Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajímavé OBJEKTY a PAMÁTKY v Městské části v Brně-Bosonohách S nímky byly pořizovány v červenci 2011 Doplněny údaje a snímky v dubnu 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajímavé OBJEKTY a PAMÁTKY v Městské části v Brně-Bosonohách S nímky byly pořizovány v červenci 2011 Doplněny údaje a snímky v dubnu 2012."— Transkript prezentace:

1

2 Zajímavé OBJEKTY a PAMÁTKY v Městské části v Brně-Bosonohách S nímky byly pořizovány v červenci 2011 Doplněny údaje a snímky v dubnu 2012

3 V ÚVODU jsou doplněny jen částečné historické údaje…. Podrobnější údaje jsou uvedeny v knize BOSONOHY v událostech času, napsal Miroslav Kazda - vydáno v r. 2005 • HISTORIE BOSONOH • První zmínka o Bosonohách je jedna z historických verzí. Jejich vznik je při přesídlování poddaných, kteří byli málo a nuzně oblečení a bez obutí - tedy BOSONOZÍ. • První historicky doložená zmínka o Bosonohách pochází z roku 1237 z doby panování krále rytířů VÁCLAVA I. Od roku 1259 patřily k panství tišnovskému. • KAPLE sv. Floriána byla postavena v r. 1713 a přestavěna v r. 1845. • V roce 1774 byla zavedena povinná školní docházka dětí od šesti do dvanácti let. Roku 1795 byla v obci založena škola a v roce 1826 a 1844 rozšířena. K zásadní změně došlo v roce 1907, kdy na místě původní školy byla postavena nová budova, poschoďová šestitřídní. • Prvním ředitelem školy byl Jakub Pystor z Drahan. • Zdravotnický obvod v Bosonohách vznikl 1898 a zahrnoval obce – Ostopovice, Troubsko, Popůvky, Veselku a Žebětín.

4 • Prvním lékařem v roce 1898 byl MUDr. Kyncl z Letovic a vystřídal jej v roce 1899 MUDr. Jan Dřímal do roku 1922. • Od roku 1922 byl obvodním lékařem MUDr. Emanuel Vaněček a od listopadu 1926 MUDr. Petr Polcar z Nebovid, který působil v obci téměř padesát let. • V roce 1921 měly Bosonohy -1513 obyvatel 260 domů • V roce 1950 -2038 516 • V roce 1980 -2372 599 • V roce 2012 údaj k 6.lednu -2450 -- • V roce 1923 v srpnu byl zaveden elektrický proud do obce, v domácnostech se rozsvítily žárovky. • V roce 1924 byl ustaven sbor dobrovolných HASIČŮ…. • V roce 1925 se konalo slavnostní otevření OBECNÍHO DOMU, v němž byla umístěna POŠTA.

5 • 28 října 1926 bylo otevřeno v obci KINO SVOBODA, umístěné v hostinci u Briknerů, kde měli těž sídlo SOKOL, HASIČSKÁ JEDNOTA a další spolky…. • V roce 1931 byl uveden do provozu VODOVOD pro veřejnost. • ORLOVNA byla postavena-dostavěna v roce 1939. • Na počátku 20. století byla postavena CIHELNA, byla to jedna z výrazných staveb v obci, v roce 1970 výroba cihel zastavena. • Komín vysoký téměř 65 metrů 17. prosince 1999 byl ODSTŘELEN. • Ve starých záznamech je uvedeno, že byla v roce 1799 postavena historicky známá PALÍRNA, která byla v osmdesátých letech zbořena a na tom místě postaveny jiné objekty. • Po druhé světové válce v roce 1945 byla na ulici do Ostopovic, vila Němce Theodora Einsenkolba, kterou opustil - uprchl se svou ženou. Po doporučení učitele-ředitele Richarda Skotáka v roce 1947 zřízena MATEŘSKÁ ŠKOLA a 17. února slavnostně OTEVŘENA.

