Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fundraising možnosti a výzvy knihoven. Program 1) Potenciál knihovny: jaká je vize knihoven v ČR? A jaká je vaše vize? Definice vlastních představ. (30.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fundraising možnosti a výzvy knihoven. Program 1) Potenciál knihovny: jaká je vize knihoven v ČR? A jaká je vaše vize? Definice vlastních představ. (30."— Transkript prezentace:

1 Fundraising možnosti a výzvy knihoven

2 Program 1) Potenciál knihovny: jaká je vize knihoven v ČR? A jaká je vaše vize? Definice vlastních představ. (30 min, diskuze) 2) Dotace (90 min, prezentace, otázky): Dotační programy MK ČR a Dotační programy ESF: orientace v programech, možnosti jejich využití. 2) Potenciál místní komunity (90 min, prezentace, diskuze) 3) Jak získat prostředky z motivování místní komunity a její aktivizace. Příklady praxe – náklady, zisky, zkušenosti, důvody. 4) Dárcovství (90 min, prezentace, práce s internetem, diskuze) 5) Možnosti získávání finančních příspěvků – koho oslovit? Jak oslovit? Jaké nástroje využít? Jaké možnosti se nově otevírají přes sociální sítě? 6) Modelové sestavení fundraisingového plánu (180 min, workshop): příprava modelových plánů ve skupinách. Prezentace zpracovaných plánů

3 1. Potenciál knihovny  Jaká je vize rozvoje knihoven?  Jaká je vize vaší knihovny?  Na co nejvíce potřebujete finance?  Kdo z vás již žádal o nějaký typ dotace? Úspěch?  Pokusili jste se kontaktovat komunitu?  Pokusili jste se udělat benefiční akci?  Jaké aktivity pořádáte?

4 Fundraising  Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.  Organizacemi bývají zpravidla nevládní neziskové organizace, rozpočtové nebo příspěvkové organizace (vzdělávací instituce, nemocnice, zařízení sociální péče atd.), obce, mikroregiony, kraje, církve, v některých státech i politické strany a v neposlední řadě i podnikatelské subjekty poskytující veřejně prospěšnou službu.  Oslovenými dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské (regionální) samosprávy, orgány EU.  V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční akce, prodávat určité výrobky nebo služby nebo organizovat kluby přátel, jejichž členové pravidelně přispívají na činnost podporované organizace.

5 Fondy – MK ČR na rok 2012 http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm  VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků  VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven  VISK 5 - RETROKON - Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR  VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA  VISK 7 - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS  VISK 8 - A. Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí; B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány a oborových informačních bran  VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

6 Fondy – MK ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm Knihovna 21. století 1. Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců : realizace výstav, besed, soutěží, nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny 2. Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením: nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké, nákup technických zařízení (s výjimkou běžného hardware) umožňujících (..) 3. Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost : projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního učení, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní, činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, akce k významným literárním výročím 4. Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí: restaurování historických a vzácných knihovních fondů, prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.

7 Fondy – ESF http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1 http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1 1. (5.1.) Mezinárodní spolupráce: Globálním cílem této oblasti podpory je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Specifické cíle jsou zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti a rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. 2. (3.3.) Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce: žadatel vězeňská služba – možnost partnerů 3. (2.1.) Posílení aktivních politik zaměstnanosti : žadatel NNO

8

9 Komunita  Kdo je komunita? / Co je komunita? Komunita je společenství živých bytostí, které sdílejí určitou oblast (omezenou prostorově, jejich společnými zájmy apod). Komunitu charakterizuje zejména sdílená vzájemná interakce, vycházející například ze společných potřeb nebo zájmů. Komunity se obvykle vytvářejí na jednom konkrétním místě, toto neplatí na internetových médiích (lidská komunita může být třeba obyvatelstvo obce, může se ale jednat i o spolek, rodovou osadu, občanské sdružení, církev, školu, společenský klub či firmu). Typickým komunitním internetovým serverem je portál Facebook

10 Komunity kolem nás  Lidé ve městě/čtvrti  Neziskové organizace a jejich podporovatelé  Rodiče  Senioři  Nezaměstnaní  Matky samoživitelky  Rodiče dvojčat  Etnické skupiny  Knihovníci  Cestovatelé  Milovníci dektivek besedy, semináře, konference Festivaly – filmové, knižní, hudební poradny, konzultace, job point Turnaje, kvízy, bingo akce, soutěže, tábory významná výročí filmové noci, noc cestovatelů výstavy markety knih trhy

11 Příklad praxe  Náklady? – záleží na vašem plánu  Zisky? – dlouhodobé (budování přátel knihovny), krátkodobé (vstupné)  Zkušenosti? – ptám se vás   Proč? – lidé nečtou  http://www.nypl.org/ http://www.nypl.org/

12

13 Dárcovství  Lidé, přátelé knihovny – příběhy a místo  Nadace, nadační fondy – změny ve společnosti  Firmy – posílení jména značky a PR  Jednorázové příspěvky – DMS při katastrofách Jednorázový dar bez delšího rozmýšlení nebo jednorázový projekt. potřebujete smlouvu, ošetřeno zákonem, pro darující je dobré je mít transparentní účet

14 Sponzoring  Firmy – posílení jména značky a PR  Patrioti – hrdost a spojení s místem  Partneři – výhody členství v klubu  V.I.P. klienti – prestiž, výhody členství v klubu Dlouhodobá podpora s očekáváním lepšího postavení a zisku.

15 Pro všechny nadace potřebujete dobrý nápad, firemní nadace potřebují příběhy. Každá výzvy se dá upravit, pokud vedení nadace přesvědčíte.

16 pro kreativní knihovny  http://www.nakopni.me/ http://www.nakopni.me/  http://www.facebook.com/ipo48praguehttp://www.facebook.com/ipo48prague  http://startupyard.cz/ http://startupyard.cz/  http://www.knihovnapruhonice.cz/?p=2323 http://www.knihovnapruhonice.cz/?p=2323

17 Adoptujte knihu

18

19 Jak?  zeptejte se dětí  spolupracujte se školami na PR  zeptejte se svých zaměstnanců a přizvěte je k tvorbě strategie  oslovte creativce a nechte si navrhnout reklamní a propagační předměty – prodávejte  uspořádejte akci a uvolněte si místo na nové knihy

20 Děkuji  Petra Kubálková  petra.kubalek@gmail.com petra.kubalek@gmail.com  http://cz.linkedin.com/in/petrakubalkova http://cz.linkedin.com/in/petrakubalkova  @petravonkuba Film pro vás   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=Adzywe9xeIU http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=Adzywe9xeIU


Stáhnout ppt "Fundraising možnosti a výzvy knihoven. Program 1) Potenciál knihovny: jaká je vize knihoven v ČR? A jaká je vaše vize? Definice vlastních představ. (30."

Podobné prezentace


Reklamy Google