Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dýzové kolo protitlakové parní turbíny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dýzové kolo protitlakové parní turbíny"— Transkript prezentace:

1 Dýzové kolo protitlakové parní turbíny
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Energetické inženýrství     Systémy CAD I. ing. Zdeněk Novotný Dýzové kolo protitlakové parní turbíny

2 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na obor tepelných turbín Úvod obsahuje historický vývoj parních turbín a možných koncepcí. Práce se specializuje na dýzová kola regulačního stupně parní turbíny. Následuje popis možných koncepcí a konstrukčních variant těchto součástí. Nosnou částí je postup konstrukce dýz a dýzového kola v programu Solid Works.

3 OBSAH Úvod Konstrukční varianty dýz a dýzových kol
Konstrukce hlavní dýzy Konstrukce dělící dýzy Konstrukce krajní dýzy Šrouby a půlkulové podložky Konstrukce dýzového kola a sestavy Závěr

4 Použití protitlakových parních turbín
Úvod - Větší počet stupňů Nižší tepelný spád na jeden stupeň Tepelný spád zpracováván ve statorové i rotorové lopatkové řadě Vývoj parních turbín Parsonsova koncepce Lavalova koncepce Pára vystupuje z několika dýz a dosahuje vysoké rychlosti Expanze probíhá pouze v rozváděcích dýzách Použití protitlakových parních turbín Strojírenský průmysl Teplárenství Chemický průmysl Papírenství

5 Konstrukční varianty dýz a dýzových kol
Dýzy S rovným průtočným kanálem Se zakřiveným průtočným kanálem Dýzové kola Zavařené do skříně turbíny Šroubované do skříně turbíny Dýzové kolo s vnitřním a vnějším kroužkem

6 Konstrukce hlavní dýzy
umístění základních rovin do těžiště profilu vysunutí základního profilu vysunutí profilu tvořící průtočný kanál vytvoření roviny v niž leží radiála vytvoření vnějšího tvaru rotací kolem osy ležící v rovině radiálu omezení dýzy tvarovými plochami vzdálenými o hodnotu rozteče vytvoření náběžných úkosů zaoblení hran a koutů

7 Konstrukce dělící dýzy
Postup konstrukce je stejný jako u dýzy hlavní s tím rozdílem, že vysunujeme jiný základní profil .

8 Konstrukce krajní dýzy
Rotace zakladního tvaru profilu Oříznutí dělící rovinou Odlehčení výstupní hrany kanálu Zaoblení rohů a koutů

9 Konstrukce dýzového kola
Rotace základního tvaru dýz.kola Vytvoření dýzových skupin Vytvoření otvorů pro šrouby a pulkulove podložky Vytvoření vybrání pro klíč

10 Šrouby a půlkulové podložky
Speciální šrouby s odlehčeným dříkem Dosedací plocha pod hlavou zmenšena z důvodu snížení tření při dotahování Půlkulové podložky používají se z důvodu stálého osového zatížení šroubu Horní podložka má konvexní tvar Dolní podložka má konkávní tvar

11 Sestava dýzového kola Dýzy zasuneme do dýzového kola dle vypočtených úhlů Na žebro v dýzovém kole navazuje dělící dýza Na koncích jsou nastrčeny krajní dýzy Pojištění dýz těsnícím svárem Vložení půlkulových podlože,pojistné podložky a speciálního šroubu

12 Závěr Srozvíjejícím se průmyslem a životní úrovní lidské společnosti dochází k vyšší poptávce po elektrické energii. Přes obrovský rozvoj technologií v poslední době, zůstane i nadále parní turbína nezastupitelným zařízením v oblasti energetiky. S dosavadním rozvojem technologií,vzrůstá poptávka po elektrické energii, kterou bude možné uspokojit pouze výstavbou nových energetických celků ve kterých parní turbína má své místo.

13 DISERTAČNÍ PRÁCE Pístový parní motor
Energetický ůstav Školitel-Jan Fiedler


Stáhnout ppt "Dýzové kolo protitlakové parní turbíny"

Podobné prezentace


Reklamy Google