Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demografická studie a zajištění kapacity MŠ a ZŠ v obci Chýně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demografická studie a zajištění kapacity MŠ a ZŠ v obci Chýně."— Transkript prezentace:

1 Demografická studie a zajištění kapacity MŠ a ZŠ v obci Chýně

2 ČINNOST VÝBORU PRO VÝSTAVBU NOVÉ ZŠ  Cílem činnosti je připravit odborné podklady pro kvalifikované rozhodnutí Zastupitelstva pro výstavbu nové ZŠ  Výbor si stanovil následující cíle a úkoly:  ověření potřeby výstavby nové ZŠ (požadavek vedení obce) a stanovení její udržitelné kapacity,  návrh financování výstavby nové ZŠ  financování provozu ZŠ  návrh zajištění kapacity v MŠ (nelze oddělovat od kapacity ZŠ, počet míst v MŠ bude ovlivňovat i nástup dětí do naší ZŠ).

3 SITUACE V OBLASTI KAPACIT MŠ A ZŠ V OKRESECH PRAHA-ZÁPAD A PRAHA-VÝCHOD  Nedostatkem kapacit v MŠ a ZŠ.  Např. počet dětí v MŠ činí 7583, počet zamítnutých žádostí 3277 dětí, tj. 43%.  Ve školním roce 2013/14 bude chybět cca 210 tříd v ZŠ.  Investice v celkové hodnotě 1,5 mld. Kč.  Řada z těchto obcí je stavebně připravena.  Nejsou schopny tyto investice financovat.  Obec Chýně není výjimkou (projekt však nemá).

4 POPULAČNÍ PROGNÓZA V OBCI CHÝNĚ Východiska pro zpracování prognózy  Limity územního plánu  Limity kapacity ČOV  Plánované developerské projekty Časový horizont: rok 2030

5  Studie je členěna na 2 základní části:  analýza současného vývoje obyvatelstva a trendy jeho dalšího směřování  vlastní demografická prognóza

6 3 varianty odhadu celkového počtu obyvatel: 1. stávající zastavěné území včetně developerského projektu společnosti Embalador 2. počítá s realizací všech developerských projektů 3. stávající zastavěné území (vč.ploch ještě zastavitelných)

7 A NALÝZA SOUČASNÉHO STAVU OBYVATELSTVA  V roce 2004 měla obec Chýně 671 obyvatel.  V roce 2012 však již 2108 obyvatel.  Skokový nárůst mezi roky 2005-2006 a 2006- 2007 (ukončení developerské výstavby).

8 VÝVOJ POČTU OBYVATEL CHÝNĚ V LETECH 2003 - 2011 Rok 200 4 200 5 200 62007 200 8 200 920102011 Střední stav 67168878210161292148416631837 Procentu ální nárůst 1 %3 %12 %23%21 %13 %11 %9 %

9 V ÝVOJ PŘIROZENÉ MĚNY OBYVATEL Skládá se ze dvou základních demografických procesů:  proces úmrtnosti  v Chýni ročně umírá 6-9 osob/1000 obyv. a je stabilní,  nízká úmrtnost ovlivněna věkovou strukturou,  ve srovnání se Středočeským krajem jde o podprůměrnou hodnotu.

10  proces porodnosti  Ročně se narodí 30-50 dětí (od 2006 zásadní nárůst - výstavba).  Průměrná míra porodnosti v ČR 10 dětí/1000 obyv.  V Chýni v průměru 25 - 30 dětí/1000 obyv.  Úhrnná plodnost v SK v r.2010 byla 1,53 dítěte/ 1 matku v produktivním věku (nad průměrem ČR).