6 • V roce 2007 byla otevřena nová MATEŘSKÁ ŠKOLA a původní-stará uzavřena. • Ze stávající původní mateřské školy po rozsáhlé rekonstrukci byla budova pojmenována BOSA - Bosonožské středisko aktivit, která bude uvedena do provozu v červnu 2012 • V padesátých letech pod základní školou na místě bývalého rybníka zřízen park a vybudován PAMÁTNÍK padlým ve druhé světové válce. • V obci byl zřízen místní ROZHLAS a zahájeno první vysílání... • V roce 1971 se BOSONOHY staly součástí BRNA. Od roku 1990 mají vlastní městskou část Brno-Bosonohy. • Byla také zavedena ve stejném roce městská autobusová doprava. • V městské části začala výstavba….. • V období roku 1975-1979 bylo vybudováno Odborné stavební učiliště. • Výstavba závodu Tranzitní plynovod-Brno, po zabezpečení provozu a oprav celé soustavy PLYNOVODU byla dokončena v roce 1984.

7 • V roce 1987 BOSONOHY měly výročí 750 roků….. • Sedmsetpadesát roků, které uplynuly od vzniku obce Bosonohy, změnily její tvář v důsledku vývoje poznamenaného staletími, které přetvořily Bosononohy do dnešní podoby. • Obec byla vždy svou úpravou a hezkou příměstskou obcí a dnes tvoří městskou část BRNA. • Začala také výstavba nových budov, rodinných domů vilového provedení, vznikly nové ulice. • Uvedeny jen některé - Bytový dům na ul. Konopiska postav. r. 2004, Mateřská škola na téže ulici – zprovozněna v srpenu 2007. • Byla provedena rekonstrukce Základní školy na Bosonož. náměstí, rekonstrukce budovy Úřadu městské části v roce 2004. • Rekonstrukce - úprava původní Mateřské školy na dům BOSA, byla dokončena začátkem roku 2012 a dům bude uveden do provozu v červnu tohoto roku……

8 • Výstavba v této městské části pokračuje. • Staví se budovy firem, rodinné domy a další objekty…… Další důležité údaje - pokračování • V roce 1909 je založen SOKOL a jeho předsedou byl MUDr. Dřímal. • Klub důchodců byl založen 17.3. 1995 Lambertem Pruknerem a dalšími členy…… • Plynofikace byla provedena v letech 1991-1993, po celé obci bylo zabudováno plynové potrubí s přípojkami do jednotlivých domů • K založení sportovního klubu SOKOLA došlo 1. října 1929 • OREL - 9. března 1909 skupina nadšenců přijala program a stanovy a založila zemskou organizaci - starosta Meloun Vincenc… • V roce 1975 v akci Z byl vybudován a otevřen nový TENISOVÝ AREÁL.

9 • SKAUT-JUNÁK - byl založen v roce 1945 Karlem Kamenickým, nastupující politická garnitura jej označila za buržoazní organizaci a v roce 1949 zrušila… • Po zrušení JUNÁKA se neměla mládež kde sdružovat. Politický podtext ji příliš nezajímal. • Po roce 1948 vznikl československý svaz mládeže - ČSM. • Mládež se chtěla bavit, radovat a zapojovala se do různých prací v obci ve formě brigád. Začátkem 50. let se kulturních aktivit ujal Alois Skřivánek, který založil pěvecký soubor MÍR. Mladí svazáci zestárli a později soubor zaniká. • Český zahrádkářský svaz vznikl v roce 1957….. • Československý červený kříž, jehož založení sahá do předválečných let, po válce organizace měla vysokou úroveň a mnoho členů. • HASIČSKÝ SBOR dobrovolných hasičů byl založen v roce 1889 Janem Čoupkem. Spolek vybudoval v r. 1909 hasičskou zbrojnici

10

11 MALÝ PRŮVODCE OBCÍ

12 Příjezd od Brna do městské části BRNA- BOSONOH po hlavní silnici první třídy na ulici Pražskou…….

13 Příjezd po hlavní silnici od Brna do obce v minulém století kolem roku 1970

14 Památná KYLIÁNOVA VRBA, která se nachází na zahradě domu č. 21 na začátku ulice Pražská

15 Památná vrba

16 KŘÍŽ- postaven obcí Bosonohy v roce 1823 jako výraz vděčnosti přežití lidí v době moru…. Je umístěn před domem č. 22, začátek ul.Pražská

17 Pokračování v průjezdu po ulici Pražská - po pravé straně je jedna z budov Středního odborného učiliště

18

19 Pohled do ulice Skalní, vlevo část budovy Středního odborného účiliště, dále vpravo odbočka do ulice Křivánky a v pozadí bývalý Kamenolom na úpatí Záhumínek

20 Z ulice Křivánky - celkový pohled na velikost UČILIŠTĚ, kde jsou dílny, učebny a ubytovací budovy, které jsou podélně u Skalní ulice…..

