Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boj proti korupci v členských zemích NATO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boj proti korupci v členských zemích NATO"— Transkript prezentace:

1 Boj proti korupci v členských zemích NATO
Srovnávací studie opatření boje s korupcí v sektorech obrany vybraných zemí

2 International Defense and Security Programme
82 zemí v 5 oblastech korupčních rizik; řešeno 77 otázek dokumentace DCAF, zvl. Building Integrity and Reducing Corruption in Defence; dokumentace NATO a MO členských států NATO

3 Politická oblast Personální oblast Finanční oblast
Obranná a bezpečnostní politika Obranné rozpočty Organizovaný zločin Kontrola zpravodajských služeb Kontrola zbrojního vývozu Personální oblast Chování velitelů Povyšování, jmenování, odměny Branná povinnost Přepouštění platu nadřízeným Hodnoty a standardy Malé úplatky Finanční oblast Nakládání s rozpočtovými prostředky Tajné rozpočty Podnikatel. subjekty vlastněné armádou Ilegální soukromé podnikání

4 Nákupy a veřejné zakázky Zahraniční operace
Technické požadavky a specifikace Zakázka s oslovením jediného zájemce Zprostředkovatelé Kartelové dohody Finanční balíčky Offsety Přidělování kontraktů a dodávka služeb Subdodavatelé Vliv dodavatelů Zahraniční operace Ignorování korupce v zemi působení Korupce v rámci mise Podnikatel. subjekty vlastněné armádou Ilegální soukromé podnikání

5 Orgány pro boj s korupcí v zahraniční praxi
Byro protikorupčních opatření (Polsko) od r. 2006; výkonný odborný útvar Speciální odbor vyšetřování (Německo) rozšířená působnost stávajícího orgánu Defence Crime Board (Velká Británie) Od r. 2010; vrcholný koordinační orgán představitelů MO pravidelná zasedání, předsedá státní podtajemník

6 Dobrá praxe v etických kodexech
vymezení odpovědnosti, adresnost, aktualizace Jak hlásit korupci, kde další informace úplatky, odměny, darů a pohoštění, střety zájmů, či povinností po skončení pracovního/služebního poměru Pravidelné etická školení a doškolování („agent změny“ – kurz UK/NATO/TI) Etická/disciplinární komise

7 Majetková přiznání Polsko, Litva, Argentina
osoby na rozhodujících pozicích MO předáváno etické komisi, následně zveřejňováno Argentina do 30 dnů po nástupu i ukončení každoročně výrazně sankcionováno majetkové přiznání podává i rodina ochrana informací v několika stupních

8 Ochrana oznamovatelů Austrálie - „hot-line“ 24 hod.; intranet; specialista; brožura Argentina - anonymní on-line systém – úřad přímo podřízený ministru Polsko - hot-line, (10 – 15 oznámení/rok); nedostatečná propagace Velká Británie - ochrana whistleblowerů pouze pro občanské zaměstnance (zákon o státní službě)

9 Veřejné zakázky legislativa + interní postupy + personální opatření
dlouhodobá příprava strategických dokumentů vymezujících jednotlivé akviziční plány proaktivní opatření vůči dodavatelům a zprostředkovatelům The Common Industry Standards (2008) - rozpracování na národní bázi (např. Advancing UK Aerospace, Defence, Security & Space Industries, Globally)

10 Defense Industry Initiative on Business Ethics and Conduct (1986)
písemný etický kodex obchodního jednání školení zaměstnanců podpora oznamování porušování kodexu, ochrana oznamovatelů, vytvoření mechanismů pro dobrovolné oznamování federálním úřadům členové zajistí monitorování a audit dodržování zákonů k veřejným zakázkám výměna dobrých zkušeností; 1x ročně fórum odpovědnost vůči veřejnosti

11 Černá listina USAF Specialisté jednotlivých agentur:
zařazování na černé listiny vyřazování z tendrů veřejně přístupná černá listina na webu fyzické či právnické osoby nemohou získat zakázky od kterékoli federální agentury

12 Velká Británie absence strategického plánu řízení korupčních rizik
efektivní kontrola finančních toků armáda žádné obchodní podniky cca 8 % rozpočtu na utajené položky pevné nastavení mzdových tarifů a systémů „ad hoc“ protikorupční školení – zahr. mise legislativa pro armádní tendry podle práva EU -„Treaty on the Functioning of the European Union” (TFEU) dodavatelé více než 1/2 VZ z tendrů s 1 uchazečem možnost vyloučení ze soutěže a další sankce

13 Německo veřejné příjmy; rozpočet; prodeje; méně než 1% výdajů na tajné položky; záznam všech výdajů interní; externí audit (Spolkový účetní dvůr) – online nedostatek otevřenosti vůči obč. společnosti protikorupční směrnice pro veřejnou správu ( 2004) silná právní podpora pro oznamovatele absence protikorupční vojenské doktríny většina VZ v otevřených soutěžích Spolkový Finanční plán plány nákupů (nekompletní); Národní bezpečnostní strategie – Bílá kniha (2006)

14 Polsko „Byro protikorupčních opatření“ (2006); odbor boje s organizovaným zločinem vojenské prokuratury podstatná část VZ jediný zájemce; dodavatelé nenuceni k protikorupčním opatřením monitoring plnění VZ + školení personalistika - politizace ; nejasná kritéria neznámé % tajných položek; zprav. služby bez auditu nezávislé platby etický kodex - poměrně přísná regulace; postihy absence ochrany „whistleblowerů“ absence protikorupčních školení pro zahraniční mise

