Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajímavé OBJEKTY a PAMÁTKY v Městské části v Brně-Bosonohách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajímavé OBJEKTY a PAMÁTKY v Městské části v Brně-Bosonohách"— Transkript prezentace:

1 Zajímavé OBJEKTY a PAMÁTKY v Městské části v Brně-Bosonohách
Snímky byly pořizovány v červenci 2011 Doplněny údaje a snímky v dubnu 2012 zpracoval-Vladimír HuDEC červenec 2011, provedeno doplnění údajů v dubnu 2012 1 1 1 1

2 V ÚVODU jsou doplněny jen částečné historické údaje…
V ÚVODU jsou doplněny jen částečné historické údaje…. Podrobnější údaje jsou uvedeny v knize BOSONOHY v událostech času, napsal Miroslav Kazda - vydáno v r. 2005 HISTORIE BOSONOH První zmínka o Bosonohách je jedna z historických verzí. Jejich vznik je při přesídlování poddaných, kteří byli málo a nuzně oblečení a bez obutí - tedy BOSONOZÍ. První historicky doložená zmínka o Bosonohách pochází z roku 1237 z doby panování krále rytířů VÁCLAVA I. Od roku 1259 patřily k panství tišnovskému. KAPLE sv. Floriána byla postavena v r a přestavěna v r V roce 1774 byla zavedena povinná školní docházka dětí od šesti do dvanácti let . Roku 1795 byla v obci založena škola a v roce 1826 a 1844 rozšířena. K zásadní změně došlo v roce 1907, kdy na místě původní školy byla postavena nová budova, poschoďová šestitřídní. Prvním ředitelem školy byl Jakub Pystor z Drahan. Zdravotnický obvod v Bosonohách vznikl 1898 a zahrnoval obce – Ostopovice , Troubsko, Popůvky, Veselku a Žebětín.

3 Prvním lékařem v roce 1898 byl MUDr
Prvním lékařem v roce 1898 byl MUDr. Kyncl z Letovic a vystřídal jej v roce MUDr. Jan Dřímal do roku 1922. Od roku 1922 byl obvodním lékařem MUDr. Emanuel Vaněček a od listopadu 1926 MUDr. Petr Polcar z Nebovid, který působil v obci téměř padesát let. V roce 1921 měly Bosonohy obyvatel domů V roce V roce V roce 2012 údaj k 6.lednu V roce 1923 v srpnu byl zaveden elektrický proud do obce, v domácnostech se rozsvítily žárovky. V roce 1924 byl ustaven sbor dobrovolných HASIČŮ…. V roce 1925 se konalo slavnostní otevření OBECNÍHO DOMU, v němž byla umístěna POŠTA.

4 28 října 1926 bylo otevřeno v obci KINO SVOBODA, umístěné v hostinci u Briknerů, kde měli těž sídlo SOKOL, HASIČSKÁ JEDNOTA a další spolky…. V roce byl uveden do provozu VODOVOD pro veřejnost. ORLOVNA byla postavena-dostavěna v roce 1939. Na počátku 20. století byla postavena CIHELNA, byla to jedna z výrazných staveb v obci, v roce 1970 výroba cihel zastavena. Komín vysoký téměř 65 metrů 17. prosince 1999 byl ODSTŘELEN. Ve starých záznamech je uvedeno, že byla v roce postavena historicky známá PALÍRNA, která byla v osmdesátých letech zbořena a na tom místě postaveny jiné objekty. Po druhé světové válce v roce 1945 byla na ulici do Ostopovic , vila Němce Theodora Einsenkolba, kterou opustil - uprchl se svou ženou. Po doporučení učitele-ředitele Richarda Skotáka v roce 1947 zřízena MATEŘSKÁ ŠKOLA a 17. února slavnostně OTEVŘENA.

5 V roce 2007 byla otevřena nová MATEŘSKÁ ŠKOLA a původní-stará uzavřena.
Ze stávající původní mateřské školy po rozsáhlé rekonstrukci byla budova pojmenována BOSA - Bosonožské středisko aktivit, která bude uvedena do provozu v červnu 2012 V padesátých letech pod základní školou na místě bývalého rybníka zřízen park a vybudován PAMÁTNÍK padlým ve druhé světové válce. V obci byl zřízen místní ROZHLAS a zahájeno první vysílání... V roce 1971 se BOSONOHY staly součástí BRNA. Od roku 1990 mají vlastní městskou část Brno-Bosonohy. Byla také zavedena ve stejném roce městská autobusová doprava. V městské části začala výstavba….. V období roku bylo vybudováno Odborné stavební učiliště. Výstavba závodu Tranzitní plynovod-Brno, po zabezpečení provozu a oprav celé soustavy PLYNOVODU byla dokončena v roce 1984.

