Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásadní nedostatky v rozúčtování nákladů na teplo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásadní nedostatky v rozúčtování nákladů na teplo"— Transkript prezentace:

1 Zásadní nedostatky v rozúčtování nákladů na teplo

2 Chybná interpretace dle schéma tepelných spotřeb

3 Schéma tepelných spotřeb 2012
Pouze v tomto případě lze za vyšší spotřebu vinit majitele s nízkou spotřebou.

4 Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu – www.artav.cz
Názory vybraných členů ARTAV: „ Rozúčtování tak jak uvádíte není dle mého názoru v souladu s výše uvedenou vyhláškou.“ Ivo Pešák, BT-VUSTE, s.r.o. „Není možné aby hlasováním nebo jakoukoliv dohodou bylo rozúčtování prováděno v rozporu s vyhláškou. Vámi uváděný rozptyl % je však abnormálně vysoký a je tedy jednoznačně nutné hledat příčiny tohoto stavu včetně kontroly výkonů instalovaných otopných těles, výpočtových koeficientů polohy atp.“ Ing. Jiří Luňáček, BYTTHERM, s.r.o.

5 Vyjádření pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj
Podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 372/2001 Sb. platí, že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. +/- 40 % je nutno chápat jako mezní tzn., že v tomto intervalu se lze pohybovat (hranice 40 % na obě strany od průměru). Pokud si tedy bytové společenství odhlasuje jinou hodnotu např. – 25 % (tepelná stabilita 16°C), pak je toto legitimní. Pokud si však SVJ odhlasuje dopočítávat náklady do výše 100 % průměrné spotřeby, to legitimní není. SVJ tímto jednáním porušuje závaznou vyhlášku č. 372/2001 Sb. Takové vyúčtování můžete reklamovat u výboru SVJ, případně se bránit soudní cestou. Vyhláška č. 372/2001 Sb., je právní normou kogentní povahy. Z toho vyplývá, že se od této právní normy odchýlit nelze. Účastníci právního vztahu si pod sankcí neplatnosti nesmějí ujednat nic, co by kogentní právní normě odporovalo. V případě jakéhokoli sporu u soudu, dá soud jednoznačně za pravdu rozúčtování podle vyhlášky.

6 Metodický pokyn k vyhlášce 372/2001
„ Při překročení stanovené tolerance rozdílů v měrných úhradách je vlastník povinen provést úpravu rozdělení nákladů spočívající v úpravě (změně) podílu základní a spotřební složky v celkových nákladech, přezkoumání stanovené korekce na polohu místností nebo bytů a hledání příčin mimo výpočtovou metodu“

7 Metody stanovení koeficientů umístění
výpočtem dle tepelných ztrát dle projektové dokumentace empirickou metodou dle metodiky rozúčtovatele Výpočet dle tepelných ztrát vychází z projektové dokumentace a z dokumentace zateplení. Častěji se stanovuje koeficient polohy empirickou metodou a ve většině metodik není zohledněno zateplení. Vlastníci většinou po úplném zateplení objektu přistupují na změnu polohových koeficientů na základě tepelných ztrát. JAKÝM ZPŮSOBEM BYLY KOEFICIENTY STANOVENY V NAŠEM SVJ?

8 Nedodržování vyhlášky 372/2001
Náš dodavatel rozúčtování vznesl dotaz u věcně příslušného ministerstva, které je také tvůrcem uváděné vyhlášky, tj. na Informačním centru Ministerstva pro místní rozvoj (IC MMR). Odpověď je následující: „Základní složka nákladů se rozděluje podle plochy bytu a není ovlivněna rozdílnou spotřebou tepla jednotlivých bytů. Není tedy žádný důvod pro zohledňování polohy místnosti či bytu v domě. Koeficienty se koriguje jen spotřební složka v případě rozúčtování dle náměrů indikátorů či měřidel tepla. Použití koeficientů polohy na základní složku nemá logiku a je v rozporu s vyhláškou 372/2001 Sb.“ Tolik názor, pod nímž je podepsáno IC MMR. Bude nutné o něm diskutovat na příštím shromáždění vlastníků a přijmout rozhodnutí, protože toto není v kompetenci výboru SVJ. financni/130-otazky-vyuctovani-tepla-pro-shromazdeni-vlastniku

9 Návrhy k hlasování Návrh na udělení úkolu pro výbor SVJ, aby prověřil důvody vysokého rozpětí naměřených hodnot v souladu s platnou metodikou k vyhlášce č. 372/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že je tento krok spojen s investicí, navrhuje Shromáždění rozpočet na tyto úkony Kč ………………..,-. U minimálně pěti (více?) bytových jednotek s nejvyššími naměřenými hodnotami prověřit mj. správnost koeficientů polohy těchto bytů, a to s maximálním rozpočtem Kč ……………..,- Hlasování o zrušení ustanovení 8. b) ze zápisu ze Shromáždění z , tj.: „spotřeba 30% průměru a méně dle stanovené vyhlášky bude vyúčtována ve výši 100% průměru podle plochy bytu“ Návrh na udělení úkolu pro výbor SVJ, aby zajistil ve spolupráci s naším rozúčtovatelem nákladů na teplo a teplou vodu, rozúčtování v souladu vyhláškou č. 372/2001 Sb.

10 Konec


Stáhnout ppt "Zásadní nedostatky v rozúčtování nákladů na teplo"

Podobné prezentace


Reklamy Google