Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIDSKÉ RASY, NÁRODY, JAYZYKY, NÁBOŽENSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIDSKÉ RASY, NÁRODY, JAYZYKY, NÁBOŽENSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 LIDSKÉ RASY, NÁRODY, JAYZYKY, NÁBOŽENSTVÍ
Mgr. Iva Lulayová

2 ÚKOLY – ODPOVĚZ NA OTÁZKY
Učebnice str Co jsou to rasy, jak je dělíme, kdo k dané rase patří? Vysvětli a lokalizuj mísení ras. Vysvětli pojem rasismus, antisemitismus. Co je to národ, kmen. Jaký je počet národů na zemi? Co je to jazyk a jaké jazyky dělíme? Jaké dva názory na svět dnes mezi lidmi nalézáme? Na čem jsou oba principy založeny? Jaká jsou světová náboženství. Každé z těchto náboženstvích charakterizuj. Co je to církev?

3 LIDSKÉ RASY Rasa - velké skupiny lidí, které se navzájem odlišují vnějšími znaky Vnější znaky Barva kůže Tvar lebky Tvar nosu Kvalita vlasů Rozlišuje tři základní Bílá = europoidní – Evropané, přistěhovalci pocházející z Evropy- převažují v USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Argentina, Uruguay, Íránci, Židé, Arméni, Indové, většina Arabů Žlutá = mongoloidní .- východní a JV obyvatelé Asie, američtí Indiáni Černá = negroidní – obyvatelé střední a jižní Afriky Zvláštní skupinou jsou Austrálci

4 ROZŠÍŘENÍ LIDSKÝCH RAS
Díky migracím => různorodé rozmístění USA – přes 11% černé populace Dále se ze stejného důvodu vyskytuje černošské obyvatelstvo v Karibiku – Jamajka, Haity Některé oblasti velké mísení ras Nejvíce: Saharská část Afriky, Indie, JV Asie, Oceánie, Míšenci převažují Andské státy, Mexiko, některé středoamerické st. Zde nejsou rasové rozdíly významné míšenci mestic – běloch a indián mulat – černoch a běloch zambo - indián a černoch

5 RASISMUS Rasová nesnášenlivost
Oblasti, kde k mísení ras nedocházelo, kde se udržoval názor o nadřazenosti bílé rasy nad „barevnými“ Dnes zákony rasismus zakazují přesto barevní zastávají podřadná a méně placená místa Mezi barevnými je vyšší kriminalita, nižší vzdělanost ČR – rasismus – vztah k Romům, Vietnamcům Skupiny skinheadů proti nim brojí

6 ANTISEMITISMUS Nenávist vůči Židům Ve středověku náboženský charakter
Od 19. Století má ráz rasistický – nejhorší ve 20. století v nacistickém Německu – přistoupili k systematickému vyhlazování Židů – koncentrační tábory, plynové komory (holocaust)

7 NÁROD Společné území jazyk historický vývoj kultura
vědomí příslušnosti k určitému lidskému společenství počet národů na Zemi = 3 000 utváření národů postupný proces

8 NÁRODY v zaostalých částech světa => vývoj nedospěl ke zformování národa = představuje základní jednotku KMEN (stř. Afrika, Oceánie) vlastenectví – kladný vztah k vlastnímu národu nacionalismus – pokud je vlastenectví spojováno s nadřazováním zájmů vlastního národa na úkor zájmů jiných šovinismus – pokud nacionalismus přeroste v národnostní nenávist konflikty mohou vést až k občanským válkám

9 NÁRODY národy s více než 100 milionem příslušníků
Číňané, Američané, Indonésané, Bengálci, Arabové, Brazilci, Rusové, Japonci, Mexičané

10 JAZYKY JAZYK Hlavní dorozumívací prostředek mezi lidmi
Rozdělujeme podle příbuznosti na jazykové rodiny Evropské jazyky: Germánské Románské Ugrofinské Světové (mezinárodní) jazyky: Angličtina Ruština Francouzština Španělština

11 JAZYKY Jazyky, kterými mluví velké národy v minulosti ovládající rozsáhlé konflikty Nejvíce lidí hovoří čínsky – 1 mld. – mnoho dialektů Jazyk, kterými mluví více než 100 milionů lidí Čínština, angličtina, španělština, hindština, indonéština, bengálština, portugalština, arabština, ruština, japonština, němčina

12 ETNIKUM ETNIKUM Etnická skupina – společenství lidí na určitém území, které si dlouhodobě zachovává jistá kulturní specifika, považuje samo sebe za sociální skupinu (většinou stejné rasy), nemusí být na území jednoho státu Etnografie – národopis – věda, která se zabývá studiem kultury a způsobu života národů a dalších etnických skupin

