Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní konference Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů Luhačovice 15. 9. 2011 Současná situace v přípravě staveb pozemních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní konference Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů Luhačovice 15. 9. 2011 Současná situace v přípravě staveb pozemních."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní konference Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů Luhačovice 15. 9. 2011 Současná situace v přípravě staveb pozemních komunikací, největší překážky přípravy a možnosti jejího zlepšení Ing. Radovan Hrnčíř HBH Projekt spol. s r.o.

2 Osnova příspěvku 1.Současný proces přípravy staveb 2.Aktuální problémy efektivity procesu přípravy 3.Závěry – největší překážky a možnosti zlepšení

3 1. Současný proces přípravy staveb • Etapy procesu přípravy – Předprojektová příprava a environmentální hodnocení – Projektová příprava – Dokumentace v průběhu zhotovení • Časová náročnost procesu přípravy • Finanční náklady procesu přípravy

4 Etapy a časová náročnost projektové přípravy

5 Finanční náklady přípravy • Cena služeb • Výkupní cena pozemků nutných pro stavbu • Provozní náklady investora 200520062007200820092010 plán 2011 Provozní náklady ŘSD ČR v mil. Kč1 261,11 330,01 818,01 898,21 730,0 1 139,0

6 2. Aktuální problémy efektivity přípravy dopravních staveb • Aplikace státní politiky rozvoje dopravní infrastruktury – Nedostatek finančních prostředků – Absence dlouhodobě dodržované státní koncepce přípravy • Problémy státní investorské organizace ŘSD ČR • Současná situace projektových a inženýrských organizací v procesu přípravy staveb

7 Aplikace státní politiky rozvoje dopravní infrastruktury 2007200820092010plán 2011plán 2012plán 2013 (1) Počet jmenovitých akcí ŘSD39936227653--- (2) Náklady na přípravu jmenovitých akcí ŘSD v mil Kč3 021,02 150,92 205,5341,0000 (3) Náklady - globální položky ŘSD v mil. Kč551,31 029,9746,9138,82 153,13 229,04 866,9 (4) z toho pouze příprava321,7504,0541,2635,01 062,11 950,0? Celkem na přípravu (2) + (4) v mil. Kč3 343,1č2 654,92 746,7976,01 062,11 950,0? Celkový rozpočet ŘSD v mil. Kč50 288,756 972,555 53,760 152,235 995,021 304,224 180,2 podíl přípravy7%5% 2%3%9%

8 Problémy státní investorské organizace ŘSD ČR • Chybějící plán přípravy (a realizace) • Neustálá reorganizace • Minimální akceschopnost • Neprůhledné zadávání formou podlimitních zakázek – deformace trhu Současná situace projektových a inženýrských organizací v procesu přípravy staveb • Stav trhu • Kritéria výběru zpracovatelů projektových dokumentací a inženýrských služeb a jejich vazba na kvalitu prací • Absence principu zodpovědnosti za dílo a zainteresovanosti projektanta na výsledcích přípravy • Pozice projektanta

9 3. Závěry 1.Etapa přípravy je u dopravních staveb mnohonásobně časově náročnější než samotná výstavba. Primárně tedy má být stanovena strategie a časový plán přípravy, a z něj má vycházet plán realizace staveb. Bez reálného plánu přípravy staveb a jeho důsledného plnění nelze odpovědně hovořit o termínech realizace. 2.Třístupňový proces přípravy staveb (EIA, ÚŘ, SŘ) daný stávající legislativou je velmi komplikovaný a spíše nevede k větší míře zohlednění veřejného zájmu. Spíše přispívá k menší transparentnosti a zvětšení prostoru pro spekulace a zdražování staveb.

10 3.Navzdory tomu, jak komplikovaný je současný proces přípravy staveb, samotné náklady na přípravu jsou až zanedbatelně malé vzhledem k ceně staveb samotných. Omezování přípravy tedy nemá skoro žádný dopad do státních výdajů a naopak může komplikovat možnost realizace staveb a především jejich cenu a kvalitu i v poměrně vzdálené budoucnosti. Nemá tedy žádný ekonomický význam omezovat výdaje na přípravu za účelem krátkodobých úsporných opatření.

11 4.Aby bylo možné v etapě realizace staveb vůbec nějakých úspor docílit, je nezbytné dobu útlumu investic využít k zvýšení kvality připravovaných projektových dokumentací budoucích staveb. Tím investor za minimálních nákladů může eliminovat negativní změny, které ho v průběhu realizace jinak s velkou pravděpodobností očekávají, v podobě změnových řízení právě u těch projektů, jejichž autoři byli vybráni pouze podle kritéria nejnižší ceny.

12 5.Podstatné zlevnění procesu přípravy staveb je možné pouze po úpravě legislativy - zjednodušení doposud třístupňového procesu přípravy staveb na dvoustupňový, přičemž součástí dokumentace 1. stupně (DÚR) by se nově stalo také přesné vymezení záboru stavby pro výkup pozemků. 6.Je třeba změnit fungování stavebních úřadů, které by se konečně mohly ujmout své rozhodovací kompetence, přestat být pouhým administrátorem a sběratelem připomínek všech zúčastněných stran a začít zohledňovat ve svém rozhodování ekonomické zájmy státu, který reprezentují.

13 7.V posledních 5 letech prudce klesla odborná úroveň státní investorské organizace ŘSD ČR. Výměna řídících pracovníků proběhla podle politického klíče bez nezbytného předpokladu zachování odbornosti. V této situaci přestává být investor schopen plnit své základní funkce a v odborných kruzích se zvažuje možnost transformace státní příspěvkové organizace ŘSD ČR na akciovou společnost. Nebude-li vzdělání a odborná způsobilost nezbytnou podmínkou pro obsazování všech pozic v aparátu této společnosti, reorganizací se situace nevyřeší.

14 8.V souvislosti s připravovanými změnami ve stavebních zákonech je bezpodmínečně nutné znovu legislativně ukotvit autorskou zodpovědnost projektanta za zvolené technické řešení stanovené již v dokumentaci pro územní rozhodnutí a zabezpečit tak kontinuitu autorské odpovědnosti v dalších stupních přípravy (Design and Build - DSP, RDS).

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Mezinárodní konference Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů Luhačovice 15. 9. 2011 Současná situace v přípravě staveb pozemních."

Podobné prezentace


Reklamy Google