Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Energetické inženýrství Systémy CAD I. 2008 ing. Zdeněk Novotný Dýzové kolo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Energetické inženýrství Systémy CAD I. 2008 ing. Zdeněk Novotný Dýzové kolo."— Transkript prezentace:

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Energetické inženýrství Systémy CAD I. 2008 ing. Zdeněk Novotný Dýzové kolo protitlakové parní turbíny

2 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na obor tepelných turbín. Úvod obsahuje historický vývoj parních turbín a možných koncepcí. Práce se specializuje na dýzová kola regulačního stupně parní turbíny. Následuje popis možných koncepcí a konstrukčních variant těchto součástí. Nosnou částí je postup konstrukce dýz a dýzového kola v programu Solid Works.

3 OBSAH

4 Vývoj parních turbín Parsonsova koncepce Lavalova koncepce Použití protitlakových parních turbín Strojírenský průmysl Teplárenství Chemický průmysl Papírenství - Větší počet stupňů -Nižší tepelný spád na jeden stupeň - Tepelný spád zpracováván ve statorové i rotorové lopatkové řadě - Pára vystupuje z několika dýz a dosahuje vysoké rychlosti - Expanze probíhá pouze v rozváděcích dýzách

5 Šroubované do skříně turbíny Zavařené do skříně turbíny Dýzové kolo s vnitřním a vnějším kroužkem Dýzy S rovným průtočným kanálem Se zakřiveným průtočným kanálem Dýzové kola

6  umístění základních rovin do těžiště profilu  vysunutí základního profilu  vysunutí profilu tvořící průtočný kanál  vytvoření roviny v niž leží radiála  vytvoření vnějšího tvaru rotací kolem osy ležící v rovině radiálu  vytvoření náběžných úkosů  zaoblení hran a koutů  omezení dýzy tvarovými plochami vzdálenými o hodnotu rozteče

7 Postup konstrukce je stejný jako u dýzy hlavní s tím rozdílem, že vysunujeme jiný základní profil.

8  Rotace zakladního tvaru profilu  Oříznutí dělící rovinou  Odlehčení výstupní hrany kanálu  Zaoblení rohů a koutů

9  Rotace základního tvaru dýz.kola  Vytvoření dýzových skupin  Vytvoření otvorů pro šrouby a pulkulove podložky  Vytvoření vybrání pro klíč

10  Speciální šrouby s odlehčeným dříkem  Dosedací plocha pod hlavou zmenšena  z důvodu snížení tření při dotahování  Půlkulové podložky používají se  z důvodu stálého osového zatížení šroubu  Horní podložka má konvexní tvar  Dolní podložka má konkávní tvar

11  Dýzy zasuneme do dýzového kola dle vypočtených úhlů  Na žebro v dýzovém kole navazuje dělící dýza  Na koncích jsou nastrčeny krajní dýzy  Pojištění dýz těsnícím svárem  Vložení půlkulových podlože,pojistné podložky a speciálního šroubu

12 • Srozvíjejícím se průmyslem a životní úrovní lidské společnosti dochází k vyšší poptávce po elektrické energii. • Přes obrovský rozvoj technologií v poslední době, zůstane i nadále parní turbína nezastupitelným zařízením v oblasti energetiky. S dosavadním rozvojem technologií,vzrůstá poptávka po elektrické energii, kterou bude možné uspokojit pouze výstavbou nových energetických celků ve kterých parní turbína má své místo.

13 DISERTAČNÍ PRÁCE Pístový parní motor • Energetický ůstav • Školitel-Jan Fiedler


Stáhnout ppt "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Energetické inženýrství Systémy CAD I. 2008 ing. Zdeněk Novotný Dýzové kolo."

Podobné prezentace


Reklamy Google