Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAŽDÝ JSME JINÝ, VŠICHNI JSME STEJNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAŽDÝ JSME JINÝ, VŠICHNI JSME STEJNÍ"— Transkript prezentace:

1 KAŽDÝ JSME JINÝ, VŠICHNI JSME STEJNÍ
…JSME EVROPSKÁ UNIE

2 Evropská unie Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie kterou od posledního rozšíření tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace). EU vznikla v roce 1933 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva. Motto: Jednota v rozmanitosti Hymna EU: Óda na radost (napsal Friedrich Schiller – oslavuje přátelství mezi lidmi)

3 Belgické království Belgie oficiálně Belgické království, je federativní konstituční monarchie ležící v západní Evropě. V zemi jsou tři oficiální jazyky: nizozemština, francouzština a němčina. Kulturně, politicky a sociologicky se Belgie skládá ze dvou velkých společenství, nizozemsky mluvících Vlámů a frankofonních Valonů. Hlavní město: Brusel Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1952

4 Bulharská republika Bulharsko (bulharsky България / Bălgarija) je stát v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově. Země sousedí na severu s Rumunskem (hranici tvoří převážně Dunaj), na západě se Srbskem a s Makedonií, na jihu s Řeckem a na jihovýchodě s Tureckem. Východní hranici tvoří Černé moře. Hlavní město: Sofia Rozloha: ,6 km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 2007

5 Česká republika Česko, oficiálně Česká republika, je stát ve střední Evropě. Vznikl 1. ledna jako formálně svrchovaný národní stát pod názvem Česká socialistická republika v rámci federalizace Československa, od 6. března nese název Česká republika, 1. ledna 1993 se v souvislosti se zánikem Československa stal subjektem mezinárodního práva. Hlavní město: Praha Rozloha: km² Počet obyvatel: [ Vstup do EU: 2004

6 Dánské království Dánsko (dánsky Danmark) je země ležící v severní Evropě. Spolu s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří státní celek Dánské království . Dánsko je nejmenší ze severských zemí, neleží však na Skandinávském poloostrově. Je tvořeno Jutským poloostrovem, ostrovy Fyn, Sjælland a stovkami dalších menších ostrovů. Na východě je omýváno Baltským mořem a na západě mořem Severním. Hlavní město: Kodaň Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1973

7 Estonská republika Estonsko (estonsky Eesti), plným oficiálním názvem Estonská republika (Eesti Vabariik) je území a stát v severní Evropě, nejsevernější z pobaltských zemí. Jde o přímořský stát, jehož hranici tvoří z větší části Baltské moře; 80 km široký Finský záliv na severu je odděluje od Finska, přibližně 300 km moře je na západě dělí od Švédska. Suchozemskou hranici má Estonsko na východě s Ruskem, ovšem převážná část této hranice prochází rozlehlým Čudským jezerem. Hlavní město: Talinn Rozloha: km² Počet obyvatel: [ Vstup do EU: 2004

8 Finská republika Finská republika (zastarale Čuchonsko[1], finsky Suomen Tasavalta, švédsky Republiken Finland) je severská země v severovýchodní Evropě, kterou omývá Baltské moře na jihozápadě, Finský záliv na jihovýchodě a Botnický záliv na západě. Finsko sousedí na souši s Ruskem na východě, Švédskem na severozápadě a Norskem na severu a na moři má společnou hranici navíc s Estonskem. Hlavní město: Helsinky Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1955

9 Francouzská republika
Francie), oficiální název Francouzská republika (je demokratický stát, jehož většina území se nachází v západní Evropě. Je členskou zemí Severoatlantické aliance a je jedním ze zakládajících členů Evropské unie a Organizace spojených národů. Je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veta, jednou z osmi uznaných jaderných mocností a členem sdružení osmi nejvyspělejších států světa G8. Spolu se Spojeným královstvím je Francie jedinou doposud existující koloniální velmocí. Hlavní město: Paříž Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1952

10 Chorvatská republika Chorvatsko (starší název Charvátsko, chorvatsky Hrvatska) je evropský stát, který se geograficky nachází na pomezí střední a jižní Evropy; jde o jeden z nástupnických států bývalé Jugoslávie. Jeho sousedy jsou Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá Hora. Hlavní město: Záhřeb Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 2013

11 Irská republika Hlavní město: Dublin
Irsko (Irská republika) je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět šestin povrchu stejnojmenného ostrova. Irsko sousedí na severu s částí Spojeného království – Severním Irskem. Jeho břehy omývá na západě Atlantský oceán, na východě Irské moře, na jihovýchodě Svatojiřský průliv a na jihu Keltské moře. Irsko je unitární parlamentní republika v čele s prezidentem. Samostatné Irsko je výsledkem mnoholetého boje za nezávislost na Spojeném království Velké Británie. Hlavní město: Dublin Rozloha: km² Počet obyvatel: [ Vstup do EU: 1973