15 Protikorupční strategie: Británie
The Bribary Act ( 1. července 2011) - do konce roku 2012 jediné trestní stíhání. absence vnitřní protikorupční politiky MO částečně k problematice tzv. „Bílá kniha“ plán akvizic na 10 let polní manuál "Countering Insurgency“ (2009)

16 Protikorupční strategie: Německo
"Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention der Bundesverwaltung" (2004); částečně Bílá kniha (2006) pravidelně ošetřeno propojení zakázek a celkové strategie obrany Bundeswehr nemá voj. protikorup. doktrínu (v r ani v Afghanistánu) princip kontroly „více očí“ oddělení pracovníků vykonávajících klíčové zásobovací činnosti

17 Protikorupční strategie: Polsko
„Vládní strategie pro boj s korupcí 2012 – 2016“ – ne obrana (kromě VZ); nedostatečné plnění Obranná strategie Polské republiky; Národní Bezpečnostní strategie Polské republiky (2009) ; „Vize Polské armády do roku 2030“; „Strategie posilování disciplíny, boje proti závislostem a předcházení sociální patologie u polských ozbrojených sil na léta 2010 až 2015“ Polsko, Švýcarsko, Velká Británie - svěřenecký fond srpen 2011 rozšíření spolupráce s Ústřední protikorupční agenturou

18 Nastavení informačních toků: Británie
program „transparentnost vlády“ (smlouvy nad liber ale uplatňovány četné výjimky) zpráva „DASA - Defence Analytical Service and Advice“ (komplexní přehled) „The Defence Contract Bulletin (DCB)“ ( plánované tendry, přizvaní účastníci) protikorup. opatření i pro dceřiné společnosti a subdodavatele

19 Nastavení informačních toků: Německo
obranná politika: Weißbuch (2006); Defence Policy Guidelines (periodické) vliv veřejné diskuze různý množství informací k rozpočtu; Spolkový auditní dvůr - každé 2 roky revizní zpráva; výroční zpráva o spolkovém finančním vedení Každoroční „Beteilungsbericht“; prodej majetku v „Einzelplan 14“ + kontrolován zvl. společností každoroční zpráva MO - všechny případy korupce kauzy: přednost ochraně osobnosti před veřejným zájmem

20 Nastavení informačních toků: Polsko
rozpočet MO - online, 19 stran, dokumenty za 10 let kontrola médií ; zákon o svobodném přístupu k informacím (2001) akviziční plán – utajovaný; veřejné pouze celkové sumy v kategoriích výsledky auditu výdajů MO na vyžádání Výbor pro audit (2010) – každoroční zpráva ve věstníku MO kritika auditu nezávislými pozorovateli (zdroje, význam, neprovádění u některých složek)

21 Otevřenost vůči veřejnosti: Británie
The Defence Committee – Dolní Sněmovna; pravidelné veřejné zprávy The Intelligence and Security Committee (ISC) –předseda vlády / konzultace opozice; výroční zprávy DASA a MO - statistické přehledy o hospodaření britské obrany DASA; rozpočet online „Asset Management Strategy„: aktiva MO, plány majetkové politiky útvar inter. auditu MO; National Audit Office (NAO) speciální Vyšetřovací tribunál “Investigatory Powers Tribunal (IPT) – zneužívání pravomocí zprav. služeb

22 Otevřenost vůči veřejnosti: Německo
Výbor pro obranu právo svolávat vyšetřovací výbor většina jednání neveřejná poslanci i parlamentní skupiny právo na otázky kontrola médií sledují práci výboru různá úroveň šetření (aféry v Afganistánu; aféra Kunduz 2009 vs aféra Ferrostahl, HDW –Řecko 2000/1) Výbor pro kontrolu – 3 německé zpravodajské služby; výdaje jen někteří členové Rozpočtového výboru

23 Otevřenost vůči veřejnosti: Polsko
aktivní spolupráce s občanským sektorem (zástupce TIP ředitelem odboru protikoručpních opatření 2005) “Plán spolupráce Ministerstva národní obrany s nevládními organizacemi v roce 2010“ akcí odbor vzdělávání a podpory obranných otázek „Dohoda o spolupráci s Transparency International Polsko“ X kritika za symbolickou roli nesystematická spolupráce s Bathory Foundation zpráva „o veřejných konzultacích ústředních státních orgánů s nevládními organizacemi a občany“ problematická situace nevládních organizací

24 Veřejné zakázky: Británie
omezený monitoring (55% VZ jediný uchazeč; dosud nezrušené offsety) v r.2012 MO bez strategie řízení korupčních rizik Competition Act – striktní zákaz omezování soutěže; 40% ceny VZ – 10 dodavatelů z UK i zahraničí Defence Crime Board (2011) – problematika VZ nábor otevřeným výběrovým řízením rotace zaměstnanců (zejména u VZ) centrální platby – nezávislost zaměstnanců

25 Veřejné zakázky: Německo
analýza pro nákupy - báze pro poptávku VZ v otevřených soutěžích; proces výběru veřejný Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung – podmínky pro VZ; informace o postupech při zadávání VZ (normy národní či evropské) SRN nepodporuje offsety ale účast v tzv. přímých offsetech v kooperativních kontraktech výroční zpráva o vývozu

26 Dobrá praxe koordinační orgán/mechanismus
posílení pozice orgánů činných v trestním řízení důraz na osobní integritu spolupráce s obranným průmyslem tlak na přijetí etických norem dodavateli promyšlená otevřenost vůči veřejnosti

27 Boj proti korupci v členských zemích NATO
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Boj proti korupci v členských zemích NATO"

Podobné prezentace


Reklamy Google