21 Pohled na lokalitu KŘIVÁNEK, která téměř tvoří satelitní část BOSONOH Zde vznikly nové ulice vilového provedení a po pravé straně jsou budovy firem - Auto ZM diesel a Essox-prodej stavebnin

22 Celkový pohled z větší dálky na lokalitu KŘIVÁNEK - vlevo je vidět bývalý KAMENOLOM

23 Další průjezd ulicí Pražskou, v popředí Úřad městské části… vpravo odbočka na ulici Bosonožské náměstí

24 Obecní dům - budova Úřadu městské části Brno-Bosonohy, ulice Bosonožské náměstí 1

25 Obecní dům - foto z roku 1928 Obecní dům - foto z roku 1928

26 Pohled na vstup - vjezd do ulice Bosonožské náměstí……. Vstup - průjezd tímto náměstím je uveden v další části!!!

27

28 ORLOVNA je u hlavní silnice - Pražská 55 a je využívána hlavně ke kulturním účelům….

29 Orlovna v celé své velikosti, která svou délkou zasahuje do ul. Sedla. U budovy je POHOSTINSTVÍ

30 Pohled z ulice Sedla na velkou budovu Orlovny a nižší budovu Pohostinství

31

32 Na dalším snímku je budova-dům již opravený a zmodernizovaný, kde ordinoval od roku 1899 do roku 1922 MUDr. Jan DŘÍMAL

33

34 V tomto domě, dřívější vile - bydlel a ordinoval MUDr. Jan DŘÍMAL…. PŮVODNÍ BUDOVA

35 Obcí protéká potok LESKAVA pohled z mostu silnice první třídy – ulice Pražská

36 Při odbočení vlevo z ulice Pražská následuje dále ulice Ostopovická

37 Ulice Ostopovická s domem BOSA - k využití volného času, při odbočení do ulice Konopiska je nová Mateřská škola a Bytový dům a při odbočení z Ostopovické je ul. Ševčenkova

38 Bývalá Mateřská škola na Ostopovické ulici byla přemístěna do nově postavené školy na ulici Konopiska v polovině roku 2007

39 KŘÍŽ v blízkosti bývalé Mateřské školy - ulice Ostopovická

40 Budova školy na Ostopovické ulici Po rekonstrukci a pod novým názvem BOSA - pro využití volného času, bude zprovozněna v červnu 2012

41 Nová MATEŘSKÁ ŠKOLA na ulici Konopiska… slavnostně otevřena 31.8. 2007

42 Bytový dům- vstup

43 Bytový dům - boční pohled

44 V bytovém sídlišti jedna z ulic se jmenuje ŠEVČENKOVA….. Je pojmenována po vojáku - rudoarmějci, který padl při osvobozovacích bojích obce 18.4.1945

45 Na snímku je místo kde stávala PALÍRNA nyní v tomto prostoru je firma PAVLÍČEK - renovace dílů motorů pohled od silnice –ulice Pražská

46

47 • Jedním z dalších lékařů byl MUDr. Petr POLCAR, který byl v Bosonohách od listopadu 1926 a v této obci působil téměř padesát let…. • Na dalším snímku je budova-dům, kde byla jeho ordinace….