13 NÁRODY Rozdíl mezi skutečným počtem obyvatel romské národnosti na našem území a jejich počtem uvedeným ve statistikách Českého statistického úřadu se liší. Napiš důvody proč se většina Romů ke své národnosti nehlásí. Obava Vnitřní konflikt Uveď národnostní menšinu, s níž souvisí tato tvrzení Největší národnostní menšina v ČR - SLOVÁCI V průběhu 2. Světové války byli jejich příslušníci v ČR vyvražděni - ŽIDÉ Je soustředěna především v okresech Karviná a Frýdek Místek - ROMOVÉ Do řídce osídleného pohraničí je přizval už Přemysl Otakar II - NĚMCI

14 NÁBOŽENSTVÍ Jaký je smysl lidské existence?
Život člověka je především cestou, procesem uskutečňujícím se v hmotné i duchovní rovině Otázky: Odkud jsme přišli?, Kdo jsme?, Kam jdeme?, = otázky SVĚTOVÉHO NÁZORU

15 NÁBOŽENSTVÍ Dle odpovědí:
Náboženský – víra v existenci boha, nebo bohů a nesmrtelnost duše Stanoví pravidla jak správně žít v souladu s okolním světem a Dosažení boží přízně a spasení obřady Ateistický - odmítají náboženské názory Během 20. století se tento názor velmi rozšířil – důvod – komunismus

16 VÁŠ NÁZOR Jak jste na tom vy?
Náboženství je spíše životní filosofií člověka, vhledem do jeho vnitřního života Životní víra a vyznání zůstávají velmi osobním skrytým tajemstvím, které vnímá, přijímá a zachovává ve svém každodenním životě

17 NÁBOŽENSTVÍ X FILOSOFIE
V historii utvořily základy náboženstvích ETIKA a FILOSOFIE Křesťanství, Budhismu, Taoismu Prvky filosofie zachovala – Budhismus a Taoismus

18 NÁBOŽENSTVÍ Náboženství Významný sociální jev Tvoří součást kultury

19 DĚLENÍ NÁBOŽENSTVÍ Dělíme:
Západní náboženství – založena na víře v existenci určitého Boha – Stvořitele Východní náboženství – respektují existenci celé řady božských bytostí na nejrůznějších úrovních existence (buddhismus, konfucianismus) Rozdíl: ve vnímání smyslu života Konzum úspěch Pomalejší život nezaměřený na úspěch

20 DĚLENÍ NÁBOŽENSTVÍ Světová náboženství
Křesťanství Islám Buddhismus Národní náboženství – vyznávají ho pouze příslušníci jednoho národa Hinduismsu Judaismus – Židovství Přírodní náboženství – totemismus, animismus Přírodní náboženství – nemají posvátné texty, tradice předávány ústně, mají své obřady, kulty a praktiky

21 NÁBOŽENSTVÍ X KONFLIKT
Rozdílnost náboženské víry – důvodem konfliktů Náboženské konflikty Izrael x Palestina Jugoslávie – pravoslavní Srbové, katoličtí Chorvati, bosenští Muslimové Severní Irsko katolíci a protestanti Jižní Asie hinduisté a muslimové Súdán – muslimští Arabové a křesťanští černoši

22 NÁBOŽENSTVÍ pohanství
náboženství a kulty, které uznávali především staří Germáni, Slované a Keltové V jakém významu se používá slovo Pohan? Koho označuje? někdy také nesprávné nebo nepřesné označení pro osobu bez náboženského vyznání - člověk něvěřící v Boha nebo ve SPRÁVNÉHO Boha

23 CÍRKEV církev v rámci jednotlivých náboženství existují různé církve
římskokatolická – typicky katolické země Itálie, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Rakousko, Polsko, Slovensko, Latinská Amerika, centralistické a hierarchické uspořádání hlavou je papež - Vatikán protestantismus –v 16. století jako snaha o reformu církve u nás československá církev husitská a českobratrská církev evangelická – většina Velké Británie, severní Evropa, Nový Zéland, Amerika, pravoslavní – ortodoxní křesťanství, V a JV Evropa, asijská část Ruska sunnité a šiité fundamentalismus – důsledné dodržování Koránu, i pro právo

24 SEKTY náboženské sekty fanatismus
Sekta - Sociologie tímto pojmem označuje skupinu, která se vyznačuje konflikty s většinou společnost. Sekta ve své víře může buď vycházet z tradičních hodnot společnosti, nebo je nahrazovat novými články své víry, nebo vírou novou. problémy Izolace Zdraví a ohrožení života Hospodářský a politický vliv Kriminální činy Hromadné vraždy a sebevraždy


Stáhnout ppt "LIDSKÉ RASY, NÁRODY, JAYZYKY, NÁBOŽENSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google