Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podrobné body polohopisu a změna výpočtu výměr Pavel DoubekPraha 29.10.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podrobné body polohopisu a změna výpočtu výměr Pavel DoubekPraha 29.10.2013."— Transkript prezentace:

1 Podrobné body polohopisu a změna výpočtu výměr Pavel DoubekPraha

2 Podrobné body polohopisu a změna výpočtu výměr  Obsah prezentace  Změna číslování podrobných bodů  Úprava výpočtu výměry  Způsob určení výměry 2  Způsob určení výměry 1  Způsob určení výměry 0

3 Změny číslování podrobných bodů  Označování čísel podrobných bodů  Podrobný bod se označuje číslem a příslušností ke katastrálnímu území  Číslo podrobného bodu se skládá z čísla ZPMZ a vlastního čísla bodu  Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné číselné řadě v rozsahu 1 až  Vlastní číslo bodu  Úplné číslo bodu je devítimístné  V čísle body není obsažen trojmístný kód katastrálního území

4 Změny číslování podrobných bodů  Seznam souřadnic  Zobrazení na geometrickém plánu se zpravidla nemění  Změna u standardních seznamů souřadnic a VFK

5 Změny číslování podrobných bodů  Seznam souřadnic ZPMZ Číslo boduSouřadnice obrazuSouřadnice polohyPoznámka Y’X’Kód kvality YX , , , , , , , , , , , ,02= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42

6 Změny číslování podrobných bodů  Seznam souřadnic ZPMZ Číslo boduSouřadnice obrazuSouřadnice polohyPoznámka Y’X’Kód kvality YX , , , , , , , , , , , ,02= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42

7 Změny číslování podrobných bodů Číslo boduSouřadnice obrazuSouřadnice polohyPoznámka Y’X’Kód kvality YX Katastrální území Bohostice , , , ,57 Katastrální území Kamenná u Bohostic , , , , , ,02= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42

8 Změny číslování podrobných bodů  Změna výměnného formátu (VFK)  Dotazy

9 Úprava výpočtu výměry  Současný stav  §77 odst.2a) (vyhláška 26/2007 Sb.)  Výměra je určena  ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality;  způsob určení výměry se označí kódem 2

10 Úprava výpočtu výměry  Současný stav 78

11 Úprava výpočtu výměry  Současný stav

12 Úprava výpočtu výměry  Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Shodné souřadnice obrazu a polohy

13 Úprava výpočtu výměry  Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Shodné souřadnice obrazu a polohy (1,2,6,3,4,5,1)

14 Úprava výpočtu výměry  Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy

15 Úprava výpočtu výměry  Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy

16 Úprava výpočtu výměry  Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy (1,2,6,3,4,5,1)

17 Úprava výpočtu výměry  Nový stav  §10 odst.4a)  Výměra je určena  ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality;  způsob určení výměry se označí kódem 2

18 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Shodné souřadnice obrazu a polohy

19 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Shodné souřadnice obrazu a polohy (1,2,3,4,1)

20 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy

21 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy

22 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy (1,2,3,4,1)

23 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Přidání bodu do přímky (1,2,3,4,1)

24 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Přidání bodu do přímky (1,2,3,4,1)

25 Úprava výpočtu výměry  Současný stav  §77 odst.2b) (vyhláška 26/2007 Sb.)  Výměra je určena  jiným číselným způsobem, tj. z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému;  způsob určení výměry se označí kódem 1  Nový stav  §10 odst.4b)  Výměra je určena  z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému;  způsob určení výměry se označuje kódem 1

26 Úprava výpočtu výměry  Současný stav  §77 odst.2c) (vyhláška 26/2007 Sb.)  Výměra je určena  ze souřadnic lomových bodů, z nichž nejméně jeden lomový bod, který není vloženým bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8;  způsob určení výměry se označí kódem 0

27 Úprava výpočtu výměry  Současný stav 78

28 Úprava výpočtu výměry  Současný stav

29 Úprava výpočtu výměry  Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Shodné souřadnice obrazu a polohy

30 Úprava výpočtu výměry  Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Shodné souřadnice obrazu a polohy (1,2,6,3,4,5,1)

31 Úprava výpočtu výměry  Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy

32 Úprava výpočtu výměry  Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy

33 Úprava výpočtu výměry  Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy (1,2,6,3,4,5,1)

34 Úprava výpočtu výměry  Nový stav  §10 odst.4c)  Výměra je určena  ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, z nichž nejméně jeden lomový bod, který není vloženým bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8;  způsob určení výměry se označí kódem 0

35 Úprava výpočtu výměry  Současný stav 78

36 Úprava výpočtu výměry  Nový stav

37 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Shodné souřadnice obrazu a polohy

38 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Shodné souřadnice obrazu a polohy (1,2,3,4,1)

39 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy

40 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy

41 Úprava výpočtu výměry  Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 Rozdílné souřadnice obrazu a polohy (1,2,3,4,1)

42 Úprava výpočtu výměry  Současný stav  §77 odst.2d) (vyhláška 26/2007 Sb.)  Výměra je určena  Graficky  1. planimetrováním,  2. výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo  3. výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely odměřených na mapě, s přihlédnutím k plošné deformaci mapového listu; způsob určení výměry se označí kódem 0.  Přednost se dává způsobu určení výměry v uvedeném pořadí.

43 Úprava výpočtu výměry  Nový stav  §10 odst.4d)  Výměra je určena  graficky, a to planimetrováním, výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely odměřených na mapě;  způsob určení výměry se označuje kódem 0.

44 Úprava výpočtu výměry  §82 odst.2)  Při výpočtu výměry se dává přednost způsobu určení výměry označenému vyšším kódem, přitom způsob určení výměry označený kódem 1 se nepoužívá. Pro výpočet výměr platí stejné zásady zaokrouhlování jako u souřadnic. Je-li výměra oddělované parcely menší než 0,50 m 2, zaokrouhlí se na 1 m 2. V případě označení této části pozemku písmenem malé abecedy se výměra dílu uvede v m 2 na 2 desetinná místa.

45 Úprava výpočtu výměry  Algoritmus automatického výpočtu výměr  Kritérium pro určení, zda má být bod vyloučen z určování výměry parcely  vyloučeny budou body, které nejsou lomové a současně jejich vzdálenost od spojnice nejbližších lomových bodů je menší nebo rovna 1 cm  Lomový bod je takový bod, jehož vzdálenost od spojnice dvou sousedních bodů je větší než 1 cm.  Zjištění, zda nevyloučené body mají kód kvality 3 nebo 4 (bez ohledu na to, zda je kód kvality uveden u souřadnice obrazu nebo souřadnice polohy).  Pro určení výměry parcely se použijí ty souřadnice, u kterých je uveden kód kvality (souřadnice tvořící závazné geometrické určení parcely).

46 Úprava výpočtu výměry  Algoritmus automatického výpočtu výměr  Kritérium pro určení, zda má být bod vyloučen z určování výměry parcely  vyloučeny budou body, které nejsou lomové a současně jejich vzdálenost od spojnice nejbližších lomových bodů je menší nebo rovna 1 cm  Lomový bod je takový bod, jehož vzdálenost od spojnice dvou sousedních bodů je větší než 1 cm.  Zjištění, zda nevyloučené body mají kód kvality různým od 3 a 4,  Pro určení výměry parcely se použijí souřadnice po nichž vede kresba (souřadnice obrazu).

47 Dotazy

48 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podrobné body polohopisu a změna výpočtu výměr Pavel DoubekPraha 29.10.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google