12 Italská republika Hlavní město: Řím Rozloha: 301 338 km²
Itálie je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem (740 km), Rakouskem (430 km) a Slovinskem (232 km). Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán (3,2 km) a San Marino (39 km). Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem Campione d'Italia. Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Jónské moře a ze západu Tyrhénské moře a Ligurské moře. Celková délka pobřeží je 7600 km. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Hlavní město: Řím Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1952

13 Kyperská republika Hlavní město: Nikósie Rozloha: 9 251 km²
Kypr, oficiálním názvem Kyperská republika, je euroasijský ostrovní stát nacházející se ve východní části Středozemního moře, východně od Řecka, jižně od Turecka, západně od Sýrie a severně od Egypta. Jde o třetí největší ostrov ve Středozemním moři a významnou turistickou destinaci. Kypr byl zakládajícím členem Hnutí nezúčastněných zemí. Hlavní město: Nikósie Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 2004

14 Litevská republika Litva (litevsky Lietuva nebo Lietuvos Respublika) je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí. Hraničí s Lotyšskem (délka hranic 588 km) na severu, s Běloruskem (677 km) na jihovýchodě, s Polskem (104 km) a ruskou Kaliningradskou oblastí (273 km) na jihozápadě. Litva má 90,66 km písečného pobřeží. Hlavní město: Vilnius Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 2004

15 Lotyšská republika Lotyšsko (lotyšsky: Latvija) je prostřední ze tří pobaltských zemí. Hraničí s Litvou (588 km) na jihu, s Běloruskem (167 km) na jihovýchodě, s Ruskem (282 km) na východě a s Estonskem (343 km) na severu. Hlavní město: Riga Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 2004

16 Lucemburské velkovévodství
Lucembursko, oficiálně Velkovévodství lucemburské je malý západoevropský vnitrozemský stát sousedící s Belgií, Německem a Francií. Má kolem půl milionu obyvatel, většinou římskokatolického vyznání. Úředními jazyky jsou lucemburština, němčina a francouzština. Země je zakládajícím členem Beneluxu, NATO, Evropské unie, OECD a hlavní a největší město Lucemburk je sídlem mnoha jejich institucí. Lucembursko má velmi rozvinutou ekonomiku. Hlavní město: Lucemburk Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1952

17 Maďarská republika Hlavní město: Budapešť Rozloha: 93 030 km²
Maďarsko oficiálně Maďarská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Maďarsko hraničí s Rakouskem (366 km) a Slovinskem (102 km) na západě, s Chorvatskem (329 km) a Srbskem (151 km) na jihu, s Rumunskem (443 km) a Ukrajinou (103 km) na východě a se Slovenskem (677 km) na severu. Maďarsko je členem OSN, NATO, OECD, WTO, Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Visegrádské skupiny. Hlavní město: Budapešť Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 2004

18 Maltská republika Hlavní město: Valletta Rozloha: 316 km²
Malta, dlouhý tvar Maltská je vyspělá, hustě obydlená ostrovní země ve Středozemním moři. Jde o členskou zemi Evropské unie. Strategická poloha Malty ve Středozemním moři z ní udělala důležitý obchodní uzel.[3] V průběhu dějin byla ovládaná Féničany, Kartágem, Římem, Byzantskou říší, Francouzi a Spojeným královstvím. Nezávislost od Velké Británie získala v roce 1964, stále je však členem Commonwealthu. Hlavní město: Valletta Rozloha: 316 km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 2004

19 Spolková republika Německo
Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN, do r používána NSR, německy: Bundesrepublik Deutschland, německá zkratka BRD) je středoevropský stát. Na severu sousedí s Dánskem, omývá jej Severní moře a Baltské moře, na východě sousedí s Polskem, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na západě s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem. Česko je sousedem dvou spolkových zemí v Německu (Bavorsko a Sasko). Rozloha Německa je km2, přičemž území státu se nachází v mírném podnebním pásmu. Hlavní město: Berlín Rozloha: ,9 km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1952

20 Nizozemské království
Nizozemsko, nepřesně také Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království ležící v severozápadní Evropě. Nizozemí je označení historického nízko položeného území v okolí ústí řek Rýn, Šelda a Máza, zhruba odpovídající území dnešních států Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, pro které se vžil nový název Benelux. Holandsko je sice běžné označení pro celé Nizozemsko, pochází ale od názvu bývalého hrabství Holandsko, které zahrnuje dnešní provincie Severní a Jižní Holandsko. Hlavní město: Asterdam Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1952

21 Polská republika Hlavní město: Varšava Rozloha: 312 679 km²
Polsko (pol. Polska), oficiální název Polská republika (PR, pol. Rzeczpospolita Polska, RP), je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem (Kaliningradská oblast) na severu. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři se 770 km pobřeží. Povrch je převážně rovinatý, hory tvoří většinu jižní hranice. Hlavní město: Varšava Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 2004

