Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J06,17.1.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J06,17.1.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J06,17.1.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového materiálu: Vyjmenovaná slova po v Autor: Mgr. Hana Beranová P ř edm ě t: Č eský jazyk T ř ída: III Tematický okruh: Vyjmenovaná slova Téma: Vyjmenovaná slova po v Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad a procvi č ení, upozorn ě ní na neobvyklá slova, nacházení p ř íbuzných slov,pravopisná cvi č ení Pou ž ité zdroje: Polanská, Ji ř ina: Vyjmenovaná slova, vydáno 2001, nakladatelství u č ebnic Fortuna

2 Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý-

3  Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, výheň, slova s předponou vy-, vý-  Vy, vysoký, výt, výskat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý-  Vy, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý-  Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý-

4 výt (pes vyje) vít (vít věneček) výr (pták) vír (krouživý pohyb vzduchu nebo vody) výskat (křičet) vískat (probírat se ve vlasech) výška (je to vysoké) vížka (věžička)

5 výt vysoký žvýkat vydra

6 výheň výr vyžle výskat

7 V_borný prospěch, v_set ve v_šce, v_dět televizní v_sílání, zav_skl radostí, v_tr rozv_řil prach, v_ máte v_diny, hnízdo v_ra, psi v_li, vyšplhal v_soko, v_střihovat v_robky z nov_n, v_jet si na v_let, v_tamíny v ovoci, v_sící obraz, nikoho neobv_ňuj, v_tám vás, uv_tý věneček, neobv_klé zv_ky, v_v_nuté svaly, nev_domý člověk, je to nezv_k, v_padá nádherně, nev_v_šujte se.

8 Výborný prospěch, viset ve výšce, vidět televizní vysílání, zavýskl radostí, vítr rozvířil prach, vy máte vidiny, hnízdo výra, psi vyli, vyšplhal vysoko, vystřihovat výrobky z novin, vyjet si na výlet, vitamíny v ovoci, visící obraz, nikoho neobviňuj, vítám vás, uvitý věneček, neobvyklé zvyky, vyvinuté svaly, nevidomý člověk, je to nezvyk, vypadá nádherně, nevyvyšujte se.

9 nev-mlouvej se, sv-slý směr, vzdušný v-r, v-ška hory, zdv-hám ruku y i i y i

10 zav-sknutí, nezáv-díme, v-tězný hráč, vzdušný v-r y i i i

11 hubené v-žle, V-tek, v-dle, přežv-kuje, v-nález písma y i i y y

12 prav-dla pravopisu, horská v-ska, v-kolejil, v-čerpaný závodník, nesv-ť i i y y i

13 žhavá v-heň, v-skočil do v-šky, v-svědčení, v-dlička y y y y i

14 v- to nev-te, nav-ják, v-sel na stěně, uvázaný v-r y i i i y

15  http://www.google.cz/search?q=v%C3%BDr&hl=cs&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=8iLzUPTTK8LMhAfOuYHICg&ved =0CDkQsAQ&biw=1366&bih=667 http://www.google.cz/search?q=v%C3%BDr&hl=cs&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=8iLzUPTTK8LMhAfOuYHICg&ved =0CDkQsAQ&biw=1366&bih=667  http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%BDhe%C5%88&um=1&hl=cs&sa=N&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=B HK5dfc3t6z8nM:&imgrefurl=http://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/163680-kouzlo-kovarskeho- remesla.html&docid=bKKNLGU5FwGStM&imgurl=http://media.novinky.cz/971/159718-original1- xlhqr.jpg&w=500&h=340&ei=KCTzUPXtOcaM0AW0yIHYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1053&vpy=327&dur=86&hovh=185&hov w=272&tx=162&ty=103&sig=101952721940192448685&page=1&tbnh=136&tbnw=207&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r: 28,s:0,i:1721t:429,r: 28,s:0,i:172  http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%BDskat&um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=- 0Sz7Pz9rSwYeM:&imgrefurl=http://slovnikonline.com/v%25C3%25BDskat&docid=DMILrBY_GaoJ- M&imgurl=http://slovnikonline.com/img/23-1226783968-9- vyskat.jpg&w=200&h=199&ei=GybzUP3qOqeU0QWlpYGwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=5&vpy=137&dur=191&hovh=159&hovw =160&tx=99&ty=86&sig=101952721940192448685&page=1&tbnh=150&tbnw=151&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s: 0,i:79  http://dumy.cz/material/47627-pravopisna-cviceni-na-vyjmenovana-slova-po-v


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J06,17.1.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."

Podobné prezentace


Reklamy Google