48

49 Další pohled na dům-vilu, kde MUDr. Petr Polcar bydlel a měl ordinaci…

50 Pokračování průjezdu ulicí Pražskou……..

51 Ze silnice I. třídy, ulice Pražské, je vpravo odbočka do ulice Hoštická, po pravé straně je FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ, malá PIVNICE a TENISOVÉ KURTY

52 Jedna z pěkných ulic - Hoštická při odbočení vpravo je ulice U smyčky a ul. Práčata

53 Z Hoštické ulice je odbočka na ulice U smyčky a Práčata, po které je možno se dostat k Myslivecké chatě a Hradisku Pokračování v průjezdu na hlavní silnici - ulici Pražskou!!!

54 Z hlavní silnice první třídy ulice Pražská je odbočka vlevo do vedlejší ulice Troubská, která pokračuje do obce Troubsko

55

56 V dubnu 2006 byla otevřena RESTAURACE u Sojků na ulici Troubská 2

57

58 Výjezd z ulice do Troubska, Ostopovic a Střelic….. Průjezdu obcí, ul. Pražskou na dalším snímku!!!

59 Pokračování v průjezdu ulicí Pražskou. V tomto areálu byl postaven v r. 1984 jako první Tranzitní plynovod a potom dostavovány další budovy firem - současný stav. Výjezd z městské části Brno-Bosonohy do Troubska, Popůvek ….

60 SNÍMKY NAVAZUJÍ na další objekty a památky vstupem z hlavní ulice Pražská do ulic Bosonožské nám., Přímá a Za vodojemem…..

61 Budova na Bosonožském náměstí, kde bývalo v minulých letech kino Svoboda s hostincem… v současné době je v této budově obchod s textilem, obuví ……..

62 28 října 1926 bylo v obci otevřeno KINO Svoboda v přilehlém Hostinci u Briknerů - dříve pojmenování v dědině, asi v 80. letech minulého století byla otevřena v dolní části tato HOSPODA

63

64 Bývalá budova dobrovolných HASIČŮ v Bosonohách - hasičský spolek v roce 1909 pod spodní luží vybudoval pomocí obce HASIČSKOU ZBROJNICI

65

66 SELSKÝ DŮM na Bosonožském náměstí č. 42 poslední zachovalá stavba v této městské části

67

68

69 Snímek pořízen kolem roku 1928

70 Školní budova - škola v roce 1826

71

72

73 Kaple sv. Floriána - postavena v roce 1713 a přestavěna v r. 1845. Je na Bosonožském náměstí

74

75

76

77

78 Budova-dům na Bosonožském nám. 61, dříve KLÁŠTER cisterciáček, patřící pod panství Tišnovské a Klášter PORTA COELI

79 Socha sv. FLORIÁNA z druhé poloviny 19. století, zobrazuje PATRONA obce v obleku římského vojáka…. je na Bosonožském náměstí

80 V únoru roku 1992 byl otevřen Snack bar LUDMILA kromě posezení u kávy je zde možné i poobědvat

81

82 Hostinec u ČOUPKŮ jeho otevření spadá do 70. let 19. století a prvním majitelem byl Matyáš Čoupek

83 Pohled na ulici Přímou, vpravo sousoší sv. Trojice, bylo postaveno v r. 1906 nákladem Františka Kučery

84

85 Ulice Rušná, kde býval hlavní vjezd do CIHELNY

86

87 Pohled na budovu bývalého obecního vodojemu, již zarostlého stromy, vpravo pokračování z ulice Přímá na ulici Za vodojemem

88

89

90 Tato prezentace byla v dubnu 2012 doplněna a rozšířena o několik údajů a historických snímků - doplnil Vladimír Hudec POUŽITÉ podklady-prameny • Publikace BOSONOHY • Ráz života osady brněnského kraje před třiceti lety • napsal-Emil Smrž, rok 1928 • 750 let BOSONOH - vydáno v r. 1987 autorským kolektivem • PAMĚTNÍ SPIS, • Sboru dobrovolných hasičů 1889-1924 • napsal a upravil Joža Lorenc vydáno v roce 1924 • BOSONOHY a okolí-Plán městské části Brna z roku 1997 • BOSONOHY v událostech času…napsal -Mir. Kazda rok 2005


Stáhnout ppt "Zajímavé OBJEKTY a PAMÁTKY v Městské části v Brně-Bosonohách S nímky byly pořizovány v červenci 2011 Doplněny údaje a snímky v dubnu 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google