11 VÝVOJ PŘIROZENÉ MĚNY OBYVATEL (1997-2011)

12 V ÝVOJ MIGRACE  Průměrná hodnota absolutního přírůstku stěhováním v Chýni mezi lety 2006-2011 je 220 osob(v průměru více jak 10 %),  Chýně převyšuje i trendy Středočeského kraje.  Chýně je nestabilním územím z pohledu demografického vývoje (velké zastavitelné plochy s nejasným horizontem zastavění)

13

14

15  Financování škol v novém systému RUD  Od r. 2013 dostává každá obec ze státního rozpočtu příspěvek podle počtu žáků navštěvujících školy zřizované obcí (nikoli tedy na žáky v obci trvale bydlící), cca 8 000 Kč na žáka.  Byly odbourány platby školám v jiných obcích, které navštěvují chýňské děti.  Chýňská MŠ a ZŠ má nyní 132 žáků, tj. celkový příjem obce bude zhruba 1 056 000 Kč.  Příspěvek ze státního rozpočtu zhruba pokrývá náklady obce na školu.  To samé platí pro srovnání i o okolních ZŠ v Rudné a Hostivici.  Zřízení nové ZŠ může být pro obec z hlediska provozu nákladově neutrální.

16  20045  20058  20069  200731  200839  200934  201041  201154  201249

17 ODHAD POTŘEBY MÍST V MŠ DO R. 2020 Odhad počtu dětí 3 – 6 let kapacita MŠ  201217472  201319598  201423198  2015234124  2016217124  2017211124  2018196124  2019184124  2020170124

18  Výbor provedl odhad počtu obyvatel ve třech variantách.  Vzhledem k hospodářské situaci a nedostatku poptávky je bytová výstavba ve třech lokalitách (Embalador, Klofa, AKLand Trade) zatím nejasná.  Pro střednědobý výhled do r.2030 a pro zjištění potřeby nové ZŠ výbor doporučuje proto vycházet z odhadu počtu obyvatel ze stávajících zastavěných ploch (varianta 3).  V roce 2030 je počet obyvatel odhadován na cca 2 800.  Dle počtu obyvatel, vývoje porodnosti a migrace dokazuje okamžitou potřebu výstavby ZŠ (1.- 9.tř.)  Obec by zaplnila více než 1 třídu v každém ročníku.  Ideální počet dětí ve třídě je 24, počet narozených v posledních letech naznačuje možnost otevření až 2 tříd v ročníku.  Kapacita MŠ je 72, bude rozšířena o 26 míst na 98.  Kapacita ZŠ bude po rozšíření o dvě třídy cca 100 míst (1. – 5.třída).  Rozhodujícím faktorem pro nástup dětí do ZŠ bude kapacita MŠ.  Obec by mohla novou ZŠ využít pro umístění min. 2 tříd MŠ - navýšení kapacity MŠ a zároveň využití kapacity ZŠ do okamžiku, kdy budou dorůstat děti na 2.stupeň.  Další rozšíření stávající MŠ má svá rizika – kapacita zahrady, školní kuchyně atd.  Vztah dětí a rodičů k obci – pozitivní faktor  Financování provozu prostřednictvím RUD  Financování výstavby nové ZŠ – finanční výbor připravuje podklady

19 DOPORUČENÍ VÝBORU PRO VÝSTAVBU NOVÉ ZŠ  Nová ZŠ (1. – 9.tř.) – efektivní řešení s pozitivním dopadem pro všechny obyvatele.  Možnost využití nové ZŠ pro navýšení kapacity MŠ.  Obec musí být připravena na možné financování z dotací, ať krajských, národních či evropských.  Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení je předpokladem pro získání finančních prostředků.  Projektová dokumentace by měla zohlednit rezervu pro případ zaplnění územního plánu s výhledovým počtem obyvatel 6000

20  příprava koncepce vzdělávání ve spolupráci s paní ředitelkou  příprava podkladů pro zadávací dokumentaci pro VŘ na projekt  17.4.2013


Stáhnout ppt "Demografická studie a zajištění kapacity MŠ a ZŠ v obci Chýně."

Podobné prezentace


Reklamy Google