Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podrobné body polohopisu a změna výpočtu výměr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podrobné body polohopisu a změna výpočtu výměr"— Transkript prezentace:

1 Podrobné body polohopisu a změna výpočtu výměr
Pavel Doubek Praha

2 Podrobné body polohopisu a změna výpočtu výměr
Obsah prezentace Změna číslování podrobných bodů Úprava výpočtu výměry Způsob určení výměry 2 Způsob určení výměry 1 Způsob určení výměry 0

3 Změny číslování podrobných bodů
Označování čísel podrobných bodů Podrobný bod se označuje číslem a příslušností ke katastrálnímu území Číslo podrobného bodu se skládá z čísla ZPMZ a vlastního čísla bodu Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné číselné řadě v rozsahu 1 až 89999 Vlastní číslo bodu Úplné číslo bodu je devítimístné V čísle body není obsažen trojmístný kód katastrálního území

4 Změny číslování podrobných bodů
Seznam souřadnic Zobrazení na geometrickém plánu se zpravidla nemění Změna u standardních seznamů souřadnic a VFK

5 Změny číslování podrobných bodů
Číslo bodu Souřadnice obrazu Souřadnice polohy Poznámka Y’ X’ Kód kvality Y X 643270,70 ,46 643271,02 ,06 643250,38 ,57 643369,00 ,29 643351,95 ,44 643377,20 ,02 = 643366,33 ,81 8 643365,09 ,86 643310,22 ,31 3 643374,55 ,84 643350,49 ,67 643350,50 ,45 643330,42 ,49 ,88 643351,38 ,42 643331,23 ,07 643311,85 ,71 643290,62 ,78 643318,08 ,73 643317,85 ,64 643311,44 ,58 643310,95 ,48 643301,38 ,42 Seznam souřadnic ZPMZ

6 Změny číslování podrobných bodů
Číslo bodu Souřadnice obrazu Souřadnice polohy Poznámka Y’ X’ Kód kvality Y X 643270,70 ,46 789456 643271,02 ,06 643250,38 ,57 643369,00 ,29 643351,95 ,44 643377,20 ,02 = 643366,33 ,81 8 643365,09 ,86 643310,22 ,31 3 643374,55 ,84 643350,49 ,67 643350,50 ,45 643330,42 ,49 ,88 643351,38 ,42 643331,23 ,07 643311,85 ,71 643290,62 ,78 643318,08 ,73 643317,85 ,64 643311,44 ,58 643310,95 ,48 643301,38 ,42 Seznam souřadnic ZPMZ

7 Změny číslování podrobných bodů
Číslo bodu Souřadnice obrazu Souřadnice polohy Poznámka Y’ X’ Kód kvality Y X Katastrální území Bohostice 643271,02 ,06 643250,38 ,57 Katastrální území Kamenná u Bohostic 643369,00 ,29 643351,95 ,44 643377,20 ,02 = 643366,33 ,81 8 643365,09 ,86 643310,22 ,31 3 643374,55 ,84 643350,49 ,67 643350,50 ,45 643330,42 ,49 ,88 643351,38 ,42 643331,23 ,07 643311,85 ,71 643290,62 ,78 643318,08 ,73 643317,85 ,64 643311,44 ,58 643310,95 ,48 643301,38 ,42

8 Změny číslování podrobných bodů
Změna výměnného formátu (VFK) Dotazy

9 Úprava výpočtu výměry Současný stav
§77 odst.2a) (vyhláška 26/2007 Sb.) Výměra je určena ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality; způsob určení výměry se označí kódem 2

10 Úprava výpočtu výměry Současný stav 78

11 Úprava výpočtu výměry Současný stav 1 2 5 6 78 4 3

12 Úprava výpočtu výměry 78 Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Shodné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

13 Úprava výpočtu výměry 78 Současný stav (1,2,6,3,4,5,1) Kód kvality 3
Shodné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 (1,2,6,3,4,5,1) 4 3

14 Úprava výpočtu výměry 78 Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

15 Úprava výpočtu výměry 78 Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

16 Úprava výpočtu výměry 78 Současný stav (1,2,6,3,4,5,1) Kód kvality 3
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 (1,2,6,3,4,5,1) 4 3

17 Úprava výpočtu výměry Nový stav §10 odst.4a) Výměra je určena
ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality; způsob určení výměry se označí kódem 2

18 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Shodné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

19 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav (1,2,3,4,1) Kód kvality 3 1
Shodné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 (1,2,3,4,1) 4 3

20 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

21 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

22 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav (1,2,3,4,1) Kód kvality 3 1
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 (1,2,3,4,1) 4 3

23 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav (1,2,3,4,1) Kód kvality 3 1
Přidání bodu do přímky 2 5 6 78 (1,2,3,4,1) 4 3