6 V roce 1987 BOSONOHY měly výročí 750 roků…..
Sedmsetpadesát roků, které uplynuly od vzniku obce Bosonohy, změnily její tvář v důsledku vývoje poznamenaného staletími, které přetvořily Bosononohy do dnešní podoby. Obec byla vždy svou úpravou a hezkou příměstskou obcí a dnes tvoří městskou část BRNA. Začala také výstavba nových budov, rodinných domů vilového provedení , vznikly nové ulice. Uvedeny jen některé - Bytový dům na ul. Konopiska postav. r. 2004, Mateřská škola na téže ulici – zprovozněna v srpenu 2007. Byla provedena rekonstrukce Základní školy na Bosonož. náměstí, rekonstrukce budovy Úřadu městské části v roce 2004. Rekonstrukce - úprava původní Mateřské školy na dům BOSA, byla dokončena začátkem roku 2012 a dům bude uveden do provozu v červnu tohoto roku……

7 Výstavba v této městské části pokračuje .
Staví se budovy firem, rodinné domy a další objekty…… Další důležité údaje - pokračování V roce 1909 je založen SOKOL a jeho předsedou byl MUDr. Dřímal. Klub důchodců byl založen Lambertem Pruknerem a dalšími členy…… Plynofikace byla provedena v letech , po celé obci bylo zabudováno plynové potrubí s přípojkami do jednotlivých domů K založení sportovního klubu SOKOLA došlo 1. října 1929 OREL - 9. března 1909 skupina nadšenců přijala program a stanovy a založila zemskou organizaci - starosta Meloun Vincenc… V roce 1975 v akci Z byl vybudován a otevřen nový TENISOVÝ AREÁL.

8 SKAUT-JUNÁK - byl založen v roce 1945 Karlem Kamenickým, nastupující politická garnitura jej označila za buržoazní organizaci a v roce zrušila… Po zrušení JUNÁKA se neměla mládež kde sdružovat. Politický podtext ji příliš nezajímal. Po roce 1948 vznikl československý svaz mládeže - ČSM. Mládež se chtěla bavit, radovat a zapojovala se do různých prací v obci ve formě brigád. Začátkem 50. let se kulturních aktivit ujal Alois Skřivánek, který založil pěvecký soubor MÍR. Mladí svazáci zestárli a později soubor zaniká. Český zahrádkářský svaz vznikl v roce 1957….. Československý červený kříž, jehož založení sahá do předválečných let, po válce organizace měla vysokou úroveň a mnoho členů. HASIČSKÝ SBOR dobrovolných hasičů byl založen v roce 1889 Janem Čoupkem. Spolek vybudoval v r hasičskou zbrojnici

9 POHLED NA MĚSTSKOU ČÁST BRNO-BOSONOHY
9 9 9 9 9

10 MALÝ PRŮVODCE OBCÍ

11 Příjezd od Brna do městské části BRNA- BOSONOH po hlavní silnici první třídy na ulici Pražskou…….

12 Příjezd po hlavní silnici od Brna do obce v minulém století kolem roku 1970

13 Památná KYLIÁNOVA VRBA, která se nachází na zahradě domu č
Památná KYLIÁNOVA VRBA, která se nachází na zahradě domu č. 21 na začátku ulice Pražská

14 Památná vrba

15 KŘÍŽ- postaven obcí Bosonohy v roce 1823 jako výraz vděčnosti přežití lidí v době moru…. Je umístěn před domem č. 22 , začátek ul.Pražská

16 Pokračování v průjezdu po ulici Pražská - po pravé straně je jedna z budov Středního odborného učiliště

17

18 Pohled do ulice Skalní, vlevo část budovy Středního odborného účiliště, dále vpravo odbočka do ulice Křivánky a v pozadí bývalý Kamenolom na úpatí Záhumínek

19 Z ulice Křivánky - celkový pohled na velikost UČILIŠTĚ, kde jsou dílny, učebny a ubytovací budovy, které jsou podélně u Skalní ulice…..

20 Pohled na lokalitu KŘIVÁNEK, která téměř tvoří satelitní část BOSONOH Zde vznikly nové ulice vilového provedení a po pravé straně jsou budovy firem - Auto ZM diesel a Essox-prodej stavebnin

21 Celkový pohled z větší dálky na lokalitu KŘIVÁNEK - vlevo je vidět bývalý KAMENOLOM

22 Další průjezd ulicí Pražskou, v popředí Úřad městské části… vpravo odbočka na ulici Bosonožské náměstí

23 Obecní dům - budova Úřadu městské části Brno-Bosonohy, ulice Bosonožské náměstí 1

24 Obecní dům - foto z roku 1928

25 Pohled na vstup - vjezd do ulice Bosonožské náměstí……
Pohled na vstup - vjezd do ulice Bosonožské náměstí……. Vstup - průjezd tímto náměstím je uveden v další části!!!

