Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výbor pro výstavbu nové ZŠ 04/2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výbor pro výstavbu nové ZŠ 04/2013"— Transkript prezentace:

1 Výbor pro výstavbu nové ZŠ 04/2013
Demografická studie a zajištění kapacity MŠ a ZŠ v obci Chýně Výbor pro výstavbu nové ZŠ 04/2013

2 Činnost výboru pro výstavbu nové ZŠ
Cílem činnosti je připravit odborné podklady pro kvalifikované rozhodnutí Zastupitelstva pro výstavbu nové ZŠ Výbor si stanovil následující cíle a úkoly: ověření potřeby výstavby nové ZŠ (požadavek vedení obce) a stanovení její udržitelné kapacity, návrh financování výstavby nové ZŠ financování provozu ZŠ návrh zajištění kapacity v MŠ (nelze oddělovat od kapacity ZŠ, počet míst v MŠ bude ovlivňovat i nástup dětí do naší ZŠ).

3 Nedostatkem kapacit v MŠ a ZŠ.
Situace v oblasti kapacit MŠ a ZŠ v okresech Praha-západ a Praha-východ Nedostatkem kapacit v MŠ a ZŠ. Např. počet dětí v MŠ činí 7583, počet zamítnutých žádostí dětí, tj. 43%. Ve školním roce 2013/14 bude chybět cca 210 tříd v ZŠ. Investice v celkové hodnotě 1,5 mld. Kč. Řada z těchto obcí je stavebně připravena. Nejsou schopny tyto investice financovat. Obec Chýně není výjimkou (projekt však nemá).

4 Populační prognóza v obci Chýně
Východiska pro zpracování prognózy Limity územního plánu Limity kapacity ČOV Plánované developerské projekty Časový horizont: rok 2030

5 Členění demografické studie
Studie je členěna na 2 základní části: analýza současného vývoje obyvatelstva a trendy jeho dalšího směřování vlastní demografická prognóza

6 Variantní řešení studie
3 varianty odhadu celkového počtu obyvatel: stávající zastavěné území včetně developerského projektu společnosti Embalador počítá s realizací všech developerských projektů stávající zastavěné území (vč.ploch ještě zastavitelných)

7 Analýza současného stavu obyvatelstva
V roce 2004 měla obec Chýně 671 obyvatel. V roce 2012 však již 2108 obyvatel. Skokový nárůst mezi roky a (ukončení developerské výstavby).

8 Vývoj počtu obyvatel Chýně v letech 2003 - 2011
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Střední stav 671 688 782 1016 1292 1484 1663 1837 Procentuální nárůst 1 % 3 % 12 % 23% 21 % 13 % 11 % 9 %

9 Vývoj přirozené měny obyvatel
Skládá se ze dvou základních demografických procesů: proces úmrtnosti v Chýni ročně umírá 6-9 osob/1000 obyv. a je stabilní, nízká úmrtnost ovlivněna věkovou strukturou, ve srovnání se Středočeským krajem jde o podprůměrnou hodnotu.

10 proces porodnosti Ročně se narodí dětí (od 2006 zásadní nárůst - výstavba). Průměrná míra porodnosti v ČR 10 dětí/1000 obyv. V Chýni v průměru dětí/1000 obyv. Úhrnná plodnost v SK v r.2010 byla 1,53 dítěte/ 1 matku v produktivním věku (nad průměrem ČR).

11 Vývoj přirozené měny obyvatel (1997-2011)

12 Vývoj migrace Průměrná hodnota absolutního přírůstku stěhováním v Chýni mezi lety je 220 osob(v průměru více jak 10 %), Chýně převyšuje i trendy Středočeského kraje. Chýně je nestabilním územím z pohledu demografického vývoje (velké zastavitelné plochy s nejasným horizontem zastavění)

13 Pohyb obyvatel v Chýni 1997 - 2011

14 Výsledky prognózy

15 Financování provozu MŠ a ZŠ
Financování škol v novém systému RUD Od r dostává každá obec ze státního rozpočtu příspěvek podle počtu žáků navštěvujících školy zřizované obcí (nikoli tedy na žáky v obci trvale bydlící), cca Kč na žáka. Byly odbourány platby školám v jiných obcích, které navštěvují chýňské děti. Chýňská MŠ a ZŠ má nyní 132 žáků, tj. celkový příjem obce bude zhruba 1  Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu zhruba pokrývá náklady obce na školu. To samé platí pro srovnání i o okolních ZŠ v Rudné a Hostivici. Zřízení nové ZŠ může být pro obec z hlediska provozu nákladově neutrální.

16 Počet narozených dětí v Chýni

17 Odhad potřeby míst v MŠ do r. 2020
Odhad počtu dětí 3 – 6 let kapacita MŠ

18 závěr Výbor provedl odhad počtu obyvatel ve třech variantách.
Vzhledem k hospodářské situaci a nedostatku poptávky je bytová výstavba ve třech lokalitách (Embalador, Klofa, AKLand Trade) zatím nejasná. Pro střednědobý výhled do r.2030 a pro zjištění potřeby nové ZŠ výbor doporučuje proto vycházet z odhadu počtu obyvatel ze stávajících zastavěných ploch (varianta 3). V roce 2030 je počet obyvatel odhadován na cca Dle počtu obyvatel, vývoje porodnosti a migrace dokazuje okamžitou potřebu výstavby ZŠ (1.- 9.tř.) Obec by zaplnila více než 1 třídu v každém ročníku. Ideální počet dětí ve třídě je 24, počet narozených v posledních letech naznačuje možnost otevření až 2 tříd v ročníku. Kapacita MŠ je 72, bude rozšířena o 26 míst na 98. Kapacita ZŠ bude po rozšíření o dvě třídy cca 100 míst (1. – 5.třída). Rozhodujícím faktorem pro nástup dětí do ZŠ bude kapacita MŠ. Obec by mohla novou ZŠ využít pro umístění min. 2 tříd MŠ - navýšení kapacity MŠ a zároveň využití kapacity ZŠ do okamžiku, kdy budou dorůstat děti na 2.stupeň. Další rozšíření stávající MŠ má svá rizika – kapacita zahrady, školní kuchyně atd. Vztah dětí a rodičů k obci – pozitivní faktor Financování provozu prostřednictvím RUD Financování výstavby nové ZŠ – finanční výbor připravuje podklady

19 Doporučení výboru pro výstavbu nové ZŠ
Nová ZŠ (1. – 9.tř.) – efektivní řešení s pozitivním dopadem pro všechny obyvatele. Možnost využití nové ZŠ pro navýšení kapacity MŠ. Obec musí být připravena na možné financování z dotací, ať krajských, národních či evropských. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení je předpokladem pro získání finančních prostředků. Projektová dokumentace by měla zohlednit rezervu pro případ zaplnění územního plánu s výhledovým počtem obyvatel 6000

20 Další náplň činnosti výboru
příprava koncepce vzdělávání ve spolupráci s paní ředitelkou příprava podkladů pro zadávací dokumentaci pro VŘ na projekt


Stáhnout ppt "Výbor pro výstavbu nové ZŠ 04/2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google