24 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav (1,2,3,4,1) Kód kvality 3 1
Přidání bodu do přímky 2 5 6 78 (1,2,3,4,1) 4 3

25 Úprava výpočtu výměry Současný stav Nový stav
§77 odst.2b) (vyhláška 26/2007 Sb.) Výměra je určena jiným číselným způsobem, tj. z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému; způsob určení výměry se označí kódem 1 Nový stav §10 odst.4b) z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému; způsob určení výměry se označuje kódem 1

26 Úprava výpočtu výměry Současný stav
§77 odst.2c) (vyhláška 26/2007 Sb.) Výměra je určena ze souřadnic lomových bodů, z nichž nejméně jeden lomový bod, který není vloženým bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8; způsob určení výměry se označí kódem 0

27 Úprava výpočtu výměry Současný stav 78

28 Úprava výpočtu výměry Současný stav 1 2 5 6 78 4 3

29 Úprava výpočtu výměry 78 Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Shodné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

30 Úprava výpočtu výměry 78 Současný stav (1,2,6,3,4,5,1) Kód kvality 3
Shodné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 (1,2,6,3,4,5,1) 4 3

31 Úprava výpočtu výměry 78 Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

32 Úprava výpočtu výměry 78 Současný stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

33 Úprava výpočtu výměry 78 Současný stav (1,2,6,3,4,5,1) Kód kvality 3
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 (1,2,6,3,4,5,1) 4 3

34 Úprava výpočtu výměry Nový stav §10 odst.4c) Výměra je určena
ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, z nichž nejméně jeden lomový bod, který není vloženým bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8; způsob určení výměry se označí kódem 0

35 Úprava výpočtu výměry Současný stav 78

36 Úprava výpočtu výměry Nový stav 1 2 5 6 78 4 3

37 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Shodné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

38 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav (1,2,3,4,1) Kód kvality 3
Shodné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 (1,2,3,4,1) 4 3

39 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

40 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav Kód kvality 3 Kód kvality 8 1
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 4 3

41 Úprava výpočtu výměry 78 Nový stav (1,2,3,4,1) Kód kvality 3
Rozdílné souřadnice obrazu a polohy 2 5 6 78 (1,2,3,4,1) 4 3

42 Úprava výpočtu výměry Současný stav
§77 odst.2d) (vyhláška 26/2007 Sb.) Výměra je určena Graficky 1. planimetrováním, 2. výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo 3. výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely odměřených na mapě, s přihlédnutím k plošné deformaci mapového listu; způsob určení výměry se označí kódem 0. Přednost se dává způsobu určení výměry v uvedeném pořadí.

43 Úprava výpočtu výměry Nový stav §10 odst.4d) Výměra je určena
graficky, a to planimetrováním, výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely odměřených na mapě; způsob určení výměry se označuje kódem 0.

44 Úprava výpočtu výměry §82 odst.2)
Při výpočtu výměry se dává přednost způsobu určení výměry označenému vyšším kódem, přitom způsob určení výměry označený kódem 1 se nepoužívá. Pro výpočet výměr platí stejné zásady zaokrouhlování jako u souřadnic. Je-li výměra oddělované parcely menší než 0,50 m2, zaokrouhlí se na 1 m2. V případě označení této části pozemku písmenem malé abecedy se výměra dílu uvede v m2 na 2 desetinná místa.

45 Úprava výpočtu výměry Algoritmus automatického výpočtu výměr Kritérium pro určení, zda má být bod vyloučen z určování výměry parcely vyloučeny budou body, které nejsou lomové a současně jejich vzdálenost od spojnice nejbližších lomových bodů je menší nebo rovna 1 cm Lomový bod je takový bod, jehož vzdálenost od spojnice dvou sousedních bodů je větší než 1 cm. Zjištění, zda nevyloučené body mají kód kvality 3 nebo 4 (bez ohledu na to, zda je kód kvality uveden u souřadnice obrazu nebo souřadnice polohy). Pro určení výměry parcely se použijí ty souřadnice, u kterých je uveden kód kvality (souřadnice tvořící závazné geometrické určení parcely).

46 Úprava výpočtu výměry Algoritmus automatického výpočtu výměr Kritérium pro určení, zda má být bod vyloučen z určování výměry parcely vyloučeny budou body, které nejsou lomové a současně jejich vzdálenost od spojnice nejbližších lomových bodů je menší nebo rovna 1 cm Lomový bod je takový bod, jehož vzdálenost od spojnice dvou sousedních bodů je větší než 1 cm. Zjištění, zda nevyloučené body mají kód kvality různým od 3 a 4, Pro určení výměry parcely se použijí souřadnice po nichž vede kresba (souřadnice obrazu).

47 Dotazy

48 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podrobné body polohopisu a změna výpočtu výměr"

Podobné prezentace


Reklamy Google