Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak ke mně Bible promlouvá? Recepty na osobní četbu Bible.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak ke mně Bible promlouvá? Recepty na osobní četbu Bible."— Transkript prezentace:

1 Jak ke mně Bible promlouvá? Recepty na osobní četbu Bible

2  1. Modlitba k Duchu svatému (modlitba vlastními slovy, naučená, z kancionálu nebo jiná vhodná).  2. Pozorně čtu zvolený úryvek Písma – většinou ne delší než jedna kapitola.  3. Mohu se vrátit k místům, která mě zaujala nebo oslovila, a tato místa si zopakovat i několikrát, přemýšlet o nich a modlit se nad nimi. Pokud mám vlastní Bibli, je osvědčené si daná místa také podtrhat nebo zvýraznit.

3  4. Některou z vět Písma se mohu naučit zpaměti nebo si ji opsat, aby mne provázela v následujícím dni nebo i ve dnech dalších. Takovou větu se mohu modlit podobně jako růženec: stále znovu si ji opakovat při práci, na cestách, ve chvílích ztišení... Je to prostředek k tomu, aby dané slovo zapustilo hluboké kořeny v mém srdci. Východní křesťané znají tzv. Modlitbu Ježíšovu, tedy stálé opakování věty: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.

4  5. Na závěr zakončím meditaci krátkou modlitbou. (P.Petr Karas)  Důležitá poznámka:  Modlitba by neměla být kratší než 5 minut  Kdo věnuje alespoň 20 minut denně rozjímání, tomu zaručuji nebe. Sv. Terezie

5 Parusia (také paruzie ) je den druhého příchodu Ježíše Krista na konci věků. Parusií se završí dějiny lidstva i celého vesmíru. Ježíše Krista Lidi, živé i mrtvé, bude čekat Poslední soud, na němž se rozhodne, zda se budou navěky podílet na Božím království, nebo budou na věky zatraceni. (Wikipedie)Poslední soudBožím království

6  Presentatio : Vstoupit do Boží přítomnosti  Adoratio: Klanění, Díkuvzdání  Reconciliatio: Smíření, odpuštění  Unitatio: Sjednocení  Silentio: Ztišení  Irrogatio: Návrh, předsevzetí  Actio: Uskutečnění

7  Vydává Biblická jednota  Praktická pomůcka pro čtení Bible  Ekumenický rozměr  Každý den úvaha na biblický text  Co tři měsíce nová  Cena 50,- Kč  www.su.czech.cz www.su.czech.cz  skutečný

8  Vydává Arcibiskupství pražské -dvojlist  Nedělní čtení a rozjímání  Texty k rozjímání na další týden  www.ps.apha.cz www.ps.apha.cz  kancelar.ps@vira.cz kancelar.ps@vira.cz  Žádejte u svého faráře

9  Vezmi a čti  Týden s Božím slovem  Vydává brněnská diecéze  Důkladný rozbor nedělního evangelia  Zdarma k dispozici v pdf formátu  www.vezmiacti.cz www.vezmiacti.cz

10  K a ž d o d e n n í m o d l i t b a o n l i ne Připravují irští jezuité P O S V Á T N Ý P R O S T O R  Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru" a nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se vést prostřednictvím obrazovky při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali pro dnešní den.

11  Modlit se před obrazovkou počítače se může zdát divné. Zvláště když jsou kolem nás lidé a rozptyluje nás hluk. Ale Bůh je všude a neustále se snaží navázat s námi kontakt; i v těch nejnepravděpodobnějších situacích. Uvědomíme-li si tuto skutečnost, můžeme se postupně při troše praxe naučit modlit kdekoli!

12  Šest etap zahrnuje přípravu těla, mysli a kulminují rozjímáním nad úryvkem z Písma. Jde o následující etapy:  Boží přítomnost  Vnitřní svoboda  Vědomí prožitých chvil  Slovo  Rozmluva s Ježíšem  Závěr modlitby

13  Boží přítomnost Uvědomím si, že právě teď, jak zde sedím, na mě Bůh s láskou pohlíží a dává mi život. Chvíli o tom uvažuji.  Vnitřní svoboda Poprosím Boha o pomoc, abych se uvolnil, osvobodil od roztržitosti a starostí, otevřel se mu v této chvíli modlitby a naučil se více jej milovat a lépe mu sloužit.

14  Vědomí prožitých chvil Dobře vím, že Bůh mě má rád a neklade si k tomu žádné podmínky. Mohu si dovolit být k sobě upřímný. Jaký byl uplynulý den a jak se cítím v této chvíli? Otevřeně vypovím své pocity Pánu.  Slovo Bůh promlouvá ke každému z nás zvláštním způsobem. Chci zaslechnout jeho hlas. Přečtu si několikrát celý text, pak naslouchám.

15  Lk 1, 26-38 Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.

16  Co mi říkáš, Pane?  Rozmluva s Ježíšem Co se ve mně hýbe, když se modlím? Je to útěcha, jsou to obavy, zůstávám chladný? Představím si Ježíše, jak tu stojí či sedí se mnou a vypovím mu své pocity.  Závěr modlitby Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.Amen.

17  Neexistuje ideální recept na osobní četbu Písma svatého.  Osobní modlitba nad Písmem vyžaduje tvořivost.  Je to vždy dílo Ducha svatého.  Hledejte v modlitbě nové cesty, kterými vás Bůh chce vést.  Děkujeme bratři jezuité.  www.modlitba.net www.modlitba.net

18  Bible speciálně pro iPhone a navíc včetně několika kvalitních českých překladů - projekt PocketSword. Mezi dostupnými překlady Bible je i ekumenický překlad. PocketSword  Pro komunikátory se systémem Android speciální program CadreBible.CadreBible  V telefonech se systémem Symbian je možné použít zajímavý a nadějný program SymbianBible. Velkou výhodou tohoto projektu je možnost používat překlady z programu PalmBible+ včetně několika kvalitních českých překladů. SymbianBiblečeských překladů

19  Pro zařízení s operačním systémem Windows Mobile existuje velmi pěkný program Pocket e-Sword. Do programu lze nahrát Bible v angličtině, francouzštině, ruštině, němčině, polštině, italštině, latině a dokonce i Nový zákon řecky. V češtině je k dispozici ekumenický překlad i překlad KMS.Pocket e-Swordekumenický překlad i překlad KMS  V mobilních telefonech s podporou platformy JAVA (drtivá většina přístrojů) se osvědčil program "Bible do mobilu", popř. "BiblePhone.net".Bible do mobiluBiblePhone.net

20  Jste zapřísáhlí modernisté?  Rozumíte anglicky,portugalsky, španělsky, nebo polsky?  Neobejdete se bez mobilu, nebo mp3 přehrávače?  Pořád musíte mít v uších sluchátka?  Nemáte čas na modlitbu?  Chcete využít každé vteřiny, např. při cestě do školy, či na tréning?  Pak je tady pro Vás záchranný padák!

21  http://www.pray-as-you-go.org http://www.pray-as-you-go.org  Denní chvíle modlitby vytvořena pro mp3 přehrávače  Pomůže ti v modlitbě, když cestuješ do práce, do školy, nebo se vracíš domů.

22


Stáhnout ppt "Jak ke mně Bible promlouvá? Recepty na osobní četbu Bible."

Podobné prezentace


Reklamy Google