26 silnice- ulice Pražská, kterou projede denně mnoho automobilů
26 26 26 26 26

27 ORLOVNA je u hlavní silnice - Pražská 55 a je využívána hlavně ke kulturním účelům….

28 Orlovna v celé své velikosti, která svou délkou zasahuje do ul. Sedla
Orlovna v celé své velikosti, která svou délkou zasahuje do ul. Sedla. U budovy je POHOSTINSTVÍ

29 Pohled z ulice Sedla na velkou budovu Orlovny a nižší budovu Pohostinství

30

31 Na dalším snímku je budova-dům již opravený a zmodernizovaný, kde ordinoval od roku 1899 do roku 1922 MUDr. Jan DŘÍMAL

32 32 32

33 V tomto domě, dřívější vile - bydlel a ordinoval MUDr. Jan DŘÍMAL…
V tomto domě, dřívější vile - bydlel a ordinoval MUDr. Jan DŘÍMAL… PŮVODNÍ BUDOVA

34 Obcí protéká potok LESKAVA pohled z mostu silnice první třídy – ulice Pražská

35 Při odbočení vlevo z ulice Pražská následuje dále ulice Ostopovická

36 Ulice Ostopovická s domem BOSA - k využití volného času, při odbočení do ulice Konopiska je nová Mateřská škola a Bytový dům a při odbočení z Ostopovické je ul. Ševčenkova

37 Bývalá Mateřská škola na Ostopovické ulici byla přemístěna do nově postavené školy na ulici Konopiska v polovině roku 2007

38 KŘÍŽ v blízkosti bývalé Mateřské školy - ulice Ostopovická

39 Budova školy na Ostopovické ulici Po rekonstrukci a pod novým názvem BOSA - pro využití volného času, bude zprovozněna v červnu 2012

40 Nová MATEŘSKÁ ŠKOLA na ulici Konopiska… slavnostně otevřena 31.8. 2007

41 Bytový dům- vstup

42 Bytový dům - boční pohled

43 V bytovém sídlišti jedna z ulic se jmenuje ŠEVČENKOVA…
V bytovém sídlišti jedna z ulic se jmenuje ŠEVČENKOVA….. Je pojmenována po vojáku - rudoarmějci, který padl při osvobozovacích bojích obce

44 Na snímku je místo kde stávala PALÍRNA nyní v tomto prostoru je firma PAVLÍČEK - renovace dílů motorů pohled od silnice –ulice Pražská

45

46 Jedním z dalších lékařů byl MUDr
Jedním z dalších lékařů byl MUDr. Petr POLCAR, který byl v Bosonohách od listopadu 1926 a v této obci působil téměř padesát let…. Na dalším snímku je budova-dům, kde byla jeho ordinace….

47

48 Další pohled na dům-vilu, kde MUDr. Petr Polcar bydlel a měl ordinaci…

49 Pokračování průjezdu ulicí Pražskou……..

50 Ze silnice I. třídy, ulice Pražské, je vpravo odbočka do ulice Hoštická, po pravé straně je FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ, malá PIVNICE a TENISOVÉ KURTY

51 Jedna z pěkných ulic - Hoštická při odbočení vpravo je ulice U smyčky a ul. Práčata

52 Z Hoštické ulice je odbočka na ulice U smyčky a Práčata, po které je možno se dostat k Myslivecké chatě a Hradisku Pokračování v průjezdu na hlavní silnici - ulici Pražskou!!!

53 Z hlavní silnice první třídy ulice Pražská je odbočka vlevo do vedlejší ulice Troubská, která pokračuje do obce Troubsko

54

55 V dubnu 2006 byla otevřena RESTAURACE u Sojků na ulici Troubská 2

56

57 Výjezd z ulice do Troubska , Ostopovic a Střelic…. Průjezdu obcí, ul
Výjezd z ulice do Troubska , Ostopovic a Střelic….. Průjezdu obcí, ul. Pražskou na dalším snímku!!!

58 Pokračování v průjezdu ulicí Pražskou. V tomto areálu byl postaven v r
Pokračování v průjezdu ulicí Pražskou. V tomto areálu byl postaven v r jako první Tranzitní plynovod a potom dostavovány další budovy firem - současný stav. Výjezd z městské části Brno-Bosonohy do Troubska, Popůvek ….

