Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIDSKÉ RASY, NÁRODY, JAYZYKY, NÁBOŽENSTVÍ Mgr. Iva Lulayová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIDSKÉ RASY, NÁRODY, JAYZYKY, NÁBOŽENSTVÍ Mgr. Iva Lulayová."— Transkript prezentace:

1 LIDSKÉ RASY, NÁRODY, JAYZYKY, NÁBOŽENSTVÍ Mgr. Iva Lulayová

2 ÚKOLY – ODPOVĚZ NA OTÁZKY Učebnice str. 12 - 15 1. Co jsou to rasy, jak je dělíme, kdo k dané rase patří? Vysvětli a lokalizuj mísení ras. 2. Vysvětli pojem rasismus, antisemitismus. 3. Co je to národ, kmen. Jaký je počet národů na zemi? 4. Co je to jazyk a jaké jazyky dělíme? 5. Jaké dva názory na svět dnes mezi lidmi nalézáme? Na čem jsou oba principy založeny? 6. Jaká jsou světová náboženství. Každé z těchto náboženstvích charakterizuj. 7. Co je to církev?

3 LIDSKÉ RASY  Rasa - velké skupiny lidí, které se navzájem odlišují vnějšími znaky Vnější znaky  Barva kůže  Tvar lebky  Tvar nosu  Kvalita vlasů Rozlišuje tři základní  Bílá = europoidní – Evropané, přistěhovalci pocházející z Evropy- převažují v USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Argentina, Uruguay, Íránci, Židé, Arméni, Indové, většina Arabů  Žlutá = mongoloidní.- východní a JV obyvatelé Asie, američtí Indiáni  Černá = negroidní – obyvatelé střední a jižní Afriky  Zvláštní skupinou jsou Austrálci

4 ROZŠÍŘENÍ LIDSKÝCH RAS  Díky migracím => různorodé rozmístění  USA – přes 11% černé populace  Dále se ze stejného důvodu vyskytuje černošské obyvatelstvo v Karibiku – Jamajka, Haity  Některé oblasti velké mísení ras  Nejvíce: Saharská část Afriky, Indie, JV Asie, Oceánie,  Míšenci převažují Andské státy, Mexiko, některé středoamerické st.  Zde nejsou rasové rozdíly významné míšenci  mestic – běloch a indián  mulat – černoch a běloch  zambo - indián a černoch

5 RASISMUS  Rasová nesnášenlivost  Oblasti, kde k mísení ras nedocházelo, kde se udržoval názor o nadřazenosti bílé rasy nad „barevnými“  Dnes zákony rasismus zakazují přesto barevní zastávají podřadná a méně placená místa  Mezi barevnými je vyšší kriminalita, nižší vzdělanost  ČR – rasismus – vztah k Romům, Vietnamcům  Skupiny skinheadů proti nim brojí

6 ANTISEMITISMUS  Nenávist vůči Židům  Ve středověku náboženský charakter  Od 19. Století má ráz rasistický – nejhorší ve 20. století v nacistickém Německu – přistoupili k systematickému vyhlazování Židů – koncentrační tábory, plynové komory (holocaust)

7 NÁROD  Společné  území  jazyk  historický vývoj  kultura  vědomí příslušnosti k určitému lidskému společenství  počet národů na Zemi = 3 000  utváření národů postupný proces

8 NÁRODY  v zaostalých částech světa => vývoj nedospěl ke zformování národa = představuje základní jednotku KMEN (stř. Afrika, Oceánie)   vlastenectví – kladný vztah k vlastnímu národu   nacionalismus – pokud je vlastenectví spojováno s nadřazováním zájmů vlastního národa na úkor zájmů jiných   šovinismus – pokud nacionalismus přeroste v národnostní nenávist   konflikty mohou vést až k občanským válkám

9 NÁRODY  národy s více než 100 milionem příslušníků  Číňané, Američané, Indonésané, Bengálci, Arabové, Brazilci, Rusové, Japonci, Mexičané

10 JAZYKY  JAZYK  Hlavní dorozumívací prostředek mezi lidmi  Rozdělujeme podle příbuznosti na jazykové rodiny  Evropské jazyky:  Germánské  Románské  Ugrofinské  Světové (mezinárodní) jazyky:  Angličtina  Ruština  Francouzština  Španělština

11 JAZYKY  Jazyky, kterými mluví velké národy v minulosti ovládající rozsáhlé konflikty  Nejvíce lidí hovoří čínsky – 1 mld. – mnoho dialektů  Jazyk, kterými mluví více než 100 milionů lidí  Čínština, angličtina, španělština, hindština, indonéština, bengálština, portugalština, arabština, ruština, japonština, němčina

12 ETNIKUM  Etnická skupina – společenství lidí na určitém území, které si dlouhodobě zachovává jistá kulturní specifika, považuje samo sebe za sociální skupinu (většinou stejné rasy), nemusí být na území jednoho státu  Etnografie – národopis – věda, která se zabývá studiem kultury a způsobu života národů a dalších etnických skupin

