jsou Kalkata, Madrás, Bombaj a Kóčín. Dillí a uvedená města s výjimkou Kóčínu mají mezinárodní letiště.

9 Zdravotnictví Značná část obyvatel žije v chudobě a trpí podvýživou. V září 1994 propukla v Indii epidemie moru- onemocnělo 1500 lidí. Také další nemoci jako jsou malárie a TBC se v Indii vyskytly ve zvýšené míře. Opět v září tohoto smolného roku 1994 onemocnělo ve státu Rádžársthánu kolem lidí nebezpečnou malárií tropicanou. Každou hodinu zemřelo např. 80 dětí na těžké průjmy. 75 mil obyvatel je ohroženo smrtelnou nemocí kala-azar, kterou roznáší moucha písečná. Finanční prostředky na boj s těmito nemocemi zdaleka nestačí.

10 Vesnice a města Tři čtvrtiny indického obyvatelstva žijí na venkově, a tak není divu, že Indie je označována jako země vesnic. Ve všech vesnicích bývají obydlí několika zámožných obyvatel zděná, jinak e domy stavějí z nepálených cihel, dřeva a slámy. Ve vsi bývá chrám nebo mešita, občas i obojí, a na jejím okraji je zpravidla rybník. Na venkově jsou největší problémy s rozvodem elektrického proudu(zde ale záleží na kraji, ve kterém je vesnice umístěna) a s vodním zdrojem( na zavlažování polí). Další velký problém je s pitnou vodou, jenž se často musí přenášet z velkých vzdáleností. S tímto pak také souvisí otázka hygienických podmínek. Rozdíl mezi indickou vesnicí a městem je obrovský, pokud se tedy nejedná o nějaké menší město, tak s obyvatel, které spíš připomíná velkou vesnici. Ve městech se totiž šíří představa o tom, že je možno klást na život větší požadavky, než je pouze uspokojování základních životních potřeb, a poněkud slábne víra v neotřesitelnost starých tradic. Už v předkoloniálním období byla indická města centrem obchodu a rušného života. A již v těch dobách začala přitahovat obyvatele vesnic. Asi největším problémem je vysoké množství přistěhovalců z vesnic, kteří se snaží získat výhodnější pracovní podmínky. Velká indická města stále rostou, malá v růstu stagnují a ty nejmenší se pomalu, ale jistě dostávají na úroveň lepších vesnic

11 Náboženství má oproti většině jiných zemí velmi pestrou minulost. Nejprve zde vznikl hinduismus, který patří k nejstarším dosud žijícím náboženstvím světa. Dále to byl buddhismus a džinismus, posledním velkým náboženstvím byl sikhismus. V současné době z Indie buddhismus vymyslel a převládá zde hinduismus a islám

12 Školství Povinná školní docházka začíná první třídou základní školy, tzn. v šestém roku věku dítěte. Základní škola má na rozdíl od českých škol deset tříd. Absolvování jedenácté a dvanácté třídy znamená pro studenta dokončené střední vzdělání a velkou naději na osamostatnění se a získání dobrého zaměstnání.

13 Školství - známkování Známkování na základních a středních školách je odlišné od našich škol. Děti získávají za jednotlivé písemky, úkoly či zkoušení bodové, resp. procentuální ohodnocení. V závěru nedostávají děti vysvědčení v podobě tištěného certifikátu, je jim pouze oznámeno bodové ohodnocení z každého předmětu. Žáci musí v průběhu studia složit několik zkoušek hodnocených vždy stupni A až D: ¨      první velká zkouška po čtvrté třídě (mnoho dětí z chudých rodin končí školu právě po vykonání této zkoušky) ¨      postupové zkoušky na konci každého dalšího ročníku (zkouška po desáté třídě uzavírá základní stupeň vzdělání); žáci mohou skládat různé úrovně zkoušek, podle toho, jaké jsou jejich studijní ambice v budoucnosti ¨      zkouška po dvanácté třídě je obdobou naší maturity; uzavírá střední školu a je podmínkou pro přijetí na vyšší školy.

14 Školství - prázdniny duben až květen – letní prázdniny
začátek školního roku – cca 1. června poslední 2 týdny v říjnu – státní svátek Pooja několik dní volna na Vánoce a Diwali státní svátky (liší se v každé oblasti)

15

16

17

18

19

20 Nové Dillí

21

22

23

24

25

26 Amálka Jméno: Amalorpava Mary M. Narozeniny: 3. června 1999.
Bydlí ve městě Belgaum, která se nachází ve státě Severní Karnataka na jihu Indie. Její maminka Marrie je nemocná a nemá zaměstnání, otec Moses pracuje jako nádeník. Amálka má 7 sourozenců, z toho jen jednu sestru. Její rodina bydlí v pronajatém rákosovém příbytku. Na zemi mají jen udupanou hlínu. Nemají záchod ani koupelnu a jsou bez elektřiny. Tam kde Amálka bydlí je velká chudoba, rodiče nemají peníze, aby mohli děti posílat do školy. Pokud Amálka bude moc chodit do školy, tak by se pak jednou chtěla stát sociální pracovnicí a pomáhat ostatním.

27


Stáhnout ppt "BHÁRAT GANRÁDŽA - INDIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google