59 SNÍMKY NAVAZUJÍ na další objekty a památky vstupem z hlavní ulice Pražská do ulic Bosonožské nám., Přímá a Za vodojemem…..

60 Budova na Bosonožském náměstí, kde bývalo v minulých letech kino Svoboda s hostincem… v současné době je v této budově obchod s textilem, obuví ……..

61 28 října 1926 bylo v obci otevřeno KINO Svoboda v přilehlém Hostinci u Briknerů - dříve pojmenování v dědině, asi v 80. letech minulého století byla otevřena v dolní části tato HOSPODA

62

63 Bývalá budova dobrovolných HASIČŮ v Bosonohách - hasičský spolek v roce 1909 pod spodní luží vybudoval pomocí obce HASIČSKOU ZBROJNICI

64 POMNÍK – vzpomínka na padlé ruské vojáky při osvobozování Bosonoh…
POMNÍK – vzpomínka na padlé ruské vojáky při osvobozování Bosonoh….padlo 28 vojáků je umístěn pod školou na Bosonžském náměstí 64 64 64 64 64

65 SELSKÝ DŮM na Bosonožském náměstí č
SELSKÝ DŮM na Bosonožském náměstí č. 42 poslední zachovalá stavba v této městské části

66 ZÁKLADNÍ ŠKOLA na ulici-Bosonožské náměstí…. po stavební úpravě
66 66 66 66 66

67 celkový pohled na ZÁKLADNÍ ŠKOLU
67 67 67 67 67

68 Snímek pořízen kolem roku 1928

69 Školní budova - škola v roce 1826

70

71 KAPLE svatého Floriána….na Bosonožském náměstí
71 71 71 71 71

72 Kaple sv. Floriána - postavena v roce 1713 a přestavěna v r. 1845
Kaple sv. Floriána - postavena v roce a přestavěna v r Je na Bosonožském náměstí

73 Svatý kříž-umístěn na venkovní boční stěně KAPLE, věnován občany z Bosonoh v r. 1855
ukřižovanému spasiteli a doplněn v r deskou- z vděčnosti Pánu Bohu po uplynulé válce 73 73 73 73 73

74 interiér KAPLE sv. Floriána-celkový pohled
74 74 74 74 74

75 interiér KAPLE svatého Floriána
75 75 75 75 75

76 POMNÍK- Památka padlým ve válkách světových 1914-1918 1939-1945
76 76 76 76 76

77 Budova-dům na Bosonožském nám
Budova-dům na Bosonožském nám. 61, dříve KLÁŠTER cisterciáček, patřící pod panství Tišnovské a Klášter PORTA COELI

78 Socha sv. FLORIÁNA z druhé poloviny 19
Socha sv. FLORIÁNA z druhé poloviny 19. století, zobrazuje PATRONA obce v obleku římského vojáka…. je na Bosonožském náměstí

79 V únoru roku 1992 byl otevřen Snack bar LUDMILA kromě posezení u kávy je zde možné i poobědvat

80 ukončení Bosonožského náměstí….kde bývalo mnoho hospodářských stavení
80 80 80 80 80

81 Hostinec u ČOUPKŮ jeho otevření spadá do 70. let 19
Hostinec u ČOUPKŮ jeho otevření spadá do 70. let 19. století a prvním majitelem byl Matyáš Čoupek

82 Pohled na ulici Přímou, vpravo sousoší sv. Trojice, bylo postaveno v r
Pohled na ulici Přímou, vpravo sousoší sv. Trojice, bylo postaveno v r nákladem Františka Kučery

83 SOUSOŠÍ SVATÉ TROJICE –umístěno na začátku ulice Přímá
83 83 83 83 83

84 Ulice Rušná, kde býval hlavní vjezd do CIHELNY

85

86 Pohled na budovu bývalého obecního vodojemu, již zarostlého stromy, vpravo pokračování z ulice Přímá na ulici Za vodojemem

87

88

89 Tato prezentace byla v dubnu 2012 doplněna a rozšířena
o několik údajů a historických snímků - doplnil Vladimír Hudec POUŽITÉ podklady-prameny Publikace BOSONOHY Ráz života osady brněnského kraje před třiceti lety napsal-Emil Smrž, rok 1928 750 let BOSONOH - vydáno v r autorským kolektivem PAMĚTNÍ SPIS, Sboru dobrovolných hasičů napsal a upravil Joža Lorenc vydáno v roce 1924 BOSONOHY a okolí-Plán městské části Brna z roku 1997 BOSONOHY v událostech času…napsal -Mir. Kazda rok 2005


Stáhnout ppt "Zajímavé OBJEKTY a PAMÁTKY v Městské části v Brně-Bosonohách"

Podobné prezentace


Reklamy Google