Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav české drogové scény

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav české drogové scény"— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav české drogové scény
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky Aktuální stav české drogové scény plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH ATK 2013

2 Trestně právní charakteristika aktuální drogové situace v ČR
V ČR bylo v r stíháno pro drogové trestné činy 3068 osob. (oproti roku 2011 nárůst o cca 300 osob, v porovnání s rokem 2009 nárůst o cca 600 osob). Nejvyšší podíl trestných činů (cca 81 %) je spojen s výrobou, pašováním a prodejem drog. Nejvyšší podíl představuje drogová kriminalita spojená s pervitinem (cca 75 %) a konopnými látkami; podíl heroinu nebo kokainu nedosahuje ani 5 %. Mezi kraje s nejvyšším relativním výskytem drogové trestné činnosti patří Praha, kraje Středočeský, Karlovarský a Ústecký. V roce 2012 bylo evidováno cca 1200 přestupků držení drogy nebo pěstování rostliny obsahující omamnou a psychotropní látku v malém množství pro vlastní potřebu. Nejčastěji (v 94 %) šlo o držení drogy, pouze 6 % přestupků se týkalo pěstování rostlin obsahujících omamnou a psychotropní látku.

3

4 Uživatelská specifika České republiky

5 Metamfetamin Pervitin vyrábí tuzemští výrobci zejména v malých domácích laboratořích, které jsou teritoriálně rozloženy po celém území ČR. Nejexponovanějšími kraji jsou Ústecký, Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský. Stále častěji dochází k produkci pervitinu ve vyšším objemu, na které se podílí organizované skupiny osob původem z Vietnamu nebo albánsky hovořící zločinecká uskupení. Menší část produkce pervitinu určená pro vývoz do zahraničí – na významu nabývá drogová turistika občanů SRN v severozápadních Čechách, kde především osoby vietnamského původu vyrábí ve větších objemech pervitin určený pro export, který je významně vázán na distribuci v příhraničních tržnicích (Folmava, Aš, Cheb, Potůčky, ). v příhraničních oblastech v SRN bylo v r zachyceno celkem 40 kg metamfetaminu (9,3 kg/2011, 2,04 kg/2010), kdy více než 85% tvoří osoby s trvalým pobytem v SRN, které z Čech vyvážely v průměru 17 g pervitinu. Meziroční srovnání záchytů v Německu ukazuje na progradující objem poptávky při relativně stejném počtu náhodných kontrol. Z pohledu technologie výroby a použitých prekurzorů převládá tzv“česká cesta“ a léky z Polska (převládá SUDAFED), saturace léky s PSE z domácích zdrojů je minimální.

6 EFEDRIN A LÉKY S OBSAHEM PSE
Od listopadu 2009 změnil SÚKL omezení pro výdej LOP tak, že stanovil hranici 900 mg, což odpovídá 30 tabletám či sáčkům některého ze 6 přípravků (Aspirin Complex, Daleron, Modafen, Nurofen Stopgrip, Panadol Plus Grip, Paralen plus) na osobu a měsíc. poptávka je plně saturována dovozem LOP především z Polska a SRN registrujeme nelegální dovoz efedrinu zejména z Balkánu, Jihovýchodní Asie či z úniku z farmaceutické distribuce v Západní Evropě zvyšuje se podíl varen způsobilých vyrábět ve vyšších objemech na jeden výrobní cyklus (zdroj: SÚKL, VZ NPC 2012)

7 Odhalené varny pervitinu 2007- 2012

8 Nelegální pěstování a obchod s netechnickým konopím
Většina vypěstované marihuany byla určena pro domácí trh. (odhadovaná spotřeba v ČR dle VZ NMS 2012 cca 18,2 tun ročně) Část indoorové produkce konopí je dobře organizována a podílí se na ní velmi významně kriminální skupiny vietnamského původu. V roce 2012 bylo odhaleno 199 pěstíren konopí (2007/34, 2008/79, 2009/84, 2010/145, 2011/165). V roce 2012 bylo zajištěno rostlin konopí a 563 kg marihuany. Roční produkční schopnost odhalených pěstíren za rok 2012 byla cca 7 tun/rok. Průměrný obsah THC 12% (registrovaná škála 7-23%) s obchodem je spojen prvek násilí mezi jednotlivými konkurujícími skupinami i distribučními patry a obchod s technologiemi a rostlinnými řízky Vývoz je uskutečňován i velkoobjemově a to zejména do sousedních států, ale i na Ukrajinu, do Maďarska, Velké Británie a do severských států.

9

10

11

12

13

14

15 APAAN – alfa-fenylacetoacetonitril
organická sloučenina bez kontroly, bez legálního využití pre-prekurzor pro metamfetamin i amfetamin původ : Čína, výtěžnost cca 70%, cena cca 1 mil. Kč/t konverze za využití kys. sírové či chlorovodíkové konverze na BMK

16 Uživatelská schémata a nejfrekventovanější přepravní trasy
OPIÁTY CANNABIS KOKAIN AMFETAMINY PRODUKCE KOKY PRODUKCE OPIA KOKAINOVÉ PŘEPRAVNÍ TRASY PŘEPRAVNÍ TRASY HEROINU/OPIA LODNÍ PŘEPRAVA LETECKÁ PŘEPRAVA OZBROJENÉ KONFLIKTY V SOUVISLOSTI S PRODUKCÍ A OBCHODEM S DROGAMI Zdroj : OECD, 2012

17 Vliv organizovaných zločineckých skupin na drogovou situaci v ČR
turecké a albánsky hovořící skupiny vietnamské zločinecké skupiny romské zločinecké skupiny západoafrické zločinecké skupiny podíl občanů ČR POLYVALENTNÍ UŽÍVÁNÍ = POLYDROGOVÝ CHARAKTER TRHU

18 Srovnání legislativní úpravy držení OPL v zemích sousedících s ČR

19 Srovnání legislativní úpravy držení OPL v zemích sousedících s ČR

20 Pokud ještě zbývá trochu času…
argumenty spojené s navrhovanou změnou vládního nařízení, kterým se u OPL stanoví množství větší než malé legislativní návrhy směřující k regulaci obchodu s technologiemi pro indoor pěstování netechnického konopí mezinárodní aktivity ve vztahu k metamfetaminu a jeho prekurzorům návrhy opatření v oblasti vyšší efektivity postihování netrestních drogových deliktů aktivity vietnamských kriminálních skupin a související legislativní snahy kam kráčí policejní preventivní aktivity

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální stav české drogové scény"

Podobné prezentace


Reklamy Google