22 Portugalská republika
Portugalsko, oficiálně Portugalská republika (portugalsky: República Portuguesa) je evropský stát nacházející se na samém jihozápadním cípu světadílu, v západní části Pyrenejského poloostrova. Jediným jeho pevninským sousedem je Španělsko, západní a jižní břehy země omývají vody Atlantského oceánu. Portugalsku dále náleží souostroví Azory a Madeira. Hlavní město: Lisabon Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1986

23 Rakouská republika Hlavní město: Vídeň Rozloha: 83 871 km²
Rakousko (oficiální název zní Republika Rakousko, je vnitrozemská spolková republika ležící ve střední Evropě. Skládá se z 9 spolkových zemí. Hraničí s Lichtenštejnskem a Švýcarskem na západě, s Itálií a Slovinskem na jihu, s Maďarskem a Slovenskem na východě a s Českem a Německem na severu. Rakousko je členem Organizace spojených národů, Rady Evropy, Evropské unie a je součástí Schengenského prostoru a Eurozóny. Největší města jsou Vídeň, Štýrský Hradec, Linec, Salzburg a Innsbruck. Hlavní město: Vídeň Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1995

24 Rumunsko Hlavní město: Bukurešť Rozloha: 238 391 km²
Rumunsko (rumunsky România) je stát ležící z větší části na Balkánském poloostrově v jihovýchodní části Evropy. Sousedí s Ukrajinou a Moldavskem na severovýchodě, s Maďarskem na severozápadě, se Srbskem na západě a s Bulharskem na jihu. Východní břehy země omývají vody Černého moře. Rumunsko je jednou ze zemí bývalého východního bloku. V současnosti je členem Evropské unie a Severoatlantické aliance. Hlavní město: Bukurešť Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 2007

25 Řecká republika Hlavní město: Atény Rozloha: 131 940 km²
Řecko, oficiálně Helénská republika (řecky Ελλάδα [eˈlaða] nebo Ελλάς [eˈlas]), je stát ležící v jižní Evropě - na jihu Balkánského poloostrova a rozkládající se na ostrovech v Egejském, Krétském, Thráckém, Středozemním a Jónském moři. Jeho sousedy jsou Albánie, Makedonie, Bulharsko a Turecko. Hlavní město: Atény Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1981

26 Slovenská republika Slovenská republika je vnitrozemský stát nacházející se ve střední Evropě. Na východě sousedí s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem, na jihozápadě s Rakouskem, na západě s Českem a na severu s Polskem. Hlavní město: Bratislava Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 2004

27 Slovinská republika Slovinsko (slovinsky Slovenija), oficiálně Republika Slovinsko (slovinsky Republika Slovenija; je středoevropský stát. Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako jeden z nástupnických států Jugoslávie. Jeho sousedy jsou Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Itálie. Hlavní město: Lublaň Rozloha: km2 Počet obyvatel: Vstup do EU: 2004

28 Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spojené království Velké Británie a Severního Irska (oficiálně zkráceně označované jako Spojené království nebo Británie. Je parlamentní monarchií složenou ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Současnou hlavou státu je královna Alžběta II., jež je zároveň hlavou dalších patnácti států zemí Commonwealthu, například Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Jamajky. Takzvanými britskými korunními závislými územími jsou Ostrov Man a Normanské ostrovy. Hlavní město: Londýn Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1973

29 Španělské království Hlavní město: Madrid
Španělsko, oficiálně Španělské království je stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Ke Španělskému království patří i Kanárské ostrovy v Atlantském oceánu a Baleáry ve Středozemním mořiŠpanělsko je konstituční monarchií, členem Evropské unie, NATO a dalších organizací. Podle demokratické ústavy z roku je v celé zemi úředním jazykem španělština (kastilština); další jazyky jsou uznávány jako úřední jednotlivými autonomními společenstvími. Hlavní město: Madrid Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1986

30 Švédské království Švédsko (oficiálně Švédské království, je jedním ze severských států na Skandinávském poloostrově v severní Evropě. Švédsko hraničí na západě s Norskem, na východě s Finskem a na jihu je spojeno s Dánskem pomocí unikátního mostu- tunelu přes průliv Öresund. Obyvatelstvo je koncentrováno především v jižní polovině země. Zhruba 85 % populace žije v městských oblastech. Hlavním městem Švédska je Stockholm, který je zároveň i největším městem. Hlavní město: Stockholm Rozloha: km² Počet obyvatel: Vstup do EU: 1995

31 KAŽDÝ JSME JINÝ, VŠICHNI JSME STEJNÍ
…JSME EVROPSKÁ UNIE


Stáhnout ppt "KAŽDÝ JSME JINÝ, VŠICHNI JSME STEJNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google