13 NÁRODY  Rozdíl mezi skutečným počtem obyvatel romské národnosti na našem území a jejich počtem uvedeným ve statistikách Českého statistického úřadu se liší. Napiš důvody proč se většina Romů ke své národnosti nehlásí.  Obava  Vnitřní konflikt  Uveď národnostní menšinu, s níž souvisí tato tvrzení  Největší národnostní menšina v ČR - SLOVÁCI  V průběhu 2. Světové války byli jejich příslušníci v ČR vyvražděni - ŽIDÉ  Je soustředěna především v okresech Karviná a Frýdek Místek - ROMOVÉ  Do řídce osídleného pohraničí je přizval už Přemysl Otakar II - NĚMCI

14 NÁBOŽENSTVÍ  Jaký je smysl lidské existence?  Život člověka je především cestou, procesem uskutečňujícím se v hmotné i duchovní rovině  Otázky: Odkud jsme přišli?, Kdo jsme?, Kam jdeme?, = otázky SVĚTOVÉHO NÁZORU

15 NÁBOŽENSTVÍ Dle odpovědí:  Náboženský – víra v existenci boha, nebo bohů a nesmrtelnost duše  Stanoví pravidla jak správně žít v souladu s okolním světem a  Dosažení boží přízně a spasení  obřady  Ateistický - odmítají náboženské názory  Během 20. století se tento názor velmi rozšířil – důvod – komunismus

16 VÁŠ NÁZOR  Jak jste na tom vy?  Náboženství je spíše životní filosofií člověka, vhledem do jeho vnitřního života  Životní víra a vyznání zůstávají velmi osobním skrytým tajemstvím, které vnímá, přijímá a zachovává ve svém každodenním životě

17 NÁBOŽENSTVÍ X FILOSOFIE  V historii utvořily základy náboženstvích ETIKA a FILOSOFIE  Křesťanství, Budhismu, Taoismu  Prvky filosofie zachovala – Budhismus a Taoismus

18 NÁBOŽENSTVÍ  Náboženství  Významný sociální jev  Tvoří součást kultury

19 DĚLENÍ NÁBOŽENSTVÍ Dělíme:  Západní náboženství – založena na víře v existenci určitého Boha – Stvořitele  Východní náboženství – respektují existenci celé řady božských bytostí na nejrůznějších úrovních existence (buddhismus, konfucianismus) Rozdíl: ve vnímání smyslu života  Konzum  úspěch  Pomalejší život nezaměřený na úspěch

20 DĚLENÍ NÁBOŽENSTVÍ  Světová náboženství  Křesťanství  Islám  Buddhismus  Národní náboženství – vyznávají ho pouze příslušníci jednoho národa  Hinduismsu  Judaismus – Židovství  Přírodní náboženství – totemismus, animismus  Přírodní náboženství – nemají posvátné texty, tradice předávány ústně, mají své obřady, kulty a praktiky

21 NÁBOŽENSTVÍ X KONFLIKT  Rozdílnost náboženské víry – důvodem konfliktů Náboženské konflikty  Izrael x Palestina  Jugoslávie – pravoslavní Srbové, katoličtí Chorvati, bosenští Muslimové  Severní Irsko katolíci a protestanti  Jižní Asie hinduisté a muslimové  Súdán – muslimští Arabové a křesťanští černoši

22 NÁBOŽENSTVÍ  pohanství  náboženství a kulty, které uznávali především staří Germáni, Slované a Keltové  V jakém významu se používá slovo Pohan? Koho označuje?  někdy také nesprávné nebo nepřesné označení pro osobu bez náboženského vyznání - člověk něvěřící v Boha nebo ve SPRÁVNÉHO Boha

23 CÍRKEV církev  v rámci jednotlivých náboženství existují různé církve  římskokatolická – typicky katolické země Itálie, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Rakousko, Polsko, Slovensko, Latinská Amerika,  centralistické a hierarchické uspořádání  hlavou je papež - Vatikán  protestantismus –v 16. století jako snaha o reformu církve u nás československá církev husitská a českobratrská církev evangelická – většina Velké Británie, severní Evropa, Nový Zéland, Amerika,  pravoslavní – ortodoxní křesťanství, V a JV Evropa, asijská část Ruska  sunnité a šiité  fundamentalismus – důsledné dodržování Koránu, i pro právo

24 SEKTY náboženské sekty  fanatismus  Sekta - Sociologie tímto pojmem označuje skupinu, která se vyznačuje konflikty s většinou společnost. Sekta ve své víře může buď vycházet z tradičních hodnot společnosti, nebo je nahrazovat novými články své víry, nebo vírou novou. problémy  Izolace  Zdraví a ohrožení života  Hospodářský a politický vliv  Kriminální činy  Hromadné vraždy a sebevraždy


Stáhnout ppt "LIDSKÉ RASY, NÁRODY, JAYZYKY, NÁBOŽENSTVÍ Mgr. Iva Lulayová."

Podobné prezentace


Reklamy Google